donderdag 31 oktober 2019

Do you suffer symptoms from any of the following conditions? ~ Ashok Gupta

Do you suffer symptoms from any of the following conditions?

 • Chronic Fatigue Syndrome (CFS) or ME

 • Fibromyalgia

 • Multiple Chemical Sensitivities

 • Electrical Sensitivities

 • Adrenal Fatigue

 • Other Related Conditions

The Gupta Programme™ is a powerful revolutionary new treatment for these illnesses, and hundreds of people around the world have got their lives back using this treatment. View Success Stories Here
It was developed by Ashok Gupta, who suffered from ME/CFS himself before curing himself of it, and then conducting research into the brain neurology of these illnesses. His research led him to conclude that these conditions are caused by abnormalities in the brain, especially in brain structures called the “Insula” & the “Amygdala”. The latest findings in brain neurology, specifically “Neuroplasticity”, show that the brain is inherently re-wireable. And The Gupta Programme is a way of re-wiring the brain’s responses to bring back health and vitality.

ENERGIE VAN NOVEMBER - Fran Tielemans


ENERGIE VAN NOVEMBER - Fran Tielemans 
November brengt een laatste grote schoonmaak, als voorbereiding op de grote sprong van 2020. En je kan pas diep schoonmaken, wanneer je écht eerlijk met je Zelf durft te zijn. Heb je dingen onder de mat geveegd, genegeerd of ontkend, dan krijg je die deze maand duidelijk te zien of te voelen. Ofwel in jezelf, wanneer je écht aandachtig bent, en gewend bent je eigen gedachten, gevoelens en functioneren te observeren. Ofwel via onaangename spiegelingen in mensen rondom jou. Wanneer je dan de moed vindt om innerlijk toe te geven dat bepaalde schaduwstukken er nog wel degelijk zijn, dan pas kan je ze ook gaan schoonmaken – waardoor je jezelf bevrijding schenkt, en 2020 kan ingaan met open venster en vrij van belemmerende lasten.

Goed gecenterd blijven is een geschenk dat je jezelf deze maand zeker kan geven, want het zal je helpen om niet mee te gaan in spiralen van afwerkingsenergie van anderen, die hun onvrede en onafgewerkte stukken op jou willen projecteren. Probeer er met mededogen naar te kijken, want mensen doen dat alleen maar wanneer ze niet beseffen dat ze je energetisch afval toesturen, én hun eigen karmische last vergroten. Maar respecteer jezelf, en verspil niet te veel energie aan het proberen uit te leggen wat je bedoelt aan mensen die je niet kunnen of willen begrijpen. Er komt heus wel een moment van inzicht voor hen, maar daar ben jij niét verantwoordelijk voor.

Narcissistic Abuse Causes Brain Damage? ~ Michele Nieves

Narcissistic Abuse Causes Brain Damage?

If someone strikes you – they are being physically abusive. If someone screams obsenities at you while foaming at the mouth – they are verbally abusive.  If someone purposely forces you to live in poverty, on a stipend of barely existing – they are financially abusive – among other things.
There are some forms of abuse that are so easy to notice – while others are often like carbon monoxide – odorless, tasteless, flying under the radar yet deadly.
Narcissistic abuse is one of the worst types of psychological abuse that one person can do to another, not only are they creating emotional damage with scars that run deeper than most can imagine, but on top of it – it can be considered physical abuse because of the brain damage that victims of narcissistic abuse undergo.

DECONSTRUCTING YOUR REALITY (HALLOWEEN, NOVEMBER ASCENSION ENERGY) ~ 10/31/19 ~ Jessica Delmar


0:35 / 3:50 Quick Message from Saint Germain ~ Lorie Ladd


Terug naar 432 Hz: We luisteren naar verkeerde muziek frequentie ~ MarceliusTerug naar 432 Hz: 

We luisteren naar verkeerde muziek frequentie!image.png

Door gebeurtenissen in de muziekwereld te begrijpen kunnen diverse problemen in de wereld worden verholpen, waaronder sociale agressie, politieke corruptie en de afbrokkeling van sociale waarden.
Rond 1940 is de standaardtoon van 440 Hz ingevoerd. Deze ontwikkeling kan worden vergeleken met de invoering van een standaardtijd op de klok.

De standaardisering van de stemtoon is in de loop der jaren verder ingeburgerd geraakt in de wereld. De stemtoon van 440 Hz is in de meest uiteenlopende muzieksoorten de standaard geworden. Na de militaire commercialisatie van muziek door de Rockefeller Foundation kwam de Amerikaanse muziekindustrie tot een compromis van 440 Hz voor de bouw van muziekinstrumenten.

Monopolisering
De Amerikaanse tandarts en schrijver dr. Leonard G. Horowitz heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de muziekwereld en de invloed van 440 Hz op de mens.
Door de monopolisering van de muziekindustrie worden bevolkingsgroepen over de hele wereld continu blootgesteld aan frequenties die leiden tot meer agressie, psychosociale irritatie en emotionele onbalans, waardoor mensen vatbaar zijn voor fysieke aandoeningen en steeds vaker in financiële moeilijkheden komen. Hier hebben agentschappen en bedrijven die deel uitmaken van het monopolie baat bij.
Daarentegen, zo stelt Horowitz, wordt de meest natuurlijke, instinctief aantrekkelijke stemtoon van A=444 Hz (C5= 528 Hz) of liefdesfrequentie onderdrukt. Dit zijn de ‘goede trillingen’ die het plantenrijk verspreidt, die een remedie zijn tegen emotionele onbalans en sociale agressie en die door de muziekindustrie worden gecensureerd.


Synchroniciteit ~ Marcelius Medium Healer

Synchroniciteit
image.png
Synchroniciteit is een bijzonder verschijnsel. Veel mensen hebben er ervaring mee. Er gebeurt iets waarvan je denkt "dit is wel apart of heel bijzonder" of "dit kan geen toeval zijn". Het gaat om gebeurtenissen die een bijzondere betekenis hebben en die je vaak het gevoel kunnen geven dat je op de goede weg zit.
Het lijkt een soort teken, een richtingaanwijzer. De kunst is om deze tekens te herkennen en om er ook niet in door te schieten en overal een 'teken' in te zien. Hoezeer alles ook met alles verbonden is, je moet wel je gevoel volgen. Als je synchroniciteit op een te rationele manier benadert, dan kan je er heel erg in doorschieten. Dat is nu eenmaal wat ratio kan doen. Synchroniciteit is niet iets van de ratio, het hoort thuis in de wereld van het onverwachte en het onderbewuste.
De Zwitserse psychiater Carl Gustav Jung heeft het begrip synchroniciteit voor het eerst echt fundamenteel verdiept, onderzocht en op de kaart gezet. Hij zag synchroniciteit als een verschijnsel dat nauw verbonden is met het collectief onbewuste. Hij heeft er ook een boek over geschreven met de titel "Synchroniciteit - een beginsel van a-causale verbondenheid".

GCR'S & PLANETARY ACTIVATION PREP ~ Aluna Ash- 9D


MERCURY RETROGRADE ~ ALYONNA DIVINE HEALING


~ AWAKEN ~


31 oktober Mercurius gaat retrograde - Fran Tielemans


31 oktober Mercurius gaat retrograde - Fran Tielemans 

Op de laatste dag van oktober gaat Mercurius retrograde, en je weet dat dat telkens problemen kan geven met communicatie, technologie en verplaatsingen. 
Er kunnen snel misverstanden opduiken wanneer je niet helder communiceert, of je kan het gevoel hebben alsof je opnieuw in isolatie wordt geplaatst. 

woensdag 30 oktober 2019

Jennifer Crokaert ~ How to Increase Our Inner Light

Jennifer Crokaert ~ How to Increase Our Inner Light

By: Jennifer Crokaert
~~~~~~~
Note: This isn’t a channel, but a personal experience that I thought might be helpful to share. The more we can combine our ideas and experiences, the faster we can generate enthusiasm, change, and, ultimately, Ascension.
A few days ago I had a rather unusual meditation. At the beginning, I was aware of how heavy and dense my physical body felt, so I chose to focus, as much as I could, on a vision of my Higher Self whom I perceive as extremely light, with an almost ghost-like quality.
Thoughts came and went, and I kept returning my focus to my Higher Self. Towards the end of the meditation, I realized that my body felt much more spacious, lighter and less solid. As I looked within, I noticed that each cell seemed to have a light inside of it.
I was prompted to ask the lights to expand, and they did. Then I was prompted to ask each light to shine like a radiant sun, which they did.

KejRaj ~ ET Presence, Photon Belt, Game Changes By: EraofLight.com

KejRaj ~ ET Presence, Photon Belt, Game Changes

By: EraofLight.com
~~~~~~~~
Greetings! From heart to heart in this moment we speak, I am KejRaj(KayRy). The information expressed here is that of my perspective, my point of view. For all truth awaits you in your heart. Tune into the light within you. 
Earth and humanity truly exist now within the 5th dimension. What remains of the old is but memory of the collective. And this too now shall begin dissolving at greater speeds. This change is happening for all of humanity. 
Whether you are aware of it or not, even for those in deep sleep, change is happening in their world within, as well as in their outer. 
The SOLar waves are now non-stop hitting the Earth, once they reach Earth’s atmosphere and her body in particular, these waves spread like a tsunami, of light, in all directions. Permeating all in their path. This is one of the reasons why it is becoming more difficult for many to cope with the higher light in their daily lives. 

THE INFLUX OF DIVINE PHOTONS AND THE ACCELERATION OF TIME By Crystal & Indigo Guide to the Galaxy

THE INFLUX OF DIVINE PHOTONS AND THE ACCELERATION OF TIME

By Crystal & Indigo Guide to the Galaxy
ATHENS
OCTOBER 29 2019
CONSCIOUS ADJUSTMENT.
By now, the influx of divine photons from the True Universe into the Earth’s field and into our bodies is continuous and in inconceivable quantities.
Divine photons carry multidimensional information,
in polymorphic patterns and combinations of sacred harmony.
They carry the information that awakens us from the great sleep and re-aligns us with True Life and Source from whence we came.
It is the information that awakens our True Identity,
it is the Love that unites us all!

NEW 5D ENERGY GRID OPENS HEAVEN ON EARTH (5D MERIDIAN SYSTEM PART 2) ~ 10/30/19 ~ Jessica Delmar


Wat als geblokkeerde chakra's je ziek maken? / Door Marcelius

Wat als geblokkeerde chakra's je ziek maken?
Door Marcelius


Chakra’s zijn energiecentra die zich in het energetisch lichaam van elk mens bevinden. Het zijn openingen waar levensenergie doorheen stroomt van en naar onze aura, het energieveld om ons heen.

Als onze chakra’s in balans zijn, functioneert het lichaam goed, maar wanneer ze uit balans zijn doordat ze minder goed functioneren of (deels) geblokkeerd zijn, dan kan dit leiden tot vele lichamelijke klachten zoals: hoofdpijn, bronchitis, presbyopie (leesbril), oogklachten, overgewicht, (chronische) vermoeidheid, vormen van ADHD of PDD-NOS bij kinderen, en zelfs potentieel ernstige ziekten als aids of kanker, maar ook emotionele en/of psychische klachten als bijvoorbeeld burn-out, onzekerheid en problemen met communicatie en seksualiteit, om er maar een paar te noemen.


Chakra’s bevinden zich op de fysieke plekken van de belangrijkste knooppunten van zenuwen, aderen en slagaderen in het lichaam en als functie hebben zij onder andere het fysieke lichaam te vitaliseren. Er zijn zeven hoofdchakra’s en soms wordt de aura zelf de achtste chakra genoemd.

 • De eerste chakra (Muladhara) is de wortelchakra die zich onderin de romp bevindt net onder het stuitbeen. Deze chakra wordt in verband gebracht met de dikke darm en de botten van het onderlichaam zoals de onderrug, het bekken en de heupen.
 • De tweede chakra (Swadhisthana) is de sacraalchakra en bevindt zich ongeveer ter hoogte van het heiligbeen. Deze chakra wordt geassocieerd met onder andere de geslachtsklieren en -organen, het heiligbeen, het bekkengebied, de baarmoeder, de nieren, de blaas, de bloedsomloop en de waterhuishouding.

Aranuth Spreekt: De Dood en de Doodtransitie/ -overgang. / Malcolm Bell / 30 oktober 2019

Aranuth Spreekt:
De Dood en de Doodtransitie/ -overgang.
Malcolm Bell / 30 oktober 2019
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Commentaar:

Hallo, lieve vrienden,

Alweer een maand voorbij met een kosmische energie die soms zeer vreemde effecten heeft op sommige geïncarneerde zielen. Ikzelf ervoer dat elektrische apparaten een voor een de geest gaven maar gelukkig is dit nu voorbij en kom ik weer in rustiger vaarwater…..als zoiets tenminste nog bestaat.

Het was fijn om te merken dat vele mensen in het Cairns Spiritual Centre op een sociale bijeenkomst onze zeer populaire overleden secretaresse Dot Sweeting eerden. Dot was een prachtige ziel die haar heerlijke individuele uitdrukking achter liet op ieder die zij ontmoette. Dot zal in mijn hart blijven als een prachtige ziel en een fijne vriendin.

De Boodschap:

Wel, goedenavond allemaal.

Heel amusant om jullie conversatie te horen. Het was een beetje afluisteren, hhhmn? Jullie spraken over dood en doodgaan. Ik vind dit amusant dat jullie spreken over doodgaan. Jullie praten over de dood. Er is geen doodgaan of dood. Ik geef de voorkeur aan, en dit stel ik ook voor, dat jullie het woord transitie, overgang, gebruiken.

Overgaan is allesomvattend. Overgaan behelst vele aspecten van verandering en daar kunnen wij dood en doodgaan ook onder scharen en toch brengt het woord doodgaan negatieve gedachten naar boven, negatieve gevoelens, negatieve beelden terwijl dit in feite een zeer mooie overgang is. Toch lijken jullie geïncarneerde zielen een ingebouwde angst voor doodgaan te hebben….de angst voor het overgaan naar een zeer mooie plaats….de angst die jullie hebben om deze zeer onzekere driedimensionale plek te verlaten die in feite alleen maar een werkplaats is, het is jullie speeltuin, het is waar jullie werken, waar jullie leren. Als jullie je hersenen zouden gebruiken zouden jullie kunnen communiceren met jullie gidsen, met jullie Hoger Zelf….elk moment dat jullie hier op dit aardse ruimteschip zijn zouden jullie kunnen vragen om richting. Vraag om hulp, vraag om begeleiding!

De Stadia die Leiden naar Verlichting en Ascensie / Bron: L'AUra Pleiadian / 19 oktober 2019

De Stadia die Leiden naar Verlichting en Ascensie
Bron: L'AUra Pleiadian / 19 oktober 2019

Fase een ~ BEGRIJPEN dat de werkelijkheid het resultaat is van het eigen bewustzijn als DE OORZAAK.

Dit bewustzijn (oorzaak van de werkelijkheid) is de gecombineerde frequentie van gedachten, overtuigingen, angsten, emoties, onbewuste geheugen dat als karmische energie impulsen worden beschouwd alsook de niveaus van harmonie of disharmonie binnen de mentale en emotionele lichamen.

Fase twee ~ BEGRIJPEN dat de handelingen, gedachten, overtuigingen en emoties van anderen niets met jou of iemand anders te maken hebben. HET is allemaal gebaseerd op hun eigen frequentie, welke 100 procent hun eigen oorzaak is van hun eigen realiteit.

Fase drie ~ Begrijpen dat geluk, liefde en overvloed en elke andere kwaliteit, staat van zijn of deugd van bewustzijn niet gebaseerd is op het externe. Het is gebaseerd op de OORZAAK ~ de gecombineerde frequentie van gedachten, emoties, niveaus van hartsbewustzijn, harmonie en ga zo maar door zoals hierboven vermeld.

Fase vier ~ Je wordt je ervan bewust dat je verantwoordelijk bent voor jouw eigen niveau van bewustzijn. Jouw eigen gedachten, emoties, gevoelens, niveaus van harmonie en disharmonie.


Dit wordt dan het bewustzijn van jouw voor jou. Deze manier van Zijn is niet gebaseerd op het externe of iemand anders.

Wanneer je door deze stadia heen bent gekomen en leeft wetende dat dit een constante staat van bewustzijn is, dan heb je jezelf bevrijd van de beperkingen van de niet-waarheid en ben je zo volwassen geworden in die mate dat je in elk moment herkent dat je de oorzaak van jouw werkelijkheid bent.

Saul: Jullie hebben allemaal heel bewuste keuzes gemaakt om op dit moment te incarneren tijdens de spirituele evolutie van de mensheid. / 28-10-2019 / via John Smallman

 Saul:
Jullie hebben allemaal heel bewuste keuzes gemaakt om op dit moment te incarneren tijdens de spirituele evolutie van de mensheid.
28-10-2019 / via John Smallman


Het Leven in Eenheid met de Bron is perfect, compleet en absoluut zegenrijk. Het leven gescheiden van de Bron - als het mogelijk zou zijn en dat is het beslist NIET - zou, wanneer het niet angstaanjagend was, saai en betekenisloos zijn, een verspilling van "tijd". In feite zou het een voortdurende en eindeloze poging zijn om de met angst vervulde ramp van gescheiden te zijn van de Bron en van gelukzaligheid te ontkennen en te negeren, terwijl een angstaanjagend gevoel van eenzaamheid wordt ervaren, van verlatenheid en van gebrek aan LIEFDE.

Dus gedurende de aionen, nadat de basisbehoeften voor menselijk overleven waren vervuld, zochten mensen naar afleiding, op zoek naar iets om te doen! Iets om hen af ​​te leiden van het gevoel dat er iets ongelooflijk belangrijks ontbrak aan hun leven. Degenen met een voldoende ontwikkeld intellect bestudeerden de fysieke aardse omgeving onder hun voeten en de hemel erboven en bedachten religies en filosofieën, kunst en muziek om hun dagen te vullen met zinvolle activiteiten. Degenen die minder geneigd waren zich intellectueel te ontwikkelen, dat wil zeggen de overgrote meerderheid van de mensen, namen deel aan competitieve fysieke activiteiten die voor het grootste deel uitliepen op conflicten.

Dit inspireerde sommige van de intellectuelen om enkelen van hen die fysieke activiteiten beoefenden aan te moedigen om samen met hen de eenvoudige mensen te besturen. Degenen die geneigd zijn aan iedereen hun steun te geven die beloofden, dat zij hen zouden willen en kunnen voorzien in de basis basisbehoeften van het leven. Toen ontwikkelden zich stammen, clans en naties, en deze verschillende groepen vochten met elkaar om de macht, de autoriteit, het vermogen en het recht om de mensen te controleren.

KLEUREN & INVLOEDEN / Door Marcelius

KLEUREN & INVLOEDEN / Door Marcelius 

KLEUREN & INVLOEDEN

Rood is het vuurelement. 


         


Vuur is voor alle levende wezens belangrijk want zonder warmte zou geen enkele beweging of activiteit mogelijk zijn. 
 • Rood vertegenwoordigt psychologisch gezien warmte, vuur, warmbloedige, boosheid, humeurigheid, gevaar en vernietiging.
 • Rood stimuleert, prikkelt en werkt als een irriterend middel. Rood geeft iemand een gevoel van kracht.
 • Rood kan het verziende individu helpen egocentrisch te worden. In dit geval trekt het rood het ik terug naar zichzelf en dat is belangrijk, omdat deze mensen teveel op de buitenwereld en te weinig op zichzelf gericht zijn. Rood wordt ook toegepast om de extraverte persoon terug in zijn schulp te krijgen.
 • Rood verhoogt fysieke energie en weerstand.
 • Rood geeft vitaliteit en stabiliteit.
 • Rood stimuleert geaardheid, spontaniteit en passie.
Groen
Basiseigenschappen lichamelijk:  
         


 • Groen werkt in op het sympathische zenuwstelsel; het verlicht de spanning in de bloedvaten en verlaagt de bloeddruk.
 •  Groen verwijdt de haarvaten en roept een gevoel van warmte op.
 •  Groen werkt emotioneel stabiliserend en stimuleert de slijmafscheiding.
 •  Groen werkt als een slaapverwekkend middel op het zenuwstelsel in en is bruikbaar bij slapeloosheid, uitputting en geïrriteerdheid.
 •  Groen wordt geacht de kleur van vitamine B1 te zijn.
 •  Groen bouwt spieren en weefsels op.
 •  Groen werkt desinfecterend, doodt kiemen en bacteriën en is een antiseptisch middel.

dinsdag 29 oktober 2019

Brenda Hoffman ~ Your Joys are Related to Old 3D Fears


Dear Ones,
Many are feeling out of sorts, confused, just not right. Such is so because you are adapting to new you.
When you were of 3D, you knew what to expect. Now that you are beyond 3D, you feel as if you are wandering in the dark. That which was is no more, and that which is is not yet comfortable.
You do not feel like moving forward, and you certainly do not wish to step back. Your comfort zone seems limited and small, yet comfortable enough for you to remain there until something better arrives.
So it is you wait patiently, you believe, for something, anything that seems exciting. Yet when you experience what you believe will be exciting, it does not feel so. It is merely another activity that holds little ongoing interest. Where is your excitement? Where is your joy?

Energie Update ~ Fran Tielemans


Fran Tielemans 

Misschien heb je gevoeld hoe we van zondag naar maandag door een donkere tunnel heen zijn geduwd. De donkere tunnel van je grootste weerstand, je diepste schaduwstuk en meest dichte lagen van dit moment. 
Je kon het zelfs fysiek/energetisch voelen, door hartkloppingen, sterke spanningen, hongeraanvallen, gepiep in de oren, moeilijke spijsvertering en al die symptomen waardoor je weet dat er een energetische shift aan de gang is. 
De krachtige werking van deze Nieuwe Maan en de stand der planeten werkten samen met de Zon-activiteit (groot coronair gat op de Zon van waaruit een massa elektrische energie naar het magnetisch veld van de Aarde - en dus ook naar jouw energieveld) én je Hoger Zelf, om je in staat te stellen een soort doorbraak te creëren, een punt waarop je beseft dat je er nu écht iets moet aan doen, dat je nu écht stappen dient te zetten of innerlijke bevrijding dient te realiseren. 

LICHTWERK MET GROTE GEVOLGEN * ACTIVERING ZONNEVLECHT-HART-KEEL-CHAKRA ~ MIEKE VULINK


LICHTWERK MET GROTE GEVOLGEN
* ACTIVERING ZONNEVLECHT-HART-KEEL-CHAKRA
Veel mensen hebben last van allerlei griepachtige verschijnselen. Afhankelijk van waar je innerlijk mee bezig bent, zet deze 'griep' wel of niet door. Dit griepgevoel kan weken duren, en het ziet er per persoon steeds weer anders uit, omdat de fysieke reacties verbonden zijn met de geest en bewustzijnsontwikkeling van deze persoon.
In hoeverre heb je al innerlijk werk gedaan om je persoonlijkheid te leren kennen, en de persoonlijke wil ondergeschikt te maken aan de hogere? Sommige mensen zijn er al jaren mee bezig, sterker nog; ze zijn er in vorige levens al 'mee begonnen' om zich los te maken uit de oude matrix van macht en liefdeloosheid. Deze mensen zijn nu de voorlopers wat betreft de overgang naar werkelijk leven in een vijf-dimensionaal bewustzijn. 
DE REIS OMHOOG
We zijn allemaal kinderen van God, kinderen van de Bron; niemand is meer waard dan een ander. We zijn allemaal vanuit hogere dimensies afgedaald om ervaringen op Aarde te kunnen opdoen, die ons konden ondersteunen in onze bewustzijnsontwikkeling. Globaal gezien is de mensheid vanuit lagere bewustzijnsvelden met een enorme versnelling terug-opgeklommen naar de werelden van de Geest; naar hogere frequentievelden, naar veel meer verfijning en naar het (her)scheppen van jezelf en jouw leven vanuit onvoorwaardelijke Liefde.

Urgent Message From Archangel Michael ~ Reclaim Your Power, Right NOW By Archangel Michael

Urgent Message From Archangel Michael ~ Reclaim Your Power, Right NOW

By Archangel Michael
Greetings Dear Ones, I have come once again to assist in the raising of consciousness for the human collective. The planet has been immersed with so much energies. You can FEEL the changes within you. As you go and transform from within, it is reflected to the outer. This is part of the Co Creation process. You are being Called to BE LOVE in Action and begin the Co Creation of New Earth in Unity Consciousness… through the Heart, together with The Unified Heart. The changes that are in process, are affecting your entire Being and activating Twin Flames, Role Changes, Geographical Changes and so much more. Thought processes have changed as you tap in the Heart and Feel, Know and act the Truth. 
We do notice, that many falling back to the mind pitfalls, old thought patterns, fantasies, belief systems and more… Let us discuss some of the pitfalls many lightworkers to put into your awareness. Let us Re-Heart You, Awareness = Consciousness.

The Easy Way or The Hard Way

The Path back home into the heart is one of transformation. Transforming the old, dense, dark energies all to the Light. The dark is merely the absence of light. Therefore, the dark is all the illusion. There is the easy and there is the hard way. The easy way is simply embracing, allowing and Trusting LOVE. You feel the energies that come up from within and transform them. The blessing of all the energies coming to the planet, is that it brings forth all that doesn’t resonate with LOVE, to then transform them if you so choose.

Het Wonder komt eraan. / 27 oktober 2019 / Winfried Meier

Het Wonder komt eraan.
27 oktober 2019 / Winfried Meier

Jezus: Niets wordt door de dood voltooid,    

Of men nu sterft door een ongeval dan wel door een fysieke oorzaak, het is ten slotte altijd zelfmoord.” Onder de schuilnaam van Raj veroorlooft Jezus zich deze boute uitspraak, wanneer hij in 1990 via Paul een studiegroep toespreekt en zijn “Een Cursus in Wonderen” toelicht. Het is niet als een verwijt bedoeld, maar als les. Cursisten beseffen dat deze zelfmoord plaats vindt in onze denkbeeldige en afgescheiden wereld van illusies. Hierin projecteren wij ons een kortstondig leven in plaats van ons leven te omhelzen als onsterfelijk, eigen aan de Zoon Gods.

“Dood door natuurlijke oorzaken is eenvoudig een meer verlengd proces van zich langzaam uit het leven terugtrekken, zo gaat Jezus verder. En de reden dat men zich geleidelijk uit het leven terugtrekt, eerder dan zich actief in het leven te begeven, is omdat iedereen het gevoel heeft een fysiek organisme te zijn, waarin hun ziel of geest tijdelijk gehuisvest is. En, omdat zij om zich heen kijken en zij zien dat slechts een handvol individuen ooit van deze verblijfplaats vertrokken zijn zonder te sterven, veronderstellen zij, dat dit de normale, natuurlijke en onvermijdelijke manier is om verder te trekken”.

Meerdere malen wijst Jezus ook in een Cursus erop, dat jij niet je lichaam bent. Jij bent een Zoon van God. God schept niet iets dat sterfelijk en vergankelijk is. Het lichaam is een eigen creatie, dat mensen dient in het aardse bestaan. En als het niet meer van nut is en geschikt om te dienen wordt het vervangen. Wat staat je dan te wachten?

De Raad – GEBED – 26 Oktober 2019 / Ron Head

De Raad
 GEBED  
26 Oktober 2019 / Ron Head

Op dit moment willen we met jullie spreken over gebed, over hoe jullie het Goddelijke emotioneel en mentaal benaderen.

Duizenden jaren lang, vele levens en ook dit hele leven zijn jullie door degenen die zich ‘boven’ jullie hebben geplaatst en door jullie gelijken geïnstrueerd dat jullie moeten smeken, dat jullie dringend moeten verzoeken en dat jullie kansen om het resultaat dat jullie wensen te zien vanuit je smeken en dringend verzoeken, uiterst klein is. Verder werd jullie geleerd dat jullie iemand anders voor je nodig hadden om te bemiddelen, want jullie waren onwaardig.

Geleidelijk aan nu, ofschoon ietwat langzaam, beginnen jullie te begrijpen dat er in de borst van ieder van jullie een goddelijke vonk zit die niet onwaardig is en dat ook niet kan zijn. Langzaamaan leren jullie dat gebeden en intenties WORDEN beantwoord. Jullie leren dat dit hele universum de beste bedoelingen met ieder van jullie heeft die dit bevatten. Dat betekent jullie.

Het universum, het energieveld, het Wezen waarbinnen jullie je wezen hebben, heeft geen enkel belang in het jullie beroven van wat dan ook dat jullie nodig hebben. En jullie ZIJN een deel van dat veld, die energie, die allesomvattende Liefde.