dinsdag 20 februari 2018

Steve Rother en de Groep Bakens van Licht, Een evenwichtsgolf / januari 2018

Steve Rother en de Groep
Bakens van Licht,
Een evenwichtsgolf
 januari 2018
Groeten van Thuis. Ik ben de Wetenschapper van het Hart.
Ik heb me vandaag met jullie verbonden om jullie te vertellen over enkele interessante dingen die de komende maanden op jullie planeet plaatsvinden.  Er zullen kansen verschijnen en velen zullen openingen zien waar ze eerder ooit weerstand hebben gevonden. Er vindt een verschuiving plaats en deze nieuwe evenwichten komen naarmate de mens evolueert. Dierbaren, jullie hebben enorme veranderingen moeten ondergaan om hier te komen. Er was geen gemakkelijkere manier om dat te doen, maar jullie hebben het gehaald en zijn klaar om naar het volgende niveau te gaan.  Jullie zullen merken dat het aan jezelf is om te kiezen of je al dan niet door deze nieuwe openingen wilt stappen. Deze kansen zijn helemaal van jullie en je kunt er met je eigen energie doorheen gaan. Laat ons meer met jullie delen over de energie die de aarde zelf verandert.
Vooruit geduwd in de tijdlijn
Enige tijd geleden werden jullie in deze tijdlijn geslingerd. Nu loopt de Aarde naar de andere kant van die slingerbeweging. Wat er gebeurde was dat twee neutronensterren enige tijd geleden in botsing kwamen, en een golf van energie stuurden die Einstein vele jaren eerder al voorspelde. Die golf raakte de planeet Aarde in een enorme golf, die jullie tijdlijn begon te verschuiven omdat zwaartekracht en tijd een relatie hebben. Het voelde alsof het tapijt onder iedereen vandaan werd getrokken, waardoor een paniekgolf ontstond. Vervolgens zorgde dat ervoor dat velen van jullie overmatig reageerden en zich op een manier bewogen wat ze normaal niet zouden hebben gedaan, wat een beetje verdeeldheid veroorzaakte die nog steeds aan de gang is vandaag. 


Het hele proces was als een boot die door het water beweegt en ongelooflijke rimpelingen veroorzaakt, die zelfs vandaag de dag nog door jullie wereld kabbelen.  Maar we vertellen jullie dat er onlangs iets spannends is gebeurd toen een asteroïde van ongeveer vijf kilometer breed, en al jullie telescopen zagen hoe het de aarde passeerde. Zo’n grote massa is de laatste tijd niet zo dicht bij de Aarde gekomen. Vanwege de nabijheid bracht het nog een kleine zwaartekrachtgolf met zich mee die de oorspronkelijke massale golf die eind 2015 begon herstelde. 
Mens en Aarde hebben namelijk een veel hogere gevoeligheid voor zwaartekrachtveranderingen dan nu bekend is. Het tij zal weer keren met mogelijkheden voor harten om als één samen te komen.  Mensen zullen naar het eenheidsbewustzijn gaan kijken en zien hoe ze op elkaar lijken, in plaats van hoe ze verschillend van elkaar zijn.
Dat zal vele deuren en harten op jullie planeet openen, maar het is nog steeds aan jou om dit in handen te nemen. Her-inner je, dierbaren, wanneer mensen zich ergens in vastbijten dan houden ze vaak vast aan oud gedrag om beslissingen en acties te rechtvaardigen. We vragen jullie allemaal om diep in jezelf te kijken. Hoe kunnen jullie je hart openen en de vele kanten van een medaille zien? Hoe ga je in de ware vijfde dimensie de zintuigen gebruiken die je nog niet eerder hebt gebruikt?
Alle ogen in Het Universum zijn op Aarde gericht
In 2012 stapte de Aarde volledig in de vijfde dimensie, maar dat betekende niet noodzakelijkerwijs dat jullie je driedimensionale manieren zijn kwijtgeraakt. Er zijn veel mensen die nog steeds proberen de driedimensionale attributen in de vijfde dimensie te gebruiken, wat ervoor zorgt dat veel van de golf van afscheiding veel langer blijft bestaan dan nodig is. Het was niet zomaar een asteroïde die voorbij kwam of gewoon een zwaartekrachtgolf die de planeet Aarde trof. Er gebeurden veel dingen tegelijkertijd, allen samen waren aan het werk binnen een gebied dat de mensheid naar dat volgende niveau zou helpen. Nu is dat goed op weg en dus vragen we jullie om dit te vieren en jullie energie aan deze veranderingen toe te voegen. Vier de gelegenheid om terug te keren naar het eenheidsbewustzijn op een manier zoals jullie al een tijdje niet hebben kunnen doen. Door jullie energie toe te voegen, zal het het effect hebben van een deurstop die een open deur openlaat. Het is tijd om te ontwaken en jullie rollen te spelen. Voor het eerst sinds geruime tijd zullen jullie de wind in je rug voelen. Zoek ernaar, gebruik het en stap voorwaarts in je waarheid. Wanneer jullie dat doen op een manier die ruimte maakt voor anderen om ook hun waarheid te spreken, beginnen jullie een geheel nieuwe vijfde dimensionale rimpeling van  bekrachtiging.
Dierbaren, alle ogen van Het Universum zijn op planeet Aarde gericht, want er is iets verbazingwekkends gebeurd. Jullie zijn niet de meest technologisch geavanceerde planeet in Het Universum geweest. In werkelijkheid zijn veel andere wezens veel verder gegaan dan de technische mogelijkheden op de Aarde op dit moment. Jullie zijn echter de enige planeet van vrije keuze, de enige waarop geen vooraf vastgestelde richting of uitkomst is. Jullie moesten letterlijk door deze ervaringen heengaan door keuzes in jezelf te maken, en het fascinerende is dat jullie meer dan enig ander spel door Het Universum zijn verplaatst. We vertellen jullie, dierbaren, dat geen enkel spel in Het Universum ooit een collectieve dimensionale realiteit heeft verschoven op de manier zoals de mensheid dat heeft gedaan.
In staat zijn om van de derde dimensie naar de vierde te gaan om al deze nieuwe indrukken te krijgen, terwijl het stevig landen in de vijfde verbazingwekkend en tamelijk onverwacht is. Jullie zijn nog steeds aan het uitzoeken hoe al deze verschillende attributen werken. Zelfs de natuurkunde heeft in de vijfde dimensie anders gepresteerd dan in de derde of vierde dimensie. 
Hoewel jullie niet veel tijd in de vierde dimensie doorgebracht hebben, hebben jullie veel van de indrukken opgedaan die nodig waren om te veranderen. Deze collectieve dimensionale verschuiving is nog nooit eerder gebeurd; alle ogen van Het Universum zijn op planeet Aarde gericht en de mensheid evolueert nu. Onze grootste droom voor ieder van jullie is om verder te gaan naar het lichtlichaam, eerst jullie geest te herkennen en daarna jullie menselijkheid. Om dat te doen, moeten jullie diep in je hart gaan kijken en jezelf en alles om je heen evalueren in een iets ander licht. Jullie zullen het vanuit een ander perspectief bekijken, de gelegenheid hebben om dingen te zien zoals ze echt Thuis zijn in plaats van de beduimelde visie die jullie in de derde dimensie hebben gehad.
Dierbaren, zelfs jullie eigen fysieke lichamen veranderen. Jullie zullen nieuwe attributen en zintuigen aanboren. We hebben jullie verteld dat jullie eigenlijk steeds dichter bij acht zintuigen staan dan bij vijf. Anders dan met de al bekende chakra’s, hebben jullie er meestal geen idee van hoe jullie energie in het fysieke lichaam beweegt. Jullie zullen leren hoe je het kunt onderscheiden en gebruiken, want jullie zullen leren hoe jullie meer licht binnenin jullie kunnen dragen. Zelfs jullie eigen visie hierop is aan het veranderen. Zichtbaar licht is slechts een zeer klein deel van het elektromagnetisch spectrum en jullie zullen deze in steeds grotere aantallen kunnen zien. Veel mensen beginnen ook interdimensionaal te horen, en sommigen maken zich nogal zorgen over de geluiden die ze horen. Je begint misschien een magnetisme te voelen van (jouw) andere dimensionale werkelijkheden. Dit is niet de collectieve dimensie van de derde, vierde en vijfde dimensie, maar de Multi dimensionaliteit van mensen met elf verschillende ervaringen tegelijkertijd. Deze dimensies worden gescheiden door magnetische energie- ‘wanden’ en wat er nu gebeurt, is dat jullie je door die muren heen beginnen te voelen. Het magnetisme van het hart beweegt zich met ongelooflijke snelheden door de muren terwijl ze uiteen beginnen te vallen, wat vele kansen met zich meebrengt.
Afgescheidenheid verliezen
Begrijp dierbaren, jullie leven op de planeet van onvolmaaktheid, dus jullie hebben je perfectie tussen alle elf dimensies moeten verbergen. Die afscheiding gaf jullie de mogelijkheid om te doen alsof je een mens bent, om te doen alsof jullie van elkaar afgescheiden zijn. Terwijl mensen voelen dat deze muren oplossen en de verbinding met anderen sterker wordt, veroorzaakt dit veel angst omdat ze het gevoel hebben dat ze hun identiteit en uniekheid verliezen. Dit zorgt ervoor dat velen nogal luidruchtig handelen terwijl ze proberen hun waarheden vast te houden op dezelfde manier als in de derde dimensie.
Heb geduld, dierbaren. Weet dat er geen goed of fout is, want deze evolutie zal zich naar het lichte lichaam voortbewegen zoals velen die willen gaan.  Het gaat niet om een oordeel; het gaat niet om het achterlaten van degenen die te langzaam zijn of niet goed genoeg om naar het volgende niveau te gaan.  Iedereen krijgt de kans, hoewel er sommigen zijn die achterblijven en er simpelweg voor kiezen om niet te bewegen. Veroordeel ze niet en weet dat zij ook een deel van jou zijn, zij helpen jullie op de ladder die jullie in staat stelt je verder te openen voor die volgende dimensionale werkelijkheid. Dierbare, jullie hebben de vijfde dimensie bereikt. Nu vragen wij jullie om volledig te beginnen met het loslaten van de driedimensionale stukken die soms alle mensen terughouden.
Het creëren van een Bekrachtigende Samenleving
Geloofssystemen zullen verdwijnen in het voordeel van individuele overtuigingen.  In plaats van te oordelen of als jullie dingen als goed of fout, boven of onder, goed of slecht en liefde of angst zien, beginnen jullie met onderscheiden. Neem eenvoudig op wat er voor jou is op dit moment zonder te oordelen dat iets anders slecht is. Zoek naar het goede in alles. Reflecteer het licht in elkaar, want dat is hoe jij jezelf bekrachtigt, dierbare. Terwijl jullie de mensen om je heen kracht geven, sta je plotseling in een krachtige samenleving. Het is alsof je terugwerkt in de tijd van Mu toen jullie allemaal deze open harten en verbindingen met elkaar hadden. Er zijn er zovelen van jullie op dit moment die deze enorme kansen op empathie dragen. De empathen zijn hier in grote aantallen. Velen van jullie hebben zich verstopt en dat is begrijpelijk, omdat het erg moeilijk is om zo’n hoge vibratie te hebben op zo’n lage vibrationele planeet. Het is echt die hoge vibratie die alles naar boven trekt en jullie hebben meer een verschil gemaakt dan jullie ooit zullen weten (totdat je naar huis terugkeert). We zijn zo ongelooflijk trots op jullie. Kijk uit naar wat er gaat komen, dierbaren, want er is geen verdriet over wat er gebeurt. We zullen het nog een keer zeggen, wacht maar tot jullie zien wat er gaat komen.
Jullie hebben je weg naar een hogere vibratie verdiend door stappen te zetten die nog nooit eerder zijn genomen. Er zijn meer spellen zoals die van jullie in het hele Universum, meer dan dat jullie getallen hebben. Als jullie dat in overweging nemen, begrijpen jullie misschien waarom jullie zo ontzettend vereerd zijn. Jullie stappen naar voren. Ja, het is soms moeilijk en pijnlijk. Soms betekent het dat jullie op een moeilijke planeet moeten leven om iedereen wakker te maken door ernaar toe te gaan, hoewel jullie nooit allemaal dezelfde dingen zullen geloven. Er zijn een miljoen manieren van Thuis, dierbaren, dus denk niet dat er maar één geloof of een enkel geloofssysteem is om je daarheen te krijgen.  Alleen degenen die naar een eenheidsbewustzijn kijken, zullen het grootste verschil kunnen maken in wat je ervaart. We vragen jullie om onvoorwaardelijk van elkaar te houden. Weet dat het niet uitmaakt aan welke kant je denkt dat je staat, in werkelijkheid zitten jullie hier allemaal samen in. Stap voorwaarts in het nieuwe licht en neem plaats in de Familie van Eenheid op planeet Aarde, want dit gaat nu over bekrachtiging. Vind de manieren om de mensen om je heen op wat voor manier dan ook te bekrachtigen. Durf op te staan, door uit je schuilplaats te stappen, want nu is het ook tijd om je stem te laten horen. Het gaat er niet om wie het hardst kan schreeuwen, maar degenen die het meest in harmonie blijven met de mensen om hen heen. Jullie hebben een lange weg afgelegd, dierbaren, en sommigen van jullie hebben een enigszins vermoeide geest. Jullie hebben zo hard gewerkt en zoveel geïnvesteerd in dit grootse experiment van de planeet van vrije keuze. Weet dat jullie niet langer de enige planeet van vrije keuze zijn, want er zijn anderen die begonnen zijn om de wonderen die hier nu plaatsvinden na te doen. Jullie hebt het spel al gewonnen en dat is mooi.
Geniet van deze reis wanneer jullie maar kunnen, vind het licht van binnen en weerkaats het. Trek dat licht door om je te helpen begrijpen en om erop te vertrouwen dat je oprecht een grote geest bent. Jullie hebben de plek verdiend om hier te zijn en we zijn ongelooflijk trots op jullie, dierbaren. Neem deze prachtige golf van magnetische energie en laat het jullie hart tot de grootste hoogten roeren. Weet dat jullie vooral geliefd zijn.
Het is met de grootste eer dat ik jullie op deze manier mag begroeten en ik vraag jullie eenvoudig om elkaar met het grootste respect te behandelen. Zorg goed voor elkaar elke kans die jullie krijgen en speel het spel goed samen.
Ik ben de Wetenschapper van het Hart.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten