dinsdag 5 september 2017

Berichten van Aartsengel Michael: Het Creëren van een “Nieuwe Bekrachtigde Jij” / 1 September, 2017 / via Ronna Hermans

BERICHTEN van AARTSENGEL MICHAEL:
Het Creëren van een “Nieuwe Bekrachtigde Jij”
1 September, 2017 / *LM-09-2017 Doorgegeven via RONNA / Heilige Schrijfster
  
Geliefde Meesters, zoals de Opperste Schepper de stroom van het Elixer van het Leven verhoogt door het Omniversum, is het van invloed op de hele Schepping. Jullie kunnen je er niet voor verbergen. Jullie kunnen het alleen ontkennen. Jullie levenslijn naar jullie Bron wordt sterker en de hele tijd meer genoodzaakt. De factor van magnetisatie wordt sterker en jullie magnetiseren naar jullie zelf in sterkere en sterkere maatstaven die jullie hebben opgevorderd als jullie werkelijkheid. Wanneer jullie geloven dat jullie moeten leven in armoede en chaos, zullen deze gedachtenvormen zich versterken in jullie leven. Als jullie de waarheid hebben geaccepteerd dat jullie recht hebben op een leven van schoonheid, vreugde en welvaart, zal deze werkelijkheid zich voor jullie ontvouwen (als jullie het doorvoeren, uitvoeren (voleinden) en de juiste stappen nemen zoals uiteengezet in onze vele vorige berichten).
Velen van jullie zijn in een fase van overgang waarbij jullie je losgekoppeld voelen en alleen zoals jullie er naar streven om aan te passen aan de volgende niveaus van de kosmische vibratie patronen. De mensheid is geleidelijk aan het tevoorschijn komen van de beperkende illusie van de lagere astrale vlakken aangezien de expansieve, versnelde frequenties van de hogere Vierde Dimensie de Aarde doordringen en al zijn bewoners op een niveau of een ander. Weet dat jullie kolom van Gods-Licht wijder wordt en sterker wordt, zodat meer en meer Goddelijk Elixer van het Leven kan neer regenen in en door jullie, zoals het jullie lichaam verzadigd  en uitstraalt naar beneden in en naar de Ziel Essentie van de Aarde. Deze verheven energie is beslissend voor jullie onthalende planeet, aangezien dit grootste Wezen worstelt om terug te keren naar balans en harmonie van binnen, evenals om de intensiviteit te verminderen van de rampen aan het oppervlak.
De hogere frequentie vibratie patronen zijn speciaal belangrijk voor het proces van het zuiveren en het terugkeren van het auraveld, welke jullie planeet omringt, naar haar originele Goddelijke blauwdruk van perfectie. Zoals jullie je vier lagere lichamelijke systemen zuiveren zodat jullie constant de hoeveelheid van Adamantine Lichtdeeltjes kunnen verhogen die jullie kunnen magnetiseren naar jullie en het laten uitstralen vanaf jullie, is het een taak en een Goddelijk geschenk om in staat te zijn om jullie geliefde planeet te assisteren en om ook te evolueren.
De terugkeer naar harmonie en balans begint als een “Goddelijk Ongenoegen” binnenin ieder van jullie. Jullie Hogere Zelf begint de betekenis te vergroten en de frequenties te verhogen van Schepperslicht die jullie ontvangen. Wanneer jullie “Luisteren naar de Oproep,” kan eenheidsbewustzijn bij jullie van binnen beginnen, hier en nu, in dit moment.
Als eerste is het van vitaal belang dat jullie erkennen en onthullen in jullie bewustzijn al die onevenwichtige Fragmenten die jullie hebben gecreëerd gedurende vele levensduur ervaringen – deze dingen die jullie controleren, deze dingen die een emotionele en mentale gevangenis hebben gecreëerd rondom jullie heen in jullie auraveld. Dan moeten jullie bewust worden van deze Fragmenten en hoe zij invloed hebben op jullie werkelijkheid.
Daarna, door jullie bewuste intentie, moeten jullie een brandend verlangen creëren om te veranderen en deze Fragmenten vullen met transformatieve Liefde/Licht energie. Wij staan en zijn altijd gereed en bereid om jullie te assisteren met jullie positieve inspanningen, maar jullie moeten het vragen en ons toestemming geven zodat wij jullie oplossing kunnen versterken, zodat wij de nodige kennis mogen geven, tezamen met de snelste en beste manier om jullie transformatie te bereiken met gemak en gratie.
In jullie geestesoog echter, nemen jullie waar, verbeelden jullie dat jullie de Aarde aan het bekijken zijn vanaf een groot Lichtschip en wij samen, de Engelachtige Krachten en het grote aantal van universele Lichtwezens, die onze Vader/Moeder God vertegenwoordigen, brengen in de wereld de energetische vibratie patronen van het wonderbaarlijke, Goddelijke schematische, ter voorbereiding van de bewoning van de mensheid van de Aarde. Gedurende de ingewikkelde, complexe stadia van voorbereiding, zijn er grote gevoelhebbende kristallen geïmplanteerd diep binnen de Aarde op strategische plaatsen in ’t rond op de planeet. Een deel van ieder enorm kristal doemde op vanuit het Aardse oppervlak als een schildwacht, wachter, welke energie en informatie uitstraalde in de kosmos, eveneens functionerend als een ontvanger van Goddelijk Licht, Wijsheid en Kracht van onze Vader/Moeder God.
Doorheen de vele tijdsduren, zoals de veranderingen op de Aarde plaatsvonden waarbij bergketens omhoog kwamen in de lucht, landmassa’s zonken naar beneden in de wateren en continenten verschoven en van vorm veranderden, werden de meeste van deze grote kristallen verpletterd en begraven diep binnenin de Aarde en de wateren. Echter vele bleven in tact diep binnen de wateren, in grote grotten en veel meer liggen dicht bij het oppervlak van het land, enkel verborgen door een dunne bedekking van aarde of vegetatie – aan het wachten om door jullie ontdekt te worden en hun krachtige geschenken en oude herinneringen ter wereld te brengen.
Zij zijn de Zaadatoom Historische Documenten Bewaarders en jullie hebben de sleutel in bezit welke jullie toegang zal geven tot de wijsheid en de kracht van manifestatie die sluimerend binnen hen liggen. Wanneer jullie werkelijk zouden kunnen zien het rastersysteem, het levensweb of de verbinding van alle dingen, zouden jullie een beter begrip hebben van het concept van de Eenheid. Het is niet alleen de Aarde die een ingewikkeld rastersysteem heeft. Jullie hebben stromen van Licht die vanuit jullie stralen en naar jullie toe, van elkaar naar elkaar, heen en weer tussen ieder persoon op de Aarde. Sommige zijn sterker, sommige zijn zwakker, maar jullie zijn nog altijd wezenlijk verbonden met iedereen en alles op jullie planeet en zelfs binnen deze subuniversele expressie.
Dit kan terugschrikkend zijn en moeilijk voor jullie om voor te stellen, maar het is waar. Wanneer wij zeggen, jullie zijn allemaal één, wat betekent dit echt en hoe gebeurt dit? Het is omdat er deze stromen van Licht zijn die door iedereen heendringen en door iedereen heen filteren, eromheen en door alles op de Aarde. Ja, de meeste van deze stromen van Licht zijn erg zwak, maar steeds meer en meer van deze stromen van Licht worden sterker en stellen een vibratie van herkenning in. (installeren)
Er is een echo vanuit van binnen die zegt, “Ja, ik herinner mij jou. Ja, ik weet wie jij bent en ik weet dat wij al eerder bij elkaar zijn geweest. Ik weet niet waar, maar ik voel en herken jouw vibraties en jouw energiehandtekening. Jij raakt mijn Ziel en doet mijn hartsnaren zingen. Jouw liefdevolle Essentie stelt mij gerust dat ik niet langer alleen ben. Welkom in mijn hart. Ik vraag jou mijn reis te delen en mij toe te staan om eveneens een deel van jouw reis te zijn.”
Iedereen van jullie draagt van binnen de Essentie van jullie Ziel, jullie DNA en jullie persoonlijke God-Zelf zulke wonderlijke geschenken, zulke magische energie en een enorme geheugenbank van Universele informatie en geschiedenis. Al deze verhalen die nu worden verteld en de oude herinneringen waar toegang tot wordt verkregen, realiseren jullie je niet dat jullie daar waren? Misschien was het niet altijd jullie in een specifieke menselijke vorm, maar soms was het een lid van jullie Zielfamilie van heel dichtbij. Jullie hoeven niet persoonlijk te ervaren alles dat er is gebeurd gedurende deze grote reis door het universum en op de Aarde te zijn als een deel ervan of het in jullie geheugenbank te hebben, want jullie hebben een levenslijn, een Ziel geheugen verbinding met jullie rechtstreekse Zielfamilie, welke een link creëert waarbij zij de data en wijsheid zullen verkrijgen van jullie ervaringen en hun ervaringen zijn ook gezaaid in jullie geheugen bergplaats.
In het verleden, hebben jullie vele keren geprobeerd te onderdrukken of te verkrijgen de macht over jullie verslavingen, jullie negatieve gewoontes en gedachtenpatronen. Jullie hebber er weerstand aangeboden, ze gehaat en constant aan ze gedacht, daarbij hun controle versterkend over jullie emoties, jullie gedachten en jullie kwaliteit van leven. Herinner dat wij vele keren hebben gezegd, want het is een Universele waarheid, waarop of wat dan ook waar jullie de aandacht op richten, daar geven jullie energie aan en versterken het, positief of negatief. Jullie moeten de Fragmenten bevrijden die jullie hebben gecreëerd door van ze te houden en er aan toe te geven dat ze jullie goed gediend hebben. De beste en meest efficiënte manier om dit te bereiken is om een hartstochtelijke gedachte uit te sturen dat het tijd is voor hen om met jou herenigd te worden en om nogmaals een deel van jullie te zijn binnen jullie Zonne-energiecentrum van het hart – om met Licht gevuld te worden en om een Facet van jullie Godbewustzijn te worden in staat gesteld tot macht en kracht.
Weet dat alles, op een bepaald niveau, het Licht aan het zoeken is – harmonie aan het zoeken – aan het zoeken om terug te keren naar die harmonieuze balans die is genoten in het begin.
Iedere fase van nieuw bewustzijn of uitgebreid bewustzijn heeft zijn speciale wonderen en baten waar plezier aan moet worden beleefd en waarvan moet worden genoten. Iedere keer wanneer jullie wat oude zelfbeperking loslaten, een pijnlijke gedachtevorm, gewoonte of tegenstrijdige energieën van binnen, zijn jullie getransformeerd – jullie verwijderen een klein (of groot) deel van jullie vermomming, wat jullie toestaat om een ander Facet van jullie verwonderlijke God-Zelf te integreren. Daarbij, zijn jullie geleidelijk een nieuwe jullie aan het creëren in staat gesteld tot macht en kracht. Een nieuwe werkelijkheid opent zich voor jullie waarbij jullie toegang hebben tot vele nieuwe concepten, evenals nieuwe talenten en jullie gevoeligheid tot de uitgelezen nuances van de Spirit ontvouwt zich wonderbaarlijk om jullie heen.
Jullie leren zo veel en zo snel. Het is vaak zo geestuitbreidend dat jullie niet weten wat te geloven en jullie denken dat jullie niet meer kunnen opnemen of integreren nog meer nieuwe informatie, maar wij vertellen jullie, dit is pas het begin.
Jullie worden spirituele volwassenen, terwijl in het verleden jullie gefunctioneerd hebben als menselijke kinderen in een begrensde Derde /Vierde Dimensionale werkelijkheid, het alsof voelen dat jullie zijn losgekoppeld van God en gecontroleerd door de grillen van het lot en van de natuur. Als Meesters van het Zelf en spirituele volwassenen, leren jullie dat jullie burgers van het universum zijn, jullie zijn Sterrenzaden, Lichtstrijders en de voorhoede van de New Age. Jullie hebben jezelf verheft door dit universum en even goed door andere universa.
Jullie hebben gehoord dat er voor een hele lange tijd er een quarantaine was rondom de Aarde, dit zonnestelsel en zelfs jullie galaxy; deze quarantaine is nu ontbonden zo dat jullie galactische, Universele en Omniversele informatie kunnen ontvangen.
Wij vertellen jullie nu dat er een filter was geplaatst om dit universum heen. Dit universum, waarin wij allemaal een integraal deel spelen, is één van de meest recente universa gecreëerd van de Essentie van de Opperste Schepper en daarvoor is het een universum dat gesitueerd is aan de verste rand van de Schepping. Ook wij zijn beperkt in onze kennis van de werkingen van het Omniversum, evenals de hoeveelheid van hogere frequentie vibratie energie waar wij toegang tot hadden.

Want, de eerste universa die waren gecreëerd waren de meest krachtige en het dichts bij perfectie, want zij omringden de Grote Centrale Zon van de Opperste Schepper en bevatten de zuivere Essentie van de Schepping. Zoals meer en meer universa, galaxies, sterrenstelsels werden gecreëerd, steeds meer uitbreidend en de Schepping verder duwend en verder naar buiten in de Grote Leegte (en verder weg van de Opperste Schepper), iedere refractie in de dichtheid betekende dat iedere nieuwe creatie minder had van de perfectie van AL Dat is.
Jullie moeten je realiseren dat wij ALLEN veel neergetransformeerd zijn van energetische Fragmenten, maar nog steeds een integraal Facet van de pracht van de Opperste Schepper. En als we uitgezonden werden met de opdracht om in de naam van de Schepper te creëren, want het was het verlangen van de Schepper om meer van Zichzelf te ervaren, waarom zou de Schepper ons vertellen wat we zouden scheppen? Het is aan ons gegeven een gezegend Goddelijk geschenk als medescheppers en zo was ieder van jullie. Jullie zijn een medeschepper god in jullie eigen recht en dat is niet heiligschennend; het is een universele waarheid. Jullie moeten begrijpen dat dat het is waarom jullie hier op de Aarde zijn – dat is wat jullie zijn.
Laat niemand jullie iets anders vertellen. Herinner, jullie zijn mede verantwoordelijk voor jullie eigen creaties door de wetten van oorzaak en gevolg. Begrijp alstublieft dat dit universum werd gecreëerd met dramatisch verminderd en verdund Oer Levenskrachtsubstantie.
Sommige noemen dit universum een gevallen universum, maar wij kiezen er niet voor om het zo te noemen. Dit is een universum welke specifiek was gecreëerd zodat wij konden ervaren dualiteit en polariteit. Het spectrum van Licht en Schaduw was ontworpen met het Stiltepunt van Schepperslicht in het centrum en de slinger van dualiteit was alleen om zover te zwaaien in het positieve/negatieve, mannelijke/vrouwelijke, het Licht/de Schaduw en de yin/yang energie. Jullie moeten begrijpen dat sommige van de medeschepper goden minder dan perfectie creëerden zoals zij ook leerden om hun door de Schepper gegeven rechten te gebruiken.
Door de eeuwen heen van de tijd heeft de slinger verder en verder gezwaaid  in/naar het schaduwland van de dualiteit, maar het is altijd gebalanceerd geweest met dezelfde hoeveelheid van de Goddelijke Licht substantie. De dualiteit/polariteit van de Aarde is nu in het proces van de terugkeer naar het Centrum, in zijn juiste, ontworpen spectrum van het Licht en de Schaduw.
Er zijn altijd prachtige afgezanten geweest vanuit de hogere rijken verspreid door dit universum en vooral in dit subuniversum, jullie galaxy en op de Aarde, want dit is waar het hoogtepunt van dit Goddelijke experiment van Creatie wordt afgespeeld in zijn laatste fasen. Zoals wij jullie eerder verteld hebben, neemt, heeft de Opperste Schepper nu een actieve rol in het scheppingsproces, het creatieproces van AL van het Omniversum. De zuivere, verheven energie van ZIJN/HAAR hartkern is nu aan het voortstromen en van invloed aan het zijn op ieder Facet van ZELF van het grootste tot het meest minuscule. De Schepping trekt niet samen (inkrimpen); het is steeds groter wordend en jullie hebben integraal deel (be)spelen in die uitbreiding.
Jullie staan/zijn op grote kruispunten, geliefden. Zoals jullie je bewegen door de zuiveringsprocessen en het reinigen van de meerdere Facetten van jullie zelf, jullie laten de energieën achter die al de pijn, lijden en nood, angst, ellende creëerden. Doe voor een moment een stap terug en bezichtig deze afgelopen maanden als een waarnemer – beginnen jullie het beeld te krijgen van waar het grote plan en de ascentie allemaal over gaat? Bewust zijn en in controle zijn belangrijke Facetten van meesterschap. Wanneer jullie ijverig hebben gewerkt met de lessen die wij jullie hebben gegeven, zouden jullie goed onderweg moeten zijn om de vele geschenken die jullie naar de Aarde brachten zoveel eeuwen geleden terug te eisen.
Ieder van jullie is het centrum van jullie eigen universum. Jullie, als medescheppers sturen energie uit en intentie, welke gedachtepatronen creëren van een zekere frequentie.
Deze hogere frequenties van vibraties gaan van jullie uit als Stralen van energie in een oneindigheidsteken, creërend golfvormen, welke een reflectie zijn van jullie bewuste gedachten, intenties en acties. Zoals jullie leren gecentreerd te blijven op het hartcentrum en gericht op de Ziel, daarbij altijd uitstralend onvoorwaardelijke liefde en gebalanceerde/harmonieuze vibratiepatronen, verandert jullie wereld en de werkelijkheid geleidelijk aan ten goede, want jullie functioneren als een meester van medeschepping in staat gesteld tot macht en kracht – een ware Goddelijke afgezant van onze Vader/Moeder God en de Opperste Schepper. Tijdens deze perioden van onzekerheid en grote verandering, herinner, mijn geliefde Strijders van het Licht, jullie hebben niets te vrezen en er is zoveel om te behalen.

Voel de warmte van onze heilige ademhaling als het streelt over jullie wang, voel de aura van liefde waarin wij jullie omgeven. 

Wij zijn dichtbij: reik uit en raak ons aan. Wij zullen reageren.

Er wordt diepgeliefd van jullie gehouden.
IK BEN Aartsengel Michaël.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten