vrijdag 23 december 2016

INTEGRATION OF SELF MEDITATION~Jenny SchiltzIntegration of Self Meditation


We are experiencing massive energies that are designed to help us integrate all of our parts: our shadow, our inner child, past lives, and even galactic lives. These pieces are all coming home so that you can embody more of your soul.
Here is a brief meditative exercise to help with integration. Thank you to all who share this work. Have a beautiful day and holiday season!❤
donderdag 22 december 2016

WINTERZONNEWENDE 2016 21 december 2016 / door Fran Tielemans

WINTERZONNEWENDE 2016
21 december 2016 / door Fran Tielemans
Zoals in oude tijden op deze dag de vuren op de heuvels werden aangestoken, als teken van de terugkeer van het licht en uit dankbaarheid om het opnieuw gaan lengen van de dagen, zo zou het goed zijn voor onszelf en het collectief bewustzijn  om vandaag de focus te leggen op het Lichte, het goede, het heldere, het positieve. Inderdaad, de energie is heftig, en er is veel woeligheid rondom ons, maar net daarom zouden we vandaag de toorts moeten aansteken in onszelf. Net daarom is het een goed idee om tot stilstand te komen, op adem te komen, en contact te maken met de hoogste Liefde, Zuiverheid, Wijsheid, Sereniteit, Vreugde en Kracht in onszelf, om ons als lotus boven de modder van allerlei ego-beslommeringen uit te tillen.

zondag 18 december 2016

21 DECEMBER 2016~TIFFANY STILES

Dear Beautiful Souls!
Each year on the Winter Solstice a portal opens and the Diamond Merkaba Grid Activates! This activates the diamond grid within each, connected with cosmic influences that line up on this particular day. This portal initiates the above & the below connection; Cosmic Divine to the connection with Earth, The merging of the Divine feminine/masculine aspects, twin flame soul unions and karmic healing. This energy portal allows you to stand in the quantum field of your diamond merkaba attatchted to that of Mother Earth’s Diamond Grid. This activates the higher aspects of self, the third eye to the heart chakra creating a triangle connection of mind (higher self), body, (physical and etheric), soul (Divine Christed spark within). Your diamond merkaba connected to your DNA upgrades and trigger codes recalibrate within and anchor you to the grid. This is where the magic of manifestation happens!
The Winter Solstice is a day to worship the sun’s energies and its cosmic influences in our recoding and recalibrating of the DNA Upgrades and Downloads connected to the belt of photon light energies. And right on time, the sun lines up with a powerful coronal hole facing Earth at this precise time. Coincidence? No. More so a cosmic synchronicity!

vrijdag 16 december 2016

DECEMBER 2016~JENNY SCHILTZ


Q & A with the Galactic Council of Light

 
 

SacredGeometry 
Integration, Galactic Council of light, Ascended Masters, Ascension
I would like to share with everyone an experience where I found myself being drawn into meeting with the Galactic Council for Light (GCL). In this meeting, I asked a number of questions that I thought was relevant to what I am seeing in regards to clients and other observations, as well as what I have been experiencing myself. This is an extract of the conversation that I had with the GCL.

woensdag 14 december 2016

KATYA TURNER-YOUR GREATEST BREAKTHROUGHS


INVITE YOUR LIFE TO BE YOUR PREPARATION~SRI&KIRA


From our beautiful cosmic bonfire presence here at Terra Nostra, we reach out to you with love, sincerity and presence for this powerful week of preparation!

Invite your Life to be your PREPARATION!
A powerful week is here.

Namaste Beloved Miracle Team!
This is a POWERFUL and IMPORTANT Week to pay attention to EVERYTHING that is happening in your life.  You may already be feeling/experiencing as if things seem to be "falling apart" or "getting more intense".  We understand!

dinsdag 13 december 2016

DIEP DUIKEN ~ 11 DECEMBER 2016 ~ MARIA CHAMBERS


Diep Duiken
11 December 2016 / Maria Chambers

De meeste mensen leven het leven aan de oppervlakte. Het mag toeschijnen dat zij uiteenlopende ervaringen hebben, maar de werkelijke diepte van zichzelf te kennen, van hun ziel te kennen is beperkt tot misschien naar de kerk te gaan of te filosoferen over spiritualiteit. De meeste mensen hebben nog geen toestemming gegeven om diep te duiken. Om voor de ervaring te gaan. Zij gaan slechts tot zo ver, en dan houden zij zichzelf tegen. Dat is prima. De meeste mensen zijn niet gereed. Het is eenvoudigweg hun tijd niet.

maandag 12 december 2016

KATYA TURNER-MEANING OF REPEATING NUMBERS


DE ENERGIEEN VAN DECEMBER 2016
De energieën van december 2016


channelen


Ieder jaar komt aan z’n eind en dit is de laatste maand van 2016, een uitdagend jaar vol verheldering en transformatie, maar we zijn op het eindpunt. Ik ben meerdere keren aan het schrijven van dit verslag begonnen en kon het niet afmaken om redenen, die te maken hadden met de collectieve intentie om op te staan voor diens waarheid en we hebben daar recent veel van te zien gekregen. Als je bekend bent met het “Standing Rock” protest tegen de Dakota Access pijpleidingroute door hun waterbron: het werd vandaag afgewezen, na zwaar protest en de aanwezigheid van 2000 Amerikaanse veteranen. Dit is een belangrijk moment voor ons en het verandert het landschap voor 2017. We zijn uitgedaagd om op te staan voor waar we in geloven en voor wat in het voordeel van het collectief is. Ergens tegen in opstand komen kan leiden tot een impasse of een aftreden, maar één ding dat we geleerd hebben door deze situatie is dat de kracht bij ons, de mensen, ligt en in een 5D paradigma corrumpeert macht niet; het brengt ons bij elkaar.

zondag 11 december 2016

Aan het eind van een 9-jaar en een 9-jarige cyclus / 7 december 2016 / Door Fran Tielemans

Aan het eind van een 9-jaar en een 9-jarige cyclus
7 december 2016 / Door Fran Tielemans
2008 was het eerste jaar van het presidentschap van Obama, het jaar van de bankencrisis, en het jaar dat onze spirituele groei in een sterke stroomversnelling kwam. Het was het allereerste jaar van de 9-jarige cyclus die nu eind december afloopt. Wat werd er dat jaar in gang gezet in je leven, wat kwam er in beweging? Kijk ook eens naar de voorbije 9 jaar. Zie je de enorme weg die je hebt afgelegd?

Update on the New Earth & Incoming Energies~Jenny Schiltz

by Jenny Schiltz
Ascension, Gaia, New Earth, 5D, stargates, 12/12,12/21, Atlantis, light codes, downloads,
mother-earth-tree
I wanted to take a moment and share some really incredible information that was shared with me. About a year or so ago, at the suggestion of my guides I stopped sending a grounding cord into the earth core crystal. They told me that it was more important that I ground deeply into my body and send a cord upwards to the galactic core. The other day I woke and I could feel that there was a group wanting to communicate with me, but I couldn’t pinpoint who. So I went about the task of clearing my aura, aligning my chakras and setting intentions for the day. As I was scanning the heart chakra, I heard my highest aspect say “Send a cord down into the earth”. I was surprised that as I sent my cord down I saw a huge tree growing out of the huge rose quartz crystal.

JAMYE PRICE-WEEKLY LIGHTBLAST


DO NOT ALLOW YOUR OUTER WORLD TO CONTROL YOUR INNER WORLD 
♥♥♥♥♥♥♥

woensdag 7 december 2016

A SACRED PASSAGE FOR TRANSFORMATION~SANDRA WALTERA Sacred Passage for Tansformation 
 Dec 6, 2016
Blessings Beloved Light Tribe,
Our December – January passage of renewal and rebirth is upon us, and the acceleration presents opportunities for profound experiences in our Ascension process.

Perhaps you have felt this since September’s wave: Something else is going on. The background energy for our experience is changing, creating a platform for a new experience. New creations are emerging as the old collapse, and it is a sacred passage of patience and unity. Let the New be revealed, rather than attempting to steer it in a direction which may not serve. We are engaging with higher trajectories which favor peaceful, neutral Creator beings willing to serve as conduits of this Divine Light influx, in order to let the Christed mission unfold.

donderdag 1 december 2016

ANDREW MARTIN-DECEMBER 2016 ENERGY FORECAST


PRINCE EA ~ THE FARMER STORY


De Goddelijke Vrouwelijke Tsunami - Violette Vlam Versnelling / 29 November 2016 / Aluna Joy Yaxkin

De Goddelijke Vrouwelijke Tsunami - Violette Vlam Versnelling
29 November 2016 / ­Aluna Joy Yaxkin
Waar wij vandaag zijn heeft zich gedurende eonen opgebouwd, maar wij begonnen dit echt dit jaar pas op te merken. En hier zijn wij bij het grootste afsprong punt dat ik kan bedenken dat wij ooit in dit leven ervaren hebben! Als jij je nog niet helemaal gereed voelt voor de huidige energieën, sluit je bij de club aan … en blijf lezen. Wij hebben hoop en oplossingen.

KATYA TURNER - DECEMBER 2016 ENERGY FORECAST


ASCENSIENIEUWS DECEMBER ~ FRAN TIELEMANS
ASCENSIENIEUWS DECEMBER

Door Fran Tielemans

De voorbije weken hadden we, door de hoge trilling van november in combinatie met de uitlopers van de maaneclips en de sterke Volle Maan, een activering van zeer oude zielsgenootschappen, oude broeder- en zusterschappen uit vele levens, waardoor zeer hoog afgelijnde ontmoetingen mogelijk werden. Ontmoetingen met een open harts-verbinding, hoge aflijning, het ‘wij’-gevoel, met het gevoel dat je wel communiceert via woorden in 3D, maar op een hoger level elkaar volledig begrijpt, met totale wederzijdse aanvaarding, en het vanzelfsprekend delen van liefde en waardering en steun, en bij wie je weet dat je volledig veilig bent. Afgelopen jaren kwamen dergelijke verbindingen druppelsgewijs op ons pad, maar nu is er als het ware een soort (bewustwordings-) dijk doorbroken, waardoor deze contacten veel makkelijker op je pad komen, wanneer je afgelopen jaren hard hebt gewerkt om vele schaduwlagen om je hart af te wikkelen.