dinsdag 20 augustus 2019
Saul:
Het goddelijke welkom, dat jullie allemaal wacht, zal jou onmiddellijk uit al je angsten, zorgen, pijn en lijden verlossen.
17 augustus 2019 /Door John Smallman

Wereldwijd vinden er enorme veranderingen plaats als een essentieel aspect van het ontwakingsproces van de mensheid. Dit moment in je spirituele evolutie was gepland op hetzelfde moment dat je ervoor koos om een ​​droomomgeving te construeren waarin je aan het spel van scheiding kon meedoen. Op het moment van je schepping door God werd je begenadigd met al Zijn Kracht, Wijsheid en Intelligentie, zodat je in eeuwige vreugde Eén met Hem zou zijn. Desalniettemin koos je ervoor om een ​​onwerkelijke droomwereld te bouwen, waarin je met je goddelijke gaven kon spelen op de manier, waarop menselijke kinderen er vaak voor kiezen om zich een wereld voor te stellen, waarin ze vrij zijn van het toezicht door hun ouders, totdat ze voedsel, slaap of geruststelling nodig hebben. Op dat moment eisen ze onmiddellijk de onverdeelde aandacht van hun ouders op!


Update ~ Energetic Alchemist


The 3rd dimensional identities are beginning to collapse. Do not let this throw you into a tail spin. It’s ok to feel unstable if that’s where you are.  👁 

Egos are projecting in full force throughout the collective. Don’t let this stop you! You are ready to live from your heart. “Tower moments” are happening left and right, as our reality transforms very quickly. 

This can Bring up some fear if you interpret these changes through the mind instead of the heart center. Your heart is a portal of higher energies, a direct connection to source: tune in frequently. 

5D energie update van Marjolein Ingrid Soulpursang


5D energie update van Marjolein Ingrid Soulpursang
Een megastijging aan instroom van hoogfrequent licht!
We zitten nu hoog in de 5D energie portaal= een enorme en ongekende instroom van het licht stroomt over en in ons energienetwerk=onze blauwdruk! Deze bestaat uit ragfijne spinnenweb draadjes [arachnoïdeal web] en is zeer gevoelig!
Dit lichtrasternetwerk wordt geactiveerd en uitgelijnd oftewel onze ziel ontwaakt! Fotonen energie verbindt zich met onze hersenvloeistof= vloeibaar licht en komt binnen via onze fontanel, vandaar ook het drukkende gevoel op de kruin. Via het cranio-sacraal ritme wordt vervolgens ons hele zenuwstelsel voorzien van dit hoogfrequent licht middels de drukgolven die sterk voelbaar zijn in de nek, tussen schouderbladen, heiligbeen en stuitje. Het vloeibare licht drukt in letterlijk weer in de juiste lichaamshouding=vorm=blauwdruk. Dit maakt veel spierspanningen en bandenpijnen vrij in het lichaam.

biology ~ Teri Wade

Geen fotobeschrijving beschikbaar.
Biology
Our biology changes continuously it’s the nature of the bodies in the lower realms. Every seven years the cells in our bodies go through a death and rebirth. But the DNA patterning remains relatively constant.
During this Galactic shift our DNA patterning is mutating because of the frequency fluctuations and this will make our bodies go through many Ascension symptoms and many of you are experiencing them now.
You all know the symptoms that come with this we’ve talked about it many times and these symptoms are happening because your body is resisting these higher frequencies, they’re foreign to our physical structure and like I’ve said many times this transformation isn’t going to be easy especially on a physical level.

De energie update van vandaag 20/08/2019 ~ Marhta Krul


De energie update van vandaag 20/08/2019 
Weer een hele sterke stijging met vele "nullen".
De meeste kracht zat tussen 21.00 en 5.00 uur in die energiestijging. Met een piek van 27 Hz.
Je ziet een sterke stijging gaat lang niet altijd gelijk op met een hoog Hz percentage 
Wij vliegen door die 5e dimensie binnen en gaan zelf al maar hoger in trilling. Dit is op dit moment het allerbelangrijkste, vliegen het heelal binnen en bezoek in je visualisaties de sterren waar je ooit vandaan kwam. 
Oude pijnen en de nieuwe mens.
De mens van de 3e dimensie stond erg onder invloed van oude pijnen en emoties.
Dit is groot contrast met de mens van de 5e dimensie.
In de 3e dimensie waren wij bezig om stukje voor stukje het allemaal weg te werken,
zodat er meer “leefruimte” kon ontstaan.

maandag 19 augustus 2019

De energie update van vandaag 19/08/2019 - Martha Krul


De energie update van vandaag 19/08/2019 

Gisteren zagen wij een stijging met heel veel "nullen", Nu is die stijging nog eens 2.500 x zo groot. Wij vliegen en vliegen, het licht tegemoet. Een piek van 35 Hz. 
Waar wij het meeste moeite mee hebben is de instroom van de fotonen energie, het hoge instromende licht. 
Lees daarom het volgende artikel dat ik daarover schreef.
Visualisatie, een wondermiddel 
De inkomende energie heeft een hele hoge trilling.
De fysieke mens is bezig in haar transformatie proces om die trilling ook te verhogen.
De versnelling in deze energie, loopt niet gelijk met de verhoging van onze trilling.
Daardoor is het voor de mens moeilijk om de ontstane “kloof” tussen de hoge energie en de verhogende trilling van onszelf te overbruggen.

Energetic Alchemist


After a few days of calmer energy, you are going to see it begin to really amp up again. 

It will peak between the 21st-22nd. This energy we have been in since the winter solstice has been very intense and life changing. 

When this coming wave fully arrives around the 20th it is going to leave many feeling vulnerable, Raw and more exposed than is comfortable. Staying in our heart and reminding ourselves of this new space we are in and how important it is to love ourselves in this space and begin to explore the NEW higher expressions of who you are. 


HEIGHTENED INTUITION / REBIRTH - ALYONNA DIVINE HEALING