vrijdag 22 juni 2018

Solstice Ascension Wave Update - de-stablilzation of False Matrix - Multidimensional Energy 6.21.18 ~ Glacia Rain


GROEIPIJN ~MIEKE VULINK
GROEIPIJN
Ieder van ons is bezig om meer onvoorwaardelijke liefde en licht in zichzelf en op Aarde te brengen. Dat gaat eigenlijk altijd gepaard met groeipijn, zeker wanneer er zelfdelen aangeraakt worden die hardnekkige, oude overtuigingen dragen zoals 'ik heb het niet goed gedaan' of 'het is mijn schuld.' Dan komt er zelf-veroordeling bij; je denkt dat het jouw eigen schuld is dat je lijdt, omdat je niet op een 'hoog genoeg' level van bewustzijn leeft.

Energy Update: Happy Solstice | Rise Of the Divine Feminine | Compassion | Nature | Gaia ~ Diane Canfield

Energy Update: Happy Solstice | Rise Of the Divine Feminine | Compassion | Nature | Gaia

By Diane Canfield


Blessings Beloveds,
Happy Solstice to everyone ! Typically the Solstice is a time of change and rebirth, when new energy can arrive on the planet and into our consciousness to help us traverse the higher realms of Consciousness. We have had a huge amount of energy coming in all this year and it seems sometimes like it is non stop. The waves are certainly more frequent and there is less time in between to recover.
I have so much to write yet I can never get to everything because I am constantly writing so many energy reports in real time.

Celebrating the Solstice - Update June 21 2018 ~ Michelle M. Wolfe


Channeled Msg pt2. 6/21 ~ Aluna Ash Clairvoyant- 9D


donderdag 21 juni 2018

BED OMHOOG?

Hieronder een interview met Andrew Fletcher, die er achter kwam dat door het bed 6 inches (ongeveer 15 cm) te verhogen bij het hoofdeinde, onze circulatie verbetert tijdens het slapen en er vele klachten kunnen verdwijnen! Zie zijn website www.inclinedbedtherapy.comen hieronder een tweede interview...enige tijd later, waarin een aantal mensen hun ervaringen delen:


MINDCONTROL "Thanks for the Memories" Brice Taylor

Hieronder enkele delen uit een door Want to Know gepubliceerd artikel over Brice Taylor uit 2017, over mind control. Het is een deel van het boek (14e), dat Brice Taylor geschreven heeft, en het is pittig/heftig, maar zeer verhelderend en het sluit aan bij het eerder op ons blog gepubliceerde stuk van Barbara Marciniak over de muziekwereld/Prince. 
Indien je het gehele artikel wilt lezen, verwijzen we naar de site van Want tot Know:


‘Thanks for the Memories’; de auto-biografie van een vrouw, die vanaf haar geboorte totaal werd ‘gevormd’ om een spil te worden in het misdadige en manipulerende netwerk van machtigen, dat in de Verenigde Staten de lakens uitdeelt. Een netwerk dat uiteindelijk, zoals David Icke het ook verwoordde, één machthebber-achter-de-schermen dient. Een elite die tot op het detail op de hoogte is van de monsterlijke praktijken waarmee deze machten via mind-control-praktijken werken.
Brice Taylor is deze vrouw en haar ongelooflijke talent voor de zaken die ze dient uit te voeren als menselijke robot, blijken haar te brengen naar personen in topposities. Daar dient ze haar werk te doen, waarbij seks een instrument is, om zaken voor elkaar te krijgen.  Het zijn de uiterst sluwe en super-geraffineerde Henry Kissinger (1923) en haar ‘eigenaar’, de komiek Bob Hope, inmiddels overleden, die achter dit geraffineerde spel van manipulatie en bedrog zitten, met het instrument Brice Taylor. En later haar dochtertje Kelly.
Henry Kissinger is inmiddels 93 jaar, maar is nog steeds een ‘invloedrijke partij’ in de Amerikaanse en – indirect- in de wereldpolitiek. Passages uit het boek kunnen gruwelijk zijn, maar besef ajb bij het lezen ervan, dat deze smerige praktijken pas een einde kunnen krijgen, wanneer deze donkere put wordt belicht met onze intenties om deze zaken tot het verleden te laten behoren. Een einde te maken aan deze zaken. Het is dus wel degelijk noodzakelijk dat we (durven) kijken naar deze gruwelijkheden en ze niet veroordelen tot een ver-van-mijn-bed-show..