woensdag 6 december 2017

12:12 Poort – Tijd van Herinnering / 4 december 2017 / Jenny Schiltz

De channeling van Jenny Schiltz nog even in het nederlands ;-)

12:12 Poort – Tijd van Herinnering
4 december 2017 / Jenny Schiltz

Dit is een heel belangrijke tijd, een die beschreven is door mijn team als de Tijd om je te Herinneren. Die begon in de derde week van november en zal tot in de derde week van januari verder gaan. Deze tijd zal de energetische poorten omvatten zoals de 12:12, de 1:1 en de 1:11 van januari. Daar deze poorten belangrijk zijn, wordt me verteld dat de hele tijd zijn betekenis heeft.
Wat de Tijd van Herinnering betekent zal voor ieder mens anders zijn. Voor sommigen zal het de belichaming betekenen van hun hoger aspect, voor weer anderen zal het een her-bepaling zijn van wie ze zijn, en voor weer anderen zal deze tijd een trigger zijn om nog dieper te ontwaken. Waar je ook zit in dit proces, hij is intens. Er zullen lessen zijn, triggers en intense downloadingen. Dit is een marathon en geen sprint, zoals mijn team me er weer aan laat denken.


Ik zat met mijn team bijeen om een grotere duidelijkheid te krijgen omdat die energieën je laten worstelen om concepten bijeen te halen. Dus besloot ik dat het tijd was om vragen te stellen. (hopelijk schijnen ze niet algemeen of buiten de orde) en om er gewoon naar te luisteren:

Wat betekent de Tijd van Herinnering?
Die betekent dat iedereen wordt getoond wie ze zijn en ook wie ze niet zijn. Men zal zien wat ze moeten, ervaren wat ze moeten doen om volledig in hun kracht te stappen en alles te belichamen dat ze zijn. Een ander wordt heel duidelijk getoond waar ze hun macht hebben weggegeven aan instellingen, geloof en andere mensen. De meesten van jullie zullen een samensmelten van beiden beleven. Terwijl je alles dat je bent op elk moment belichaamt, zal alles dat je niet bent ook aan het licht komen. Begrijp dat je op elk moment een keuze wordt gegeven.
Welk soort keuze?
Je wordt een keuze gegeven om voorbij alle twijfel en ongeloof te gaan en om te eren wie je weet dat je in de kern bent. Om dit te doen moeten alle lagen van de matrix wegvallen. Dit kan bevrijdend zijn voor sommigen maar velen beleven diep ongemak omdat alles dat ze weten wordt uitgedaagd.
Zit iedereen in die Ziel belichamingsfase?
Ja, in een of andere fase. Zelfs het begin van iemands ontwaken die eerste trigger, kan gezien worden als het begin van de belichamingsfase.
Zijn de eerste ‘golfers’, wegwijzers en pioniers in de laatste fase van belichaming?
Ja, maar begrijp dat Zielen belichaming moment voor moment gebeurt. We geven de voorkeur aan de term Verankering in de Zielen Bron of wat wordt geweten als de IK BEN voor degenen in die groeperingen. Het is een specifiek intense en stoffelijk eisende tijd voor iedereen die dit proces ondergaat en velen merken de noodzaak om zich totaal uit de collectieve energieën weg te trekken.
Loopt dit samen met de tijdslijn convergentie die plaats vindt?
Ja en de positionering van de aarde in het Galactische veld. Het is de tijd waarop velen hebben gewacht, maar niet velen begrijpen wat het betekent om in deze tijd te leven.
Is dit waarom ongerustheid in velen wordt verhoogd?
Ja, in deze tijd stort veel ineen van binnen en buiten je. Dichtheid gaat door om de menselijke vorm te verlaten, stort ineen wat er eens was en laat de groei van grotere activeringen toe. Tegelijkertijd stort veel in, in jullie buitenste werkelijkheid als er meer ontwaken.
Het is het weigeren van deze ineenstorting die veel ongerustheid veroorzaakt in het lichaam. Men moet zich bewust zijn dat niet allen voelen wat het betekent om er eigenaar van te zijn.
Een van de hoofd symptomen die worden genoemd en persoonlijk gevoeld, is ongerustheid. Die schijnt in golven te komen en een paar van die golven troffen mij terwijl ik niet op mijn hoede was. Ik merk dat ik een paar keer per dag zeg: “Is dit van mij?” en dan bedoel ik de ongerustheid en vaker is het antwoord nee. Dan catalogiseer ik de emotie en laat die los.

Er is een interessant gevoel van “een olifant die op mijn borst zit,” tot op het punt voelend dat ik dacht dat ik geen diepe ademhaling meer kon inhalen. Onder dit gevoel van ongerustheid – omdat deze van mij was, zat boosheid. Ik liet me zelf dit voelen en huilde totdat er niets meer was om los te laten en toen verdween de druk op mijn borst.

Perspectief helpt, dus onthoud dat geen van deze emoties of symptomen er zijn om je te beschadigen, maar om je te helpen om in meer te gaan dan we zijn.
Je had eerder gezegd dat we op een keuze punt zitten. Kun je daar meer over zeggen?
Je focus en deelname is belangrijker dan ooit. Men kan het nieuwe niet scheppen als je blijft vastzitten aan het oude. Maar, men kan alleen het nieuwe scheppen door te observeren wat niet werkte in het oude. Er is een verschil tussen observeren en je hechten aan de energie. Alles dat aandacht krijgt groeit niet alleen maar wordt meegedragen in de nieuwe tijdslijnen totdat het volledig wordt vrijgegeven. Men moet kiezen wat waard is voor hun aandacht door gewoon jezelf te vragen: “Is dit wat ik graag bij me wil hebben als ik evolueer in hogere tijdslijnen?”

Velen geloven dat ze moeten vechten tegen wat gebruikelijk was om te veranderen; dat ze boos moesten worden. Maar niets kan verder van de waarheid zijn. Als men volledig de kracht van schepping begrijpt, zullen ze zien dat door niet langer de stem of de wekker te zijn, die frequenties niet langer van binnen worden meegedragen.
Dat snap ik, omdat ik merk hoe minder ik me focus op wat er fout is in de wereld, hoe meer mijn werkelijkheid stroomt.
Dat is juist, Maar dit is een geloof systeem dat net zo goed ook schadelijk kan zijn. Omdat je meer van je authentieke zelf wordt, zal je worden getoond wat niet langer in verbinding is. Soms houdt deze demonstratie gebeurtenissen in die als pijnlijk kunnen worden gezien. Maar, zelfs als er pijn is en ongemak, zit men in de stroom als ze die gebruiken om te groeien of om in een andere richting te gaan of genezen waar er disharmonie is. In de spirituele stroom zijn betekent niet dat het leven altijd volmaakt is, dit geloof brengt verwachtingen mee die niet kunnen worden ontmoet. Het is deze verwachting die de meeste twijfel schept van binnen en die het groei proces verhindert.
Als we kijken naar wat er gebeurt in de gemeenschap betreffende het niet bedekken van diep seksueel misbruik in onze beschaving, schijnt dit enorm te zijn. Hoe kan men dit niet brengen in een nieuwere tijdslijn?
Hierbij en bij de vele onthullingen die nog komen, kan men gewoon observeren wat er wordt vrijgegeven zonder er aan vast te zitten. Het is eerst belangrijk om te taxeren hoe die onthullingen je laten voelen. Welke emoties voel je? Hoe heb je een deel gespeeld in hoe jullie wereld uit balans is gekomen? Waar gaf je je kracht weg als een Soeverein wezen? Toen dit eerst werd ingezien, is het essentieel om dan de emoties los te laten met vergeving van alles, meest belangrijk ‘t zelf. Dit zal verzekeren dat het niet is mee genomen naar je hogere tijdslijn.
Veel mensen vergelijken vergeving met om dat niet naar justitie te brengen.
Als men zichzelf vergeeft of een ander, schept dat ruimte voor healing die plaats vindt, voor onvoorwaardelijke liefde om binnen te komen. Dit betekent niet dat men niet verantwoordelijk wordt gehouden. Denk er over na hoe je je kracht aan een ander hebt gegeven, verwachtte je geen gevolgen? Dit is niet anders dan de gevolgen die men ervaart als zij degenen zijn om de kracht van een ander te nemen.
Maar, men zal ontdekken dat als justitie zonder vergeving wordt gezocht dat het een eeuwig durende cyclus is van schuld, blaam en boosheid. Een waar men niet in staat is om zich van weg te trekken.
Je noemde dat dit een keuze punt is met betrekking tot hoe wij de komende veranderingen zien. Kun je dat uitleggen?
Indien ieder van jullie je kristallijnen vorm activeert, zal dat helpen om anderen te activeren en dit zal de schaduw nog meer voortbrengen. Jullie aarde ondergaat ook een gelijkaardig proces en op zijn beurt helpt deze om de schaduw collectief bloot te geven. Daar kan over nagedacht worden als een grote zuivering.
Daar dit onprettig kan zijn, is het belangrijk om je te realiseren dat het niet is dat de wereld donkerder wordt, omdat alles dat voortkomt er al was, het was gewoon verborgen.
Je zei me om degenen te observeren die verwoesting en chaos willen. Ik voelde dat het een belangrijk iets was om te begrijpen.
Ja, want er zijn degenen die verwoesting van alle systemen willen ondanks de inslag. Er is ongeduld bij dit denken en het is vaak gelaagd met de noodzaak om juist gevonden te worden. Er zit een groot belang bij en zorg dat genomen wordt in het ontwakingsproces omdat de timing essentieel is om te verzekeren dat het zo gesmeerd als mogelijk gaat. Het wegdoen van de sluier, van de controle programma’s in een ogenblik, veroorzaakt niet te repareren schade aan velen.
Het is essentieel dat in alles dat gedaan wordt om dit proces te helpen, gedaan wordt met de bedoeling dat het Hoogste God van Iedereen Gedaan Wordt.
Er zijn een aantal mensen, dieren en zelfs planten die de aarde in deze tijd verlaten. Er is veel geschreven over degenen die hun licht niet kunnen verheffen en geforceerd zijn om de aarde te verlaten. Is dit juist?
Er is geen goed of fout, goed of slecht; geen hogere of lagere vibratie. Er is alleen keuze en de wens naar een ervaring. Men moet kijken naar hun behoefte om een hiërarchie te scheppen van zelf-waardering.
Wat kunnen mensen doen om door deze Tijd van Herinnering met Gemak en Genade heen te gaan?
Ten eerste zou men moeten kijken naar hun definitie van gemak en genade. Omdat dit ook gebruikt kan worden als een maatstaf waarbij je jezelf in gebreke ziet. We zouden veel liever je zien focussen op je groei en de diepe veranderingen die in je plaats vinden. Wat er plaats vindt is niet eerder gedaan, daarom is er geen barometer waarbij je je zelf of een ander kunt beoordelen.
Het is belangrijk om de tijd aan de kant te zetten om de integratie te laten gebeuren van je ziel om plaats te vinden. Het is om deze reden dat velen de oproep hebben gevoeld om hun leven te vereenvoudigen. Luisteren naar je lichaam is van het uiterste belang.
Er zijn veel activeringen en downloadingen aan het gebeuren die grotere begrippen zullen gaan brengen en zelfs herinneringen van alles dat je bent. We stellen voor om deze inzichten niet uit te zetten omdat ze nuttig zijn in het her-opeisen van je kracht en die van alles opruimen dat dit proces verhindert.
Zoals altijd zal water, mineralen en om een tijd door te brengen in de natuur helpen om het zenuw stelsel te verzachten. We raden groepswerk aan met gelijkgestemde zielen omdat dit helpt bij de verbreding en activering van alles dat je bent. Hulp verkrijgen van je leiding team en de vele modaliteiten die beschikbaar zijn is ook nuttig.

Het meest belangrijk is zelf-liefde en de geconcentreerde poging om vrees en verwachtingen los te laten die gewikkeld kunnen worden in dit proces. Alles gaat door zoals gepland.
Een cliënt van me was bezorgd dat met haar drukke leven om voor anderen te zorgen, dat haar gebrek aan toewijding bij dit proces zou betekenen dat zij “de boot zou missen”. Haar team zei haar dat ze de “boot niet zou missen” en dat alles dat er gebeurt “God’s Genade” is.
Ja, elke poging wordt gemaakt om alle zielen te helpen door de komende veranderingen heen zodat ze de doelen bereiken zoals hun ziel bedoelde. Men hoeft zich niet bewust te zijn van deze hulp om die te verkrijgen. Ieder van jullie valt onder God’s Genade.
Dank je voor je hulp vandaag!
Dat is onze eer geweest.
Ik hoop dat deze vraag en antwoord sessie nuttig is geweest. Het is echt een verbazende tijd maar echt intensief ook. We moeten op ons gemak zijn met onszelf en van onszelf houden en anderen door deze overgang heen.
Jenny Schiltz

Geen opmerkingen:

Een reactie posten