donderdag 27 december 2018

Ascentie ~ Bron: Earthcrystal en Unitynet

Bron: Earthcrystal en Unitynet


Ascentie
De verruiming in bewustzijn tijdens transformatie trekt je letterlijk andere werelden in die voorbij onze huidige potentie en realiteit zijn. De dingen van je huidige wereld veranderen terwijl je er midden in staat en het ervaart. Misschien wel de meest opgemerkte verandering is de behoefte die bijna iedereen de laatste tijd heeft voor meer rust en slaap.


Probeer veranderingen niet altijd te willen zien als fysieke veranderingen, heel veel verandert ook in de relatie-, omgangs- en activiteitensfeer, in de gedragingen dus!

Wanneer je jezelf overgeeft aan het proces van veranderen dat gaande is, dan laat je op die wijze je eigen beperkte ‘wijze van zijn’ los. Zoals je verlangens in wezen zeer beperkt zijn, omdat die je heel dicht houden tegen de gevoelens van zekerheid, verzorgd willen zijn en bescherming. En wanneer ze niet gerealiseerd worden wekken ze angsten op.

Het tegenovergestelde is vertrouwen, een bredere kijk door bewustzijnsverruiming en putten uit de grotere stroom van licht, energie (=informatie en kennis) die door je heengaat. Tijdens deze veranderingsprocessen gebeurt er heel veel op de diepere niveaus van jezelf, meestal op het onderbewuste.

Je kunt een treurig gevoel ervaren, dat je iets kwijt bent, of dat je iets achterlaat zonder ook maar enig idee te hebben wat het is en waarom je huilen moet.

Terwijl je dichter en dichter bij de finale ervaring van ascension komt zul je steeds meer dingen van jezelf loslaten. Dat is alleen maar toe te juichen. Gedurende het proces van moleculaire transformatie kun je dus fysieke veranderingen zien of voelen in je lichaam of zien bij anderen. Hier volgt een aantal.

Krampen, pijnen, hoofdpijnen
Nieuw soort krampen en pijnen kunnen zich voordoen op verscheidene plaatsen in het lichaam om vervolgens weer te verdwijnen. Hoofdpijnen en plotselinge steken (pijnscheuten) in het hoofd of de ogen kunnen voorkomen. Dat kunnen tekenen van aanpassingen in je energieën zijn.

Het zicht van de ogen kan tijdelijk minder worden wat ook opgewekt wordt door de grotere afscheiding van afvalstoffen via de nieren. Deze aanpassingen willen je afstemmen op de verschillende frequenties tijdens moleculaire transformatie.

De delen van je hersenen die in het verleden inactief zijn geweest worden nu geactiveerd en gebruikt. Dit kan enige vernieuwing van de ‘bedrading’ van het circuit in de hersenen vergen terwijl hersenpatronen die niet langer functioneren binnen dat circuit worden verlegd.

Tijdens dit ontwikkelen van een hogere wijze van ‘zijn’ en van denken, zal je eveneens een diepere vorm van creativiteit kunnen ervaren. Ook wordt het bereiken van hogere niveaus tijdens mediteren mogelijk. Wanneer transformatie optreedt kunnen er zich momenten voordoen tijdens welke je jezelf ongeruster en geïrriteerder kunt voelen dan gewoonlijk. Je kunt rusteloos worden en minder in staat je te concentreren, je geheugen sneller (tijdelijk) kwijt zijn en hoofdpijnscheuten ervaren.

Je kunt een toename van gevoeligheid ervaren voor mensen, geluiden, geuren en omgevingen.

Zo kun je jezelf minder thuis voelen op plaatsen of bij mensen waar dat vroeger wel het geval was.

En minder tegen geluiden kunnen en verlangen naar de absolute stilte om je heen. Je kunt gevoelige en verzwakte spieren ervaren zoals in de armen en benen, onder in je rug, pijnen aan de wervelkolom en de verschijnselen van een armoedige spijsvertering. Tijdens zulke processen en overstimulatie van de cellen is het lichaam voortdurend in een zogenaamde ‘vechtstaat’ waardoor de opname en het verbruik van voedingsbronnen met ongelooflijke snelheid verloopt. Hierbij gaat het niet om de hoeveelheid maar om de kwaliteit.

Dit vergt goede gezonde voeding, ondersteuning van de voeding daar waar mogelijk met vitaminen en mineralen en veel, heel veel zuiver water om de snellere loskomende afvalstoffen (transformatieresten) af te voeren om zodoende de nieren, lever, darmen en maag niet overbelast te laten worden. Het mutatieproces dat je nu meemaakt wordt binnenin de moleculaire structuur van de hersenen geïnitieerd.

De steeds progressievere cycli van veranderingen (zijn er wel maar merk je steeds minder omdat je lichaam meer aankan naarmate je verandert) worden in eerste instantie geleid via je ruggenmerg om van daaruit geleidelijk aan via het gehele zenuwstelsel verder te gaan. Dit is de reden voor een gevoel van plotselinge sensatie of van verstoringen in hoofd, ogen, wervelkolom en zenuwen om vervolgens te resulteren in duizelingen, hoofdpijnen, druk in het hoofd, zenuwuitbarstingen, slapeloosheid en ongebruikelijke energie toe- en afnamen

Spijsverteringsproblemen en eigenaardige pijnen in verscheidene delen van het lichaam kunnen zonder waarschuwing komen en gaan.

Met andere woorden, al doende breng je het energiesysteem in je lichaam in lijn door je emoties en je emotionele lichaam op orde te stellen. En ook door de grotere stroom van informatie (vernieuwingen) via je mentale lichaam (je denken) toe te staan zodat je de energieën en frequenties die de veranderingen en verschuivingen teweeg brengen op bewuste wijze kan begrijpen (ontvangen) en laten inwerken.

Het gevolg is een vergroting van je bewustzijn. Vergeet niet dat alles en iedereen op deze planeet in deze tijd, alle levensvormen, geraakt worden en voorlopig zullen blijven worden door een toenemende intensiteit van Licht dat direct binnenkomt in en rond het veld van onze planeet.

Zelfs diegenen waar we nu soms op neerkijken omdat ze zich nergens aan storen of vanwege hun minder bewuste of volledig onbewuste gedragingen, worden absoluut geraakt en zullen dat blijven worden. Zij hebben het besef niet, althans nog niet. Het besef dat vele anderen wel hebben die op het pad van veranderingen al bezig zijn.

Zij weten niet wat er ook voor hen gaande is. En ook niet waarom ze een grotere mate van spanning, van druk ervaren en waarom de laatste tijd onderdelen van hun wereldje niet langer opgaan zoals het niet langer kunnen beheersen van alles en iedereen via het mentale.

Er is een grote mate van verwarring aan het ontstaan onder de mensen. Er zijn geen duidelijke en geaccepteerde instanties met oprechte informatie die hier op grote schaal uitleg aan willen of kunnen geven. Daardoor blijft het zich alleen afspelen binnen de beperkte kringen van de zogenoemde New Age groepen, terwijl de nood onder de mensen steeds groter wordt. Er is niets uit ons verleden dat gewichtiger is en in staat is om het op te nemen tegen wat nu gaande is en nog verder versneld zal worden.

Wat met velen van ons nu gebeurt heeft z’n oorzaak in de toegenomen energieën die nu op aarde en om ons heen aanwezig zijn. Ons etherisch lichaam heeft daarom een hogere trilling (frequentie) gekregen. Het fysieke lichaam probeert om dit te volgen omdat het in balans wil zijn, maar heeft dit nog niet kunnen voltooien. Dit heeft de versnelling van de lichtdoorlaatbaarheid van je moleculaire structuur tot gevolg zoals hiervoor in dit artikel uitgelegd.

Deze toename van energieën beïnvloedt elk deel van de systemen in je lichaam. Het zenuwstelsel, het spierenstelsel, het bloedvatenstelsel, de huid, de organen, kortom het gehele lichaam terwijl het probeert zich aan te passen aan de frequenties van de energieën zoals die al in het etherische lichaam zijn opgenomen.

Het centrale zenuwstelsel dat de energieën door het lichaam transporteert in de vorm van impulsen en het endocriene stelsel dat veel van onze fysiologisch functioneren reguleert door de afscheiding van verscheidene chemische substanties die we kennen als hormonen, ondergaan enorme overladingen van energie tijdens hun constante pogingen om de balans in het lichaam te bewaren.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten