vrijdag 23 december 2016

INTEGRATION OF SELF MEDITATION~Jenny SchiltzIntegration of Self Meditation


We are experiencing massive energies that are designed to help us integrate all of our parts: our shadow, our inner child, past lives, and even galactic lives. These pieces are all coming home so that you can embody more of your soul.
Here is a brief meditative exercise to help with integration. Thank you to all who share this work. Have a beautiful day and holiday season!❤
donderdag 22 december 2016

WINTERZONNEWENDE 2016 21 december 2016 / door Fran Tielemans

WINTERZONNEWENDE 2016
21 december 2016 / door Fran Tielemans
Zoals in oude tijden op deze dag de vuren op de heuvels werden aangestoken, als teken van de terugkeer van het licht en uit dankbaarheid om het opnieuw gaan lengen van de dagen, zo zou het goed zijn voor onszelf en het collectief bewustzijn  om vandaag de focus te leggen op het Lichte, het goede, het heldere, het positieve. Inderdaad, de energie is heftig, en er is veel woeligheid rondom ons, maar net daarom zouden we vandaag de toorts moeten aansteken in onszelf. Net daarom is het een goed idee om tot stilstand te komen, op adem te komen, en contact te maken met de hoogste Liefde, Zuiverheid, Wijsheid, Sereniteit, Vreugde en Kracht in onszelf, om ons als lotus boven de modder van allerlei ego-beslommeringen uit te tillen.

zondag 18 december 2016

21 DECEMBER 2016~TIFFANY STILES

Dear Beautiful Souls!
Each year on the Winter Solstice a portal opens and the Diamond Merkaba Grid Activates! This activates the diamond grid within each, connected with cosmic influences that line up on this particular day. This portal initiates the above & the below connection; Cosmic Divine to the connection with Earth, The merging of the Divine feminine/masculine aspects, twin flame soul unions and karmic healing. This energy portal allows you to stand in the quantum field of your diamond merkaba attatchted to that of Mother Earth’s Diamond Grid. This activates the higher aspects of self, the third eye to the heart chakra creating a triangle connection of mind (higher self), body, (physical and etheric), soul (Divine Christed spark within). Your diamond merkaba connected to your DNA upgrades and trigger codes recalibrate within and anchor you to the grid. This is where the magic of manifestation happens!
The Winter Solstice is a day to worship the sun’s energies and its cosmic influences in our recoding and recalibrating of the DNA Upgrades and Downloads connected to the belt of photon light energies. And right on time, the sun lines up with a powerful coronal hole facing Earth at this precise time. Coincidence? No. More so a cosmic synchronicity!

vrijdag 16 december 2016

DECEMBER 2016~JENNY SCHILTZ


Q & A with the Galactic Council of Light

 
 

SacredGeometry 
Integration, Galactic Council of light, Ascended Masters, Ascension
I would like to share with everyone an experience where I found myself being drawn into meeting with the Galactic Council for Light (GCL). In this meeting, I asked a number of questions that I thought was relevant to what I am seeing in regards to clients and other observations, as well as what I have been experiencing myself. This is an extract of the conversation that I had with the GCL.

woensdag 14 december 2016

KATYA TURNER-YOUR GREATEST BREAKTHROUGHS


INVITE YOUR LIFE TO BE YOUR PREPARATION~SRI&KIRA


From our beautiful cosmic bonfire presence here at Terra Nostra, we reach out to you with love, sincerity and presence for this powerful week of preparation!

Invite your Life to be your PREPARATION!
A powerful week is here.

Namaste Beloved Miracle Team!
This is a POWERFUL and IMPORTANT Week to pay attention to EVERYTHING that is happening in your life.  You may already be feeling/experiencing as if things seem to be "falling apart" or "getting more intense".  We understand!

dinsdag 13 december 2016

DIEP DUIKEN ~ 11 DECEMBER 2016 ~ MARIA CHAMBERS


Diep Duiken
11 December 2016 / Maria Chambers

De meeste mensen leven het leven aan de oppervlakte. Het mag toeschijnen dat zij uiteenlopende ervaringen hebben, maar de werkelijke diepte van zichzelf te kennen, van hun ziel te kennen is beperkt tot misschien naar de kerk te gaan of te filosoferen over spiritualiteit. De meeste mensen hebben nog geen toestemming gegeven om diep te duiken. Om voor de ervaring te gaan. Zij gaan slechts tot zo ver, en dan houden zij zichzelf tegen. Dat is prima. De meeste mensen zijn niet gereed. Het is eenvoudigweg hun tijd niet.

maandag 12 december 2016

KATYA TURNER-MEANING OF REPEATING NUMBERS


DE ENERGIEEN VAN DECEMBER 2016
De energieën van december 2016


channelen


Ieder jaar komt aan z’n eind en dit is de laatste maand van 2016, een uitdagend jaar vol verheldering en transformatie, maar we zijn op het eindpunt. Ik ben meerdere keren aan het schrijven van dit verslag begonnen en kon het niet afmaken om redenen, die te maken hadden met de collectieve intentie om op te staan voor diens waarheid en we hebben daar recent veel van te zien gekregen. Als je bekend bent met het “Standing Rock” protest tegen de Dakota Access pijpleidingroute door hun waterbron: het werd vandaag afgewezen, na zwaar protest en de aanwezigheid van 2000 Amerikaanse veteranen. Dit is een belangrijk moment voor ons en het verandert het landschap voor 2017. We zijn uitgedaagd om op te staan voor waar we in geloven en voor wat in het voordeel van het collectief is. Ergens tegen in opstand komen kan leiden tot een impasse of een aftreden, maar één ding dat we geleerd hebben door deze situatie is dat de kracht bij ons, de mensen, ligt en in een 5D paradigma corrumpeert macht niet; het brengt ons bij elkaar.

zondag 11 december 2016

Aan het eind van een 9-jaar en een 9-jarige cyclus / 7 december 2016 / Door Fran Tielemans

Aan het eind van een 9-jaar en een 9-jarige cyclus
7 december 2016 / Door Fran Tielemans
2008 was het eerste jaar van het presidentschap van Obama, het jaar van de bankencrisis, en het jaar dat onze spirituele groei in een sterke stroomversnelling kwam. Het was het allereerste jaar van de 9-jarige cyclus die nu eind december afloopt. Wat werd er dat jaar in gang gezet in je leven, wat kwam er in beweging? Kijk ook eens naar de voorbije 9 jaar. Zie je de enorme weg die je hebt afgelegd?

Update on the New Earth & Incoming Energies~Jenny Schiltz

by Jenny Schiltz
Ascension, Gaia, New Earth, 5D, stargates, 12/12,12/21, Atlantis, light codes, downloads,
mother-earth-tree
I wanted to take a moment and share some really incredible information that was shared with me. About a year or so ago, at the suggestion of my guides I stopped sending a grounding cord into the earth core crystal. They told me that it was more important that I ground deeply into my body and send a cord upwards to the galactic core. The other day I woke and I could feel that there was a group wanting to communicate with me, but I couldn’t pinpoint who. So I went about the task of clearing my aura, aligning my chakras and setting intentions for the day. As I was scanning the heart chakra, I heard my highest aspect say “Send a cord down into the earth”. I was surprised that as I sent my cord down I saw a huge tree growing out of the huge rose quartz crystal.

JAMYE PRICE-WEEKLY LIGHTBLAST


DO NOT ALLOW YOUR OUTER WORLD TO CONTROL YOUR INNER WORLD 
♥♥♥♥♥♥♥

woensdag 7 december 2016

A SACRED PASSAGE FOR TRANSFORMATION~SANDRA WALTERA Sacred Passage for Tansformation 
 Dec 6, 2016
Blessings Beloved Light Tribe,
Our December – January passage of renewal and rebirth is upon us, and the acceleration presents opportunities for profound experiences in our Ascension process.

Perhaps you have felt this since September’s wave: Something else is going on. The background energy for our experience is changing, creating a platform for a new experience. New creations are emerging as the old collapse, and it is a sacred passage of patience and unity. Let the New be revealed, rather than attempting to steer it in a direction which may not serve. We are engaging with higher trajectories which favor peaceful, neutral Creator beings willing to serve as conduits of this Divine Light influx, in order to let the Christed mission unfold.

donderdag 1 december 2016

ANDREW MARTIN-DECEMBER 2016 ENERGY FORECAST


PRINCE EA ~ THE FARMER STORY


De Goddelijke Vrouwelijke Tsunami - Violette Vlam Versnelling / 29 November 2016 / Aluna Joy Yaxkin

De Goddelijke Vrouwelijke Tsunami - Violette Vlam Versnelling
29 November 2016 / ­Aluna Joy Yaxkin
Waar wij vandaag zijn heeft zich gedurende eonen opgebouwd, maar wij begonnen dit echt dit jaar pas op te merken. En hier zijn wij bij het grootste afsprong punt dat ik kan bedenken dat wij ooit in dit leven ervaren hebben! Als jij je nog niet helemaal gereed voelt voor de huidige energieën, sluit je bij de club aan … en blijf lezen. Wij hebben hoop en oplossingen.

KATYA TURNER - DECEMBER 2016 ENERGY FORECAST


ASCENSIENIEUWS DECEMBER ~ FRAN TIELEMANS
ASCENSIENIEUWS DECEMBER

Door Fran Tielemans

De voorbije weken hadden we, door de hoge trilling van november in combinatie met de uitlopers van de maaneclips en de sterke Volle Maan, een activering van zeer oude zielsgenootschappen, oude broeder- en zusterschappen uit vele levens, waardoor zeer hoog afgelijnde ontmoetingen mogelijk werden. Ontmoetingen met een open harts-verbinding, hoge aflijning, het ‘wij’-gevoel, met het gevoel dat je wel communiceert via woorden in 3D, maar op een hoger level elkaar volledig begrijpt, met totale wederzijdse aanvaarding, en het vanzelfsprekend delen van liefde en waardering en steun, en bij wie je weet dat je volledig veilig bent. Afgelopen jaren kwamen dergelijke verbindingen druppelsgewijs op ons pad, maar nu is er als het ware een soort (bewustwordings-) dijk doorbroken, waardoor deze contacten veel makkelijker op je pad komen, wanneer je afgelopen jaren hard hebt gewerkt om vele schaduwlagen om je hart af te wikkelen.

woensdag 30 november 2016

VANESSA LAMORTE~MY JOURNEY & HOW YOU CAN GET COMFORTABLE IN YOUR POWER


ENERGY UPDATE ~ HUGE UPGRADES~JENNY SCHILTZEnergy Update ~ Huge Upgrades 

by Jenny Schiltz


We had an M class flare today. These are big time DNA changers and the codes coming in were huge. I was with a client today when I started vibrating and freezing. Usually I can hold them off till I'm done working, not today. After the download today, my sinuses started running, detoxing themselves. Major cleanses happening. 
These can make you float out of the body, so first step is grounding into your body, getting your consciousness all the way to the tip of your toes. Feel every part of the body. From this place then ground into the crystal core of the earth if you feel called too. Not everyone does feel that grounding into the earth is right in this now. Trust you! 
Epsom salt baths and grounding crystals like tiger iron can help you stay in the body. I find caffeine can make things worse for me, but each person is different. 
Body aches, deep bone aches and teeth aches are common. Feels like you are coming down with the flu. If your body calls for rest, the best thing to do is honor it.
Dreams can be intense with these energies swirling. Do your best not to attach to what you see or experience.
Lots of love to you all!
Jenny

zondag 27 november 2016

The Waterboys~Spirit♥

Man gets tired
Spirit don't
Man surrenders
Spirit won't
Man crawls
Spirit flies
Spirit lives
when man dies

Man seems
Spirit is
Man dreams
Spirit lives
Man is tethered
Spirit is free
What spirit is man can be
What spirit is man can be
What spirit is man can be

Now we tread the fresh fields,
The higher ground and the summer slopes
That man may someday climb on
Now we tread the fresh fields
The higher ground and the summer slopes
That man may someday climb on
We're on the heels of Rimbaud
We are in the swing
Chandelier-like dancing
And we feel everything
High on the wine of life
High on the wine of life
Untethered and free
Untethered and free
Untethered and free
Untethered and free
What spirit is man can be
Man can be
Man can be
Man can be


LANGUAGE OF LIGHT DNA ACTIVATION AND ASCENSION ENERGIES DECEMBER 2016~JAMYE PRICE


donderdag 24 november 2016

WALKING IN YOUR EMPOWERMENT

Walking in Your Empowerment

by Jenny Schiltz
new-dawn-rising
The other day as I was waking I saw very clearly in my mind a metal circular door, with lots of markings. I found myself standing in front of it and as I stood there waiting for it to open I heard clearly “put your hand on it”. Laughing to myself and feeling a little silly, I placed my hand in the smooth spot and the doors opened. I stood there surprised and a little in shock as I realized I was looking into an observation deck of a ship. I walked in and was happy to see my highest aspect looking out the vast windows. She beckoned me over and I looked out the window at the beautiful earth below and was just amazed at the sheer number of ships in the sky.

vrijdag 18 november 2016

KNOWING MY WORTH~JAMYE PRICE


ASCENSION PREPAREDNESS : QUESTIONS FOR THE PATH
Ascension Preparedness: Questions for the PathNov 18, 2016
Blessings Beloved Light Tribe ~
We are in a purposeful and profound passage for our Ascension. The consistent reminder has been to forge ahead with the creation of the New, rather than watch the old realities burn. Remember this, as entanglement in the illusions playing out become challenging for the unawakened (and for some on the path as well).
Many are attaining the goals of their Ascension process, which co-creates new realities to be available to the collective. This is an act of Wayshowership; blazing the paths which others may follow by choice. Our experiences are Divine, and often bizarre, as we expand the parameters for our realties. We continue to expand into new experiences, consistently releasing the grip of the old illusion. The past is disappearing. Time becomes very fluid as the emotional attachment to the past or the future dissolves. All becomes the Now, in order for us to become pure conduits in the Now of absolute Presence.

WHERE I'M AT~WANT TO SUPPORT ANOTHER? PERSONALLY REFLECT


woensdag 16 november 2016

PHASE OF CHAOS~QUAN YINPhase of Chaos – Quan Yin

by Jenny Schiltz
liberty_of_soul_by_veinsofmercury-d646fqk

Ascension Energy Update
I am happy to have this opportunity to talk with all of you today. We understand that many of you feel the great flux that is happening in your society. You can tell that great change is upon you and some of you wonder if this change you are feeling is for the positive. Let us assure you, it is. At this statement some of you will feel quite incredulous and wonder if we are aware of what is happening on your planet. We are very aware and are able to see the bigger picture and that is what we would like you to understand.

maandag 14 november 2016

ASCENSIE-UPDATE 13 NOVEMBER / 13 November 2016 / door Fran Tielemans

ASCENSIE-UPDATE 13 NOVEMBER
13 November 2016 / door Fran Tielemans

Heb je je de voorbije dagen gespannen, snel geïrriteerd of emotioneel gevoeld? Had je last van onderbroken slaap, verteringsproblemen, vermoeidheid of hitte-opwellingen? Dan is dat heel normaal. De gebeurtenissen van de voorbije week hebben niemand onberoerd gelaten, en bepaalde planetaire standen, de dubbele 11-trilling van november, extra Zon-activiteit van de voorbije dagen en de Volle (Super-) Maan van morgen 14/11 kunnen mensen stretchen tot aan het randje.

Een Volgende Stijging in de Ascentie Bandbreedte! - 13 November 2016 / ­Aluna Joy Yaxkin

Een Volgende Stijging in de Ascentie Bandbreedte!
13 November 2016 / ­Aluna Joy Yaxkin
Er is een keerpunt waar de overgangsdruk zo sterk wordt en wij iedere hoop van het hebben van wat voor controle dan ook erover verloren zijn, dat wij in en uit de controle barsten met vrolijk gelach over alle dingen die ons zoveel pijn veroorzaakt hebben. De kosmische overdrukklep komt eraan! En wanneer het dat doet, kunnen wij alle uitdagingen omhelzen en alle zeges vieren die wij bereikt hebben terwijl wij doorheen deze modderpoel van transformatie reisden.

woensdag 9 november 2016

BLESSINGS BELOVED LIGHT TRIBE


Blessings Beloved Light Tribe,
As the collective reacts to the (ongoing) surprises and effects of the acceleration, our unity is needed more than ever. This is a very powerful passage for HUmanity. Please remember that as old systems break apart, your focus must stay on the higher experience, the highest outcomes.
Let the light do the work and participate in higher light opportunities which present in each moment. The accelerated timeline is vibrating, shifting all timelines – and it is still up to the high-vibe tribe to stabilize the higher timeline experiences for all. Embrace your Wayshower Self and do the good work, right now.
The replay of last night’s Beyond the Ordinary show with John Burgos is available now. We had an in-depth conversation about Ascension preparedness and the NOW dynamics affecting DNA, and I shared a practice for DNA activation. Listen to the replay [HERE)
UNITY MEDITATIONS: The elixir for Peace, Harmony and Ascension
We unite each Wednesday with our Unity Meditations to assist with healing, empowering and balancing the HUman heart grid. Let us unite our collective intentions for peace, harmony and walking through this acceleration with ease and grace.
Thousands are participating – join us and feel the higher vibration of unity consciousness!
We are entering a heightened experience of Ascension. Let us unite with the intention to amplify the highest Ascension timelines for all. Highest interests of all concerned, best outcomes possible. Your Higher, Christed Self will work through you, through all of us with this intention. Just surrender and let the Presence take over.
Join from wherever you are during these windows. Three 30-minute windows: 8:11am PDT, 11:11 am PDT, and 5:11pm PDT. Connect with the HUman Heart Grid, Gaia’s crystalline core, the Crystalline Grid, SUN, and Great Central Sun. Be outside on Gaia if possible with your crystals. Focus on Pure Source embodiment, or use the guided Christ Light Activation meditation for expansion (many are having amazing results with this – free on youtube or mp3 via download link below).
Let us unite in peace with the intention to assist all beings embracing Unity/Christ Consciousness.
In Love, Light and Service,
Sandra Walter
In Love, Light and Service,
Sandra

zondag 6 november 2016

SHE HAS FINALLY COME HOME TO HERSELF.....
She has finally come home to herself…She remembers her true cosmic home

And how often she felt herself intensely alone

Confused, and at sea here on this planet called earth….

DE ENERGIEEN VAN NOVEMBER 2016 ~ DOOR JENNIFER HOFFMAN


De energieën van november 2016 – door Jennifer HoffmanTerwijl we opnieuw een nogal uitdagende maand hebben beëindigd is het verleidelijk ons af te vragen wanneer het allemaal voorbij zal zijn. Dat is op dit moment geen goede vraag om te stellen, omdat het impliceert dat we de passagier van dit ritje zijn en we geen controle over de uitkomsten hebben. Maar we zijn de bestuurder en we hebben de totale controle, zoals we zullen zien in november.
Van de 1- energie van oktober bewegen we nu naar de 2 van november, maar dit is 2 verminderd van 11 (november is de 11e maand), welke de integratie van Geest en materie, menselijk en Goddelijk is.
Zijn we klaar om de beloningen van onze inspanningen nu te oogsten, of zitten we op toestemming te wachten om aan het feestmaal van de overwinningen van het leven te mogen aanschuiven?
Het is aan ons en we zullen in november ontdekken dat de beloningen er zijn, maar we moeten zelf op het podium stappen om ze voor onszelf op te eisen. November kan een “plezierritje” zijn, als we willen loslaten, opstijgen en stralen.

BOODSCHAP VAN DE HOPI-STAM OUDSTEN'Er is een rivier die nu zeer snel stroomt. Ze is zo groot en stroomt zo snel dat mensen bang zullen zijn. Zij zullen proberen zich vast te klampen aan de oever, ze zullen het gevoel hebben dat ze worden verscheurd en dat ze hevig zullen lijden. Weet dat de rivier haar bestemming heeft. De ouderlingen zeggen dat we de oever moeten loslaten, en ons afduwen naar het midden van de rivier. Onze ogen open en ons hoofd boven water houden. We moeten niets persoonlijk opvatten, zeker niet ons zelf, want als we dat doen, komen onze spirituele groei en reis tot stilstand. De weg van de eenzame wolf is niet meer. Komt allen samen. Verban  de woordenstrijd uit je houding en woordenschat. Alles wat we doen moet op een heilige manier en als een feest worden gedaan. 
Wij zijn degenen op wie we hebben gewacht.'

Boodschap van de Hopi-stamoudsten, 2001

ENERGY UPDATE : LEAVING THE HUMAN BEHIND ~ JENNY SCHILTZEnergy Update: Leaving the Human Behind

by Jenny Schiltz
11700798_10206608017786736_3563734740894309672_n
The energies of the 11/11 gateway are already upon us and it is as if we are being squeezed though the eye of the needle. All that is not truly our soul is being shown so that we can make the conscious choice to leave it behind. In conversation with my team they explained that the human is being released. When I pressed them on what that means they went on to say that what is considered human is our duality, lack, limitations, and fear. What is not considered part of the human is our personality, our likes and dislikes. Who we truly are is not going anywhere, what is leaving is all that we are not.

woensdag 2 november 2016

THE DIVINE HUMAN~NOVEMBER 2016~ANDREW MARTIN

DIT RESONEERT ZO, WAT EEN GEWELDIGE TIJD WAAR WE IN ZIJN <3
EINDELIJK ZIJN WIE WE WERKELIJK ZIJN, DIT BELICHAMEN!! AMEN....HEEL VEEL LIEFDE!!

dinsdag 1 november 2016

THE OMNI VERSE, THE 7TH CENTRAL SUN


The Omni Verse, the 7th Central Sun of Illumination and the Milky Way Galaxy, Planet Earth and human consciousness

enlightenment

The Omni verse, the infinity of Creation and the Cosmic is in a mass flux now as it is busy reinventing itself and therefore the Milky Way Galaxy is moving back to its original place in the cosmos under the Great 7th Central Sun, and with it too Andromeda.

ASCENSION SYMPTOMS TIGTNESS IN CHEST~UNABLE TO BREATHE FULLY


Ik Ben een Schepper
Ik Ben een Schepper. Ik Ben hier om een veilig en overvloedig leven te creëren. Door middel van trilling en frequentie, kies ik ervoor om gezond, productief en wijs te Zijn. Ik Ben zeer dankbaar voor mijn vermogen om te herkennen dat gedachten trillingen voortbrengen en dat ik een trilling kan neerzetten die de veilige waarschijnlijke wereld waarin ik leef ondersteunt, door mijn energie te sturen naar wat ik wens te ervaren. Ik ga door het leven met heldere, bewuste intentie om mijn energie, als een ragfijne draad in een groot en prachtig weefwerk te weven, in alle Werelden die ik tegenkom. Ik besef volkomen dat er een veelheid aan waarschijnlijkheden en overtuigingen bestaat, zij aan zij met de mijne. En in die van mij, ben ik veilig. In die van mij, word ik geleid. In die van mij, houd ik van mijn lichaam en vertrouw ik het. In die van mij, weet ik dat mijn cellen voorkennis hebben en dat ik Medeschepper ben van het Multiversum.  Ik weet dat ik een Waardevol Wezen ben. Ik weet dat ik de Impulsen, de Tekenen,Signalen en Leiding zal krijgen die ik nodig heb om op de juiste tijd op de juiste plaats te Zijn, voor Mijn Hoogste Goed en dat van Allen om me heen.  Hiervoor ben ik zeer dankbaar!


Janneke

zondag 30 oktober 2016

LANGUAGE OF LIGHT DNA ACTIVATION AND NOVEMBER ASCENSION ENERGIES~JAMYE PRICE


KRISTALLIJN LICHAAM ~ACTIVATIES~KRISTALLIJNE CELLEN EN BUITENAARDS DNA

Dit artikel kwam ik tegen , het geeft inderdaad een geboorte aan van een nieuw lichaam, de energie die dit bewerkstelligd ervaren we nu..geweldig om te lezen Lots of Love to U <3

 

 

KRISTALLIJN LICHAAM Activaties kristallijne cellen en buitenaards DNA / Door Arthura Hector / 29-10-2016

KRISTALLIJN LICHAAM
Activaties kristallijne cellen en buitenaards DNA
Het kristallijne lichaam is een onderdeel van de nieuwe aarde, het opgaan in een fijnstoffelijk lichaam naar de vijfde dimensie. Deze dimensie is nu zichtbaar aan het worden, maar de verschuivingen op aarde van grof naar fijnstoffelijk geven chaos weer. Laat verwarring niet de overhand krijgen, maar stem je af op de liefde.

ENERGIE UPDATE 30 OKT 2016Voor mij is de uitdaging op dit moment, om rustig met de energie te Zijn, die als een constante door het lichaam pulseert, niets ontziend……alle plekken worden aangedaan en waar nog dichte energie aanwezig is, daar wordt geruimd:D  Alle lagen worden afgepeld en het mooie is dat dit ook in alle lagen van de wereld bevolking plaats vind…ongeacht of je het je bewust bent of niet…time to wake up!  Waar vooral veel opslag zit is in onze botstructuren,tanden.. dit is ook  verdichte materie, deze mogen ook bevrijd worden van hun herinneringen…dus voel je veel energie, soms bij het pijnlijke af om dit te releasen, we worden steeds lichter!

zaterdag 29 oktober 2016

♥DIAMONDS♥De mooiste diamanten ontstaan, door intense hoge druk....voor langere tijd..Deze diamanten stralen zoveel licht uit en hebben zo'n perfectie bereikt...JIJ Bent een Diamant...Ja JIJ!!


Shine Your Light...Shine Bright Like a Diamond!! 

~DANCING WITH THE DIAMOND STAR FIRE~

Dancing with the Diamond Star Fire : the 10/10 and 11/11 Gateways and the New Beginning

14642387 1207508745959642 2735582755917425772 n

You live in intense and powerful times, Beloveds. At this time, the Diamond Light and the Diamond Codes are activating your Earth with a fiery form of the Diamond Light that we call the Diamond Star Fire.

What is the Diamond Star Fire?
It is the substance of your Cosmic Being, of your Soul, and the energy of Creativity. You might also call it “Soul Fire”, as it is a powerful electrical fire energy that activates the Cosmic Desire to dance in the light in the Creative Process. It is what we might call “Angel Fire”, and it is where the Soul acknowledges its Divine Essence and accepts the Angelic Star Fire into its Physical Embodiment.

WHAT IF I DON´T HAVE A PURPOSE?


vrijdag 28 oktober 2016

ACTIVATING THE PETAL OF THE INTIMATE HEART~I AM ALL THAT I AM


I call upon the Overlighting of Mother/Father God,
and all the Illumined Beings of Light from On High that I personally acknowledge,
as I now merge with my Beloved I Am Presence,
the Highest aspect of my Soul Light within the Cosmic Heart of God.

Within this sacred space,
I enter into my Christed Heart of Divine Unconditional Love.
I now activate the Petals of my Christed Heart:
my Peaceful Heart,
my Loving Heart,
my Healing Heart,
my Joyful and Happy Heart,
my Innocent and Open Heart,
my Powerful Heart,
my Knowing Heart,
my Passionate Heart,
my Overflowing and Prosperous Heart,
my Trusting Heart,
my Heart of Integrity and Truth,
And now I enter into the Petal of my Intimate Heart.

Breathing deeply into my body,
I acknowledge myself as this sacred transfiguring Flame of Divine Love and Master Being of Light.
I Am an Open Heart in this Golden Age of Light.
As I connect deeper now into my authentic loving Self,
I allow myself to be vulnerable, trusting, and free of shame,
letting go of judgment of self and others,
and any fear of intimacy I may have.
I Am a powerful, magnificent, sacred, sexual Being of Light.
I Am All That I Am.

As the Petal of my Intimate Heart now activates,
I deepen into the knowing that I am unique, immeasurable in my magnificence and Light.
I let go of the need to hid my Light,
to shield myself from others,
or to compare myself with others.
I choose to Love my Self,
all parts of myself, which are uniquely and authentically mine.
I Am All That I Am.


The Sirian Archangelic League of the Light now come forward,
placing me in an Intimate Christed Heart Chamber of Light.
As this multidimensional, multicolored laser light grid activates around my body and energy field,
in a beautiful silver-gold grid of Light,
I start to breathe more deeply into my body now.
Expanding my lower abdomen on the in-breath,
And contracting my lower abdomen on the out-breath.
As I deepen into the Knowing of my Divinity, purity and innocence,
I deepen into the presence of my Godself,
In conscious awareness and Self-Love.
I Am One with my Beloved I Am Presence,
I Am One with Mother/Father God,
I Am One with all Life.
I Am All That I Am.

GUIDED MEDITATION >> WIPE OUT ALL NEGATIVE ENERGY~528Hz MUSIC&I AM AFFIRMATIONS


PHYSICAL SYMPTOMS OF SHIFTING


maandag 24 oktober 2016

UNDERSTANDING YOUR IMPACT ON THIS WORLDUnderstanding Your Impact on this World

thought

The guides have asked that I share this experience as it will help each of us truly understand our impact on our world.

I was feeling the need to take a road trip, I had no destination in mind only that I wanted to get away. Within a few hours my husband calls and says, “Let’s get away this weekend”. I laughed at the synchronicity of it all. I asked where he wanted to go and he suggested that we explore the Million dollar byway in Colorado ski country before the roads became too hard to transverse without a four-wheel drive.  I was totally game. That evening we were discussing it and he said that he found a place called the Victorian Inn, we called but they were full. I hopped on priceline and much to my surprise there was listed The Victorian Inn. We booked it and planned our journey.

dinsdag 18 oktober 2016

~EXPECT THESE ENERGY TRANSMUTATIONS BY HEALING ENERGY TOOLS~ 

 

 

 

 

 

Expect These Energy Transmutations by Healing Energy Tools

Via In5D.com October 17, 2016 (Spiritual Awakening) via HealingEnergyTools
Ascension is an expected and normal part of the evolutionary development of the Universe. It has always been so and will continue until it is no longer necessary as a collective process. The body during Ascension will know how to readjust and reorganize itself because this process is quite normal. This process of transformation has been coded within the cells of the body and is taking place naturally. What people are now learning to do is how to assist what is occurring naturally with outside factors: being aware of the foods they are eating, being aware of their connection to the earth and by being aware of the direction their body is leading them. The greater you are aware of the process, the greater you can assist what is already going on and will be continuing at its natural pace according to the cellular coding for each individual.

zaterdag 15 oktober 2016

CREATING THE NEW EARTH ~ LADY NADACreating the New Earth ~ Lady Nada

by Jenny Schiltz

grand-universe

Greetings, I am honored to be able to reach so many in this way. We come with the message that you are in a very important time. It is a time that will require much focus and dedication on your part. You are in the time of creation. You are in fact creating the new earth in every moment, in every thought, with every action. It is with this knowledge that we ask you – What are you creating?
The new earth is here now, it is completely accessible to all who choose to maintain a higher vibratory frequency. There are many who believe that in one singular moment you will find yourself transported to a new location, one without negativity and darkness. Is this possible? Absolutely, but you see the new earth is being created by you. So again we ask: What are you creating?
There has been much information about the new earth and many are not completely understanding that while it is fully accessible, tangible and anchored into the now, the actual hologram of personal existence is being created by each person individually. Think on this as your graduation present from leaving the lower density, you now are able to create and manifest what it is that you desire. A being who is able to remove all of their filters, beliefs and programming will be able to manifest an easier smoother life, one that flows with source and all of her creations. While another being who is still reacting and thinking from the place of conditioning will create a life that reflects that conditioning and beliefs. Understand that it is only you who can set yourself free. While you are receiving all the help allowed there is still free will, even on the new earth.