donderdag 13 februari 2020

IN JE WARE KRACHT KOMEN ~ MIEKE VULINK


IN JE WARE KRACHT KOMEN
Waarachtig en liefdevol Meesterschap heeft alles te maken met Jezelf Zijn, in je volle kracht staan, en vooral vanuit de waarheid leven van wie jij bent. Jouw essentie draagt een goddelijke vonk, die verbonden is met de Bron waaruit jij bent voortgekomen. Jouw lichaam wordt geademd door een goddelijke geest, en je wordt geleid door je hogere Zelf waar je persoonlijkheid geen directe invloed op heeft. Indirect kan je persoonlijkheid echter wel de hogere leiding overstemmen, met ontkrachtende gedachten en overtuigingen die jou onder de goddelijke korenmaat houden.
Nu we in stormachtige tijden zitten, en de wind alles omver blaast wat niet in Liefde geworteld is, krijgen we ook heel direct gespiegeld waar we onszelf nog omver blazen. Dat doen we meestal door in oude gedachten te blijven hangen die nog geworteld zijn in dualiteit, angst en oude tekortkomingen.
‘In je kracht staan’ heeft ook een vervormde lading meegekregen vanuit oude mannelijke plaatjes; alsof je onkwetsbaar moet zijn, overal tegenop gewassen moet zijn en altijd jezelf vooral van je ‘allerbeste kant’ moet tonen.

SPIRITUELE ILLUSIES
Zeker als je iets met spiritualiteit doet, of therapeutisch geschoold bent worden er aan ‘in je kracht staan’ al gauw een aantal vervelende illusies gekoppeld. Dit zijn illusies die vaak nog meer in jezelf zitten dan bij anderen, maar hoe dan ook blijven ze je triggeren doordat je ze hebt doorzien en jezelf er van verlost hebt.
Tot die tijd zorgen de onbewuste plaatjes er voor dat je niet echt tot diep in je basis kunt ontspannen, dat je energie niet volledig tot je beschikking komt en dat 'liefde willen geven' maakt dat je energie versnippert en er eigenlijk te weinig overblijft voor wat je werkelijk wilt doen.
Het zijn plaatjes zoals: wijs en wetend moeten zijn, je emoties onder controle moeten hebben, altijd een antwoord paraat moeten hebben op vragen, sterk zijn, nooit omvallen en 'alles aangaan', om langdurige processen het hoofd te bieden.
Hoe onmogelijk is het met deze plaatjes om zacht, open, neutraal en kwetsbaar te kunnen zijn. Toch zijn deze vier kwaliteiten zo waardevol en nodig om de ommekeer naar ons ware Zelf te kunnen maken.
Alle plaatjes die met 'nog iets moeten' verbonden zijn, zijn niet te rijmen met de waarheid van ons menselijke zijn. De meesten zijn liefdeloos, en dwingen ons om bij onze gevoelskant weg te gaan die bijna onophoudelijk in beweging is. Juist nu, nu we door zulke diepe transformaties heen gaan en een veel waarachtiger beeld van onszelf krijgen, is het belangrijk om te zien dat onze ware kracht zich zal openbaren in de balans tussen onze vrouwelijke gevoelskant en de manifesterende mannelijke kant in onszelf.
2-2: IN BALANS KOMEN, EENHEID IN JEZELF VINDEN
We leven naar een hartsverbinding toe met hemel en aarde, waarbij we er naar streven om vanuit ons pure ZIJN dienstbaar te zijn aan het welzijn van alles wat leeft. Dit gebeurt vanzelf wanneer we in verbinding zijn met de Goddelijke Wereld. Vanuit deze verbinding ontstaat ons vreugdevolle en vervullende Zielenplan, dat ons hoe dan ook naar een weg van Liefde, heelheid en bewustwording zal leiden.
Dit jaar is een 2-2 jaar. De data die wij doorgekregen hebben voor een volgende Lichtcirkel dragen numerologische waarden die een diep transformerende reis vormen. In vier dagen, 19 - 22 februari, zullen we ons volledig richten op het ompolen van de onmacht van het ego naar jouw Goddelijke kracht. De 2-2 trilling is verbonden met de 22 kaarten van de Grote Arcana van de Tarot. Dit is een geheime, symbolische weergave van de Inwijdingsweg waarop o.a. Yeshua en Maria Magdalena ons voorgegaan zijn. We staan op het punt om de Eenheid met ons Goddelijke Zelf voorgoed te verankeren in ons aardse bestaan; een cruciaal moment voor de mensheid dus.
Indien je resoneert met bovenstaande woorden is de kans groot dat ook jij op deze Inwijdingsweg gestapt bent. Dat betekent dat de hulp en de leiding die je nodig hebt om op te kunnen klimmen in bewustzijn steeds meer vanuit hogere dimensies naar je toe zal gaan komen, mits je je daar zelf ontvankelijk en beschikbaar voor maakt. De Lichtcirkel draagt enorm bij aan dit proces van overgave aan hogere leiding, aan het opnieuw leren vertrouwen op jouw eigen innerlijke weten en aan het gaan verwezenlijken van waarvoor jij in dit leven naar de Aarde gekomen bent.
LICHTCIRKEL
Vincent en ik bieden weer een Lichtcirkel aan van 19 - 22 februari. Deze dagen zullen energetische piekervaringen met zich meebrengen die er op gericht zijn om ons naar ons ware Meesterschap te leiden. Je bent van harte welkom om vanuit huis deel te nemen aan deze Lichtcirkel.
Aanstaande zondag plaatsen we alle details over de Lichtcirkel hier op Facebook, of op mijn website, plus een link om je in te schrijven.
Indien je al in ons bestand zit van eerdere Lichtcirkels of van onze Nieuwsbrief ontvang je de info ook per mail. We hopen op jouw ‘aanwezigheid’, en gelijkgestemde, bewuste vrienden zijn uiteraard ook welkom! Voel je vrij om dit bericht te delen.
Alvast dankjewel voor jouw liefdevolle inzet!
Mieke & Vincent

Geen opmerkingen:

Een reactie posten