maandag 22 juni 2020

Het sacrament van de nieuwe wereld ~ MONIQUE TIMMERS EN FRED TEUNISSEN

Het sacrament van de nieuwe wereld

Voor onze ogen stort de oude wereld in. De nieuwe wereld is zich aan het vormen en er is nog van alles mogelijk. Deze situatie vraagt om uiterste alertheid. Iedereen wordt nu uitgenodigd om op te staan, informatie te delen en hulp te verlenen waar nodig.sacrament van de nieuwe wereld
Alles is aan het veranderen. De aarde zit middenin een energetische transformatie die zich ook uitdrukt op het fysieke niveau. We voelen diep van binnen deze nieuwe energie…een enorm verlangen naar innerlijke en uiterlijke vrijheid, naar wijsheid en zelfbeschikkingsrecht. Een diep verlangen naar meer vrede en liefdevolle vervullingen.

Deze nieuwe energie wordt bevestigd in de navolgende gelofte:
-I-
Met heel mijn hart, met heel mijn ziel, met heel mijn kracht en met heel mijn wijsheid breng ik tot uitdrukking datgene wat de mensheid en het leven dient. Alles wat ik nu ontvang mag ik ook weer wegschenken om de ander te helpen.

Hemel op aarde

De nieuwe wereld kenmerkt zich door dit liefdevolle groepsbewustzijn. De diep gevoelde erkenning dat we allen EEN zijn. Als we volgens deze invocatie leven, brengen we de hemel naar de aarde. Of beter gezegd: gaan we inzien dat de aarde een hemel IS.
Dit nieuwe bewustzijn gaat gepaard met het besef dat we tot nu toe in een grote zeepbel hebben geleefd, in een wereld vol misvattingen en illusies. De hang naar macht en geld overheerste en we moesten vooral veel werken om alles staande te houden. Veel mensen geloofden bijna alles wat de media en de politiek ons vertelden. Hun zekerheden waren gestoeld op deze destructieve structuren en waren ver verwijderd van de universele waarheid en zo ook van hun eigen wijsheid.
Onze weg in de wereld bestaat eruit dat we omstandigheden scheppen waarin anderen veiligheid en tevredenheid kunnen vinden.
Leer om door de ogen van je eigen ziel te kijken. Want vergeet nooit…
Wij zijn goddelijke wezens die een ervaring als mens hebben.

Wisseling van de wacht

De energetische wisseling van de wacht die we nu doormaken speelt zich op tal van niveaus af. Op het geopolitieke vlak, in lokale gemeenschappen en in de ziel van elk mens afzonderlijk.
Waar het nieuwe bewustzijn vorm aanneemt, begint ook de nieuwe wereld zich te manifesteren. Of dit een lang en pijnlijk proces wordt of een snelle en soepele overgang hangt af van de mate waarin we ons openstellen voor de nieuwe energie.
Vanzelf zal het echter zeker niet gaan, want de oude wereld verzet zich met hand en tand. Deze poogt met medische en militaire dwang de oude structuren te handhaven. In zijn uiterste consequentie wordt de aarde zo een slavenplaneet. Met monddood gemaakte en ontzielde individuen die onder de knoet van een meedogenloze wereldregering leven. Dat is de droom van de oude machthebbers, maar niet de onze.
Uiteindelijk wint de beste droom.
Laten we die daar een handje bij helpen! Laten we ons vooral realiseren dat we het allemaal zelf zijn. De wereld is een weerspiegeling van ons aller bewustzijn. De angst van de oude machthebbers is dus ook onze eigen angst. Als we onszelf daarvan bevrijden verlossen we ook deze tegenstanders.

Loskomen van angst

Het Hogere Zelf nodigt je uit om naar binnen te gaan, eerst te ontspannen en alle bagage los te laten. Even niet bezig te zijn met allerlei opdrachten maar enkel te ZIJN. We zijn geen human doings maar human beings.
Als je alles los kan laten, kun je beginnen met je aandacht te focussen op iets wat je prettig en ontspannend vindt. Zo leer je je aandacht moeiteloos te focussen en ondertussen leer je ook om echt aanwezig te zijn in het nu, in het moment.
Zo’n vorm van aanwezigheid is sterk verbonden met je intuïtie. Het is alomtegenwoordigheid, alwetendheid, multidimensionaal bewustzijn. Het is ZIJN. In verbinding te leven met al wat is.
Zo word je geleid. Hier vind je de waarheid van het moment en ben je vrij van angst.
Het ware Zelf is gebaseerd op vertrouwen. Er is niets te verliezen want het weet dat zijn herkomst universeel is, een multidimensionaal bewustzijn. Het ware Zelf weet waar we vandaan komen en waar we collectief naar toe bewegen. Maar eerst… wat verborgen is moet nu ontsluierd worden.
-II-
In stilte en vol vertrouwen blijf ik mijn idee voeden, ik zie het als een perfecte vorm in mijn geest. Ik hoef enkel te wachten tot het zich manifesteert. Ik besef volledig dat ik mag deelnemen aan het principe overvloed en dat iedereen dit kan.
-III-
Ik weet dat het Universum naar me luistert en dat de universele substantie en de kracht van mijn eigen ziel, elk zuiver verlangen zullen vullen, waardoor het zijn vorm op aarde zal aannemen.

Mensvijandige maatregelen

De oude wereld schotelt ons inmiddels onder het mom van pandemiebestrijding een angstwekkend pakket van mens- en natuurvijandige maatregelen voor.
Een paar kernpunten daaruit:
* gedwongen vaccinaties en daardoor grote gezondheidsschade bij allen
* het chippen en aan het netwerk ‘hangen’ van de hele bevolking
* rigoreuze censuur en controle
ontmanteling van de rechtsstaat
* nergens te ontlopen 5G-straling (100% dekking)
* ontvolking van het platteland en concentratie van de bevolking in grote urbane centra (smart cities)
* afschaffing van contant geld
* staatscontrole van de voedselmarkt en voedseldistributie
* het ‘uitfaseren’ van ouderen en inproductieven, voornamelijk door medische dwang (bevolkingsonderzoeken en vaccinaties)
* een herschikking (‘reset’) van de wereldeconomie waarbij nog meer macht bij de elite komt, verarming van grote delen van de wereldbevolking als gevolg daarvan.

Nieuwe gemeenschappen

In en door het verzet tegen deze Orwelliaanse plannen bouwen we nieuwe intentionele gemeenschappen op die de kern zijn van de nieuwe samenleving.nDe manier waarop de vroege christenen leefden kan ons hierbij inspireren.
Want de ontwikkeling van ons innerlijk bewustzijn, de kennis over onze werkelijke aard en afkomst, behoren elk mens toe. Alleen wij hebben het vermogen om onszelf wakker te schudden en nieuwe leefwijzen te omarmen, elkaar te helpen, te ondersteunen.
Het is nu de tijd voor een spirituele re-evolutie. Uit de oude wereld wordt een nieuwe wereld geboren. We zitten midden in heftige weeën. Deze transmutatie gaat niet zonder slag of stoot.
De oude machthebbers houden niet van zulke krachtige intentionele groepen en dynamische lokale netwerken. Liever zien ze geïsoleerde individuen, want die zijn beter beheersbaar en controleerbaar.
Alles wat aan deze kleine, wendbare, zelfhelende, zelfvoorzienende en zelfsturende kernen bijdraagt is daarmee een streep door de rekening van Mr Global.
Door de transformatie en de kennis die nu bij velen vrijkomt, zullen we ons gaan herinneren wie we werkelijk zijn: multidimensionale wezens.
Vroeger konden we ons identificeren met bijvoorbeeld een godsdienst, nu wordt er iets anders van ons gevraagd. Eigen verantwoordelijkheid en de illusie van afgescheidenheid verdrijven. We zijn EEN.

Jouw geloften

In dit artikel zijn drie geloften opgenomen. Ze zijn cursief gedrukt. Dit zijn bijzondere woorden. Ze zijn geladen met lichtkracht.
Het sacrament voor de nieuwe wereld bestaat uit een aantal van dergelijke geloften die jij zelf formuleert, aanscherpt, dagelijks herhaalt en verinnerlijkt.
Daarmee beschik je over een set memorabele mantra’s. Je kunt ook zeggen: het zijn diepe afspraken met jezelf. Zij vormen de spirituele en ethische basis voor jouw unieke bijdrage aan omgevingen waarin Liefde het dragende principe is.
***
Meer informatie:  moniquetimmers.nl
Foto: Pixabay, geralt.
Dit artikel verscheen eerder in het juninummer 2020 van het tijdschrift Spiegelbeeld.

Gerelateerd


Wil je dit artikel delen op social media?
Dan is er kans op dat Big Brother tussenbeide komt en je waarschuwt voor ‘nepnieuws’. Plaats je de link toch, dan kunnen anderen die hem aanklikken ook zo’n waarschuwing krijgen. Dit is een vervelende vorm van intimidatie en censuur.
Je kunt dit omzeilen door niet te linken. Maak zelf een eigen tekstje. Ook kun je delen van de tekst van TransitieWeb knippen en inplakken (copy-pasten) in je eigen bericht. Of je maakt een schermafbeelding.
Heb je op Facebook last van fact checkers? Die kun je blokkeren.
Ga naar Instellingen, dan klikken op Blokkeren. Daar typ je de naam of het e-mailadres van de fact checker in en bevestigt die. Als je ergens ook de optie Toevoegen ziet staan, vul dan fact checker in en klik op Zoeken. Er verschijnt dan en lijst met fact checkers. Deze kun je vervolgens allemaal tegelijk blokkeren.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten