woensdag 30 mei 2018

"The Light Generation" HD (Pranic Living Documentary) + English Subtitles


Energy Report Update~ Tiffany Stiles


Screenshot_20180527-212605~2
Energy Report Update~ Tiffany Stiles


Over the past few days we had some dense energy come through for good reason. This brought things into review that needed focus. Yesterday and today are high energy days! Fantastic days to get things done, or go out and have fun and enjoy nature. Over the past week I have noticed the telepathy with my animals increasing. My cat, Miss Sweetie Pie, came out to the kitchen this morning meowing her head off. I said, what is it? Oh you don’t have any food? You want your treats, fresh water too? And then she says, hey mom while you’re at it, can you clean my cat box? Ha! My daughter looks at me with her head cocked to the side. I said, go on and see if your cat has food and water, and give her her treats please. We’ll do the cat box in a bit. She goes in where her food is….mom how did you know that’s what she wanted?! I just know. I can hear the animals telepathically, or understand their language. Has this increased lately for you too? Same with our Bella Boo Boo sweet dog. I always talk to all the animals, plants and trees too. They love it! Try it if you haven’t done so lately. Really try and connect with them on a higher consciousness level.

dinsdag 29 mei 2018

June Ascension Energies and Light Language DNA Activation with Jamye Price


Energy Update: Full Moon, Woozy Feeling, Dreams and Telepathy With Animals, Birds And All Other Consciousness Increases ~ Diane Canfield

Energy Update: Full Moon, Woozy Feeling, Dreams and Telepathy With Animals, Birds And All Other Consciousness Increases

By Diane Canfield


Blessings Beloveds,
The energy the past few days has been very uplifting with lots of energy attached to it. You may have been able to accomplish a lot as it has been very focused energy coming in. A few days before this, we had very sluggish energy we were dealing with where even moving was difficult. On those days all I wanted to do was sleep. Those are recharge days that come in between energy surges.

June Energy Transmission - The Feeling IS the Understanding ~ Andrew Martin


zondag 27 mei 2018

Diamond Emerald Heart : The New Human Emerges ~ Celia Fenn


Diamond Emerald Heart : The New Human EmergesCelia Fenn – Since 2012 there has been intense waves of Cosmic energy and Light Codes that have activated further levels of evolution that I will call Diamond and Emerald, not because I want to “label” these experiences particularly, but because they are useful ways of describing and explaining what I would consider to be the next level of our Conscious Transformation and Evolution.

The Indigo Beings were the Spiritual Warriors who paved the way for Transformation, and the Crystal Beings opened our Hearts and Souls to our inheritance as Star Beings and to the Divine Love, Empowerment and Abundance that is our birthright as incarnate beings on Earth.  The Diamond Light Codes upgraded our consciousness to a full awareness of our Galactic and Cosmic connections and our place among the Star Nations.  The Emerald Light Codes reconnected us with the Earth and with our abilities as Co-Creators of Time Narratives on Space Ship Earth.

dinsdag 22 mei 2018

Time to Choose ~ Jenny Schiltz

So much is changing and rapidly, it seems as if we work through one aspect of self, fears, doubts or worries, only to be shown it again on a deeper level. This time is all about change but the underlying theme is can we trust and allow the changes to flow. Can we be in a place of surrender and in active creation at the same time?

There is an unfolding taking place.  We are opening, like a flower blooming to all that we are. It is a time in which we are being asked to let go of all we think and know. We are being asked to trust completely in ourselves, our soul and not allow the distractions of the world to cause us to lose focus. The words “Keep your eye on the prize” have been ringing in my head whenever I get pulled away from my center.

Hoe recente zonnevlammen onze gedachten en emoties beinvloeden

Een zonnevlam is een magnetische storm op de Zon waarbij het op het eerste oog lijkt te gaan om een zeer heldere vlek en een eruptie. 

Volgens Mitch Battros van Earth Changes Media gaat één van de meest bekende Maya-profetieën over het veranderende paradigma in ons tijdperk.

Bij zonnevlammen komen grote hoeveelheiden geladen energetische deeltjes en enorm hete gassen vrij. Ze bereiken hoogten tot duizenden kilometers boven het oppervlak van de Zon.

Volgens de Maya’s bevinden we ons nu in een tijd van ‘verandering en conflict’. Deze verandering komt van de ‘buitenkant’ door middel van het weer, natuurlijke fenomenen, zonnevlammen en door de mens ontwikkelde trauma’s. Het conflict komt van de ‘binnenkant’ door middel van persoonlijke uitdagingen, verdriet, verbijstering, depressie en angst. We staan op ‘een grote kruising’. Een tijd om een nieuw pad te kiezen, het onbekende te verkennen, het vinden van onze ware identiteit.
Anderen blijven op dezelfde weg, houden vast aan het vertrouwde en doen er alles aan om voorspelbaarheid te behouden.

The Event UPDATE - Will it happen in the next few days? Neo Glimmer


maandag 21 mei 2018

Alba Weinman - Visitors from the Future talk about the New Earth


De Arcturianen: Cyclus Twee van de Planetaire Ascentie 5D Sterplaneet / via Suzanne Lie / 17 mei 2018

De Arcturianen
Cyclus Twee van de Planetaire Ascentie
5D Sterplaneet
via Suzanne Lie / 17 mei 2018

Het binnengaan van een aarde voertuig kan best schokkend zijn voor iemand die het lichtlichaam heeft gedragen, wat resoneert met de vijfde dimensie en wat voorbij, verder is dan tijd en ruimte.
Natuurlijk, tijdens het dragen van een fysiek voertuig en met het hebben van een inter-dimensionaal bewustzijn, kunnen onze vrijwilligers om te incarneren  op de ascenderende Aarde, regelmatig hun Schip bezoeken.
Zij kunnen ook bezoeken de prachtige grotten van de Priesteres en/of de Kern van Gaia. De grotten van de Priesteres zijn open voor degenen die Moeder Aarde eren en die dienen als Haar Priesteressen en Priesters.
In werkelijkheid , al van onze “Galactische Vertegenwoordigers op Aarde” hebben gekozen om deze grotten te bezoeken zodat zij Gaia kunnen waarnemen via dat perspectief.

De Raad: Over Bewustzijn en De Manifestatie /18 mei 2018 / Ron Head

De Raad
 Over Bewustzijn en De Manifestatie
18 mei 2018 / Ron Head

Wij vertelden jullie dat jullie poesjes wat meer poes zouden worden en dat veroorzaakte wat vermaak en beminnelijke gevoelens. Goed! Daar was het ook voor bedoeld. Maar nu zouden we dat wat verder willen uitdiepen.
Welnu, er bestaan een heleboel theorieën – met de nadruk op theorieën – over wat deze gebeurtenis, deze Manifestatie, zal brengen. We moeten jullie vertellen dat een groot deel ervan zijn oorsprong heeft in menselijk onbegrip, soms zelfs in bewuste misleiding. En wij gaan hier geen olie op het vuur gooien. Maar over één ding lijkt men het universeel aardig eens te zijn. En dat is de overkoepelende waarheid dat het een toename van licht is dat in het proces is om jullie zonnesysteem en planeet te omwikkelen.

So Much Activation Has Been Occurring! ~ Kara Schallock


So Much Activation Has Been Occurring!Kara Schallock – This activation is ongoing and propels us to keep shifting, making those changes that bring us to a place of definitely not recognizing ourselves.

We have deepened and expanded into our Light Bodies, continuing to merge our Divine Feminine and Divine Masculine into alignment with Wholeness. This raises our consciousness to a higher expression so that our lives shift to match it. Our brains are remapping themselves, which further helps us disengage from the 3D world. This alignment and disengagement continues for a while. Meanwhile, if you find yourself blaming or giving credit to something or someone outside of yourself, please do let that go. Only you create the world in which you live. Source is within and is your Power Source.

Ascension Update: Divine Order Energetic Stream ~ Rick Jewers


Ascension Update: Divine Order Energetic StreamRick Jewers – Divine Order of a Higher influence is Now in place upon this planet. The term planet may be used whereas Gaia has Ascended to 5D and these present “planet scenarios” that are running with the timelines, are merely placebos of Gaia. From these placebos are the bridges to the full Sentient Gaia currently residing in 5D, these bridges are TRANSITIONAL TIMELINE BRANCHES. Whereas many of You Now are fully aware of Your multidimensional abilities,

Inner ‘explosion’-Shattered on every layer and level and on every dimension ~ Anastacia-Blue Beyond


Inner ‘explosion’-Shattered on every layer and level and on every dimensionAscending Masters Gathering Energy Update-Anastacia-Blue Beyond Guide Part 14-18th May 2018

Many are feeling an Inner ‘explosion’ of what I have been let know is like ‘WWIII’ internally – as we bring in New Earth Energies Collectively –
This is the final release and purge in and through the human being in our collective shift as per all previous energy updates leading into this part

The Crystal to Diamond Transition ~ Celia Fenn


The Crystal to Diamond Transition


Reaching New Earth Diamond Light Frequency

Celia Fenn – At this level, we embody full Galactic Consciousness and are fully multi-dimensional. We are grounded into the 5D New Earth, but also have access to the Higher Dimensions as far as 9D that allow us to function as Embodied Souls on Earth while also being connected to our Galactic heritage.

In a similar way, this transition is throwing up some physical symptoms which may cause anxiety while experiencing them, but if you understand what is happening you will deal better with them. (Please note that if symptoms are severe or persist, please see your health care practitioner).

BLUE RAY STARSEED TRANSMISSION: Awaken


BLUE RAY STARSEED TRANSMISSION: Awaken

For some several decades Indigos, Rainbows, Crystals and Blue Rays, have been incarnating here on a mission to assist with the ascension process of Gaia. Blue Rays beings are strongly connected with the star system Sirius. They have lots of blue and violet energy in their aura that can be seen psychically.

Ascension Update for Saturday, May 19th ~ Maryanne Savino


Ascension Update for Saturday, May 19thMaryanne Savino – Well these energies are really something else!! LOL!! Many are feeling and experiencing the collapse of the old timelines personally and collectively. 

Here are some current symptoms: 

High sensitivity with anxiety and nervousness, nausea and digestive discomfort (feeling bloated), lack of appetite, feeling emotional/crying a river, exhausted, depleted with low energy, muscle tension and aches, heat surges and sweating, headache with crown pressure, ear popping and ringing, allergies and sinus pressure, dizziness, irritable and aggitated, spacey foggy head (feeling ungrounded), wanting to stay in a cocoon and away from crowds, dehydrated, feeling as if you’re in another reality and just plain weird, feels like a pressure cooker inside, just can’t get comfortable and the list goes on. 

zaterdag 19 mei 2018

LISA TRANSCENDENCE BROWN - May Transition Energies


We are in a huge "Transitory Phase" - May is important to prepare all for what we move into (vibrationally) next...
Aloha Beautiful Awakening and Multi-Dimensional Light BEings,

Take a breath and slow down, be present and FEEL, connecting from DEEEEEEP inside, that knowing, that peace, that beauty that's available when you do. Yes, there may be "other feelings" that need to come up and clear/cleanse... and it's important to honor these any time they present/emerge, because they assist your heart with opening more, with your body tuning to a much higher vibration than before, your cellular body cleansing karmic/unconscious programming and clear your akash (living records), and their conscious release raise your body's vibration so that you can REMEMBER again.

Gateway Opening: Today's Energy Updates in Real-Time on my FB Pages ~ Lisa Transcendence Brown♥


Picture
Now powerful cosmic rays go straight for systems and overhauls... DNA at the atomic level... these go deeeep into cells, structures.....charges Plasma Crystalline LightBodies, weakens human bodies... sleep, nausea, weakness, lethargy, foods.... deep into the GALACTIC CORE and SOULar DNA to awaken and re-code/re-program by dissolving, dismantling, disintegrating and re-configuring from linear to non-linear (Quantum) geometrics.............. ♦
Lisa Transcendence Brown ☼
Deep gratitude to the unknown artist for depicting in a way to assist more with understanding here. ♥

From Human Body to LightBody: From Dense to Subtle to Strong and Powerful and Quantum States of Consciousness ~ Lisa Transcendence Brown♥


Picture I see many "questioning" how or when or if they are even experiencing "this"... Physical Body Ascension, Galactic/Higher Self/Pure Source Light Embodiment and a part of this "movement" or huge shift into a much higher dimensional existence.... So I write/share a little here to assist with the "how", which is just a tiny portion of this immense process as all RETURN through Awakening to Remembering.... Ascending with their bodies after their own "Fall from Consciousness" into the Unconscious Realms of Amnesia.... as the veils and foundations of realities vastly dissolve and take all new form.

Gateway Opening Has Begun....Lisa Transcendence Brown♥


Gateway Opening Has Begun....

5/17/2018

Picture Gateways have activated and started to open up.... I'll be writing/sharing (where available) as we flow/go/shift/acclimate/anchor/expand...... The last few days we were moving tons out, before this next phase could begin. Uranus in Taurus, in addition to everything else... a huge "Tides are Turning" as waves and waves and waves of massive, powerful Cosmic Frequencies unleash, unanchor, unravel and all takes "new form" through each's own higher/highest dimensional access/application/implementation in their own realities/lives, from within their own physical bodies.... Stabilization/Balancing from DEEP within is KEY (KEYCODE), so prepare to expand/jump and HOLD NEW EARTH REALITIES with everything you've got too! I love you! ♥

woensdag 16 mei 2018

DE WEG VAN DE MINSTE WEERSTAND ~ MIEKE VULINKDE WEG VAN DE MINSTE WEERSTAND
Niet alleen wij veranderen; hoe het hier op aarde werkt verandert mee al naar gelang onze bewustzijnsgroei. Gebuffeld hebben we, vele levens lang. We hebben collectief zúlke diepgewortelde programmeringen en overtuigingen neergezet, over dat het leven op aarde moeizaam, zwaar en dus overleven geblazen is, dat we helemaal verbaasd zijn wanneer dingen van een leien dakje gaan.
Ken je dat, dat wanneer je je ineens gelukkig voelt, er vaak een innerlijk stemmetje achteraan komt dat zegt: "Ja maar pas maar op, om de hoek wacht er weer een tegenslag. Maak je maar niet al te blij"...? Hoe erg is dat! Want daarmee houdt je persoonlijkheid je nog in de oude kramp-stand gevangen waardoor je nooit helemaal kunt opengaan, kunt groeien en bloeien. Altijd is er die 'pas op-per' in ons, die er vanuit gaat dat er vanzelf weer ellende en tegenslag komt. Dat er ook weer moeilijke tijden zullen komen, dat het geluk van voorbijgaande aard is. Het is bijna eng om te geloven dat het geluk deze keer aan jouw kant zal blijven.

Energy Update: Time Slowing Down / Consciousness Raising Upgrades Coming In/ All Kingdoms Engaged ~ Diane Canfield

Energy Update: Time Slowing Down / Consciousness Raising Upgrades Coming In/ All Kingdoms Engaged

maandag 14 mei 2018

The Shade, the Event and the Gateway to Argartha ( May/June into Summer Solstice 2018) ~ Margenta Pixie


Alba Weinman QHHT Session – The New Earth
Alba Weinman QHHT Session – The New Earth

In this Spiritual Journey of Forgiveness ™ hypnosis session, we receive information about the New Earth and how one can determine which Earth they’re on. Diet, animals, money, exercise and nature are discussed.

zondag 13 mei 2018

Energie update ~ Fran Tielemans foto van Heleen van Surksum.

Fran Tielemans : Veel kans dat je deze week ook een rollercoaster aan emoties bent doorgegaan, en dat er behoorlijk wat vuur-power doorheen je energieveld stormde!

De combinatie van de toenemende magnetische trilling (vd Aarde) (waardoor ook bv de vulkaanuitbarsting in Indonesië en de dreigend uitbarsting op Hawaï) en de geomagnetische onrust door de zonnewind kon je aardig dooreenschudden en zorgde voor de nodige vermoeidheid en emotionaliteit.

The Unicorn Consciousness: The Era of Remembrance ~ Channel: Natalie Glasson


The Unicorn Consciousness: The Era of RemembranceGreetings, we are the Unicorn Consciousness, we bring our love and blessings to you and bathe you in the purity of our light. Our vibration is similar to that of the Angelic Kingdom. It is our purpose to serve and to support a deeper connection and remembrance of the Creator. Like the Angelic Kingdom we are powerful healers, share wisdom, inspiration and sacred knowledge as well as aligning you with the purity of your being and essence.

Our mission at this time is to support the manifestation of the Era of Remembrance upon the Earth and within the ascension processes of lightworkers. Since 2012 humanity has been existing within the Era of Love, every activation, ascension shift, healing, awakening and enlightenment experience has been focused on love. The Era of Love is an energy wave and level of growth which has an intention and purpose as it grounds into the Earth and humanity.

A Gateway or Portal Opened and those who have Chosen ~ Morgan Lee


A Gateway or Portal Opened and those who have Chosen


Morgan Lee – Many agreed to embody more of their higher self and multi dimensional essences. And for many this occurred last evening or within the last 24 hours.
Some did this in full consciousness, via channelling, ritual, ceremony etc., some via the sleep state in dreamtime and others just simply aligned with this activation, upgrade, alignment, leap, etc.
Many also experienced assistance in full consciousness of the light beings that surrounded them over the last ten days or so, guiding them every step of the way.

Awakening your Creator codes in your DNA ~ Ulrikke Aagaard


Awakening your Creator codes in your DNAFire Letters and Key codes are stored within every cell of every human; it is the basis for the human genetic code – one can say it is these codes there is your creator genes and the ones we used to build the pyramids.

These are completely accessible when we are fully activated and can go beyond 12 D to 13 D where we get full access to these Creator codes in our DNA

The Earth in Transition to New Earth : The Future is Now ~ Celia Fenn


The Earth in Transition to New Earth : The Future is Now
Celia Fenn – Our beautiful Planet is in the process of making the transition to New Earth.  This is a major shift that is the culmination of the shifts and energy work that have been done on the Earth since 2011/12 when the Earth first moved into her new 5D crystalline diamond grid.  The last seven years have been spent preparing the Planet and Humanity for the shift into Multi-dimensional and Quantum states of Reality Consciousness.

zaterdag 12 mei 2018

Onderweg naar een diepere bewustwording - Mandy Marlisa - Lichtwerkers Nederland

Onderweg naar een diepere bewustwording - Mandy Marlisa - Lichtwerkers NederlandOnderweg naar een diepere bewustwording, innerlijke stilte, heling en transformatie.

In deze tijd van diepe transformatie, heling en bewustwording gaan we steeds dieper naar de kern toe. Alles komt omhoog wat diep binnen ons leeft. Alle lagen worden nu afgeschild, de Ziel wilt Zijn en vanuit stroming, bezinning en bewustwording naar buiten stralen.

De energie van de aarde wordt omhoog getrild en alles komt aan het licht. We kunnen niet meer van oude pijnen, overtuigingen, angsten en schaduwkanten wegrennen. Hoe meer je vecht, wegrent, alles onder controle wilt hebben hoe moeilijker het zal zijn. Hoe meer je meegaat met de stroom van het leven, in het Nu leeft, vertrouwen hebt en alles laat komen, alles laat zijn, hoe meer het zal stromen en je je weg zal vinden vanuit je intuïtie en je hogere zelf. Leven vanuit bewustwording wil niet zeggen dat alles liefde en licht is. 

ENERGIE UPDATE RICHTING NIEUWE MAAN 15 MEI 2018 ~ Kimberley
ENERGIE UPDATE RICHTING NIEUWE MAAN 15 MEI 2018

Voel jij je rusteloos? Snel getriggerd? Heb je het gevoel dat je tegen muren oploopt met collega's, familieleden en/of vrienden (kennissen)? Voel je je chagrijnig en snap je maar niet waar het door komt?

SYMPTOMEN

Maag- darmklachten, buikpijn, opgezwollen buik, pijn in de nek en schouders, onderrug, zware benen, opgezette benen, pijnlijke heup, oorpijn, sneller ziek worden/grieperig, hoofdpijn, vermoeidheid, onrust, slecht slapen, bewijszucht, agressiviteit, oordelen, jaloezie, hogere sexdrift dan normaal, van de hak op de tak, impulsiviteit, perverse gedachten, verslavingszucht.

donderdag 10 mei 2018

MASSIVE EARTH & COLLECTIVE PHYSICAL LIGHTBODY ACTIVATIONS OCCURRING IN MASS PROPORTIONS: More 2222 Cosmic Template Integrations...Lisa Transcendence Brown♥


MASSIVE EARTH & COLLECTIVE PHYSICAL LIGHTBODY ACTIVATIONS OCCURRING IN MASS PROPORTIONS: More 2222 Cosmic Template Integrations...

5/9/2018
Picture Aloha Love Family,

Yesterday, an awesome day to bang out work, actual linear abilities, with Gamma Rays supporting our LightBodies, with Timelines Converging === boom boom boom, which requires instant maneuvering - in step, in flow, shifting, moving, handling, adapting, re-arranging flights, schedules, entire realities/everything instantly, without "thinking", to the "new current reality", re-working everything to fully align "right now" and paying attention to what's still/no-longer vibrationally aligned, after a week long integration and multi-timeline activation where everything goes into flux, shifts/moves/changes to move all into NEW REALITIES... easy if there's no holding on, no trying to fit into old beliefs/mentalities/boxes..... Super productive, utilizing every ounce of energy until the body says "okay I'm done", to integrate the magnitude of these barrages of Light Encodements into our physical 24/7 continually now....

ENERGY UPDATE ~ LISA TRANSCENDENCE BROWN♥


foto van Lisa Brown.


 
We are getting our butts kicked in Cosmic Light Codes again....
Deeeeeeep cellular cleansing.... deeeeeeep .... We are in the middle of a Cosmic/Universal/Gaia's In-breath..... contracting.... squeezing every ounce of any old programs out for a huge clearing (again,

like day 5 of this massive process)...
Breathing/throat/heart/chest/back/hips/head/bones/muscles... we have compression occurring. Deep into the bones, organs... our star particles are "working" really intently.
We started a massive Diamond Light Code FLUSH a few days back... which continues.... deeply, strongly.... quietly...

dinsdag 8 mei 2018

Vanuit de Akashic Archieven Mei 2018 Boodschap ~ Jen Eramith MA

Vanuit de Akashic Archieven
 Mei 2018 Boodschap
Gechanneld door: Jen Eramith MA

Wat voor energie en ervaringen kunnen wij in Mei 2018 verwachten?
De energie van deze maand heeft een tussenbeide komend gevoel, zoals een plotseling opstaan. Als jullie je de metafoor voor April nog herinneren was er een gevoel van een vrije val … wat jullie je kunnen voorstellen te gebeuren in Mei is, dat iets langs komt vliegen en je oppakt. Jullie zouden je een adelaar, een draak of een vliegtuig kunnen verbeelden die je oppakt en je op diens rug zet.

MIEKE VULINK ~ WEES MAAR GEDULDIG

Wees maar geduldig, geef je maar over
ieder proces kent z'n eigen tijd
Blijf maar vertrouwen dat het goed gaat
alleen wat niet klopt raak je kwijt
Wedergeboorte en transformatie:
de nieuwe Jij wordt gereed gemaakt
Laat maar gebeuren, maak je geen zorgen
precies op tijd zul jij zijn ontwaakt
MV

ONGEWOON JEZELF WORDEN ~ MIEKE VULINKONGEWOON JEZELF WORDEN
We zitten in ongewoon vaarwater. Waar we vroeger meenden nog iets in de hand te kunnen houden door ons aarde leven zo goed mogelijk te regelen, worden we nu constant uitgedaagd om vooral NIETS meer in de hand te willen houden. Althans niet op de manier zoals we dat gewend waren.
Wanneer we dat wel doen, blijven we binnen de oude matrix van dualiteit beperkingen creëren. Maar de Lichtwereld werkt er samen met ons hogere Zelf juist aan om ons zo goed mogelijk uit die oude matrix te loodsen. Hoe? Door ons steeds opnieuw spiegels voor te houden waar ons oude vertrouwde, persoonlijke zelf de touwtjes maar niet uit handen wil geven en ons onnodig in het oude lijden gevangen houdt.

maandag 7 mei 2018

Multi-Dimensional Quantum Cosmic Energy Update: Massive Re-Gridding Process & Diamond Light Code Detox Continues & May Energies Unleashed (Energy Report/Forecast/Overview) ~ Lisa Transcendence Brown♥


Picture
Hang on to your hats and let completely go, prepare for the unexpected and anchor anchor anchor these massive light codes within you and flow with me through this Energy Update which launches us into our next huge passageway and collective shift into/through Higher Dimensional NEW Earth/Higher Consciousness Existence...

zaterdag 5 mei 2018

De Raad – Een Touw Voortduwen / 30 april 2018 / Ron Head

De Raad –
 Een Touw Voortduwen
30 april 2018 / Ron Head
Een touw voortduwen is een passende metafoor voor wat velen van jullie proberen te doen. En stroming tegenhouden door je handen er voor te houden zou er nog een kunnen zijn. Dit zouden onmogelijke taken zijn, mee eens?
Stel je nu voor dat je het touw bergafwaarts duwt – dit is een van jullie favorieten – ‘meegaan met de stroming’ van de rivier. Dit zou niet alleen gemakkelijker zijn, maar bij tijden zouden jullie het moeten opvoeren om overeind te blijven.
Dus, de voor de hand liggende vraag wordt, welke willen jullie?
We hebben dit in het verleden diverse keren behandeld, maar in deze tijd, op dit keerpunt, moet hiervan weer verslag gedaan worden. Wij zien jullie hulp vragen om het te doorstaan. En we zien de meesten van jullie alleen maar aandacht schenken aan de antwoorden die van jullie plaatsen van worsteling komen. Het ware antwoord is dat het geen worsteling hoeft te zijn. Het voortduwen van een touw is een worsteling, een onnodige worsteling.

Your Fractaled Realities Represent Your Fractaled Aspects: Divine Flow, Timeline Collapses are Quantum Convergences ~ Lisa Transcendence Brown♥


Picture Your Highest Realities have already come to be, already are... It's up to YOU to TUNE IN to your entire reality and SEE....

Your Higher Dimensional Realities ARE coming, converging... faster and faster than ever before, stronger and more powerfully than before...

The only "hold up"? Your human aspect that functions from a fractaled/separated place/space inside, disconnected from the bigger picture/whole, disconnected from all... and trying to CONTROL the physical, instead of allowing all to come forth/materialize as you, ON A SOUL LEVEL, determined it would... before incarnating into your current physical form.

DE ENERGIE VAN MEI / 1 mei 2018 / Door Fran Tielemans

DE ENERGIE VAN MEI
1 mei 2018 / Door Fran Tielemans
Mei nodigt je uit om alles te laten bezinken wat je in de kolkende maalstroom van de eerste 4 maanden van dit jaar hebt beleefd. Het is tijd  om rustig terug te kijken en te ontdekken wat er in jou is veranderd. Dit is een maand om alles innerlijk op een rijtje te zetten, om te kijken wat je hebt geleerd en ervaren, en hoe je daarmee de komende maanden verder kan. Het kan zijn dat je het gevoel zal hebben afgeremd te worden, wanneer je te actief aan het plannen gaat, of wanneer je te druk aan de slag bent. Het hogere doel van deze maand is immers spirituele groei en bewustwording, en dat lukt gewoon niet wanneer je leven volgepakt zit met allerlei activiteiten in de  buitenwereld.

vrijdag 4 mei 2018

OPSCHONEN VAN DOODSANGST IN FAMILIELIJNEN ~ MIEKE VULINKOPSCHONEN VAN DOODSANGST IN FAMILIELIJNEN
In het vele van wat er momenteel in je bewustzijn wil komen, zullen er vanuit jouw familielijnen onverwerkte stukken opduiken die uit jouw energetische veld willen. Deze 3D-gebeurtenissen verzwaren jou, en wat verzwaart houdt ascensie tegen. Dit kan heel lang onbewust bij je aanwezig zijn, totdat er vanuit de familie een signaal komt (dit kan ook van overledenen komen) dat jou ergens raakt of aan het denken zet.

Het thema wat er in de verste diepte onder verborgen ligt is doodsangst. Die kan zich tijdens meerdere levens omgezet hebben in levensangst. Maar als je ver genoeg terug gaat, kom je bij het moment uit dat jij voor het eerst hebt ervaren dat jouw diepe vertrouwen in de levensstromen ineens begon te wankelen.

May 1st Gateway Completion Opened Up More Multi-Dimensional Access Launching Us Into a Powerful Start to May's Surprises ~ Lisa Transcendence Brown♥


I will share more soon and possibly a May Energy Report... yet for now the inspiring photos of our huge gateway completion of the last few months of all of our focused integration and anchoring all of these magnanimous Cosmic Light Codes into the/our physical here. These are just a few photos from waking to sundown. Today we've entered into powerful (moving and shaking), high photon charging grids and StarGate Alignments beginning again too. These are actual photos... no editing, and yet they still cannot capture the actual experience.... ♥
We've Been Deeeeeeeeep Within The Gridwork.... Clearing.... Heavy Duty Old Programming Out: Preparing for this Next UpShift, Individually and Collectively as well..Lisa Transcendence Brown♥4/29/2018
Picture Your personal gridwork is inside of your body and within your own energy field, which links up to the gridwork of Old Earth and NEW Earth, "the"/Your Universe, "the"/Your Cosmos and all....

Your gridwork runs through your entire body, deep within your muscles, bones, teeth, blood, flesh, skin, liquids, eyes, brain, heart, organs... an intricate system that links you up to a multitude of intricate systems within Gaia, Universally, Cosmically....

Aartsengel Michael: Het Spiraalvormige Pad van Ascentie / 30 April, 2018 / Ronna Herman

Het Spiraalvormige Pad van Ascentie
30 April, 2018
BERICHTEN van AARTSENGEL MICHAEL *LM-5-2018
Doorgegeven via RONNA / Heilige Schrijfster
Geliefde Meesters,

Allereerst wensen wij op te helderen WAT ASCENTIE NIET IS.
In jullie huidige staat van de evolutie, zal de ascentie van het fysieke lichaam samen met jullie Ziel-Zelf alleen mogelijk zijn voor een paar zeer geavanceerde avatars die het pad hebben geopend voor de ascentie van de mensheid naar het volgende niveau van hoger bewustzijn. De geliefde Jeshua, samen met vele grote avatars en het engelenrijk, hebben de basis gelegd en hebben de kosmische Zaden geplant van het Schepperslicht ter voorbereiding voor dit buitengewone proces.
Om in deze tijd te ascenderen in het fysieke levensschip, zouden jullie bijna moeten voltooien de transformatie van jullie fysieke lichaam naar de frequenties van het Goddelijke Licht en de harmonieën van jullie Ziellied verheffen naar/tot degenen van de hoogste vlakken van de Vijfde Dimensie en daarboven. Het is wensdenken om aan te nemen dat het mogelijk is om de dichtheid van een Drie/Vierdimensionaal fysiek lichaam te transmuteren naar een Vijfdimensionaal voertuig van Licht in één levensduur.