donderdag 30 juni 2016

ZESHOEK VAN 30 JUNI 2016 DOORBRAAK

Geschreven door Manuela van der Knaap
                                                                    www.inzichten.com
Publicatie datum: 29-06-2016
 
In dit artikel lees je over de energie van de zeshoek van 30 juni 2016. Dit is een markering in de tijd voor bewustzijnsgroei en dwingt vastzittende zaken om weer mee te doen. Deze zeshoek maakt dat het individu weer kan functioneren in het geheel en uit bestaande beknellingen kan breken. Zoals Brexit uit de EU breekt en daarmee laat zien dat de massa zich niet langer kan confirmeren aan bestaande besturen en structuren. Lees meer in dit korte astrologische artikel.dinsdag 28 juni 2016

DE MAN EN DE VROUW OP WEG NAAR HUN GODDELIJKHEID

Nieuwe Liefdesvelden voor het mannelijke en vrouwelijke in ons
door Mieke Vullink

Dit artikel kun je op meerdere manieren lezen. ‘De man’ vertegenwoordigt het handelende,
creërende deel in ons; ‘de vrouw’ betreft het voelende vrouwelijke deel in ons. We dragen
beide aspecten in onszelf. Meestal hebben we duidelijk één van de twee meer ontwikkeld in
ons leven, of voelen we ons daar zelf het meest vertrouwd bij. Mocht je in man-man- , of
vrouw-vrouw- relaties zitten, dan kun je deze nuancering daarin meenemen.

De voelende vrouw gaat open
Bij veel vrouwen komen momenteel oude gevoelslagen vrij die lang in haar buik vastgezeten
hebben. Door de innerlijke wens, om zich te bevrijden van alles wat haar nog in het overleven
houdt, opent ze zich steeds dieper in haar lichaam.
Onder de boosheid, die vaak door partners of autoriteiten getriggerd wordt, zit de oerpijn van
het in de steek gelaten hebben en het kwijt geraakt zijn van de Goddelijkheid in het fysieke,
in het aardse. De boosheid wordt naar buiten gericht; op de wellust, overheersing, het
‘gevoelloze’ of juist de afwezigheid van het mannelijke.
Maar van onder de boosheid komen zelfverwijten tevoorschijn van zichzelf niet krachtig
genoeg, zwak of afhankelijk vinden. Veel vrouwen dachten echt dat ze niet zonder de man
zouden kunnen leven. Dat ze hem daarom moest verleiden en behagen.
Zij heeft zichzelf uitgeleverd. Dit scenario heeft zij doorleefd om een ‘te klein’ ego, en de
eigenschappen daarvan te ervaren.

Of ze dacht dat ze hem zou kunnen opvoeden, temmen of redden, en dat zij er voor zou
zorgen dat alles weer goed zou komen. Dit scenario heeft haar een ‘te groot’ ego laten ervaren.

Heilig en veilig op aarde
In elk mens leven verlangens naar liefde in het fysieke. Als ons lichaam via aanraking de
boodschap krijgt hoe mooi, heilig en veilig het is, kunnen we pas echt met onze volle
Goddelijkheid in-car- neren (‘in het vlees komen’) op aarde.
Juist door al het misbruik wat we hebben meegemaakt in onze fysieke lichamen zijn we het
Goddelijke lief-hebben aardig vergeten. Er komt veel (terechte) afschuw los naar het
bezoedelde, het schijngoddelijke. Naar het verafgoden van het fysieke, vanuit ego en
narcisme, dat zowel bij vrouwen als bij mannen nog altijd aanwezig is. Want naast het
nieuwe ‘heiligen’ (de volmaaktheid en verhevenheid van iets inzien) bestaat nog steeds het
‘ontheiligen’ van onze in wezen zo gevoelige en kwetsbare lichamen.
Na al het gemis van waarachtige Liefde en fysieke aanraking zonder bijbedoelingen hopen
we onszelf in liefdevolle armen weer terug te kunnen vinden. Maar vaak is het oude wijn, in
nieuwe zakken gestopt. Het ego wil nog steeds gezien, behaagd, bewonderd, bevestig en
aanbeden worden, en gewild zijn.
Niet zelden gebeurt dat door het verheerlijken van de geslachtsorganen, terwijl het om het
ego-loze contact gaat met onze Goddelijkheid, juist in ons fysieke lichaam.
Een zin die uit een vrouwenbuik omhoog kwam, vat het aardig samen: “Het is het verkloten
van de Lotus.” De terechte boosheid daarover zit bij velen vanaf de zonnevlecht tot en met
het basischakra zorgvuldig weggestopt.


woensdag 22 juni 2016

INNERCHILD HEALING~CODEPENDENCY vs DIVINE LOVE


De boodschap van de Yanas, Grondleggerrassen, IAFW,GA en Beschermengelenrassen van het Smaragden Verbond Luid als volgt:
                                         Geliefde Slapende Engelen,

                       Jullie zijn Geliefd, oneindig veel meer dan je kunt weten
                                         Jullie worden geëerd in je Wezen.
   Jullie worden gekoesterd als de brengers van hoop voor deze Tijdmatrix,                                 waartoe jullie oorspronkelijk bestemd waren. 
                
     Jullie werden vrij geboren in de Densiteit en de werelden van manifeste illusie,
                      uit de Liefde van de Kosmische Bron die jullie Thuis is.

                                         Geliefden, Kies wel……….
                                               Kies Liefde………..
                                         En Kies dan Vrijheid


                                         Engelenmensen, vlieg!

                            Eis je rechtmatige plaats tussen de Sterren
                                                weer op!
                          

dinsdag 21 juni 2016

WHY SOME PEOPLE WILL NEVER CHANGE


ASCENTIE-UPDATE ZOMERZONNEWENDE 

Door Fran Tielemans


Op deze Volle Maans-dag net voor de Zomerzonnewende is het een goed idee om even de grotere context te zien waarin we ons allen bevinden. Dit is het 16de jaar van het nieuwe millennium, het allerprilste begin van het Aquariustijdperk, en hoe hard we allen ook verlangen naar energetische stabiliteit, naar rust en vrede in onszelf en op Aarde, naar een soort laatste afwerking, toch zullen we ons ermee moeten verzoenen dat wij hier in deze incarnatie misschien de grootste overgang aller tijden meemaken, en dat die  overgang nog (lang) niet klaar is. Leren omgaan met steeds veranderende energie, leren beheren van ons eigen energieveld, monitoren van ons lichaam en alert zijn voor de processen die zich daar afspelen, aanvaarden van de onbalans én blijven creëren van balans zijn noodzakelijk in deze tijd.

De grotere context van dit jaar geeft ook aan dat we soms danig dooreen geschud kunnen zijn (16/7), dat er zich innerlijk intense processen afspelen, met als doel het afschudden van alle starre denkpatronen, alle oude lagen van emoties, alle verstrikkingen op relatievlak, en alles wat ons verhindert om in onvoorwaardelijke liefde naar ons Zelf te staan. De 9-vibratie van 2016 is dan weer een supergevoelige trilling, die ons alles nog net wat scherper laat aanvoelen dan anders, waardoor we dan ook weer heel wat bewuster zijn van wat er speelt in ons leven, van wat er transformatie nodig heeft en wat totaal mag losgelaten worden. Maar de 9 maakt het ook mogelijk zeer diepe inzichten te verkrijgen, waarmee we dan ook de komende jaren aan de slag kunnen.

Dit gekaderd in deze 222/6-maand, die de trilling nog opvoert en ons portaal naar ons hoger weten wijd open zet, mét de energie van de Volle Maan (vandaag 20/6 om 13u), de grote stuwende golf van de verschuiving van de Zomerzonnewende morgen en het geactiveerde Groot Kruis even later, maakt dat ieder van ons tot het uiterste gestretcht wordt om bewuster te worden van al die dingen die meer bewustzijn nodig hebben in onszelf en ons leven. Veel kans dat het te maken heeft met relaties, met loslaten, met familie/gezin, met jouw plek daarin, met pijnpunten in relaties, met grenzen, prioriteiten en verantwoordelijkheden op allerlei vlakken en niveaus. Heel ons verleden passeert als het ware nog eens de revue dit jaar, zodat we losse eindjes vast kunnen knopen en onszelf afsluiting kunnen schenken.

De algemene loslaat-tendens van dit jaar heeft vooral de afgelopen dagen zeer oude trauma’s en diep verborgen emoties naar boven geduwd, dingen die we vele levens meegesleept hebben zonder dat ze helder en klaar opgelost werden, vaak te maken hebbend met zich niet geliefd voelen, met afgewezen worden, met zich niet goed genoeg voelen, en dergelijke, en dit jaar krijgen we alle kansen om hier een grote schoonmaak op te doen. Wanneer we ons hier tegen verzetten, en de tranen wegduwen, oude pijn ontkennen en grote weerstand voelen omdat we na jaren transformeren toch nog zo’n pijn kunnen voelen, dan laten we een belangrijke kans op bevrijding, verruiming en opening liggen, maar dat is een keuze die ieder zelf telkens weer dient te maken.

We hebben de afgelopen jaren allen een groot scala aan technieken, energieën en methoden verzameld waardoor we deze transformatiegolf, en alle onrust, emoties en onbalans die erbij hoort aan kunnen, en ons energieveld zodanig beheren dat we blijven staan en niet blijven ronddraaien in donkere lagen. Wanneer je voelt dat je nog niet voldoende tools hebt verzameld, ga ze dan zoeken, er zijn er in overvloed, maar wees eerlijk met jezelf en gun jezelf de tijd om je in te werken in deze technieken, energieën of methoden, zodat je ze integreert, ze parate kennis/tools worden die je spelenderwijs als vanzelf aanwendt op elk moment dat je ze nodig hebt.

Dit is dus een soort doorbraak-periode, waarin we allen van onze Beschermengel/gids/innerlijke coach en vanuit de ziel voortdurend impulsen krijgen om oude pijn te vervangen door troost en koestering en onvoorwaardelijke liefde voor ons Zelf. We worden aangezet om helderheid en duidelijkheid te scheppen op alle plekken waar dingen vaag en versluierd zijn in onszelf en ons leven, en daartoe wordt ons in deze periode een soort kosmisch vergrootglas voor ogen gehouden opdat we elk aspect dat dient gezien, verwerkt en getransformeerd te worden, toch wel heel duidelijk en in al zijn deelaspecten zouden zien.

Daarom is het ook zo goed om regelmatig uit de mallemolen van het uiterlijke leven te stappen, digitaal te detoxen, en gewoon de natuur in te gaan. Te kijken naar de rustige vastheid van bomen, die heen en weer gaan in de wind, maar altijd goed geworteld en stevig blijven staan. Te kijken naar de planten die weelderig groeien en bloeien, te ruiken aan bloemen, even bij koeien in de wei te gaan staan, die doorgaan met grazen en grote rust uitstralen. Met onze handen woelen in de aarde, die wonderlijke ‘stof’ waarin dingen als vanzelf beginnen te groeien. Het zachte getik voelen van de regendruppels op onze jas, wanneer we wandelen in de regen. Dit alles doet ons zo duidelijk de vergankelijkheid van alles zien en voelen, en de onvergankelijkheid van de liefde, de wijsheid en de kracht die we zijn, die we nu in dit leven belichamen, maar die altijd en eeuwig is, en onvernietigbaar…


Keep the Faith


Fran

maandag 20 juni 2016

THE ADDICTION OF KARMIC RELATIONSHIPS


Via Alex Myles on June 25, 2015

From time-to- time we meet someone special with whom we share an instant and intense connection.
It can feel as though we recognise their soul, a look in their eyes, or their energy powerfully
magnetises us to them.


There may be various things that attract us to a certain someone: It may be the tone of their
voice, how they dress, the smell of their skin or something significant that is said that sparks
a flame deep inside which very quickly turns into a raging inferno.
All too often these are the first signs we are about to engage in a karmic relationship.
The person feels very familiar and we feel as though we have known them before—possibly
from a previous life, which can feel very alien, especially if we do not believe in
reincarnation.

We often get these feelings with certain friendships, but when it happens with a love interest
the attraction and emotions are heightened to a new level. We may feel cravings to be in their
company, to get to know more about them and to discover why their soul just seems to slot
straight into the jigsaw puzzle next to our own.

zaterdag 18 juni 2016

MUZIEKFLITSEN

Hebben jullie dat ook, dat er ineens een flits van tekst in je hoofd komt,compleet met geluid en al?
Sommige hebben herinneringen aan het verleden...raken je in je hart, gevoelens komen vrij
of ze geven je een teken vanuit de andere wereld :)  

Dan is het fijn van Youtube, dat je ze dan gewoon kunt opzoeken en luisteren, vaak is de tekst
ook nog wel te vinden, die vaak passend is voor dat moment.


zondag 12 juni 2016

INSPIRATIEVanmorgen zat ik rustig van m´n koffie te genieten en vroeg me af welke kaart helpt me op dit ogenblik, ik voelde een enorme hitte door me heen gaan en voelde dat ik een whizzard kaart mocht trekken (whizzard kaarten van Jhadten Jewall en Wilka Zelders) zo prachtig!

Unity -----lava------
Geliefde, ik nodig je uit om mij te ontmoeten in de buik van de Schepping, waar alle vormen terugkeren naar de Bron en waaruit weer nieuwe levensvormen ontstijgen. Alles dat je ooit dacht te zijn, in verleden, heden en toekomst, zal worden gesmolten in de hitte van deze oven en in dat moment van totale overgave, zul je opnieuw opstijgen, verenigd met je Zielezelf en lichaam en ziel zullen zich wenden tot nieuwe horizonten om nieuw leven te exploreren.


Vanuit de vuren van transformatie en de zoete zoete aarde rijs jij op
 Oh zoete prachtige helende kracht van verenigde liefde.
Samenbrengend en verenigend wat afgescheiden en vervormd was.
 Oh eenheid boven eenheid, Tweelingvlam van de Duif.
Jij verzacht nu wat stevig, onbeweeglijk, ondoordringbaar was.
Heldere helende Vuren van Transformatie
Kom en brandt stralend zacht in dat wat moet buigen
Voor  jouw alles doordringende kracht en macht.
Laat me teder  zijn als jouw zacht flakkerende vlam.
Laat me vastberaden zijn als jouw krachtvolle naam.
Laat mij verheugd zijn over  verandering die komt van binnen uit.
Laat mij gezegend zijn met wijsheid nu nog versluierd
Vandaag  raakt  jouw alchemie mijn ziel aan.
En vloeit heet en zoet in deze aarde schaal
Begrijpelijk in je voortdurende stroom, want  ik weet
De tijd om afscheiding  achter ons te laten is nu!
Rondom jou voel ik een lichtende gloed.
Die ook rond mij zal zijn, als ik de Heilige Graal
Maar binnenin mij houd.
Waar ik deze boot van liefde roei in rijkelijk goud!


Toen vroeg ik welk kristal hoort hierbij en ik kreeg te horen: Aragoniet, dus hier in het kort de beschrijving van Aragoniet uit het boekje van Judy HallAragoniet is een betrouwbare aardegenezer en aardende steen. Op de Aardegodin afgestemd moedigt het conservering en recycling aan.
Met zijn vermogen fysieke energieën te centreren en te aarden is aragoniet nuttig in tijden van stress. Het stabiliseert de basis en aardechakra’s  en verstevigt de band met de aarde.  Geestelijk stimuleert deze steen de concentratie op actuele kwesties en maakt de geest flexibel en verdraagzaam. Aragoniet  geeft inzicht in de oorzaken van problemen en helpt emotioneel tegen woede en spanningen. Het biedt kracht en ondersteuning.  Fysiek is Aragoniet een steen die u een goed en comfortabel gevoel in uw lichaam geeft. Het bestrijdt  ongemakken vooral zenuwtrekken en krampen die het gevolg zijn van innerlijke onrust. Het verlicht ook pijn.

En uiteindelijk las ik verder in mijn boek (Familie van Licht/Barbara Marciniak) ook hier wil ik graag een stukje uit delen :

Open jezelf  voor het idee dat jullie leven in een tijd van grootste  verandering, en als je deze energieën  binnenlaat, laten ze je kracht geven als de herinneringen van je voorouders door je cellen gaan stromen, door de tijd heen roepend om geheeld te worden. In dit vluchtige moment van het bestaan is de kracht die er door de mensheid stroomt opmerkelijk, groots, onberispelijk rijk, verbazend, magnifiek, grootmoedig en werkelijk heilzaam. En naarmate je steeds meer jezelf wordt, zullen velen dezelfde trilling willen hebben. Je moet voorzichtig zijn, denk niet dat het jouw taak is iedereen te redden. Er bestaan mensen met een lage energie, vampiers, die jou energie zouden stelen, jou leegzuigend alsof ze stofzuigers zijn, en jou verlept en verwelkt achterlatend. Wees hiervoor op je hoede. Het is je taak je frequentie steeds verder uit te breiden, om de energie overal om je heen in beweging te houden, om een generator van vrije energie te worden, terwijl je diezelfde energie gebruikt als bouwstenen om er wat je maar wilt mee te bouwen, en om anderen te inspireren hetzelfde te doen. Je kunt anderen het beste helen- of dat nu door de tijdlijnen heen je voorouders en je Goden zijn, of hier en nu je familie, vrienden en buren – door je medeleven te voelen voor de lessen die zij momenteel allemaal leren. Als je echt voelt voor een ander zou je zeggen: O, dat het ik ook meegemaakt. Ik wens je sterkte in deze les, daarmee hou je de frequentie voor hen open. Dit suggereert niet dat je ze volpompt met energie, al zul in bepaalde situaties wel degelijk energie willen genereren om de trilling voor velen omhoog te tillen. Vergis je niet, jullie zijn geen verlossers. Nee, jullie zijn hier om te trillen en om de grond van het menselijk bestaan te veranderen;jullie  moeten echter anderen inspireren en ze onderwijzen hoe ze zelf hun trilling kunnen beheersen, het niet vóór hen doen.

Hopelijk geeft dit anderen net zoveel inspiratie, als het mij gafJ

Liefdevolle groet Janneke

donderdag 9 juni 2016

SHIFT UPDATE TIFFANY STILES


June 8th-12th, 2016

Dear Beautiful Souls!
We have  Solar Cosmic rays blowing in and through, along with gamma ray penetration. This is going straight for the heart chakra! You may feel this as gas building in the chest where drinking a carbonated beverage will cause you to burp up a large gas bubble. Chest pains or heart palpitations may accompany this as physical symptoms, along with chest pressure if your heart chakra is blocked. (If you are experiencing chest pain out of the norm for you seek medical attention.) This energy is causing major gas to build in the body. If drinking a carbonated drink assists you in expelling the gas, have at it!
A feeling of lightness or floaty feeling is also accompanying this energy. You may experience dizziness or vertigo, if so, ground yourself with Earth to relieve this. Lay on the ground if you have to.
This shift is leaving no stone unturned as far as what you are holding onto that is no longer serving your highest purpose. All that has been lodged in the heart chakra emotionally blocking you will now be purged up for you to sit and deal with it. It’s  not going anywhere until you do. There’s no way around this energy. This is specifically to bring you into your higher heart chakra of unconditional love towards yourself and others, forgiveness, releasing, letting it all finally go.

SNELLE REIS NAAR HUIS OM JULLIE GALACTISCHE FAMILIE TE BEZOEKEN Een Snelle Reis naar Huis Om jullie galactische familie te bezoeken.   

                                   

Door Suzanne Lie – 11 mei 2016
 
Geplaatst 10 juni 2011
op www.wakkeremensen.nl

We moeten je herinneren aan alle multidimensionale eigenschappen van je zelf, niet alleen binnen je meditaties of terwijl je een klas bijwoont. We moeten je herinneren aan je Zelf in je Dagelijkse Leven omdat het binnenin je driedimensionale leven is waar deze transmutatie zal beginnen.

Niet langer ben je beschermd door je persoonlijke Goeroe, of door te leven op de top van een afgelegen berg. In deze belangrijke incarnatie van planetaire ascentie, WIJ- jouw hogere expressies van je zelf – hebben je nodig mensen te assisteren, terwijl zij hun dagelijkse leven leven, hun kinderen groot brengen, hun werk verrichten, hun rekeningen betalen en doen alsof ze gewoon mensen zijn.

WIJ – jouw hogere dimensionale expressies van Zelf zijn aan het binnenkomen in je dagelijkse leven, je dagelijkse routines en dagelijkse verantwoordelijkheden. Zoals we vaak hebben gezegd, wij de Galatics en Hemelse wezens zijn JOU. Het is door het ontwaken van je eigen, persoonlijk Kundalini kracht, dat je zult terugkeren, transmuteren naar en dagelijks zijn de JOU die je altijd bent geweest – maar bent vergeten!

Daarvoor, is het belangrijk je bewustzijn uit te breiden naar je hoogste potentieel zodat je ego zich niet bemoeit met onze transmissies. Wij zullen je assisteren door je te leiden in een meditatie om je bewustzijn te kalibreren naar de hogere dimensies…….