zondag 1 maart 2020

VOORBIJ VALLEN, OPSTAAN EN WEER DOORGAAN (Angst deel II) ~ MIEKE VULINK


VOORBIJ VALLEN, OPSTAAN EN WEER DOORGAAN
(Angst deel II)
De laatste tijd beginnen steeds meer mensen zich bewust te worden van hoe synchroniciteit voor ons aan het werk is. Precies 'op het goede moment' verschijnen er tekens, berichten, artikelen, boeken, films of uitnodigingen die precies aansluiten bij waar we innerlijk zitten. Meestal zijn het boodschappen die ons willen bemoedigen of bevestigen, maar ze kunnen zowel de lichtkant als de schaduwkant aanraken. Ze reiken ons iets aan wat ons op dat moment, vanuit de groei die kan plaatsvinden, naar meer zelfbegrip en zelfliefde kan leiden.
AARDS EN GODDELIJK
Misschien is het shockerend om te beseffen dat er 'in naam van God' eeuwenlang geplunderd, verkracht, gemarteld en gemoord is. We hebben aan alle kanten van het spelbord gestaan. We hebben in vele heilige ordes oeroude goddelijke kennis overgeschreven om die te bewaren voor het nageslacht. Met net zo veel overtuiging verdonkeremaanden we in een volgend leven juist wat zuiver goddelijk, en dus bedreigend was voor onze aardse macht.
Ook al was het een duaal spel vol illusies waar we zelf ingedoken zijn om tot ontwaken te kunnen komen; we zijn de fysieke erfenissen daarvan nog zomaar niet kwijt. Veel van onze angsten zijn terug te voeren naar de strijd tussen goddelijke en aardse machten.

Deze strijd werkt zich nu in het klein uit in onszelf. Ons lichaam bereidt zich voor op het goddelijke dat wil indalen, en zuivert zich momenteel heel diep uit. De verlossingsweg zoals Yeshua en Maria Magdalena die ons getoond hebben gaat bij ons niet over één nacht ijs (dat ging het bij hen ook zeker niet). Maar dát we deze weg gaan, staat voor mij vast.
IN DE OUDE WERELD
Tijdens de huidige geboorte-weeën naar de nieuwe tijd worden we flink heen en weer geschud. Er wil niet alleen veel uit onze vorige levens los gelaten worden. We zijn ook bezig om onszelf in alle lagen 'uit te lijnen' met de nieuwe, hogere frequenties (die soms met een enorme snelheid binnenkomen) en dimensies.
De geboorte van ons 5D-lichaam (zo je wilt: de verlossing van het oude) wordt vanuit de geest geïnitieerd. Als laatste zijn ons emotionele en fysieke lichaam aan de beurt, om de overgang naar de hogere frequenties te maken. Daarbij komen oude restanten van angst en narigheid vrij, veroorzaakt door die eeuwenoude strijd tussen licht en duister die zich zo diep in ons heeft vastgezet.
We herkennen van anderen gemakkelijker wanneer iemand nog in die oude strijd gevangen zit. Dan krijg je oppervlakkige gesprekken die vaak over anderen gaan in de trant van 'goed of fout gedaan, iets moois of lelijks gezegd, iets leuks of juist niet leuks gedaan, lief of confronterend geweest, oplossingen of juist problemen veroorzaakt'. Door zonder oordeel te schouwen naar wat ons tegenstaat in die prietpraat kunnen we onze eigen duale neigingen erin gaan herkennen. Zo krijgen we bewustzijn op waar we zelf nog gevoelig zijn voor die oude, duale velden die een zo veel lagere trilling dragen.
STRUIKELEN EN WAKKER WORDEN
Ontwaken brengt een intens energetisch proces op gang. Het is een levensstroom die ons doet vallen, opstaan en weer doorgaan. De valbeweging, die veel mensen een terugval noemen, raakt de meest verdichte delen van ons aan. Hoe dieper de val was die we ooit meemaakten, en de pijn, emoties of angst moesten wegstoppen om door te kunnen gaan, des te heftiger zien we onszelf nu opnieuw struikelen over bepaalde issues die maar niet tot heling lijken te kunnen komen.
Maar het struikelen gebeurt juist om ons er op attent te maken dat we er rijp genoeg voor zijn om ook deze oude duale imprints liefdevol te deleten. Daarbij is angst één van de grootste drijfveren die ons innerlijk aan het werk zet en ons doet uitreiken naar hogere waarheden.
Ik ben er geen voorstander van om eindeloos in oude velden en levens te blijven wroeten. Er ligt een valkuil dat we onszelf alsmaar blijven identificeren met die oude angsten en met onze gewondheid.
Maar in het alleen maar uitreiken naar het licht zit ook een valkuil, namelijk het uit de weg gaan van de diepst liggende angst en pijn. Je krijgt dan een soort schijnspiritualiteit waarbij de persoonlijkheid niet kan harmoniëren met ons hogere Zelf.
Als bepaalde oude angsten zich keer op keer blijven aandienen, komen ze echt met een boodschap van ons hogere Zelf.
HET OUDE MAG STERVEN
Wat er ook in ons huidige leven gebeurt; het zijn constante reminders van de illusies uit de 'oude wereld' die we gezamenlijk hebben opgebouwd. Hoe meer mensen de oude muren in zichzelf beginnen af te breken en ruimte maken voor iets nieuws, des te intenser de hervormende krachten zich aandienen. Het oude mag sterven! Je mag het laten gaan, zonder te hoeven weten wat jouw hogere Zelf en de Lichtwereld jou er voor in de plaats zullen aanreiken.
De meest hardnekkige, oude overlevingspatronen houden we zelf tot het laatste toe in stand, om welke reden dan ook. Veroordeel jezelf daar niet om... Het heeft te maken met wat er nog ontwikkeld wil worden in jouw bewustzijn. Ieder mens komt zichzelf tegen rondom thema's die gekoppeld zijn aan de eigen, unieke zielenfrequentie. Vanuit die zielenfrequentie heb je altijd keuzes gemaakt die voor dat moment de beste optie leken. Dat je je daarbij ook liet leiden door uiterlijke omstandigheden had meestal te maken met angst voor verlies, ziekte of dood.
BEWUSTE KEUZES BRENGEN HOGERE DIMENSIES DICHTERBIJ
Hoe bewuster je wordt, des te meer je gaat beseffen dat jouw keuzes niet langer op die oude angst, maar op liefde en vertrouwen gebaseerd willen worden. Liefde voor wie jij bent, vertrouwen in dat het echt gaat gebeuren waarvoor jij naar de Aarde bent gekomen. Iedere keuze zet een bepaalde energie in werking. Die keuze betreft ook hoe je wilt omgaan met vallen, opstaan en doorgaan.
Als er iets gebeurt wat jouw ego nog moeilijk vindt, treden onmiddellijk de oude patronen en overtuigingen in werking, tenzij je jouw hogere bestuurskracht pakt. Vanuit die hogere bestuurskracht kun je alles naar een hoger perspectief brengen. Als je in staat bent om jezelf niet mee te laten zuigen door die oude velden, dan activeer je heel andere velden die verbonden zijn met hogere dimensies.
ANGST VOOR VALLEN EN OPSTAAN
Om voorbij de angst voor vallen en opstaan (vallen in de zin van verlies van verbinding met jezelf/ partner/ baan/ huis/ gezondheid/levensdoel/ vertrouwen in het leven) te kunnen groeien heb je bewustzijn en overgave nodig. Moeilijke momenten zijn eigenlijk eye-openers, tenzij jij er een probleem van gaat maken. Je kunt de beschikbare energie van dat moment meteen inzetten om niet meer in de oude velden weg te zakken.
Maak jezelf eerst bewust van de neigingen die jouw ego op dat moment krijgt. Bijvoorbeeld: het wil je in oude angstvibes trekken, het wil gaan projecteren, vechten of vluchten, het kan zich gekwetst of ontkracht gaan voelen, zich slachtoffer of dader gaan voelen etc.
Als het je lukt om het moeilijke moment 'schoon en ongemoeid' te laten, dus het niet in te vullen vanuit je ego, kun je afstand nemen van de situatie. Stel je maar voor dat je letterlijk een stap naar achteren doet, zodat je los komt van het magnetisme van het oude veld. Weet je wat er dan gebeurt? Dan word je omhelsd door het Licht! En dan fluistert er een wezen van Licht in je oor: "Wat zou Liefde (of God) hier nu doen?"
MAG GOD DOOR JOU HEEN WERKEN?
Het zal even oefenen zijn om niet in die bekende, negatieve gedachtenriedels te gaan. Het vraagt om zelfbeheersing om niet meteen te willen gaan handelen vanuit oude patronen. Maar door de stap achteruit te zetten ga je letterlijk de ruggensteun van de Lichtwereld voelen. Let go and let God. Het Goddelijke in jezelf krijgt daarmee eindelijk ook de ruimte om haar licht te laten stralen. Uiteindelijk zul je steeds sneller naar nieuwe inzichten en mogelijkheden geleid worden.
Dat is echt het nieuwe Meesterschap: creëren in plaats van reageren. Wat een ontroerend idee dat we daar nu met steeds meer mensen mee bezig zijn, om dat onder de knie te krijgen (letterlijk: op Aarde te brengen).
MV 
Image: Sandro Botticelli - Mystic Nativity (detail)
Deel I van deze serie, EEN LANS BREKEN VOOR ANGST, vind je als je even omlaag scrollt.
Deel III plaats ik morgen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten