vrijdag 19 april 2019

Aarden – dit is het, en zo doe je het ~ Hermelijn van der Meijden

Aarden - dit is het, en zo doe je het

Aarden – dit is het, en zo doe je het

Aarden is belangrijk. Voeten op de grond. Niet zweven. In je lijf zijn. Maar blijkbaar is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Veel mensen stellen de vraag: wat kan ik doen om te aarden?
Allereerst maar even wat het nu eigenlijk is, aarden. Aarding is verbonden met een stromend eerste chakra, waarmee je voedende energie uit de aarde opneemt en overtollige energie weer afvoert. Een stromend eerste chakra is afgestemd op het dragende energieveld van de planeet, zorgt voor een gezond, energiek lijf, en maakt dat je je veilig voelt omdat er in je primaire levensbehoeften is voorzien. Je bent op een ontspannen wijze verbonden met je eigen leven en in staat om dingen vorm te geven. Als je geaard bent, kun je ruimte innemen. Je voelt je grenzen en weet wat je lichaam nodig heeft. Als je geaard bent, kun je gezond egoïstisch zijn.

De beperking van angst

Het wortelchakra kan er op allerlei manieren voor zorgen dat aarden moeilijk is en dat mensen in meer of mindere mate gedissocieerd blijven van hun lijf en leven. Het kan bijvoorbeeld gesloten zijn of té gestructureerd, ‘strak’ staan of zich schrap zetten. Als je je vaak zweverig, ontkoppeld, gedesoriënteerd of onveilig voelt, moeite hebt met ruimte innemen, of een gebrek aan levensenergie ervaart, als je vaak blijft steken in de conceptfase, en/of je tijd liever doorbrengt in andere realiteiten dan deze, dan kun je ervan uitgaan dat er in je bovenste chakra’s meer energie stroomt dan in de onderste. En dan heb je, om te kunnen aarden, werk te doen.

Aan de andere kant: mensen die zichzelf ‘heel aards’ noemen, hebben niet perse een stromend wortelchakra. Ze kunnen weinig flexibel, heel materialistisch georiënteerd, of zwart-wit zijn en moeite hebben om buiten hun kaders te kijken.
In beide gevallen is er sprake van energetische patronen die voortkomen uit een diep, onbewust gevoel van onveiligheid; de angst voor pijn, angst om het leven aan te gaan, angst voor tekort en niet kunnen vertrouwen op de overvloed en draagkracht van de aarde, om er een paar te noemen. Maar omdat angst bevroren energie is, is hij moeilijk toegankelijk en zullen de meeste mensen zeggen dat ze niet bang zijn.

Aarden op verschillende niveaus

Natuurlijk heeft aarden niet alleen te maken met je wortelchakra. Alle chakra’s zijn verbonden en voortdurend met elkaar in uitwisseling. Als er in één energiecentrum ontwikkeling plaatsvindt, dan werkt dat ook door op de anderen.
Op fysiek niveau heeft aarding te maken met de aardse kant van wie je bent: het lichaam dat uit stof is geboren en tot stof zal vergaan. Hier betekent het vooral contact hebben met je lijf en de sensaties daarin; kunnen ontspannen en genieten van je lichaam en de aardse geneugten (zoals voedsel en aanraking), maar ook goed voor je fysiek zorgen: gezond eten, sporten, de bodyscan doen, contact maken met moeder aarde, de natuur of de zweethut in.

Aarden - dit is het, en zo doe je het

Op emotioneel niveau betekent geaard zijn steeds meer akkoord durven gaan met de aardse condities, ofwel de dualiteit; er is licht en duisternis, extase en pijn, warmte en kou, leven en dood. Als mens met een lichaam kunnen we niet anders dan beide polen ervaren. Op dit niveau aard je door goed voor je binnenwereld te zorgen; je ontmoet alle gevoelens die in je lijf aanwezig zijn of wakker worden, je neemt ze serieus, en onderneemt er, indien nodig, actie op.

Op mentaal niveau zal je, om geaard te raken, je overtuigingen over deze realiteit onder de loep moeten nemen. Is de aarde een veilige plek of niet? Is er ruimte voor jou? Kun je het leven nemen zoals het komt? Is het hier best goed of wordt het hierna veel beter? Is je lichaam mooi of zondig? Affirmaties die kunnen helpen zijn: ‘Het is veilig om er te zijn’, ‘De aarde ondersteunt en voorziet in mijn behoeften’ en ‘Ik hou van mijn lichaam en vertrouw op zijn wijsheid’. En natuurlijk: wie alleen in zijn hoofd leeft, is niet geaard.

Op spiritueel niveau betekent aarden incarneren; ervoor zorgen dat je ziel in het vlees komt. Het is de goddelijke energie van je kruin, je potentie, in de loop van je leven helemaal omlaag brengen naar je eerste chakra: vanuit de eenheid met de bron, naar je lijf. Onderweg naar beneden moet je die energie steeds toetsen en bijstellen: elk chakra onder de voorgaande is ‘vaster’, ‘beperkter’ en ‘minder verfijnd’ en kan de goddelijke energie niet zonder meer bevatten. En natuurlijk is dat een uitdagend proces.

Aarden - dit is het, en zo doe je het

Aarden leidt tot manifesteren

Hoe dieper je bewustzijn kan indalen in je onderste chakra’s en de aardse realiteit, hoe veiliger je je voelt in allerlei omstandigheden, hoe meer je thuis zult zijn in je lichaam en je leven, en hoe beter je ook in staat zal zijn om te manifesteren. Want dat is precies wat niet lukt als je bij voorkeur in de dimensies van de hogere chakra’s vertoeft. Vanaf die hoogte heb je misschien zicht op je potentie, maar hoe je die toch in deze werkelijkheid brengt, is vaak een grote vraag.

Aarden’, ‘in je lijf komen’, ‘belichaming’, is daarom, net als mediteren of je hart openen, een beoefening, en een proces van bewustwording, waarmee je jezelf en je hele leven transformeert. Het is niet voldoende om een lichtlijn te visualiseren van je voeten de aarde in. Maar begin gewoon waar je kan. Wat is er nu aan de orde? Wat kan je vandaag al voor jezelf doen op fysiek, emotioneel of mentaal gebied?


Geen opmerkingen:

Een reactie posten