dinsdag 26 april 2016

~DE DANS TUSSEN DE LINNENKAST EN HET BED~Wanneer je je overgeeft aan de dans tussen de linnenkast en het bed
besef je hoe weinig ruimte je nodig hebt om in de ruimste zin des woords, dingen om te zetten.

Natuurlijk is het makkelijker als je op allerlei fronten meer ruimte zou hebben,

maar ik ben al heel lang niet in de fortuinlijkheid dit te hebben,dus woeker ik op
heel veel lagen met de ruimte die ik heb:D.. ..én ik kan je verzekeren dat die beperkt is!

Maar je word er niet alleen creatief van, het geeft je ook zicht op andere dingen, waar je
anders nooit over na gedacht zou hebben….én weet je wat het mooie is, dat je dit
principe ook op het dagelijkse leven kunt plakken, dat het gaat om de dans van het leven!

Of je die dans danst ook al heb je weinig ruimte... of voel je dat je weinig ruimte hebt?…zoals
in een kamer waar je de linnenkast en het bed moet verplaatsen ..zonder ruimte!

Want ruimte krijg je niet, die mag jezelf innemen en durf je dat? Het gaat vaak om kleine
stappen, zodat als je zover bent…Je de dans van Je Leven kunt dansen..in een ritme
en op je eigen wijze…samen met je Lief of All Een.
Lets Dance!

maandag 25 april 2016

♥LIEFDE IS♥

Liefde is een individueel gebeuren. De Liefde zoals die is ervaren, al die eeuwen lang op de aarde, was in de meeste gevallen een invullen van een leegte, een invullen van een tekort in jezelf door de ander.

Een Liefde onder voorwaarden. Voldeed de ander niet meer aan jou verwachtingen, dan ging de Liefde over, of werd minder. Liefde voelde en had je voor mensen waar je jezelf toe aangetrokken voelde. Maar is het niet veel moeilijker om mensen lief te hebben die je kwetsen, die jou niet aardig vinden en zich van je af keren. Wanneer iemand zich stoort aan eigenschappen of de houding in jou, ziet die ander juist die stukken in zichzelf, die gebreken, die tekortkomingen in zijn eigen wezen weerspiegeld worden door jou. Wanneer je juist op die momenten de Liefdevolle energie Onvoorwaardelijk blijft geven, schijnt jouw licht op de donkere stukken in de ander, waardoor die stukken die om heling of aandacht vragen, door jouw Liefde zichtbaar worden. In het licht worden gezet via jou in de ander.

Werkelijke Liefde is universeel. Werkelijke Liefde verbind je met elkaar en geeft kracht. Werkelijke Liefde is een goddelijk gebeuren zonder onderscheid. Wanneer je voor jezelf gaat onderzoeken wat Liefde werkelijk is zul je gaan zien dat Liefde niets en niemand meer buitensluit. Omdat alles en iedereen met elkaar is verbonden. Wanneer je iemand buitensluit of iemand sluit jou buiten van Liefde, is de Liefde niet Onvoorwaardelijk. Maar een Liefde onder voorwaarden. Eigenlijk plaatsen wij onszelf op dat moment boven of onder de ander. Ik ben beter of minder als jij. Maar dat kan niet, want ieder mens is gelijk. Ongeacht kleur, ras, geloof.

Dit is een Liefde die nog voortkomt uit de persoonlijkheid. Uit het tijdperk van oorzaak en gevolg. Het tijdperk waarin we mochten leren via de ander. We mochten onze schaduwen en groeistukken her KENNEN in de ander om zo meer en meer de lagen af te pellen tot uiteindelijk de kern overblijft. De godsvonk, de goddelijke vlam.

Liefde vanuit de persoonlijkheid geeft vroeg of laat lijden. Er is altijd een gevoel het eens te kunnen verliezen, het eens kwijt te raken. Maar werkelijke Liefde kun je niet verliezen of kwijtraken. Werkelijke Liefde hoeft geen enkele leegte in jou te vervullen. Werkelijke Liefde hoeft jou niets terug te geven, want je geeft het jezelf al. Werkelijke Liefde is een aanvulling. Is een verrijking. Werkelijke Liefde heeft niets te maken met wat de ander voor jou doet of teruggeeft. Je geeft het de ander, omdat je het dan ook aan jezelf geeft. Werkelijke Liefde heeft ook niets te maken met seksualiteit, met begeerte.

Wanneer je vanuit Liefde dingen doet, maakt het niet uit of iemand je afwijst, Werkelijke Liefde kent geen afwijzing. Je bent niet bezig met wat de ander van je vind, wat de ander van je zegt. Een ander hoeft niet te accepteren wat je zegt, hoeft het niet met je eens te zijn. Je bent niet gericht op het individu maar op het hoogste in jezelf, op het hoogste voor het grote geheel. Je hebt de ander net zoveel Lief als Jezelf.

We staan aan de voet van het tijdperk van Eenheid en Liefde. Het tijdperk die ons leidt naar de kracht in ons Zelf. Lijden met een lange ij was het tijdperk van Oorzaak en Gevolg, leiden met een korte ei, het tijdperk van Eenheid en Liefde. We worden van binnenuit geleid naar de hoogste vorm van Liefde in onszelf die zich zal weerspiegelen in de Liefde naar de ander. Ieder mens geeft Liefde vanuit zijn eigen bewustzijnsniveau, wat eerst nog een weerspiegeling zal zijn van de hoogste vorm van Liefde. Naarmate je bewustzijn zal groeien zal ook jouw bewustzijn en de ware betekenis van Liefde groeien en verdiepen.

 Ga eens  kijken diep in jezelf, is de Liefde die jij uitzend of wilt ontvangen nog gebaseerd op eigenbelang, op een invulling van tekorten. Komt het voort uit het denken of uit je hart. Wijs jij nog mensen af. Sluit jij nog mensen buiten. Hou jij van sommige mensen meer als van andere mensen. Wat laten zij jou zien? Wanneer je dit gaat onderzoeken zul je gaan ervaren dat de Liefde in jezelf zich gaat verdiepen. Dat je al die stukken die je buitensluit bij de ander, die je afwijst in de ander iets is wat je buitensluit in jezelf, wat je afwijst in jezelf. Jij sluit een deel van de Liefde af, jij wijst een deel van de Liefde af. Liefde is heel. Liefde is alles.

Wanneer je dit gaat herkennen zal alles in jezelf gaan stromen. Je hoeft het niet te zoeken. Zolang je zoekt vind je het niet. Je gaat zien dat de Universele Liefde er altijd al is en er altijd al is geweest. Dat je Liefde kunt zien in alles, wanneer je je verbind in het nu vanuit het hart met dat wat er is. Dat je werkelijke Liefde niet kunt verliezen, niet kunt kwijtraken. Je hoeft iemand niet te zien, om het gevoel van verbinding te ervaren, want die is er. Altijd. Je ziet jou eigen Onvoorwaardelijke Liefde via ieder ander weerspiegeld. Niet persoonsgebonden. Niet verbonden aan een behoefte, aan een vorm. Maar verbonden met het één zijn. Persoonlijke gevoelens zijn niet van belang. Maar verbonden vanuit het hart, vanuit werkelijk verbinding.

Vanuit één zijn met de wereld om je heen. Herken jij de Liefde in ieder mens. In ieder dier. Jij kunt een verandering brengen in het leven van ieder mens. De mens die niet liefheeft, heeft zich alleen maar losgemaakt van de stroom. Heeft zich losgemaakt van de Liefde in Zichzelf. Heeft barrières neergezet, muren gebouwd om zichzelf. Wanneer hij zich weer verbind dan zal ook hij die stroom voelen. Is lijden niet meer nodig.

De Universele Liefde. Een zuiver kanaal die niet meer GE bonden is aan welke uiterlijke vorm dan ook, maar VER bonden met alles en iedereen. Dat is de Liefde voor het Grote Geheel. Onvoorwaardelijk.

Bron : Onbekend

zondag 24 april 2016

EVERYBODY DIES, BUT NOT EVERYBODY LIVES/PRINCE EA


VROUW DIE OPNIEUW GEBOREN WORDT
“Het absoluut prachtigste dat er bestaat, mooier dan een zonsondergang, prachtiger dan de
vlucht van een vogel, is een vrouw die opnieuw geboren wordt.
Wanneer ze weer opstaat na de catastrofe, na de val.
Wanneer iemand zegt: ‘”Nu is het afgelopen met haar”.
Nee, het is nooit afgelopen voor een vrouw.
Een vrouw staat altijd weer op, ook als ze er niet in gelooft, ook als ze het niet wil.
Ik heb het niet alleen over de immense pijnen, over die wonden die de dood of een ziekte je
bezorgen en die lijken op verwondingen die zijn aangebracht door op een mijn te trappen.
Ik heb het over jou, over dat deze periode niet meer lijkt te eindigen; over jou die je bestaan
op het spel zet in een zware baan die elke ochtend als een examen voelt, erger dan de
examens uit je schooltijd. Over jou, de meedogenloze scheidsrechter van jezelf, die op grond
van hoe je baas naar je kijkt besluit of je goed genoeg bent of dat je jezelf moet veroordelen.
Zo gaat het elke dag, en deze proeftijd eindigt nooit.
En jij bent degene die het laat voortbestaan.

woensdag 20 april 2016

22 april 2016When the moon is in the seventh house

And Jupiter aligns with Mars

Then peace will guide the planets
And love will steer the stars


This is the dawning of the age of Aquarius

The age of Aquarius, Aquarius


Harmony and understanding

Sympathy and trust abounding

No more falsehoods or derisions
Golden living dreams of visions
Mystic crystal revelation
And the minds true liberation

Aquarius, Aquarius

When the moon is in the seventh house

And Jupiter aligns with Mars

Then peace will guide the planets
And love will steer the stars


This is the dawning of the age of Aquarius

The age of Aquarius, Aquarius, Aquarius

Aquarius, Aquarius

dinsdag 19 april 2016

Rosa Wouters: Liefde2Agape, liefde in haar puurste vorm, veronderstelt trouw. Niet dat wat ik beloof aan de ander, om welke reden dan ook. Want dan wordt trouw een leugen.
Of tenminste: een loos begrip zonder de minste inhoud. Vooral als trouw aan de ander, ontrouw zou betekenen, aan mezelf.
Trouwens, hoe kan ik iemand iets beloven wat ook voor mij nog een mysterie is?

Trouw heeft nooit iets te maken met de toekomst; enkel met het moment. Evenmin als trouw een verbinding legt naar de ander.
Trouw heeft altijd te maken met mezelf, met mijn eigen inzichten en met mijn eigen gevoel. En evengoed als mijn ideeën en mijn gevoelens, mijn hele leven, is mijn trouw een dynamisch gegeven.
De enige belofte die ik als mens kan afleggen, is de trouw die ik beloof aan mijn eigen innerlijke Zelf; ook al is dat Zelf constant onderhevig aan verandering, aan groei en evolutie in verschillende betekenissen van het woord.

Trouw is dus geen statisch begrip, maar het is integendeel afhankelijk van de impulsen van de nieuwe vrouw die ik elke dag van mijn leven word.
Precies zoals mijn liefde zich elke dag vernieuwt en transformeert, krijgt ook mijn trouw elk moment van mijn leven een nieuwe betekenis.

Trouw blijven aan mijn relatie betekent voor mij: altijd opnieuw trouw blijven aan mijn eigen steeds veranderende gevoel naar mijn liefste toe. Trouw aan de echtheid van mijn emoties.

Liefde heeft alles te maken met waarheid, leerde ik nu.
En van iemand houden betekent pijn. Omdat je vaak zelf moet kwetsen.
Soms is er geen uitweg mogelijk. Geen andere keuze.

Liefde vraagt dat je echt bent in al wat je zegt en doet. Liefde maakt dromen stuk en maakt dat je dromen stuk maakt van anderen. Liefde verlost je van illusies en vraagt dat jij illusies van anderen doorbreekt.
Liefde schept geen verwachting en vult nooit verwachtingen in. Doet ze dat toch, dan is dat een prachtig geschenk, maar nooit haar bedoeling.

Want liefde is hard als glas en even doorzichtig. Sluiers of onduidelijkheden kent ze niet. Haar taal is helder als water uit de bron, en misverstanden zijn uitgesloten.

Omdat waarheid vertrouwen schept, is Liefde ook een veilig nest waar je je verbergen kan. Maar wegstoppen hoeft al lang niet meer, want jij weet alles van de ander, en de ander alles van jou. Een grotere luxe is nauwelijks nog denkbaar. Niets om voor weg te vluchten. Niemand om je voor te schamen.

Liefde heeft alles met naaktheid te maken.
Liefde is dus de naakte waarheid tussen man en vrouw.
De meest essentiële zin van hun bestaan.

Dat leerde ik nu.

Een ontmoeting met Liefde betekende voor mij automatisch een ontmoeting met het Goddelijke. En het ervaren van Liefde in mij was voor mij synoniem met het ervaren van God. Niet als Iets of Iemand hoog en ver buiten me, maar als een inspirerende, leidende Kracht die werkte van binnenuit.
De liefde toelaten in mijn leven betekende  daarom in wezen niets anders dan: het Goddelijke verwelkomen. En dus eigenlijk in mijn hart een beetje God worden. Want zei Augustinus niet ooit: ‘wat de mens liefheeft, dat wordt hij in de liefde?’

Evenmin als de liefde een werkwoord was, had het Goddelijke ook maar iets te maken met een of andere handeling. Het was gewoon een zijnstoestand Dat wat ik voelde en was.
En dat kon niemand in mijn plaats voor mij uitmaken, laat staan opleggen of gebieden. Geen enkele autoriteit, geen enkele instantie, geen enkel ander wezen op de hele wereld was in staat om mij de liefdeservaring te doen begrijpen van buitenaf. En vermits God Liefde was, was ook geen enkele menselijke wet in staat mij welk Godsbeeld dan ook op te dringen.


Precies zoals een liefdeservaring enkel waardevol kon zijn wanneer ze authentiek was, was de Godsbeleving voor mij pas echt als ze binnen in mezelf mocht plaatsvinden.

dinsdag 12 april 2016

Energy update Tiffany StilesDoordat de zonne-activiteit snel toeneemt en door de geomagnetische poolverschuiving zou je de volgende fysieke symptomen kunnen ervaren in de komende dagen:


* apathie/dufheid (niet vooruit te branden zijn) doordat de productie van de pijnappelklier en de
   melatonine productie (over)gestimuleerd worden tijdens verschuivingen.

* Hoge tonen in de oren

* Hoofdpijn

* Rug, schouder en nekpijn

* Duizeligheid, draaiierigheid

* Droge, wazige ogen omdat het 3e Oog Chakra wordt geactiveerd en zich uitbreidt

* Hart chakra activatie met overslaand hart en een gevoel van een allesomvattende Liefde

* Bezoek van Engelen en interdimensionale gewaarwording(en)

* Tijdspringen en verlies van tijdsbesef

* Kruin Chakra activaties gepaard gaande met hoofdpijn, jeukend hoofd, druk op het  hoofd, hittes

* Extreme dorst en de neiging tot het nuttigen van vreemd voedsel doordat de trillingsfrequentie van
   het lichaam stijgt (luister naar wat je lichaam nodig heeft)

* Toename van metafysische gaven met betrekking tot energie

* Levendige dromen en visioenen. Veel mensen zullen dingen door krijgen (channeling) tijdens
   energetische verschuivingen aangezien de Kruin zich uitbreidt en je verbindt met de Goddelijke
   Bron van Al dat Is

* Depressie aangezien de pijnappelklier overgestimuleerd wordt in het aanmaken of het verminderen
   van de stroom van Serotonine (het 'voel je goed hormoon")

Sleutelwoorden: dit zal ook voorbijgaan.
Beweeg je mee op de stroom.
Blijf de golf 'berijden'.
Blijf gecentreerd in je hart en in balans.
Voel de Liefde en deel de Liefde.
Omhels alles wat deze energie je brengt om te zuiveren, verschuiven, loslaten en helen.

Zorg ervoor dat jullie goed gegrond zijn en blijven lieve Zielen. Voel de Liefde, deel de Liefde!
Liefde, Licht en zegeningen! Ik houd van jullie!
~Tiffany

bron: https://tiffany934.wordpress.com/

Rosa Wouters: LiefdeLiefde wordt inderdaad sterker als je haar deelt.
Hoewel… in wezen kan liefde helemaal niet ‘sterker’ worden of  ‘verminderen’ . Je kunt niet ‘een beetje’  van iemand houden, of juist ‘heel veel’ .
Misschien bedoelen we wel met dit soort uitdrukkingen dat het gevoel van ‘houden van’  meer aan de oppervlakte komt of al dan niet bewuster wordt doorleefd. Maar liefde is liefde is liefde. Al heeft ze duizend verschillende uitdrukkingsvormen, ze heeft geen maatstaf.

En haar enige bron en doel en voedingsbodem tegelijk is: echtheid. Alleen authentieke liefde draagt die naam. Al de rest is maya.

Maya van medelijden bijvoorbeeld, van menslievendheid of van verantwoordelijkheid. Maya van plicht, van trouw of van dienstbaarheid. Maar maya blijft maya.  De sluier, het masker. Dat wat verbergt of vertroebelt wanneer confrontatie met de waarheid misschien te pijnlijk is.