zaterdag 30 november 2019

De energie van dit moment ~ Martha Krul


De energie van dit moment 

De fysieke druk van de Schumann resonantie is nog steeds te voelen.Steeds op een iets andere manier, maar blijft aanwezig. De fotonen energie komt in grote getale binnen stromen en dat kan je fysiek wat "problemen" opleveren. 
Kijk naar het aparte artikeltje dat ik er ook zojuist op heb gezet. Een onrustig hart kan daar een oorzaak van zijn. Maar je weet het neem geen enkel risico. Weekend of niet. Laten kijken wanneer je het niet vertrouwd. Ook de zonnewind is van hoge snelheid rond 400 km/sec en ook dat heeft invloed op ons lichaam.

De snelheid van de zonnewind is hoog momenteel, dus er is heel wat turbulentie in het magnetisch veld van de Aarde, en dus ook in je energieveld (zenuwstelsel). Waardoor je symptomen kan ervaren als: koude rillingen, emoties, heel beladen wakker worden, plots wakker worden 's nachts, moeite met inslapen, neiging om overdag te willen slapen, licht gevoel van grieperigheid, spanning in de kaakgewrichten, lichte hoofdpijn, gepiep in de oren, moeizame vertering, de maag die onder druk staat,. 

Mira of The Pleiades ~ The Time Is Now Channeled By: Sharon Stewart

Mira of The Pleiades ~ The Time Is Now

Channeled By: Sharon Stewart
~~~~~~~~~~
I am Mira of the Pleiadian High Council. 
When you came to earth you agreed to live under the terms of rule that had been foisted upon this planet. You understood that you could be caught in the karmic reincarnation cycles that have been holding the people of earth in a trap for eons. You understood that you are powerful enough to break out of this trap and to create a new world of your own. You understood that previous lives as a being of the galaxy were the mold you would use to create this new world. 
That time is now. Now is the time to break free of your bonds and to remember your past. What you learned in these lives is what you need now to create the life you were meant to live on this earth. 
There is always more, always. The learning does not stop. A lightworker is a powerful being with access to knowledge that will change your world permanently. This knowledge must be allowed to flow. 

Grace Solaris and the Arcturians ~ Energy Update


Here we go.... my guides just made me giggle.... as I was contemplating what I have always said.... "I am going to get at least 150 years old". My guides then promptly interrupted me and said... hey... why not 300 years old... they said in fact you can be as old, as you choose to be, you can even create a new body, if that is what you choose. You are eternal and that is your true nature... all else is an illusion.

The questions should rather be do I choose love over fear, do I choose to transcend all the limitations, that has been programmed into my being of linear time, decay and death. You, and here I refer to your soul, might want to leave your current vessel (physcial body) for certain reasons, when you have fulfilled your mission here, but that is a whole other story.

As you already know you have been held hostage in the karmic wheel of suffering for the last 30.000+ years, which is an ancient programming of the piscean age. Yes every thought, every action has a cause and effect in the web of life, as everything is inter-connected. Thus the urgency to choose love, choose what honors the whole, as everything is inter-connected. 

De energie update van vandaag 30/11/2019 ~ Martha Krul


De energie update van vandaag 30/11/2019 
Grote golven licht spoelen weer over ons heen.
Een stijging van 3.000.000 x de stijging van gisteren.
Het ontwaken gaat in hoog tempo.
Met groot licht op je gezicht kan je niet blijven slapen..... dan voel je er is iets gaande.
Het echte lichtwerk kan beginnen
Wij voelen dat wij in een sterke turbulentie zitten.
Ons lichaam houdt ons bij de les.
Van het ene “ongemak” naar het ander….
En toch zouden wij deze tijd voor geen goud willen missen.
Wij worden als een bootje, dat aangemeerd ligt, meegenomen op de golven.
Wij deinen van links naar rechts.
Het ene moment sterker dan het andere.

Narcissistic Parenting and Your Spiritual Identity: Reclaiming Your Freedom for 2020 ~ Indigo Light


vrijdag 29 november 2019

Energie Portaal 5e Dimensie Vrijdag 29 november 2019 ~ Marjolein Ingrid Soulpursang


Energie Portaal 5e Dimensie
Vrijdag 29 november 2019


MEGAGOLF en SHUMANN pieken tot >109 Hz rond 13.00 uu
De dagelijkse binnenstromende hoogfrequente energieën via chakra 7 zijn drukkend op ons zenuwstelsel en duwen de ragfijne zenuwkanaaltjes die verbonden zijn aan ons pijnlichaam weer open en schonen ze op, de verstopte troep eruit duwend in ons emotioneel lichaam=waterlichaam. 
Dit ervaar je dan als angst en extreme kou als het oude uit de cel geperst wordt. Je merkt dit aan een vol en druk hoofd, en rillen, kou een enorme weerstand en een dreigend ego dat kost wat het kost alles op de oude vertrouwde manier wil doen, maar deze oude weg is nu voorgoed afgesloten en gehoorzamen we toch aan ons dwingend, veeleisend en zeer kritische ego dan kost dan ons enorm veel energie en worden we neerslachtig omdat het ons niet langer dient, het vervuld ons niet langer. We raken uitgeput van de 3D levensstijl. 
Een zeer intensieve schoonmaak op celnivo verreist van ons overgave en vertrouwen. Stem je af op het licht en vul je met dit levenslicht! Ons lichaam ondergaat een immense transformatie! 

December 2019- Eclipse Time: Major Shifts in Your Foundation, Communication Breakthroughs, Walking the Talk By Astromomma

December 2019- Eclipse Time: Major Shifts in Your Foundation, Communication Breakthroughs, Walking the Talk

By Astromomma
Welcome to December 2019! How the heck are we already to the end of the year? December 2019 is where major shifts are a foot. We have now entered Eclipse time. Eclipse’s always bring major change and awakenings. Sometimes this change can come out of the blue and without much warning. Usually we feel the effects of eclipses, anywhere from 4-6 weeks prior or after the actual date of the event. Hang on as it will be quite a ride!
We begin the month on December 3rd/4th with Jupiter, the planet of: optimism, wisdom and faith, moving from his home sign of Sagittarius, into Capricorn. Capricorn, the 10th zodiac sign, is known to be: responsible, authoritative, organized, structured and “the boss”. Jupiter transiting through the sign of Capricorn, will bring an expansion in our ability to be grounded and create lasting and solid structures.

As we continue the path of ascension ~ Huong Nguyen


As we continue the path of ascension ,we embrace our state of being, the cell walls of the human body began to crystallize to receive fifth and higher dimensional transmissions linked to the activation of the universal auric field.

The human body is now connected to the multi-dimensional crystalline matrix through which higher dimensional frequency waves travel.
As the crystallized human body is focused, ordered and directed; it can receive and navigate through higher electromagnetic frequencies.
This is the process of physical enlightenment that allows us multi-dimensional access through our physicality.
Although crystallization can feel initially confining, our universal electromagnetic matrix can consciously take us anywhere throughout this universe.

Blossom Goodchild – Federatie van het Licht – 18 november 2019

Blossom Goodchild
– Federatie van het Licht –
18 november 2019

BG: Alweer begroet ik u. Ik weet niet zeker of het de energie is van de volle maan die mij een beetje uit evenwicht brengt, maar ik had dit tijdstip vrijgehouden voor de channeling van deze week, dus laat het ons maar proberen … is dat goed?

FVL: Dat is goed. Met name tijdens deze volle maan komen er intense Energieën door, en daardoor zult u zich ongemakkelijk en enigszins melancholiek voelen.
(Melancholie: een gevoel van droefheid zonder aanwijsbare reden)

BG: Dat is eigenlijk prima. Want zo ben ik vanmorgen wakker geworden. Waarom hebben de Energieën deze uitwerking, in plaats van ons te laten huppelen van vreugde en blije vooruitzichten op het snoepen van een suikerspin?

FVL: Omdat, Blossom, er heel veel verdriet wordt vrijgemaakt op dit ogenblik. Dat wordt opgenomen in de Energieën en iedereen wordt er een beetje door ‘betoverd’, omdat dat verdriet letterlijk ‘in de lucht’ hangt.

BG: Dat verdriet houdt verband met/tot?

Honor Your Own Path By Amanda Lorence

Honor Your Own Path

By Amanda Lorence
WAYSHOWERS:
Please discard anything here that doesn’t resonate. I honour. 💙🙏💙
Everyone awakened and unawakened are each intentionally at a unique, individual stage of their own journey back to SELF REALISATION…that each are God in human form.
Key is to recognise your own unique journey, own unique syncronisties gifted again and again into your dream TO YOU, BY YOU, to assist your awakening, and your empowerment. The journey of Self Realisation is a STAGE at a time. As we dismantle, dissolve, the previous layer of our own perception we rise to another stage, and another energetic level of Hertz. 
YOU are the master of this life experience, you present everything to you, you dissolve your own distortions by the WILLINGNESS to search inside of yourself. By your own desire to know yourself more, be your true Self more. 
And this does involve a step by step dismantling of the ego mind that overan the human mind, perfectly, in order to have this experience we rise out of. Ego overrides, then quietens one step at a time. Love is chosen, and we dive between mind and heart, until…LOVE is chosen in ALL moments. Until LOVE becomes you in ALL moments. 
To be LOVE in ALL moments may seem at various awakening stages impossible. But it is the journey THROUGH the various stages that makes it INEVITABLE. Because LOVE, is the pure SOURCE energy of God, of certain EMBODIED Hertz, certain awareness stages, we become IT…we return to our BEING. In all our bodies, in accumulated balance of our energy.

“O DEATH, WHERE IS YOUR STING?” ~ Pat Donworth 2019


“O DEATH, WHERE IS YOUR STING?” Thank you to all who commented re my remarks yesterday about so many people transitioning out of Earth right now. Death is a tricky subject that’s not often broached in awakening posts, but it’s certainly an ‘elephant in the room’.
At least up till now, people have had to “relinquish the body” — what we call “death” — in order to leave this 3D world to return to home base. (Luckily, we can engage in short visits during dreamtime, without permanent separation from the body.)
Death is a complicated, painful experience for us earthlings, with our limited 3D brains having to process separating from and letting go of soul companions we’ve known for eternity. Of course, the “separation” is only a temporary time-bound illusion, but tell that to a grieving heart.

De energie update van vandaag 29/11/2019 ~ Martha Krul


De energie update van vandaag 29/11/2019 

Grote golven licht en liefde overspoelen ons.
Het lijkt iedere dag hetzelfde, maar oh, oh wat is er veel anders van dag tot dag. Een piek van 109 Hz !!!!
Het is nu aan de “macht” van licht en liefde
Het licht komt in overweldigende hoeveelheid bij ons binnen.
Moeder Aarde wordt overstroomt met licht en liefde.
Het is als een grote fakkel die ons persoonlijke licht doet ontbranden.
Het voelt niet alleen zo, het is zo.
Wij staan in het volle licht, niets is meer “achter” te houden.
Of je het nu uit “bescherming” voor de ander wil doen, of dat je een ander motief hebt voor jezelf,
het werkt niet meer.

WingMakers: Het Project Camelot-interview, deel 7 / Door Ella Ster


Anu maakte misbruik van onze essentie en natuurlijke bezieling om de eenheid van alle wezens te dienen. Hij wilde wezens tot slaaf maken, in de wetenschap dat deze machtiger, intelligenter en bewuster waren dan hemzelf. Binnen het gekende multiversum is het menselijk instrument uniek en dit is de reden dat andere rassen een obsessie hebben voor zijn kwaliteiten en vermogens.

Het geschreven interview met James (2008)
Door: Project Camelot (Kerry Cassidy en Bill Ryan)
Vertaling: Peter Toonen


Toegevoegde vragen voor James van Kerry Cassidy
James,
Allereerst wil ik je bedanken voor de geweldige antwoorden die je hebt gegeven op de lange lijst vragen die we je toestuurden.
Ik hoop dat je het niet erg vindt als ik je een paar toelichtingen vraag, die direct te maken hebben met een kwestie die op dit moment bij Project Camelot speelt en die invloed zal hebben op de weg die we in de toekomst gaan inslaan.
Ik heb begrepen, dat we zonder het MVS (Menselijk Verstand Systeem) Soevereine Integralen zijn, god van ons lokale multiversum en Eerste Bron. En dat het GGZC (God Geest Ziel Complex) hetgeen is dat ons in het MVS verankert…
Terwijl het GGZC ons niet leidt naar de herkenning van deze waarheid, heb je ook in het materiaal van de WingMakers gezegd, dat de WingMakers vertegenwoordigers zijn van het Centrale Ras en het Centrale Ras waren/zijn ook de Elohim, of de scheppers van ons melkwegstelsel en van al het leven daarin (de genetische hoeders van het Universum), zoals je in een fragment van het WingMakers materiaal hebt gesteld.
Dit zou betekenen, dat Anu en de Anunnaki onderdeel uitmaken van de WingMakers. En toch, zoals je zegt, was Anu in staat de interdimensionele Atlantiërs te “verleiden” om een menselijk lichaam binnen te gaan en op die manier door het MVS gevangen genomen te worden en terecht te komen in een kringloop waaruit geen ontsnappen meer mogelijk is, behalve door de eigen natuur te herkennen, namelijk de Soevereine Integraal en daarmee de Eerste Bron. Met het oog op dit dilemma zou ik me het volgende kunnen afvragen.

woensdag 27 november 2019

VERNIETIGD? OF WIJS GEWORDEN? ~ MIEKE VULINK
VERNIETIGD? OF WIJS GEWORDEN?
Wat een lange reis hebben we er allemaal opzitten! We hebben er lang over gedaan om alles te ervaren, vanuit alle lagere chakra’s. Het overleven zit erin gehamerd. Nu is het de kunst om het er niet uit te willen hameren. Alle klappen, butsen, deuken en krassen die we in ons mens-zijn hebben opgelopen verdragen geen gehamer meer. Ze hebben onvoorwaardelijke liefde nodig. Ze willen begrepen worden, waarom het nodig was dat we ze opgelopen en ook uitgedeeld hebben. Ze willen omarmd en getroost worden, en in het goede perspectief geplaatst worden waarbij ieder menselijk oordeel voorgoed buiten de deur gehouden wordt.
ONVERNIETIGBAAR
De ziel zucht en is opgelucht. Vanuit onwetendheid zijn we als mens ontelbare keren vernietigd, en hebben we zelf evenredig veel vernietigd. Maar we ZIJN er nog steeds, we leven nog, onder en boven de sluiers! De tijd is aangebroken dat we verbinding gaan voelen met de onzichtbare, goddelijke aanwezigheid in onszelf. Dáármee mogen we ons gaan identificeren. Die kracht in ons is de kracht die alleen kan scheppen, omdat ze in wezen LIEFDE IS. Deze kracht kan niet vernietigd worden omdat ze de Bron zelf is.
Deze levend-gevende aanwezigheid in ons is de drager van het goddelijk mannelijke en vrouwelijke principe. Het is de geest die ons lichaam doet ademen. Het is de pure liefde uit de goddelijke bron die ons hart doet kloppen. Dát is de essentie van wie we zijn. Vanuit deze essentie kunnen we ons leven opnieuw vorm laten krijgen. Niet het beperkte menselijke in ons, maar het onbeperkte Goddelijke zal door ons heen gaan scheppen.

Korte energie update; Woensdag 27 november 2019 ~ Marjolein Ingrid Soulpursang


Korte energie update;
Woensdag 27 november 2019


Hevige onrust ervaren, schedel/schouder/nekpijnen, jeuk, darmkrampen, diarree, misselijkheid,slapeloosheid, heftige dromen, onderrugklachten, enorme toestroom aan deprimerende gedachten komen vrij en passeren de revue, vermoeidheid en ZO ZAT ERVAN-gevoelens overspoelen ons als een zwaar kleed.
Ons darmvlies[ etherisch web] wordt als een wasmachine schoongespoeld en draait overuren. Alle oude ''buikpijn"' komt naar boven en we willen alleen maar huilen. Diep verdriet wordt naar boven gehaald. De oerwond van afgescheidenheid ligt bloot.
Ons ego trekt het niet en raakt in totale paniek omdat het zijn grip en macht kwijt raakt, de controle dreigt te verliezen en de grote leegte als een gapend zwart gat voor zich ziet liggen en doodsbang is om volledig op gezwolgen te worden in die immense draaikolk aan donkere lege ruimte die zich voor ons uitstrekt. 

Evolved Consciousness ~ The Meeting of Twin Flames By: L’Aura Pleiadian


Evolved Consciousness ~ The Meeting of Twin Flames

By: L’Aura Pleiadian
~~~~~~~~~~

Awakening from Old Programming By: L’Aura Pleiadian

Awakening from Old Programming

By: L’Aura Pleiadian
~~~~~~~~~
There are many people who act as if they are robots. Being run through the old program does that, as the blueprint and its related patterns, demands death and rebirth, to awaken.
Although this may sound like the twilight zone. There are beings that are void of emotion and void of the ability to connect consciously with others and with themselves.
Repetitive modes; part of the programming of mass consciousness, is prevalent on Earth, even to this day, through people.

De energie update van vandaag 27/11/2019 ~ Martha Krul


De energie update van vandaag 27/11/2019 
Het klinkt afgezaagd, maar de energie verandering is dat bij lange na niet. Weer een tsunami instroom van heel veel licht en liefde. Verblindend en nog geen einde in zicht.
Dan nog een poortdag, het kan niet op. 
EENzaam is één-samen 
De turbulentie houdt aan.
Dat is niet gemakkelijk wanneer je de draad van dit proces een beetje kwijt bent geraakt.
Dit proces is bedoeld om de mens, die in dit leven op aarde leeft, te transformeren naar hogere dimensies. Daartoe transformeert ook het fysieke lichaam.
Het is een proces van beleven en ervaren, en naast lichamelijke ongemakken.
In de 3e dimensie waren wij regelmatig bezig met onze ongemakken.
Pijntjes aan hoofd, rug, tanden, maag, darmen etc. 
Te veel om op te noemen.
Wij waren sterk fysiek gericht.

The 9D Arcturian Council ~ Accessing More Downloads, Upgrades & Activations Via: Daniel Scranton

The 9D Arcturian Council ~ Accessing More Downloads, Upgrades & Activations

Via: Daniel Scranton
Greetings. We are the Arcturian Council. We are pleased to connect with all of you.
We are so very excited about your progress at this time, and we can see how you have made that progress and how you will continue to make progress as you move forward. You have been sitting quietly more often, as a collective. You have been more creative as a collective. You have been accessing more of the downloads, upgrades, and activations as a collective, and this is how you are progressing so beautifully. All that you are doing now for yourselves as individuals, you are also doing for the collective. Your progress makes an impact on the human collective consciousness. The choices that you make inform others that this choice is possible, and you are receiving so much energy that it is impossible for you not to spread it around.
Most of the reason why the progress is being made is because you do not feel inspired to take action. When nothing out there appeals to you, that’s when you tend to slow down to a virtual stop. That’s when you tend to go within. That’s when you get quiet, open up, and receive. It’s either when you are doing something you love to do or doing nothing. And so, the limitations of your world, the things that prevent you from going all the time, are helping you to find that balance between doing and non-doing.

"This is what you have been waiting for" (Live) ~ Lorie Ladd


December Ascension Energies and Light Language DNA Activation with Jamye Price 1219


Elohim of the 8th Order of Light (Ray) – Energy Update ~ Anna Merkaba


Bakens van Licht: Tijdverschuiving / November 2019 / Door Steve Rother

Bakens van Licht:
Tijdverschuiving
November 2019 / Door Steve Rother en de  groep

 Groeten van Thuisdierbaren

Ik ben de hoeder van Tijd.

Ik vergezel je vandaag terwijl je spel al in volle gang was. Het is fascinerend om naar te kijken. We krijgen het te zien als je van niveau naar niveau gaat, onzeker waar het einde is of waar je naartoe gaat. Het belangrijkste is dat je samen begint te harmoniseren en elkaar op een nieuwe manier begint te zien. Er vindt nu een verandering plaats op planeet Aarde en jullie kunnen er allemaal deel van uitmaken. Het is een enorme her-verbinding van het menselijk hart. In sommige opzichten is het een gelegenheid voor de eenheid om weer boven water te komen als een van de belangrijkste elementen waarmee je verder kunt werken om als de nieuwe mensen een nieuwe wereld creëren. Zie je, dierbaren, je hebt een vrij grote familie. We hebben hier onlangs over gesproken, dus laten we het hier ook over hebben.

De Familie van E bestaat met slechts een zeer klein aantal mensen op jullie planeet. Met hun speciale eigenschappen waren er niet zoveel nodig om de kansen te creëren en de zeven clans te laten landen. Nu ben je hier, stap voor stap, en het strekt zich uit in de realiteit waarin je je tijdens een hoger bestaan bevond. Weet dat een van de beste dingen die je nu kunt doen, is je herenigen met die familieleden. Je herenigt weer die delen van jezelf die gescheiden waren, om dit spel te kunnen spelen, het spel van doen alsof je mens bent. Sommigen van je familieleden zullen je heel goed kennen en herkennen, anderen niet.

dinsdag 26 november 2019

Ontvangen van het ontbrekende component: nieuwe maan in boogschutter ~ Manuela van der Knaap

Ontvangen van het ontbrekende component: nieuwe maan in boogschutter 

Manuela van der Knaap


Dit artikel laat de innerlijke en wereldse processen zien die actueel zijn in ons voor de komende Maan(d) tot aan de volgende nieuwe Maan. Thema’s zijn het vinden van nieuwe paden die de organisatie van de heelheid van het universum doorgronden. Dus wat bestuurt de synchroniciteit van de heelheid in ons? De roep om helen van de afgescheidenheid, die we terug zien de professionele voetbalteams en innerlijk zo intens kunnen voelen. En er is een diep verlangen om te leven wie je in Wezen bent, met een gevoel dichterbij te zijn dan ooit, om deze authentieke uitdrukking van jezelf te Zijn en te leven.

Ik wens je veel leesplezier…

De energie van dit moment ~ Martha Krul


De energie van dit moment  

De druk van de Schumann resonantie is heel sterk. Zelfs een onderbroken overzicht en dat wil wat zeggen.

De druk is dus goed voelbaar.

De druk van de Schumann resonantie kan de volgende klachten geven, onderrug klachten, angsten, druk op de borst, hartkloppingen, huilbuien, etc: diarree, duizelingen, misselijkheid, evenwichtsstoornissen, piepende- en suizende oren, griep, koorts, tandpijn, hoofdpijn, boosheid, slapeloosheid.


Zonnevlammen en zonnewind ( die nu ongeveer 410 km/sec bedraagt) hebben effect op het Centrale Zenuwstelsel (maagslijmvlies), alle hersenactiviteit (inclusief het evenwicht, evenals menselijke gedragingen en alle psycho-fysiologische (mentale-emotionele-fysische) respons. 
Zonnevlammen kunnen ervoor zorgen dat we ons nerveus, angstig, bezorgd, ongedurig, duizelig, bibberig, geïrriteerd, lethargisch en uitgeput voelen, hartkloppingen hebben en vergeetachtig zijn, ons misselijk en ongemakkelijk voelen, en niet in de laatste plaats: langdurige druk in ons hoofd en hoofdpijn hebben. 

Worstelen met het opnieuw openstellen voor nieuwe contacten / 23 November 2019 / Door Fran Tielemans

Worstelen met het opnieuw openstellen voor nieuwe contacten

23 November 2019 / Door Fran Tielemans

Nog enkele weken, en de sterke werking van de 9-trilling is ook alweer voorbij.

Zoals je weet en waarschijnlijk hebt gevoeld, lag er veel nadruk op afwerking, voltooiing, loslaten, en heb je regelmatig gedacht of geweten dat je sommige mensen, situaties, groepen of plaatsen niet meer zou of wou terugzien.

Intussen heb je door de sterke transformatiegolf, op gang gebracht door de tallloze energieshifts, en jouw ontwikkeling en scholing het afgelopen jaar alle emoties en oude overtuigingen daar rond kunnen loslaten, zodat je dat mooi kan afsluiten, en met dankbaarheid even kan terugkijken.

Je hebt veel aspecten kunnen ontdekken van balans vinden tussen anderen helpen, en zelf hulp vragen en ontvangen.

Je hebt je energiegevoeligheid voelen uitbreiden, en die wat meer leren hanteren, door bijvoorbeeld je energieveld dagelijks te leren opschonen.

Je bent waarschijnlijk zoveel wijzer geworden, door je hart meer te openen, je ego-verzet tegen je Hogere Zelf en jouw hoogste wijsheid op te geven. Maar het zou kunnen dat je nog wat worstelt met het je opnieuw open stellen voor nieuwe contacten.

Velen onder jullie hebben sinds begin 2000 de ene na de andere kennis/vriend(in) zien verdwijnen - door verschil in resonantie - maar vooral omdat je de afgelopen jaren nodig had om heel die massa innerlijk werk te doen, te leren, te lezen, te oefenen - zodat er weinig mogelijkheid was om energie te besteden aan het opnieuw uitbreiden van je relatieveld.

The Pleiadian Collective on the Gift of Gratitude ~ hgrfrequencies


ENERGY UPDATE 11/25 ~ Aluna Ash- 9D


maandag 25 november 2019

SINGING ICE - 2 HOURS RAW ICE SOUNDS for meditation/relaxation/sleep


Bijzondere klanken onder het ijs vandaan
Onze Moeder 
Geniet!


Every winter as the ice begins to grow during the cold nights, it creates these otherworldly and beautiful sounds. In this video you can hear the sounds from this year, that I recorded now in november 2019, with footage from the same ice. The sounds are made from all these beautiful cracks that you can see on the surface of the ice.
I have always thought that these sounds are so calming and relaxing to listen to. It can sometimes sound very similar to the songs of the whales in the ocean. And I also think it can remind us of how it sounded like before we entered this world. The sounds inside the womb of our mother. I hope you will enjoy this music created by the ice, and that it will help you relax and take deep breaths.