woensdag 26 februari 2020

Saul: De mensheid heeft alles wat ze nodig heeft om een einde te maken aan ................ /24 februari 2020 / Via John Smallman


Saul:
De mensheid heeft alles wat ze nodig heeft om een einde te maken aan de conflicten en de armoede waar zo velen mee te maken hebben.
24 februari 2020 / Via John Smallman


We kijken allemaal met vreugde toe vanaf hier in de spirituele sferen, terwijl de mensheid op weg is naar zijn ontwaking! Jullie gaan zeker heel snel toe naar die prachtige gebeurtenis, wanneer de schok en de blijde verbazing jullie harten zullen vullen met vreugde, terwijl jullie je realiseren dat jullie zijn gearriveerd! De reis is lang geweest en soms extreem stressvol en pijnlijk. In feite, aangezien er nu voor bijna iedereen dingen ontstaan die erkend en bevrijd moeten worden, kun je niet anders dan je ervan bewust zijn, dat er nog steeds een enorme hoeveelheid onnodig lijden is dat door miljoenen mensen over de hele planeet wordt verdragen. Dit zal ophouden.

De mensheid heeft alles in zich om een einde te maken aan de conflicten en de armoede die zo velen nog steeds doorstaan en aan het extreme leed dat dit onvermijdelijk met zich meebrengt. Op dit moment doen veel geliefden prachtig werk om de noodzakelijke maatregelen te nemen die dit teweeg zullen brengen. Je hoort echter niet over de prachtige dingen die gebeuren, tenzij je op zoek gaat naar opbeurende en inspirerende informatie over de wereldwijde lokale inspanningen die dagelijks plaats vinden en die in toenemend mate effect opleveren aangaande deze belangrijke kwesties, waar zovelen mee te maken hebben. De mainstream media zoekt naar drama om er verslag over uit te brengen.  Goede werken en vooruitgang om menselijk lijden te verlichten, zijn "niet nieuwswaardig" en worden dus niet op grote schaal uitgedragen. Maar dat zou wel moeten, want dit soort nieuws inspireert en verheft iedereen. En in deze tijden van wereldwijde verandering en verwarring zijn inspiratie en verheffing zeer positieve manieren om de hoop te stimuleren en te versterken, die de mensheid vooruit heeft gebracht op dit krachtigste moment van haar spirituele evolutie, een moment van ongelooflijke mogelijkheden voor iedereen op aarde.
Er is geen manier om je nu terug te trekken van dit punt, om opnieuw de onwetende en egoïstische houdingen en gedragingen te omarmen, die voor eonen endemisch zijn geweest, aangezien meningsverschillen tussen individuen en naties hebben geleid tot een eindeloze reeks van conflicten die niemand kon winnen. Tenslotte is het wonder van de Liefde, dat de Werkelijkheid is, erkend voor wat het is - je ware en eeuwige natuur die je onafscheidelijk met de Bron verbindt. Ja, jij en de Bron zijn geen afzonderlijke wezens, je bent nooit gescheiden geweest, omdat je Eén bent. Er is slechts één Bron waarin alles wat ooit is of ooit zal worden geschapen eeuwig wordt vastgehouden in een oneindig liefdevolle omhelzing. Een omhelzing van oneindige tederheid, die oneindige vrijheid mogelijk maakt en aanmoedigt om onvoorwaardelijk van alles wat is geschapen te houden.

De schepping is een eindeloze uitdrukking van de goddelijke Liefde, die zich voor altijd verder uitdrukt in vreugde en harmonie, omdat de hele schepping meewerkt aan het ontstaan van steeds meer wonderen om de Bron en alle bewuste levensvormen te verrukken. Levensvormen die veel talrijker zijn dan elk wezen, die een beperkt leven in vorm leidt, zich kan voorstellen of bedenken. De oneindige overvloed aan vreugde die je ontwaakte staat is, een staat die duizenden malen je vermogen om te bedenken te boven gaat, wacht op je.  Daarom vier het op magnifieke wijze en vol verwachting, terwijl de laatste momenten van pijn en lijden oplossen en de sluiers, die de Werkelijkheid voor je verbergen, rafelen, versleten raken en uiteenvallen.  Pijn en lijden behoren tot de illusie en bestaan alleen zolang je ervoor kiest om ze te ervaren. En die keuze is de collectieve keuze van de mensheid geweest gedurende eonen. Nu begint het besef te dagen dat het collectief ervoor kan kiezen om deze traumatische ervaringen te beëindigen door Liefde toe te staan om al jullie harten te vullen en door jullie allen te stromen, terwijl jullie deze ervaringen uitwisselen voor ervaringen die jullie eindeloze vreugde zullen brengen.

Jullie zijn allemaal oneindig geliefd en zijn dat al sinds het moment van jullie creatie. Jullie zijn allemaal Eén, Eén met de Bron. Wanneer jullie Liefde in jullie harten toestaan en uitnodigen zal alles wat jullie lijden heeft veroorzaakt - oordeel, veroordeling, bitterheid, wrok en haat - weg zijn, omdat het altijd onwerkelijk was, d.w.z. nooit aanwezig binnen het veld van de Liefde, waarin de hele creatie haar eeuwige bestaan heeft.

Ontwaken is Liefde kennen, jezelf kennen als Eén met God. In dat weten is alles bekend en niets is verborgen, onbereikbaar, ontoegankelijk of uit het zicht verdwenen.  Alles wat je ooit zou kunnen verlangen is direct beschikbaar, terwijl je ook weet dat je niks wilt, omdat je alles hebt. Het is je gegeven op het moment van je schepping, omdat God zo van je houdt. En het kennen van Zijn Liefde voor jou maakt het onmogelijk voor jou om jezelf lief te hebben op een manier, die in de geringste mate minder liefdevol zou zijn dan Zijn eeuwige, onvoorwaardelijke en volkomen volledige en vervullende Liefde voor jou.

De versnelde spirituele evolutie, die de mensheid de laatste drie of vier decennia heeft doorgemaakt, is de essentiële voorloper van jullie ontwaken.  Degenen onder jullie die dit lezen of beluisteren zijn zich er terdege van bewust dat er de laatste tijd een grote toename is in de belangstelling van de mensen voor spiritualiteit. Het is een echt wereldwijd fenomeen, hoewel het als percentage van de wereldbevolking vrij klein is. Ondanks dit kleine percentage was en is het effect ervan enorm. Het omslagpunt is voorbij en de aantallen worden zich bewust van het feit dat je ware identiteit veel meer is dan je ooit kunt ervaren, wanneer je beperkt wordt door je menselijke vormen, terwijl het bewustzijn van je aangeboren wijsheid - je intuïtie - groeit en de mensen steeds duidelijker gaan begrijpen dat ze verantwoordelijk zijn en moeten zijn voor al hun gedachten, woorden en daden.

Als gevolg daarvan zien ze nu duidelijk dat de meerderheid van de gezagsdragers, in welk bestuurlijk orgaan of instantie dan ook, zich vooral bekommert om hun eigen persoonlijke belangen. Sommigen van hen hadden aanvankelijk goede bedoelingen toen ze zich in posities bevonden die hen gezag gaven over anderen, en dachten zelfs dat ze die anderen konden helpen een beter leven te leiden door hen te controleren en te sturen. Maar voor de meesten wordt de macht waarmee gezagsposities hen lijken te voorzien verslavend en veeleisend, omdat hun ego's erdoor vergiftigd raken.

Je hebt nu veel gebieden waar verwarring en chaos endemisch lijken te zijn als mensen hun stem laten horen, terwijl ze ernaar streven om de aandacht van de gezagsdragers te vestigen op hun intense bezorgdheid over de incompetente en egoïstische manier waarop dat gezag wordt uitgeoefend. De oude autoritaire regimes storten in elkaar als degenen, die er de baas over waren, het sterk oneens zijn met elkaar en dus totaal niet in staat zijn om een consensus te bereiken over de manier waarop deze verouderde systemen in stand gehouden kunnen worden en waarvan de tijd voorbij is.

Nu, zoals zovelen in de spirituele of immateriële domeinen je er steeds aan herinneren, vinden er wereldwijd essentiële veranderingen plaats, die de manier waarop het leven op Aarde wordt geleefd, voor altijd zullen veranderen, omdat, als we vooruitgaan, iedereen zal worden behandeld met het liefdevolle respect en de eer die hen toekomt als de goddelijke kinderen van God. Jullie worden je elk bewust van je eigen goddelijke aard en van de goddelijke aard van alle anderen. Dit bewustzijn is wat de mensheid zo snel en positief naar het ontwaken drijft.  Tekenen zijn overal zichtbaar als je ervoor kiest om te kijken. Wees dus vrolijk en positief in je dagelijkse leven, bied liefdevolle vriendelijkheid aan iedereen met wie je in contact komt en geniet van het feit, dat je in overvloed ontvangt wat je zelf zo royaal aanbiedt.

Liefde is je natuur en als je dit eenmaal beseft kun je niets minder dan dit aan alle anderen aanbieden. En eenvoudigweg dat doen is wat het betekent om wakker te zijn.

Met zoveel liefde, Saul.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten