donderdag 6 augustus 2020

White Cloud spreekt ~ Blossom Goodchild

Deze video staat al op het blog, maar deze keer met Nederlands transcript erbij, geniet!! 

 


Zoals altijd wanneer White Cloud spreekt, is het beslist aan te raden om de video te bekijken/beluisteren tijdens het lezen van het transcript. De Energie die wordt overgebracht is duidelijk voelbaar en zéér verheffend! – Veerle, vertaalster.

Blossom: Hallo allemaal!
(lacht) Ik moet lachen … ik moet lachen omdat ik nu hier ben – één en al Licht en lachen, maar als u GEZIEN had hoe ik er vijf minuten geleden aan toe was … omdat ik mijn audio niet aan de praat kon krijgen en er nog een aantal problemen waren … Waar gaat dit over … waarom is dit? En hier ben ik dan, helemaal vriendelijk en blij en … u weet wel … dat allemaal. (lacht)

Hoe dan ook, hier zijn we dan en ik denk dat het allemaal werkt.


Ik doe deze video omdat de mensen mij daarom vragen. Ze vroegen om een White Cloud video omdat ze hem missen, en natuurlijk wil ik daar graag gevolg aan geven. Ik heb echt geen idee wat hij gaat zeggen …

De energie van dit moment ~ Martha Krul


De energie van dit moment 


De fysieke druk van de Schumann resonantie is heel sterk voelbaar.
De druk van de Schumann resonantie kan de volgende klachten geven, onderrug klachten, angsten, druk op de borst, hartkloppingen, huilbuien, etc: diarree, duizelingen, misselijkheid, evenwichtsstoornissen, piepende- en suizende oren, griep, koorts, tandpijn, hoofdpijn, boosheid, slapeloosheid.

De zonnestormen zijn weer krachtig KP2.


Zonnestormen beïnvloeden het centrale zenuwstelsel, alle hersenactiviteit (waaronder evenwicht), alsook gedachten en alle mentaal-emotionele fysieke reacties. Niet zo gek dus dat je tijdens een zonnestorm merkt dat er meer gedachten activiteit is en emoties plotseling heftig kunnen opspelen.

528 Hz Positive Energy | Healing Anxiety Meditation | Soothing Music For Healing | Music For Rest


Kosmos Ascensie Journaal Donderdag 6 augustus 2020 ~ Marjolein Ingrid Soulpursang


Kosmos Ascensie Journaal

Donderdag 6 augustus 2020


DE ENORME"NERVEUZE""GOLVEN zijn sterk voelbaar! 

Vannacht bereikte ons een stijging van 8x in kracht en drukgolven o.i.v het binnenstromen van intense lichtgolven via de kruin [fontanel] en de activatie van de wervelkolom =cranio sacrale ritme= STERK VOELBAAR!!


DE ZEER KRACHTIGE & SAMENDRUKKENDE GOLVEN ACTIVEREN ONS GALACTISCH LICHAAM =LYMFESYSTEEM .\MILT EN THYMUS EN ZE DRUKKEN ONZE RAGFIJNE ZENUWKANALEN OPEN !


Hierdoor wordt al het opgeslagen oud zeer naar buiten gedrukt om te zuiveren. Het oude zeer uit onze kindertijd wordt nu levensgroot uit vergroot zodat je het herkent, erkent, aandacht geeft= energie en omzet in liefde en licht. 


We lopen a.h.w ons levenspad terug [ retrograde] om zo de oude ondergedrukte en niet goed verwerkte pijn uit onze kindertijd nu te mogen helen in liefde voor onszelf.

De fase waarin de donkerste kanten van de mensheid aan het licht komen ♥ Juno Burger ♥

De fase waarin de donkerste kanten van de mensheid aan het licht komen ♥ Juno Burger ♥ 

                                           Lichtwerkers Nederland

 

Vertrouwen


Waar vertrouw je op in een tijd van toenemende polarisatie, fake news en censuur? 


Dit is een fase waarin de donkerste kanten van de mensheid aan het licht komen. Geïnstitutionaliseerd racisme, pedofiele netwerken en stelselmatige privacy- en grondwetsschendingen zijn slechts enkele voorbeelden van de schaduwkanten die niet langer onzichtbaar kunnen blijven.

 Het is de aard van het verborgene, het onderdrukte en het onbewuste om aan en in het licht te komen. Het wil thuisgebracht, erkend en omarmd worden.

 

En die natuurlijke wetmatigheid is precies de uitnodiging die het leven nu aan ons voorlegt. Om je te herinneren, te realiseren en in te zien dat alle facetten van het leven, ook de meest donkere, voortkomen uit dezelfde bronenergie waar alles van gemaakt is; het substratum, bewustzijn, de eenheid of het grote mysterie. En die realisatie brengt het besef dat je tegelijkertijd zowel mens bent, die probeert chocola te maken van het aardse leven, in de mind, in 3D, in de polariteit, als de schepper van die aardse wekelijkheid, niets minder dan een godin of god.

De dans tussen duister en licht • En hoe wij daar onze weg in kunnen vinden ♥ Arjun van de YahYel ♥ Wieteke Koolhof

De dans tussen duister en licht • En hoe wij daar onze weg in kunnen vinden 

                     ♥ Arjun van de YahYel ♥ Wieteke Koolhof

 

Blijf altijd trouw aan wat jij denkt dat het beste werkt voor jou en laat de rest achter je


❥ Wieteke Koolhof channelt Arjun van de YahYel over de huidige omstandigheden 2020 deel 2. Hier lees je deel 1.

“Dit is niet de eerste keer dat de mensheid een virus heeft uitgenodigd om jullie - al spelenderwijs op dit toneel - te assisteren in het verwerven van bepaalde nieuwe inzichten.

Als er iets is wat een virus goed kan overbrengen (als zijnde een ge-co-creëerde reflectie van de energie van het collectief) dan is het wel onderlinge verbondenheid. Hiernaast biedt het een platform waarin jullie tastbaarder kunnen ervaren – dat jullie allemaal gelijk zijn (iedereen kan in theorie een virus oplopen – of dit nu Corona is of een andere vorm). De wezenlijke natuur van een (willekeurig) virus – onderstreept daarmee velerlei wijzes – jullie natuurlijke eenheid.

Een kaars ontsteken in je hart ♥ Rianne Manten ♥

Een kaars ontsteken in je hart ♥ Rianne Manten ♥ Lichtwerkers Nederland

Alles begint en eindigt bij het hart. Daarmee zeg ik niets nieuws. Echter, beseffen hoe het voelt als je hart open is (of dicht, of half of wat dan ook) is essentieel. Want als je niet kunt waarnemen of je hart open of dicht is, dan kun je er erg lastig ownership hierover nemen.

Ik liep het grootste deel van mijn leven rond met een vrij gesloten hart en ik had tegelijkertijd absoluut geen idee dat dat zo was.

Ik was aardig voor mensen, deed keurig mijn werk en zorgde voor mijn geliefden, werkte hard etc etc. Ik was vooral gericht op de buitenwereld en druk met miss good-girl spelen. Ik was er ook behoorlijk goed in, dus mijn identificaties waren krachtig.

Tot ik een sessie had met een sjamaan en die liet me ineens denkbeeldig een kaars ‘aansteken en brandend houden’ met mijn hart energie. Ik snapte er serieus geen zak van. Serieus?

 

Yeah right en hoe zou ik dat moeten doen dan?

De energie van dit moment (Ochtend) Martha Krul


De energie van dit moment 


De fysieke druk van de Schumann resonantie is zeker voelbaar.

De zonnestormen laten zich ook weer voelen KP1-2.

Zonnecyclus 25 is begonnen. Er bestaat geen twijfel meer. Solar Cycle 25 komt tot leven. Maandag kwam er een nieuwe zonnevlek tevoorschijn, knetterend van kleine fakkels en bijdragend aan een reeks nieuwe cycli actieve gebieden verspreid over het gezicht van de zon.

Zonnewindsnelheid op zonne-energie : 494,4 km / sec
Is wat afgenomen en nu weer onder de 500 km/sec.


Instroom fotonen energie is heel goed te voelen;
dichtheid: 14,9 protonen / cm 3


Koud water in je gezicht plenzen, je koud afdouchen. Dat kalmeert de Nervus Vagus. 
Omstreeks 1970 werd wetenschappelijk aangetoond dat licht dat via onze ogen binnenkomt zowel visuele als non-visuele functies heeft. Onze ogen zetten lichtgolven om in elektrische impulsen. Impulsen die enerzijds via de zenuwen naar de visuele cortex worden geleid om beelden te construeren en anderzijds naar de hypothalamus, het belangrijkste regulatiecentrum in onze hersenen, om vitale lichaamsfuncties te stimuleren.

The 9D Arcturian Council ~ Your Chakras, Ascension & Support By Danial Scranton

The 9D Arcturian Council ~ Your Chakras, Ascension & Support

By Danial Scranton

“Greetings. We are the Arcturian Council. We are pleased to connect with all of you.

We are very satisfied with the progress we feel humanity making at this time, as you continue to open yourselves up to absorb the positive energy that is coming to you from throughout the galaxy. We have witnessed you opening your chakras as well and being willing to do the very hard work of removing the blockages and releasing the trauma that you have stored in those seven main chakras. Oftentimes, letting go of these experiences will result in you taking on some pretty unpleasant energies during this ascension.

But the vast majority of you who are conscious enough to consciously open up those chakras, those beautiful energy centers, have also been answering the call that your bodies have made for better fuel, higher vibrational energy sources. We are talking about the food and the beverages, the supplements, and everything else that you put into your bodies. You have had to trust your guidance, your intuition when it comes to your physical bodies because if you look outside of yourself for advice, you will get different perspectives on just about everything that you could put into your body.

De energie update van vandaag 06/08/2020 ~ Martha Krul

De energie update van vandaag 06/08/2020 

 
Gisterenavond hebben wij met elkaar als één grote LICHTFAMILIE ons licht verbonden en gebundeld.
Net als het branden van de kaarsjes is dat van invloed op de energie en het licht op aarde en in het universum.
De sterk gestegen energie van gisteren is nog maar eens 8x versterkt en verder gestegen. Het zuigt ons naar de Leeuwenpoort. Het haalt ons steeds meer weg van ons "zware" verleden. 


Kijk naar het plaatje van de leeuw. Ook de plaatjes voor mijn blogartikel worden geleid getoond. Het maakt mij dankbaar dit te mogen doen. Om deze liefde en energie in het bewustzijn van de mensen wakker te mogen maken....
Heb je moeite met het achter je laten van je verleden, voel en kijk wat het universum daarop gevonden heeft.

Save The Children ~ Higher Realm Holistics


Laat Liefde Stromen (en belangrijke Activiteiten Informatie) / Door Christina Von Reien


Laat Liefde Stromen
 (en belangrijke Activiteiten Informatie)


Lieve Mensen,

Wij in Zwitserland weten allemaal dat we Zwitserland voor bepaalde gebieden een maskerplicht hebben. En wat wij niet weten is hoe dit zich in de toekomst zal ontwikkelen.

Het doet iets met ons wanneer we ons allemaal vermommen. We kunnen niet meer direct reageren op andere mensen, alles wordt gedepersonaliseerd. We zijn meestal minder goed in staat om te bepalen hoe andere mensen zich emotioneel voelen.

Maar vooral in deze tijd - meer nog dan ooit - hebben we behoefte aan een emotionele band met de mensen. We moeten elkaar vreugde, liefde, hoop en vertrouwen geven.

Wanneer dit niet meer mogelijk is omdat we ons moeten verstoppen, moeten we niet vergeten dat onze ogen nog steeds zichtbaar zijn.

Oordeel niet over andermans pad van bewustwording ♥ Kimberley Kooijman♥

Oordeel niet over andermans pad van bewustwording ♥ Kimberley Kooijman♥ 

Lichtwerkers Nederland

Het pad van bewustwording of spirituele pad is voor elk persoon uniek.

Soms moet iemand door een crisis voordat hij/zij op het spirituele pad belandt. Soms is hij wakker geworden op het gebied van wereldproblematiek en leidt dat tot spirituele groei.

Soms is er een heftige ervaring die leidt tot nieuwsgierigheid naar het spirituele, soms een bizarre paranormale ervaring of de dood van een belangrijk dierbaar persoon.

Er zijn mensen die spirituele ervaringen onder het kleed schuiven als toevalligheden en hier verder niet mee aan de slag gaan. Dat is uiteraard prima, ieder zijn pad.

En er zijn mensen die er wel iets mee doen. Ze beginnen vaak met een beurs te bezoeken of zoeken via Facebook of het internet naar de verschijnselen die zij hebben meegemaakt of bepaalde heftige dromen die zij hebben gehad.

woensdag 5 augustus 2020

3D & 5D timelines | How you are shifting the human collective ~ Lorie Ladd


Channeled Info: August/September Happenings - Focus on Balance ~ Amanda Shertzer


LANGE FRANS en JANET OSSEBAARD over KINDERHANDEL, PEDO JACHT en NIEUWE DOCU


ELEKTROMAGNETISCHE UPDATE DINSDAGAVOND 4-8 ~ Manuela v/d KnaapELEKTROMAGNETISCHE UPDATE DINSDAGAVOND 4-8: Extreme zonnewind snelheid (dit veroorzaakt mogelijk flinke ascentiesymtpomen, zoals hoofdpijn, misselijkheid, draaierigheid, slecht zien, fluittonen in de oren enz.), nog steeds verhoogde x-ray lichtfrequentie op Aarde en er waren een paar kleine x-ray zonnevlam piekjes. Aan het einde van deze dag ontstond er een (bijna) elektronen storm en een lichte gedeeltelijke Schumannresonantie activiteit. Lees de uitgebreide uitleg ook over de symptomen die je mogelijk kunt ervaren op mijn website. 


Dit is de link: https://inzichten.com/elektromagnetische-update-dinsdag-4-…/Hieronder nog een korte greep uit het hele artikel:

Extremen zonnewind snelheid
Op deze dinsdag was het grootste nieuws dat de extreme zonnewind snelheid die maandag 3-8 was ontstaan in de nacht 3:30 uur haar piek had en deze lag rond de 750 km/sec. Dat hebben we al een hele tijd niet meer gezien in de rust periode van het zonneminimum waarin de Zon nu is. Omdat de zonnewind dichtheid laag bleef, was de impact op het magnetisch veld en op de beschermende magnetosfeer rond de Aarde niet extreem of instabiel. Vanaf 19:00 uur begint de zonnewind snelheid weer te zakken naar ongeveer 600 km/sec. Maar dat is nog steeds sterk verhoogd, dus in de avond en nacht kun je mogelijk nog steeds ascentiesymptomen ervaren.

08 08 Lionsgate Octahedron Activation ~ SolaraAnRa


Kosmos & Ascensie Journaal Woensdag 5 augustus 2020 ~ Marjolein Ingrid Soulpursang


Kosmos & Ascensie Journaal

Woensdag 5 augustus 2020


De energiestijging van gisteren heeft zich vannacht VERDUBBELD en gaf bij velen een onrustige nacht!


SR pieken tot 43 Hz; veel oud zeer komt los uit diepe weefsellagen.


De zonnestormen van de afgelopen dagen waren STERK en gaven
versterkte ascensie symptomen:! Ze breken in een hoog tempo oude gewoonten en patronen af. Je merkt dit aan alledaagse dingen die opeens niet langer willen tenzij jij jezelf moet gaan dwingen wat tot depressieve gevoelens en uitputting leidt.


Zeer intense energie verschuivingen en LYMFE DETOX vinden plaats met als gevolg overbelaste uitscheidingsorganen; lever, darmen, huid, nieren.


Je kunt veel oude emoties los gaan laten en je verdrietig voelen. Je oude vorm/jij lost op en dat geeft ego paniek= stamhoofd of reptielenbrein. Je ego=verstand vraagt zich radeloos af; wat doe ik hier nog?

De energie van dit moment (vanmorgen) Martha Krul


De energie van dit moment 


De fysieke druk van de Schumann resonantie is voelbaar.
De druk van de Schumann resonantie kan de volgende klachten geven, onderrug klachten, angsten, druk op de borst, hartkloppingen, huilbuien, etc: diarree, duizelingen, misselijkheid, evenwichtsstoornissen, piepende- en suizende oren, griep, koorts, tandpijn, hoofdpijn, boosheid, slapeloosheid.

De zonnestormen hebben een kracht KP2.


Zonnestormen beïnvloeden het centrale zenuwstelsel, alle hersenactiviteit (waaronder evenwicht), alsook gedachten en alle mentaal-emotionele fysieke reacties. Niet zo gek dus dat je tijdens een zonnestorm merkt dat er meer gedachten activiteit is en emoties plotseling heftig kunnen opspelen.

Zonnestormen kunnen er ook voor zorgen dat je nerveus bent, angstig, bezorgd, duizelig, geïrriteerd, slaperig, vermoeid, gejaagd of vergeetachtig. Het is nieuwe informatie die binnenkomt en via het zenuwstelsel door je lichaam verdeeld wordt. Het lichaam moet zich aanpassen aan deze nieuwe informatie en dat kost veel energie. 

AUGUST VIBRATIONS FORECAST By Natoya Hall

AUGUST VIBRATIONS FORECAST

By Natoya Hall

The themes this month are huge when it comes to rewiring how we manifest. Every portal, every download, every frequency that we tap into propels us into creating our new paradigms.

 

For August we switch gears a bit and now tap into the infinite stream of many dimensions to build DELIBERATELY our new energetic lives. Everything first starts with energy and to create you have to get intimate with the energy field in which you want to create. 2020 has been the Master teacher for this because we get a direct look at many different paradigms playing out and YOU get to chose which one you play in based on your level of conscious awareness or in simple terms; what feels right for YOU. 

EVERYTHING that is being created for these next few years is awakening your Higher Wisdom and showing you how to use and work with the Builder Archetype. The Builder Archetype knows how to create from energy and taps into the infinite field of consciousness to do so. No longer are we looking to our surroundings and outer world to gage our realities. We’ve come upon a time on Earth where we are in a mixing bowl of energies and I am being guided to write this report because we are going to be playing in some real epic energies these next few months to years. You’ve got to become aware of WHAT you are bringing in or better yet tapping into. 

De 9D Arcturian Council ~ Je bent ontkracht ... Neem je kracht terug Door Danial Scranton


The 9D Arcturian Council ~ You Have Been Disempowered…Take Your Power Back

By Danial Scranton

“Greetings. We are the Arcturian Council. We are pleased to connect with all of you.

We have been quite fascinated for a very long time by your willingness to give your power away in this free-will experiment. You do not have to give your power away to anyone or anything, and you certainly do not have to give your power away to any group, but we see that many individuals are doing that and then getting angry at whatever they have given their power away to as if they did not have a choice. You have a choice, always, and we are here to encourage you to take your attention off of that which you believe is responsible for your lack of power, for your lack of freedom, for your lack of joy.

We invite you to put your attention back on what makes you powerful as Source Energy Beings. Your power does not come from your spiritual gifts and abilities. It comes from your ability to choose how you are going to vibrate, rather than just letting someone or something else dictate how you must feel. How a human being feels is often a mystery to the people around that person, and the mystery is usually because it does not seem as though the person’s life circumstances are responsible at all for what they are feeling.

De energie update van vandaag 05/08/2020 ~ Martha Krul


De energie update van vandaag 05/08/2020 

 
Het klinkt zo eentonig, maar dat is het zeker niet. 
Die hele hoge stijging van gisteren nog maar eens verdubbeld. Met nog eens een piek van 43Hz.
Wij hebben het nodig. 
Wij zijn onder invloed van de kracht van de Leeuw.
Die leeuw is niet alleen in de energie zo krachtig,
die leeuwenkracht voelen wij ook in onszelf.
Het is het gevoel of het oude met het nieuwe in een soort "gevecht" zijn om te voelen wie er uiteindelijk zijn plek gaat innemen. Ik kan je vertellen dat de uitkomst vast staat.
Het oude gaat los, het nieuwe neemt zijn plek in.
Je hebt helemaal gelijk dat dit een rumoerige tijd is,
op vele fronten. Wij waren gewaarschuwd dat wij door zo'n periode heen zouden gaan.......

De illusie lost op

Het licht wordt zo sterk dat er voor de illusie geen plaats meer is.
De maatschappij is onrustig.
Dat voelen wij.

Gedicht: GOD / Door Jetty Dijkema/ 20 mei 2020

 GOD
Door Jetty Dijkema/ 20 mei 2020


door de wateren van verandering
navigeren we ons bootje
we koersen op links
zwenken en houden rechts aan
de horizon staat in
vuur en vlam
tegenpolen trekken...
wat is geloofwaardig

“red je vege lijf”
roept de angst.

Waarom aarden zo belangrijk is. Door Trudy Hekkert / 31 juli 2020

Waarom aarden zo belangrijk is.
Door Trudy Hekkert / 31 juli 2020

Wat gebeurt er als je niet goed geaard of gegrond bent.
Voor hooggevoelige mensen is het vaak heel moeilijk om te gronden of te aarden,
maar het is juist zo belangrijk dat je dit wel gaat doen.
Anders zit je constant in je hoofd, er ontstaat chaos en je weet helemaal niet waarom, het loopt allemaal door elkaar, je gevoel, je denken, je weet het niet meer, je wilt van alles doen maar er komt niks uit je handen.

Je bent onzeker en makkelijk van je stuk af te brengen.

Je bent altijd voor de ander bezig en zet jezelf op de tweede plaats.

Soms voelt het alsof je watten in je hoofd hebt, je bent er wel maar ook weer niet.
Je bent aan het zweven en zit constant met je hoofd in de kosmos.
Of je krijgt lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, slapeloosheid of altijd moe zijn.

Vaak pak je de energie van de ander op zonder dat je het zelf in de gaten hebt, je krijgt zomaar last van bijvoorbeeld, pijnen, angsten en onrust.

Are they really Grooming our kids? YES! ~ Higher Realm Holistics


Bericht van Samuel / Via Anja Tjelpa / 3 Augustus, 2020

Bericht van Samuel
Via Anja Tjelpa / 3 Augustus, 2020

Channeling met Samuel als woordvoerder voor bericht van de Vijfheid, V/M God van dit deel van het Universum en de Schepper.

Anja: Als eerste, iedereen van harte welkom. Dit keer is de aanvang als volgt; Het begon 27 juli jl., wij ontvingen een enorme inbreng, in de ochtend zitten we achter de glazen ramen, in uitlijning met de Zon, maakt niet uit met welke weersomstandigheden en met deze Geliefden die de Vijfheid vormen, eigenlijk is dit basis voor deze periode. Iedere daaropvolgende dag ging deze inbreng of overbreng maar door en door, informerend over de macht en grootheid over wat de Aarde bereikt via dit systeem vanuit de Bron, Sterren en Zonnestelsel, tot zondag 2 augustus, toen kondigde Samuel zichzelf aan om dit bericht te channelen. Maar deze macht en grootheid is aanhoudend.

Hallo Geliefden,

Ik profeet Samuel, voor deze gelegenheid, ben Ik de woordvoerder voor een bericht van de Vijfheid, Vader/Moeder God van dit Universum, en het Opperste Goddelijke van Al, voor jullie geliefden op de Aarde. Het wordt gegeven in woorden alsof het kleine beelden zijn, van gebeurtenissen in de hogere regionen, de Kroon Constellaties. (Hemelse Kroonluchters)
Bovenstaand is er gesproken over Bron, Sterren, Zonnestelsel, maar geliefden, iedere zon, iedere maan, iedere ster, iedere komeet, iedere asteroïde, iedere planetoïde, iedere equator, ook de Hemelse, iedere eclips, iedere verandering van seizoenen, iedere keerkring, iedere as, ieder getij, iedere eruptie, iedere ascendent, iedere horizon, iedere dageraad, iedere conjunctie, iedere magnetisme, elektromagnetisme, iedere radiatie, iedere zwaartekracht, iedere cyclus, ieder hiërarchie, iedere dimensie, iedere actie, beweging, iedere koers, oversteek, iedere ecliptica, iedere richting (Noord, Oost, West, Zuid), iedere Melkweg, iedere pool, iedere meteorenzwerm, iedere zenit, iedere nadir, ieder element, molecule, atoom, iedere fase, ieder ritme, iedere sfeer, iedere toon, kleur, ieder bewustzijn, iedere ademhaling, iedere verbinding, iedere chaos, iedere corona (krans, kroon) ieder coronium en chronologie heeft een functie.

dinsdag 4 augustus 2020

Kosmos & Ascensie Journaal [korte update vandaag!] Dinsdag 4 augustus 2020 ~ Marjolein Ingrid Soulpursang


Kosmos & Ascensie Journaal [korte update vandaag!]

Dinsdag 4 augustus 2020 


Een enorme stijging vd ENERGIEGOLF!! goed voelbaar!

SR pieken tot 36 HZ

Opnieuw vannacht een sterke ZONNESTORM KP 4, is nu afgezwakt tot KP 3. Lees voor symptomen de update van Martha Krul

Zonnestormen razen als een F16 door je hele zenuwstelsel heen=zenuwstormen.

De activering van de leeuwenpoort op 8-8 is nu al voelbaar

De activering van de Leeuwenpoort kan gepaard gaan met veel versterkte ascensie symptomen: je kunt veel oude emoties los gaan laten en je verdrietig voelen. Je oude vorm/jij lost op en dat geeft ego paniek. 

Je ego=verstand vraagt zich radeloos af; wat doe ik hier nog? Je kunt ook sterke griepverschijnselen krijgen en je moe voelen. Last krijgen van hartkloppingen, onrustig slapen. 

De energie update van vandaag 04/08/2020 ~ Martha Krul


De energie update van vandaag 04/08/2020

 
Daar gaat die energie stijging weer in super hoog tempo. Het was zeker te verwachten. Gisteren weer veel licht door de lichtwerker gecreëerd en ook nog eens een speciale datum numeriek gezien 8-8.
Wij vliegen van moment naar moment.
Ieder moment bijzonder in zichzelf.


De energie van de Leeuwenpoort is ieder jaar een speciale krachtige periode in het jaar. Dit jaar wordt het wel heel speciaal. Wij worden begeleid op ons pad verder naar de BRON.
Naar de BRON en de verbinding van ons eigen hart met die BRON. Dan gaat er veel veranderen voor ons.


Wij staan op de drempel van de nieuwe wereld en de nieuwe maatschappij. Daarvoor zijn vele lichtwerkers nodig.
Het is aan jou om die stappen te willen zetten.
De energie ondersteunt je hierin.
Je bent uitgenodigd door de LEEUW

De leeuwenpoort van de illusie naar volledig ontwaken

Impact van de volle maan in Waterman & T-Vierkant van de zon in Leeuw Geschreven door Irma Van Der Wijk

Impact van de volle maan in Waterman & T-Vierkant van de zon in Leeuw

volle maan t-vierkant

We zijn in de 2e helft van 2020 aangekomen en er is de afgelopen maanden op astrologisch gebied veel gebeurd. Conjuncties, retrograde planeten, eclipsen en Saturnus die 3 maanden in het teken Waterman heeft gelopen. Eind juli toen de nieuwe maan in Kreeft stond, is er een “zaadje geplant” wat ons vanaf augustus te wachten staat. De energie van de nieuwe maan in Kreeft die een oppositie maakte met de belangrijke planeten Jupiter, Saturnus en Pluto is de energie van afwegingen maken en beslissingen nemen.

Volle Maan in Waterman

Op 3 augustus loopt de volle maan door het teken Waterman en juist deze combinatie van de diepgaande nieuwe maan in Kreeft en de volle maan in Waterman zal ons leiden en helpen om onze oude en vaste patronen te veranderen. We groeien meer naar nieuwe filosofische uitgangspunten, waarden en idealen, die verbonden zijn met de komende Waterman (Aquarius) periode als aan het eind van het jaar Saturnus ruim 2 jaar door Waterman loopt. De diepere betekenis van Waterman is rechtvaardigheid, medeleven met anderen, aanvaarding van diversiteit, samenwerken, gemeenschappelijkheid en verbondenheid.