woensdag 4 juli 2018

Geef je over aan het onbekende / Pamela Kribbe channelt Isis / Geplaatst 4 Juli 2018

Geef je over aan het onbekende
Pamela Kribbe channelt Isis
Geplaatst 4 Juli 2018
Lieve mensen, Ik ben Isis.
Ik ben de kracht van de Liefde, de scheppingskracht van het leven en de vreugde van het stromen, bewegen en veranderen. Ik ben constant in beweging. Ik ben niet een persoon, maar ben wel als een persoon afgebeeld, en wel als een godin. Als een vrouwelijke gestalte en dat past wel bij me, want ik ben een vrouwelijke energie, terwijl ik dat tegelijk overstijg. Want in mij is een bron, een punt van eenheid, die in alle dingen is, in alle uitingen van leven: dierlijk, menselijk, mannelijk, vrouwelijk. Het is de energie van het hart, van het licht dat scheppend is, in beweging zet, nieuwe dingen probeert.
Je kunt mij vinden in het stromende water, in een wind die zacht tegen je wangen streelt, in een regenbui die verfrissend werkt en het oude wegspoelt. Ik breng altíjd verandering en vernieuwing met me mee. Dat is mijn aard. Dat is mijn verlangen. Ik ben in ieder van jullie aanwezig. Jij hebt als ziel deel aan mijn stroom; ik ben niet buiten jou.
Maar jullie zijn mij vergeten en ondergedompeld geraakt in een wereld en een maatschappij, die het denken sterk benadrukt; die via het denkproces wil ordenen, maar die daarmee ook het leven insnoert, geen ruimte geeft. Jullie verlangen allemaal naar een meer intense wijze van leven, naar meer beweging, extase, dans, vernieuwing en creativiteit. Tegelijk zijn jullie doodsbang om te leven: je houdt je vast aan zekerheden en structuren uit het verleden, aan vaste overtuigingen over wat goed en slecht is, over wat wel en niet mag. Zo houd je het leven in jezelf tegen; je houdt het vast en laat het niet stromen waar het heen wil. Probeer te begrijpen dat het gaat om het stromen zelf: om het voelen; om het doorvoelen van emoties: zowel die van pijn en verdriet als die van vreugde en blijdschap. Mee stromen met het leven, waar het je ook brengt, is een doel op zich.

Jullie zijn vaak bezig een doel te verwezenlijken dat min of meer buiten je ligt, met een doel in de buitenwereld. Dat doel kan te maken hebben met werk, bijvoorbeeld een nieuwe baan, maar het kan ook te maken hebben met een bezielende invulling van je vrije tijd. Het kan te maken hebben met je woonsituatie of met iets nieuws dat je wilt opbouwen. Maar ook kan het te maken hebben met relaties, met het vinden van de ware partner.
Dit zijn allemaal min of meer vastomlijnde doelen waar je naar verlangt en waar je naar uitkijkt, waar je je zinnen op zet. Het leven heeft er echter een handje van op allerlei manieren omwegen of zelfs rechtsomkeert te maken: naar het tegenovergestelde van wat je had gehoopt, gedacht, verwacht, verlangd. Kortom, vanuit de menselijke geest gezien is het leven grillig; het leidt je naar dieptes, naar pieken en dalen die je niet had verwacht. Maar daar ben je dan, daar bevind je je. Wat moet je er nu mee?
Leer te leven en laat te gefixeerde doelen los. Het leven heeft betekenis en wil je ergens brengen. Geef je over aan het onbekende. Durf te leven zonder dat je de bestemming kent. Voel het leven zelf! Voel het nu in je lichaam! Je lichaam is een geschenk van het leven, van zowel aarde als hemel; het is constant bij je en geeft je seintjes over het leven binnen in je.
Word je bewust van je voeten op de grond, van het bloed dat door je heen stroomt. Voel dat je hart pompt en het bloed rondstuurt door alle aderen van je lichaam heen. Het levende bloed in je bezit veel meer informatie dan je alleen fysiek of chemisch kunt beschrijven. De energie van je ziel stroomt door heel je lichaam, is deel van al je cellen. Bij elke ademtocht maak je contact met je ziel en probeert de ziel in jou door te stromen, je te bezielen. Daar waar je de ziel tegenhoudt, uit angst of onwetendheid, kan het lichaam storingen gaan vertonen, lichtelijk blokkeren of zelfs ziek worden. Jouw lichaam heeft je ziel nodig; het functioneert niet zelfstandig, los van jouw bezieling. Daarom is het zo belangrijk contact te maken en te houden met je ziel: de ware bron van leven in je, tevens de ware bron van geluk en lichtheid.
Word je nu bewust van je ziel zoals deze in je lichaam aanwezig is. Zie haar niet als buiten of boven jou, maar voel haar als aanwezig in al je lichaamscellen. Begin eens bij je voeten. Voel hoe ze contact maken met de aarde; denk eens aan de vele stappen die je hebt gezet op haar huid, het aardoppervlak. Zie zo’n situatie in de vrije natuur voor je. Voel hoe je voeten tintelen, hoe ze zelf contact willen maken met de aarde, de aarde willen voelen; voel het zand, de aarde of de rotsen tegen je tenen. Voel een bruisende energie stromen in je voeten, die gevoed willen worden door de aarde en haar liefde. Voel de levensstroom vanuit je voeten omhoog gaan door je onderbenen en kuiten; laat die stroom rustig rondcirkelen in je knieën, en dan omhooggaan door je dijen heen naar je heupen en je bekken.
Wanneer je dit herhaaldelijk bewust doet, zul je gaan voelen dat mentale spanning, veroorzaakt door overmatig denken en piekeren, wordt afgevoerd. De levensstroom die je hierbij voelt is tegelijkertijd aards en bezield door iets hogers: jouw ziel, de wijsheid van jouw ziel gaat een verbinding aan met de wijsheid en kracht van de natuur.
Open je hart en ontvang mijn energie, die ook van jou is.

Ik ben een brug tussen hemel en aarde, en jullie zijn dat ook. Je bent hier om bezieling te brengen. Allereerst om bezield te raken door je eigen inspiratie en je unieke zelf; en vervolgens om die uit te laten stromen, vrij en zonder te gefixeerde doelen. Kijk waar het leven je spontaan wil brengen; je hoeft het niet meer te sturen, te controleren. Die mentale controle kun je rustig een beetje loslaten.
Laat je nu omarmen door de levensstroom, die je zojuist in je benen voelde. Laat die verder omhoog cirkelen: door je buik, door je zonnevlecht, en door heel je hartstreek en borst. Voel het bruisende licht in je lichaamscellen en laat ze tot jou spreken. Vraag je eigen lichaamscellen: “Wat hebben jullie nodig van mij?” “Wat brengt jullie meer tot leven?”. “Laat alles weer stromen en maak me blijer”.
Blijdschap en vreugde geven een enorme energie; ze vormen de essentie van het leven. Leven is bewegen, is schepping, en die ontstaat vanuit vreugde. Dat is de grote motor achter de schepping: een overdonderend gevoel van vreugde, dat zich wil vermeerderen, vol met een samengebalde scheppingskracht, die op een goed moment ontkiemt en zich uitstort, een stroom van vreugde, die zich uit in allerlei levensvormen: planten, dieren, mensen, noem maar op. 
De kern van het leven is vreugde en door die op te zoeken in je eigen bezielde lichaam, breng je haar terug in je leven van alledag. Stel je er voor open! 

Vraag je af: “Waar houd ik het leven in mij tegen?”, “Is er iets, misschien iets kleins, dat ik kan veranderen om mezelf weer terug te geven aan het leven en het te durven vertrouwen?”
Als laatste vraag ik jullie de stroom van bezieling en licht, die nu je benen, je buik en je hart vult, door te laten gaan naar je hals, je nek en je hoofd. Word je volledig bewust van je hoofd; laat er een frisse, blauwe energie in stromen. Laat het gebeuren. Ook je derde oog in het midden van je hoofd, achter je fysieke ogen, laat je doorstrómen met een lichte, frisse, blauwe energie. Vraag of je alle overtollige ballast mag laten wegspoelen: het piekeren, misschien een teveel aan waarnemen vanuit het derde oog; vraag dat alles wat niet meer nodig is, mag wegspoelen. Geef hiervoor je toestemming. Laat alles los wat je niet nodig hebt.
Als je dit doet, kun je voelen dat de energie op je kruinchakra helderder wordt; die wordt als het ware geactiveerd. Dit is je verbinding met het licht, met de kosmos, met je ziel; die wordt vaak geblokkeerd door je denken, met name door je piekeren en analyseren. 

Soms kun je vanuit je innerlijk oog - je derde oog - erg betrokken raken bij mensen of situaties; dit kan de verbinding met je ziel enigszins belemmeren. Voel de zuiverheid en helderheid van je kruinchakra boven op je hoofd. Voel het hemelse licht, de eeuwigheid, die in dit chakra zetelen. Laat het maar even over je heen spoelen als een douche, een herinnering aan thuis, aan waar je vandaan komt. Voel hoe kosmos en aarde in jou heel natuurlijk samenkomen. Ze horen bij elkaar en willen samen dansen. Je kunt het leven vertrouwen. Het is vol betekenis en goedheid. Het wil je brengen waar je zijn moet.

Ik ben een boodschapper van het leven en nodig je uit om je in vertrouwen over te geven aan het licht en aan de natuurlijkheid in jezelf.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten