woensdag 13 februari 2019

CO2: de grote nep vijand van de huidige tijd ~ Antonius

 CO2 is 0,038%

CO2: de grote nep vijand van de huidige tijd

Schat eens: hoeveel CO2 zit er in de lucht? Hoeveel van dat kwalijke broeikasgoedje? Enig idee? 5%? 10%? De meeste mensen schatten dit percentage veel te hoog in. Het is namelijk NUL komma NUL vier procent. En dat is nog naar boven afgerond. Exact is het 0,038%.
Wat een vijand! Te wapen allemaal!


We zetten hieronder de feiten over CO2 in tien punten voor je op een rijtje:
1. De lucht die wij inademen bestaat voor circa 78% uit: stikstof, voor ruim 21% uit zuurstof en voor circa 1% uit overigen, waaronder vooral edelgassen en een heel klein beetje CO2.

2. Het CO2-gehalte in de atmosfeer is nu ca. 0,04% (400 ppm of parts per million) en 50 jaar geleden was dat 0,032% (320 ppm). Er zijn overigens tijden geweest dat er aanzienlijk meer CO2 in de atmosfeer was zonder dat dit tot narigheid leidde.

3. Van deze 0,038% produceert de natuur zelf ongeveer 94 tot 96% als gevolg van de uitademing van alle dierlijk en menselijk leven en de reductie dan wel verbranding van koolstofhoudende materialen (dat wil zeggen dat deel van de overleden plantenwereld dan verbrandt of verrot aan de open lucht).

4. CO2 is essentieel voor de koolzuurassimilatie van groene planten en algen. Bij minder dan 0,015% (150 ppm) ’stikt’ de plantenwereld. Als het percentage CO2 stijgt dan is dat goed voor de plantenwereld.

5. De toename van ca. 0,032% naar 0,04% is grotendeels het gevolg van meer dierlijk en menselijk leven op de planeet in vergelijking met 50 jaar geleden. Dit komt door de bevolkingsgroei (van ca. 2, 5 miljard. in 1950 naar nu 7,6 miljard, ruim een verdriedubbeling) en de groei als gevolg van de intensieve veehouderij voor de vlees- en zuivelconsumptie (het gewicht van huidige hoeveelheid gefokte dieren wereldwijd is ongeveer 1 miljard ton).

6. De ademhaling van alle levende wezens produceert het merendeel van de CO2-uitstoot.

7. De bijdrage aan CO2-toename als gevolg van industriële activiteit is dus ca. 4% ergo 0,04 x 0,04% = 0,0016% toename CO2-uitstoot. Maatregelen om industriële CO2 uitstoot te reduceren hebben dus hoogstwaarschijnlijk geen enkel effect op het klimaat. Het klimaat is zo complex dat de ambitie om dit te reguleren tot op de 0,5 graad Celsius of Kelvin volstrekt hoogmoedig en absurd is.

8. CO2 uitstoot is niet hetzelfde als luchtverontreiniging en klimaat is helemaal niet hetzelfde als milieu. Bij verbrandingsprocessen kan echter wel veel fijnstof en ultrafijnstof vrijkomen. En dit zou zomaar het werkelijke probleem kunnen zijn voor de atmosfeer, maar daar spreekt men niet of nauwelijks over. Wat te denken van de enorme toename van het vliegverkeer en de aerosols die daardoor op grote schaal in de atmosfeer worden gespoten? En wat te denken van de verontreiniging door chemtrails?

9. Het klimaatakkoord is niks anders dan een list van de monetaire sector (lees: de financiële elite) om het laatste rendement uit de economie te persen ten koste van het milieu en de planeet. Dit gebeurt door met subsidie bepaalde industrie-, energie- en transport-sectoren te stimuleren. Daarbij gaat het om zeer grote bedragen. Onder het mom van investeringen in klimaat wordt het milieu opgeofferd. De windmolens slaan de vogels uit de lucht en het heilloze verbranden van biomassa reduceert het wereldwijde volume aan bos.

10. Het klimaat verandert want dat is altijd al zo geweest. De mens zou daar invloed op kunnen hebben maar we weten niet hoe. Mocht er straks in plaats van de zo gevreesde global warming (dat is nep vijand nummer 2 trouwens) een nieuwe ijstijd aanbreken dan zal wereldwijd alle groene politiek in één keer weggevaagd zijn wegens ongeloofwaardigheid. Tegen die tijd een prettig bijverschijnsel voor de financiële elite wellicht.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten