maandag 24 februari 2020

De Aanwezigheid Van Alles / door Aartsengel Rafaël / Gehanneld via Natalie Glasson

De Aanwezigheid Van Alles
door Aartsengel Rafaël

Ik, Aartsengel Rafaël, in liefdevolle stralende aanwezigheid, groet jullie. Moge mijn genezende energieën jullie geloof in jullie eigen genezende krachten opwekken, waardoor er een prachtige dageraad van spirituele kracht en de scheppende krachten binnenin jullie worden gecreëerd. Nu is het tijd om je eigen uitstraling te herkennen en te beseffen wat er voor jullie in jullie innerlijke uitstraling aanwezig is. Ik fungeer gewoon als een spiegel voor jullie om de Schepper te erkennen die in jullie fysieke lichaam verblijft; een eeuwige aanwezigheid. Alles wat jullie in mij zien, voelen en erkennen, is ook in jezelf aanwezig.

De Schepper begint binnenin een ieder van ons

Zo'n diepgaande verklaring als je haar waarheid accepteert, haar diepgaand onderzoekt en vanuit dit begrip leeft. Wanneer je niet bereid bent om de Schepper van binnen te erkennen, geloof je dat de Schepper wordt geïnitieerd door anderen, of het nu gaat om innerlijke lichtwezens of fysieke mensen. De Schepper is jouw oorsprong. Alle openingen en ontwakingen van welke vorm dan ook worden vanuit de Schepper geboren. De Schepper ontstaat uit jouw essentie en schept door jou. In elke vorm en dimensie van je wezen begint de Schepper binnenin je en begint alles. Dit betekent dat je alles vasthoudt wat de Schepper in jou is. Van de geboorte van de Schepper tot alle creaties, van de eeuwige aard van de Schepper tot het niets van de Schepper. De hele reis van de Schepper bevindt zich in je, of je nu in een fysiek of lichtlichaam bestaat. Binnen dit besef zoek je de Schepper binnenin jezelf in plaats van buiten jezelf. Je erkent de kracht, de waarheid en de uitstraling die je in je hebt.

Sta jezelf toe om een paar keer hardop te bevestigen en dan in je geest, 'De Schepper begint in mij'. Sta jezelf toe om te herkennen hoe dit voor jou voelt. Welke emoties, gedachten of gewaarwordingen ontstaan er in jou? Geloof je dat de uitspraak waar is of voelt het voor jou onwerkelijk aan? Het verkennen van deze uitspraak ondersteunt je bij het verdiepen van jouw begrip van de aanwezigheid van de Schepper binnenin je.

Creatie is jouw waarheid en belichaming

Creatie is de vorming van energie en licht naar gedachte, emotie, fysiek of iets dat kan worden ervaren en belichaamd. Creatie is het ontwaken van een reis van het verkennen van de essentie van de Schepper. Je zou kunnen zeggen dat het het begin is van een uitdrukking van de Schepper. Als de Schepper vorm krijgt binnenin je en vorm geeft aan manifestaties / creaties, dan zijn de goddelijke geest en het goddelijke plan van de Schepper binnen in je aanwezig. Evenals elke reis van de schepping die je ooit hebt ervaren en die elke ziel heeft gemanifesteerd. Dit is jouw waarheid, het is de vibratie die door jouw hele wezen pulseert, door je leven stroomt en zich verstrengelt in alles wat je creëert. Je bent een belichaming van de waarheid en de schepping, of je het nu van harte gelooft of niet. In feite ben je een belichaming van alle waarheid en creatie van het hele Universum van de Schepper.

Als je daarvoor kiest, kun je de hele kosmos in je wezen herkennen

De Schepper bevindt zich in de natuur, het Universum, de wereld, het leven en de kosmos. Dit alles is een creatie van de Schepper. Niets staat op zichzelf, alles bestaat in eenheid en harmonie, zelfs als er chaos heerst. Jij erkent jezelf op dit moment als afgescheiden van alles wat de Schepper is en toch verblijft alles binnenin jou.

Eerst moet worden erkend dat alles de energie en de essentie van de Schepper bevat. Je kunt iets als negatief of positief beoordelen, zelfs dat het onmogelijk is voor bepaalde dingen of ervaringen om de energie van de Schepper vast te houden, maar oordeel veroorzaakt afscheiding en misverstand. Wanneer je erkent dat de energie van de Schepper in constante creatie, constante beweging en manifestatie is, besef je dat er alleen beweging is binnen de energie van de Schepper, dus niets blijft hetzelfde. Transformatie en verandering zijn een constante in de aanwezigheid van de Schepper.

Ten tweede is het krachtig om te erkennen dat als alles de energie en de essentie van de Schepper bevat, jij dat ook doet. Als alles de energie en de essentie van de Schepper bevat, dan is alles de Schepper en verblijft alles in de Schepper. Dus, de aanwezigheid van alles bestaat in jou.

Als een wezen dat op de Aarde bestaat, kan het een uitdaging zijn met de beperkingen van het verstand om de aanwezigheid van alles te erkennen. De Schepper is eeuwig, en het kan veeleisend zijn om alles tegelijk te beschouwen. Het is mogelijk om een gevoel van de aanwezigheid van alles binnenin je te krijgen en je te verbinden met de energie, de trillingen en de frequentie. Zo belichaam je de aanwezigheid van alles en ben je in staat om toegang te krijgen tot alles wat je nodig hebt en nodig hebt om jezelf en anderen van dienst te zijn.

Wat betekent het voor jou om alles te belichamen en af te stemmen op de aanwezigheid van alles?

Wat zou het in jouw realiteit en levenservaringen veranderen om alles te belichamen en af te stemmen op de aanwezigheid van alles?

Wat zou je bewust creëren en laten leiden om te creëren vanuit de ruimte van belichaming en afstemming op de aanwezigheid van alles?

Het is belangrijk om de tijd te nemen om na te denken en te mediteren over de realisatie en acceptatie van de aanwezigheid van alles wat binnenin je aanwezig is. Om dit te bereiken nodig ik, Aartsengel Rafaël, je uit om de uitspraak 'Ik ben de aanwezigheid van alles' te herhalen. Je stelt dat de Schepper, die in je woont, en alle wezens de aanwezigheid is van alles, alles wat de Schepper is. Terwijl je de verklaring hardop of in stilte reciteert, laat je de energie die wordt gecreëerd toe om je focus steeds dieper en dieper naar binnen te richten en je af te stemmen op de energie, de vibratie en de frequentie van de aanwezigheid van alles. Dus, jouw hele wezen pulseert als de aanwezigheid van alles, met oneindig veel gelegenheden om oneindig veel mogelijkheden te creëren.

Alles is al gecreëerd en toch wordt het ervaren alsof het fris en nieuw is. Dit komt door jouw bereidheid om op dat moment aanwezig te zijn bij alles wat zich vormt of manifesteert. Elke keer dat je jezelf toestaat aanwezig te zijn, transformeer je, groei je en ben je anders. Zo wordt elk moment anders benaderd en ervaren. Elk moment is uniek.

Hoewel het een test kan zijn om je in te beelden dat alles wat de Schepper is binnenin je bestaat, kan het een uitdaging zijn om in het reine te komen met het begrip dat alles waar je het mee eens bent en waar je het niet mee eens bent, ook in jou persoon aanwezig is. Het is krachtig om te beseffen dat jouw perspectief jouw begrip van het eens en oneens zijn creëert. Jouw gedachten en die van anderen kunnen datgene creëren waar je het niet mee eens bent. Ik, Aartsengel Rafaël, nodig je uit om te accepteren dat alles binnenin jou aanwezig is; richt je op de waarheid en de inspirerende aard van de Schepper. Als er iets is dat niet in overeenstemming is met de inspirerende aard van de Schepper, laat het dan gewoon door je intentie gaan. Je zult het loslaten namens de wereld en het hele Universum van de Schepper, wat een geweldige service is. Laat de genezing beginnen.
Misschien wil je de tijd nemen om te beseffen en mediteren over de belichaming dat je toegang hebt tot alles waar je behoefte aan hebt en wat je nodig hebt; het is allemaal aanwezig binnenin je.

Het is een krachtige vaardigheid om aanwezig te zijn in het moment en je bewust te zijn van wat er gebeurt.

Aanwezig zijn met alles wat je erkent als jezelf is inspirerend.

Aanwezig zijn met alles is jouw waarheid.

Ik, Aartsengel Rafaël, nodig je uit om de kracht van alles binnenin je te overdenken, te zoeken en te verkennen.

In liefde, genezing en harmonie,

Archangel Raphael

Vertaling: Martien – wakkeremensen.blogspot.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten