zondag 27 oktober 2019

Energie Update ~ Fran Tielemans


Fran Tielemans 
De werking van de Nieuwe Maan morgenvroeg om 4u40 kan onrust brengen, en een diepe drang om vernieuwing aan te brengen daar waar je tot nu toe blijven hangen was. 
De sfeer kan sterk elektrisch geladen zijn en je kan nu echt voldoende vuur in je voelen branden om aan te pakken wat nodig is. Het is alsof de dingen extra helder getoond worden, alsof er een kamerbreed scherm voor je staat waarop je de film van jouw evolutie ziet, en hoe je die verder vorm kan geven. 
Illusies worden haarscherp getoond en gevoeld, waardoor je eindelijk beseft hoe je verder kan - want in illusie leven vreet energie, en blokkeert je proces helemaal. 


Wanneer je goed gecenterd bent, goed afgelijnd, en enigszins in balans, kan je optimaal gebruik maken van deze energie om verder te gaan, en voorkom je dat je angstig wordt, onrustig of uitermate ongeduldig, door de sterke elektrische spanning de komende dagen.
Er kunnen zich dus veel plotse gebeurtenissen voordoen, onverwachte wendingen, - maar als je dit ziet gebeuren, dan weet je dat dit nodig is/was zodat andere puzzelstukken in jouw (of in het collectief) leven kunnen verschuiven om zo een nieuwe harmonie vormen, en dat is altijd het onderliggende doel.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten