maandag 25 april 2016

♥LIEFDE IS♥

Liefde is een individueel gebeuren. De Liefde zoals die is ervaren, al die eeuwen lang op de aarde, was in de meeste gevallen een invullen van een leegte, een invullen van een tekort in jezelf door de ander.

Een Liefde onder voorwaarden. Voldeed de ander niet meer aan jou verwachtingen, dan ging de Liefde over, of werd minder. Liefde voelde en had je voor mensen waar je jezelf toe aangetrokken voelde. Maar is het niet veel moeilijker om mensen lief te hebben die je kwetsen, die jou niet aardig vinden en zich van je af keren. Wanneer iemand zich stoort aan eigenschappen of de houding in jou, ziet die ander juist die stukken in zichzelf, die gebreken, die tekortkomingen in zijn eigen wezen weerspiegeld worden door jou. Wanneer je juist op die momenten de Liefdevolle energie Onvoorwaardelijk blijft geven, schijnt jouw licht op de donkere stukken in de ander, waardoor die stukken die om heling of aandacht vragen, door jouw Liefde zichtbaar worden. In het licht worden gezet via jou in de ander.

Werkelijke Liefde is universeel. Werkelijke Liefde verbind je met elkaar en geeft kracht. Werkelijke Liefde is een goddelijk gebeuren zonder onderscheid. Wanneer je voor jezelf gaat onderzoeken wat Liefde werkelijk is zul je gaan zien dat Liefde niets en niemand meer buitensluit. Omdat alles en iedereen met elkaar is verbonden. Wanneer je iemand buitensluit of iemand sluit jou buiten van Liefde, is de Liefde niet Onvoorwaardelijk. Maar een Liefde onder voorwaarden. Eigenlijk plaatsen wij onszelf op dat moment boven of onder de ander. Ik ben beter of minder als jij. Maar dat kan niet, want ieder mens is gelijk. Ongeacht kleur, ras, geloof.

Dit is een Liefde die nog voortkomt uit de persoonlijkheid. Uit het tijdperk van oorzaak en gevolg. Het tijdperk waarin we mochten leren via de ander. We mochten onze schaduwen en groeistukken her KENNEN in de ander om zo meer en meer de lagen af te pellen tot uiteindelijk de kern overblijft. De godsvonk, de goddelijke vlam.

Liefde vanuit de persoonlijkheid geeft vroeg of laat lijden. Er is altijd een gevoel het eens te kunnen verliezen, het eens kwijt te raken. Maar werkelijke Liefde kun je niet verliezen of kwijtraken. Werkelijke Liefde hoeft geen enkele leegte in jou te vervullen. Werkelijke Liefde hoeft jou niets terug te geven, want je geeft het jezelf al. Werkelijke Liefde is een aanvulling. Is een verrijking. Werkelijke Liefde heeft niets te maken met wat de ander voor jou doet of teruggeeft. Je geeft het de ander, omdat je het dan ook aan jezelf geeft. Werkelijke Liefde heeft ook niets te maken met seksualiteit, met begeerte.

Wanneer je vanuit Liefde dingen doet, maakt het niet uit of iemand je afwijst, Werkelijke Liefde kent geen afwijzing. Je bent niet bezig met wat de ander van je vind, wat de ander van je zegt. Een ander hoeft niet te accepteren wat je zegt, hoeft het niet met je eens te zijn. Je bent niet gericht op het individu maar op het hoogste in jezelf, op het hoogste voor het grote geheel. Je hebt de ander net zoveel Lief als Jezelf.

We staan aan de voet van het tijdperk van Eenheid en Liefde. Het tijdperk die ons leidt naar de kracht in ons Zelf. Lijden met een lange ij was het tijdperk van Oorzaak en Gevolg, leiden met een korte ei, het tijdperk van Eenheid en Liefde. We worden van binnenuit geleid naar de hoogste vorm van Liefde in onszelf die zich zal weerspiegelen in de Liefde naar de ander. Ieder mens geeft Liefde vanuit zijn eigen bewustzijnsniveau, wat eerst nog een weerspiegeling zal zijn van de hoogste vorm van Liefde. Naarmate je bewustzijn zal groeien zal ook jouw bewustzijn en de ware betekenis van Liefde groeien en verdiepen.

 Ga eens  kijken diep in jezelf, is de Liefde die jij uitzend of wilt ontvangen nog gebaseerd op eigenbelang, op een invulling van tekorten. Komt het voort uit het denken of uit je hart. Wijs jij nog mensen af. Sluit jij nog mensen buiten. Hou jij van sommige mensen meer als van andere mensen. Wat laten zij jou zien? Wanneer je dit gaat onderzoeken zul je gaan ervaren dat de Liefde in jezelf zich gaat verdiepen. Dat je al die stukken die je buitensluit bij de ander, die je afwijst in de ander iets is wat je buitensluit in jezelf, wat je afwijst in jezelf. Jij sluit een deel van de Liefde af, jij wijst een deel van de Liefde af. Liefde is heel. Liefde is alles.

Wanneer je dit gaat herkennen zal alles in jezelf gaan stromen. Je hoeft het niet te zoeken. Zolang je zoekt vind je het niet. Je gaat zien dat de Universele Liefde er altijd al is en er altijd al is geweest. Dat je Liefde kunt zien in alles, wanneer je je verbind in het nu vanuit het hart met dat wat er is. Dat je werkelijke Liefde niet kunt verliezen, niet kunt kwijtraken. Je hoeft iemand niet te zien, om het gevoel van verbinding te ervaren, want die is er. Altijd. Je ziet jou eigen Onvoorwaardelijke Liefde via ieder ander weerspiegeld. Niet persoonsgebonden. Niet verbonden aan een behoefte, aan een vorm. Maar verbonden met het één zijn. Persoonlijke gevoelens zijn niet van belang. Maar verbonden vanuit het hart, vanuit werkelijk verbinding.

Vanuit één zijn met de wereld om je heen. Herken jij de Liefde in ieder mens. In ieder dier. Jij kunt een verandering brengen in het leven van ieder mens. De mens die niet liefheeft, heeft zich alleen maar losgemaakt van de stroom. Heeft zich losgemaakt van de Liefde in Zichzelf. Heeft barrières neergezet, muren gebouwd om zichzelf. Wanneer hij zich weer verbind dan zal ook hij die stroom voelen. Is lijden niet meer nodig.

De Universele Liefde. Een zuiver kanaal die niet meer GE bonden is aan welke uiterlijke vorm dan ook, maar VER bonden met alles en iedereen. Dat is de Liefde voor het Grote Geheel. Onvoorwaardelijk.

Bron : Onbekend

Geen opmerkingen:

Een reactie posten