vrijdag 28 juli 2017

Wat Is Tussenin Waar Jullie Nu Zijn en Waar Gaan Jullie Heen? De Arcturianen via Suzanne Lie / 25 juli 2017

Wat Is Tussenin Waar Jullie Nu Zijn en Waar Gaan Jullie Heen?
De Arcturianen via Suzanne Lie /25 juli 2017
Lieve Arcturianen,
Wij, degenen die “Ascenderen” hebben wat vragen die wij jullie graag willen stellen:
Wat is “tussenin” waar wij zijn en waar gaan wij heen?
Wat is “tussenin” wie wij nu zijn en wie wij worden?
En ook, hoe beïnvloedt :wie wij worden” “waar wij heen gaan?”
Wij de Arcturianen zijn blij om jullie vragen te beantwoorden:
Lieve Ascenderenden, jullie, de leden van de mensheid zijn er tussenin net zoals Gaia er tussenin is. Maar vele zijn zich niet bewust van dit feit. Veel mensen denken dat zij al gereed zijn met dat waarvoor zij kwamen om te leren.
Sommige mensen denken dat zij pas begonnen zijn met te leren waarom zij kwamen naar de Aarde gedurende dit NU om te leren en sommige mensen denken dat zij alles weten.
Deze mensen, wat een groot percentage van de mensheid is, zijn vooral gericht op welke driedimensionale taak dan ook die zij aan het doen zijn zodat zij gelukkig kunnen zijn, en om goed voor hun familie te zorgen, hun persoonlijke realiteit begrijpen en/of gewoon aan het overleven zijn.
Gaia heeft zo’n diversiteit aan mensen dat het geen wonder is waarom Zij zoveel moeite heeft met Haar Planetaire Ascentie. Alleen naar verhouding een klein percentage van mensen zet zichzelf in om te helpen met de taak van de Planetaire Ascentie.
Maar het aantal mensen gaat wel meer en meer omhoog.
De meeste mensen weten niet wat Ascentie is en hebben nooit gesproken met een “Hoger Wezen” van welke soort dan ook, en nog veel minder met hun Hogere Zelf. Maar dat aantal mensen is aan het verminderen. Voor de nieuw ontwaakten, is deze vorm van “groeien” het proces van het zich herinneren over wie zij altijd zijn geweest, maar zijn vergeten.
Jammer genoeg, is de technologie voor degenen die er alleen om geven “voor zichzelf geld te verdienen” ook aan het toenemen. Waarom is deze “nieuwe vernietiging van de mensen en de Aarde” technologie aan het groeien? Het feit is als meer van deze destructieve technologie aan het toenemen is, meer en meer mensen aan het ontwaken zijn voor het feit dat de Aarde een levend wezen is.
Dan, de mensen die zichzelf beschouwen van meer belang te zijn dan de gehele planeet, worden herkend als “vlooien op de hond.” Wat deze vernietigende mensen zich nog niet afvragen, als de “hond/planeet” verloren zou gaan, waar zouden de vlooien heengaan?
“Oh, maar de Aarde kan nooit verloren gaan,” zeggen ze omdat zij zich niet bewust zijn hoe vaak Gaia tot een “bijna-dood” ervaring is gekomen.
De meest uitdagende periodes voor Gaia waren toen Haar beschermmantel kwijt was, toen de val van Lemurië en toen viel Atlantis, en er waren de Wereldoorlogen, het laten vallen van aan atoombom en het “testen van nucleaire bommen,” evenals de nucleaire vernietiging, de ramp van Tsjernobyl.
Vervolgens werd al deze vernietiging gevolgd door vervuiling en vergiftiging van Haar Aarde via de “meststoffen”, verdelgen van de wateren door Schepen, evenals steden, het zich ontlasten van hun afval in de oceaan en afbraak van Haar Lucht door de uitstoot van de grote fabrieken evenals door de uitstoot van de vliegtuigen.
Het kan lijken dat “iemand” heeft geprobeerd de Aarde te vernietigen. Om te beginnen, veel van degenen die Gaia aan het vernietigen of schaden zijn leven NIET op de Aarde.
Maar als degenen die de Aarde aan het vernietigen zijn niet op de Aarde leven, waar leven zij dan?
Zij leven op de 3D Matrix, welke was gecreëerd om Gaia lang genoeg op Haar as te houden zodat Zij haar Planetaire zelf kon helen na het vallen van Lemurië en Atlantis.
Gaia was het best goed aan het doen met haar wederopbouw, dankzij Haar geliefde zusterplaneet Venus. Dat is tot de “moderne mensheid”, met hun onvermogen om te denken dat elk levend ding sterker zou kunnen zijn dan een mens.
Zelfs de planeet waarop de mensen leefden was minder belangrijk dan het vermogen van de mensen om geld te “maken”, behalen van “macht over” en het domineren over anderen. Deze “verlorenen” zoals wij ze noemen, leefden op de planeet die hun het licht van de Zon gaf, het belangrijke water dat zij konden drinken, de lucht die zij konden inademen en de solide Aarde waarop zij hun woningen konden bouwen.
Deze “woningen” zijn groter en groter geworden zo dat de verlorenen genoeg ruimte kunnen hebben om meer en meer “dingen” neer te zetten die waren uitgevonden zo dat de steeds groeiende bedrijven en extreem rijke mensen konden laten zien hoeveel “macht” zij hebben over alle anderen.
Maar, wat als er andere mensen op de Aarde waren, evenals wezens van andere planeten, die volledig verwerkelijkt zijn met hun EIGEN “Kracht van Binnen” en die GEEN verlangen hebben om Macht Over iedereen en ieder ding te hebben.
Wat als deze mensen zich beseffen dat Onvoorwaardelijke Liefde de Kracht van Binnen aanmoedigt en Geven aan Anderen hun harten en geesten opent naar/voor een andere werkelijkheid? Wat als meer en meer mensen zich beseffen dat er een “simultane realiteit” is die resoneert met een hogere frequentie dan hun “fysieke realiteit?”
Wat als deze mensen zich volledig realiseren de Kracht van Binnen van de Onvoorwaardelijke Liefde en anderen vertelden over hun verbazingwekkende ontdekking?
Wat als deze mensen begonnen te delen met zoveel mogelijk anderen als zij dat kunnen, dat “Onvoorwaardelijke Liefde” de “Kracht van Binnen” aanmoedigt en “Geven aan Anderen” hun harten en geesten opent naar een andere soort van realiteit?
Wat als mensen zich beginnen te beseffen dat Onvoorwaardelijke Liefde, Kracht van Binnen en Geven aan Anderen, hun harten opent en hun geesten uitbreidt naar een andere soort van realiteit waarin de mensen de zorg dragen voor de planeet waarop zij leven?
Deze nieuwe “manier van samenstellen van het leven” waarin Onvoorwaardelijke Liefde Geven aan Anderen aanmoedigt, ook het zaad voor Kracht van Binnen plant.
Zodra de macht is waargenomen als een middel om de wezens op Gaia beter te helpen, evenals Moeder Aarde zelf, wordt de Kracht van Binnen, een geschenk om aan anderen te geven liever dan een middel om anderen te domineren.
Deze mensen van Kracht van Binnen en Onvoorwaardelijk Houden van, weten iets dat NOOIT heeft plaatsgevonden bij de Macht OVER Anderen mensen. Hoe wisten ze dat?
Zij kenden dit van het ervaren van het leven van een leven als Dienstverlening aan Anderen, dat dit een veel grotere Kracht van Binnen creëert dan het leven van een leven van Dienstverlening aan het Zelf. Zij leerden dat Kracht van Binnen als een bron is die zichzelf bijvult iedere keer dat zij een dronk namen.
De Kracht van Binnen creëert een voelen van ZELF Liefde. Deze ZELF Liefde staat hen toe om van anderen evenveel te houden zoals zij van zichzelf houden. In feite, door het Onvoorwaardelijk houden van anderen, ontdekten zij dat zij eveneens Onvoorwaardelijke van zichzelf konden houden!
Ondertussen, waren de Macht Over mensen druk bezig met het bestelen van de armen en met het creëren van oorlogen zodat ze steeds meer en meer geld konden verdienen om meer en meer Macht Over anderen te hebben. Feitelijk, de Macht Over anderen waren zo druk bezig met eerst voor zichzelf te zorgen, liever dan zorg te dragen over anderen, dat zij niet beseften dat er zich iets was begonnen te veranderen.
Omdat de Macht Over mensen keken naar wat zij konden kopen met het geld dat zij verkregen door het hebben van Macht Over Anderen, beseften zij zich NIET dat iets anders was. Intussen, degenen die leefden met Kracht van Binnen waren in beweging naar/in hogere en hogere staten van bewustzijn.
Daarvoor begonnen degenen van Kracht van Binnen hogere en hogere dimensies van werkelijkheid waar te nemen. Daardoor waren zij in staat om te voelen, te weten en anderen te vertellen dat er iets omtrent Moeder Aarde begon te veranderen.
Eigenlijk, begonnen zij te beseffen dat ook hun eigen fysieke lichamen begonnen te veranderen. Beetje-bij-beetje, steeds meer van deze Anderen van de Dienstverlening begonnen met uitstralen, uitzenden een vorm van Licht die de Macht Over anderen nooit eerder hadden gezien.
De Macht Over anderen begrepen niet waarom dit Licht hen beangstigde.
Misschien was het omdat zij op de een of andere manier wisten dat zij NOOIT de Macht Over dit licht konden hebben of Macht Over een ieder hebben die resoneerde met dit licht.
Dus, deze “lichtmensen” van Kracht van Binnen begonnen te verdwijnen uit de waarneming van degenen met Macht Over. Als steeds meer van de Kracht van Binnen, Lichtmensen, verdwenen, wilde niemand meer kopen wat de Macht Over anderen verkochten, lezen wat zij schreven, of luisteren naar wat zij zeiden.
Meer en meer, begon er gat te groeien tussen de mensen van Kracht van Binnen die kennelijk helderder en helderder gingen stralen binnen het “licht,” en de Macht Over anderen mensen, die steeds meer en meer geld verloren, door niet gewild wat zij moesten verkopen en niemand wilde nog luisteren naar wat zij te zeggen hadden.
Het meest belangrijke, NIEMAND wilde hun oorlogen meer vechten zo dat degenen van Macht Over anderen meer en meer geld konden maken om meer en meer Macht Over anderen te hebben. Daarom besloten degenen van Kracht van Binnen dat zij helemaal geen geld nodig hebben.
Omdat zij allemaal hun Macht van Binnen aan het ontdekken waren, konden zij samenwerken om te creëren wat er dan ook maar nodig mocht zijn en het DELEN met wie dan ook het maar nodig heeft. Zij ontdekten dat ze konden communiceren met Gaia om te ontdekken waar het voedsel was, welke voedsel voedzaam was, hoeveel vis te vangen zonder hun populatie te beschadigen.
Eigenlijk, waren zij gelukkig “om gewoon te krijgen wat zij werkelijk nodig hadden” omdat zij gelukkig waren met hun leven. Groepen van mensen begonnen zich te verzamelen om het werk te doen wat nodig was op het land op organische wijze, om educatieve programma’s te vormen, om de zieken en de ouderen te helpen en om te zorgen voor de levensvormen van Gaia op welke manier dan ook het nodig was.
Toen gebeurde het!
Één voor één en twee-bij-twee, dan, honderd-bij-honderd, degenen van de Kracht van Binnen begonnen hun weg te vinden om te leven in de bijzondere werkelijkheid die hen had geleerd hoe te leven via de Kracht van Binnen. Zij waren het vergeten dat zij het hadden geleerd, doen denken aan, wakker gemaakt, maar NU herinnerden zij het zich.
Zij begonnen allemaal hun dromen te delen, hun innerlijke berichten en de informatie die zij van Gaia zelf ontvingen. Eindelijk, na vele eeuwen, werden de mensen en de planeet ÉÉN!
“Oh NEE!” zeiden degenen van Macht Over, die bang werden. “Wie kunnen wij nu controleren?”
Wat dachten jullie ervan om te leren om jullie ZELF te controleren?” Sprak een stem die alleen degenen die bereid waren om te veranderen konden horen.
“Onszelf controleren?” overwogen zij.
Zie, zij spendeerden hun levens door zo bezig te zijn met het controleren van anderen dat zij zich nooit beseften dat iemand anders hun aan het controleren was.
Nu dit is toen de echte verandering zich begon te manifesteren.
Het controleren van hun Zelf-Controleren van hun Zelf? Wat betekende dat?
Zij hadden hun leven zo gespendeerd zo bezig met het controleren van anderen dat zij  zich NOOIT realiseerden dat zij NIET hun zelf aan het controleren waren.
En dan, voor sommige plotseling en ERG langzaam voor anderen, begonnen zij zich te realiseren dat het “hersenspoelen” dat zij hadden gebruikt voor anderen, altijd op hen was gebruikt. Deze onthulling nu maakten hen erg boos.
Maar op wie zouden zij boos kunnen zijn? Zij zouden boos kunnen zijn op hun ouders en degenen van “Macht Over” die hun hele leven hadden geregeld. Maar ze zouden ook boos kunnen zijn op zichzelf. Ten slotte, waren ze “gehoorzame soldaten” geweest, die precies hadden gedaan wat degenen die de Macht Over hen hadden hen geleerd hadden om te doen.
Toen, tot hun verbazing, realiseerden zij zich intens dat zij net zo goed een “slachtoffer van anderen” waren, net zoveel als zij anderen een slachtoffer hadden gemaakt van hen.
Het was toen dat degenen van Kracht van Binnen herkenden dat hun langdurige vijanden van de Macht Over” hun hulp nodig hadden.
Zonder te aarzelen, stuurden degenen van Kracht van Binnen Onvoorwaardelijke Liefde en Violet Vuur naar AL degenen van Macht Over. Zij discrimineerden niet over degenen die “veel macht over” anderen hadden en degenen die enkel “een kleine beetje macht over” anderen hadden. Zij waren allemaal broeders en zuster in de mensheid en zij weten dat het hun plicht was en vreugde om degenen te helpen die verloren waren in het duister om hun eigen innerlijke Licht te ontdekken.
Degenen van Kracht van Binnen wisten dat dit Innerlijke Licht de ‘eens verlorenen” zou aarden in het grotere en grotere licht dat steeds helderder en helderder scheen, dag aan dag, op elke manier in beiden voertuigen van het persoonlijke/menselijke en het planetaire/Aarde.
Degenen van Macht Over wisten dat dit Hogere Licht, wat geleidelijk aan “Innerlijk Licht” zou worden, degenen zou aarden die eens verloren waren geraakt in de duisternis.
Zij wisten ook dat iedere dag, op iedere manier, hun Innerlijk Licht steeds meer helderder zou gaan schijnen.
Wel, dit is waar het verhaal ophoudt, want het wordt steeds meer een Nieuwe Werkelijkheid. Maar wij bedanken jullie voor het luisteren, het lezen en nodigen ieder van jullie uit om JULLIE  EIGEN gelukkige afloop te creëren van dit verhaal, evenals voor al de andere “verhalen” die jullie van anderen zullen horen wanneer jullie jullie Kracht van Binnen aanbieden om anderen om te helpen hun Innerlijk Licht te vinden.
Zegeningen, wij zijn de Arcturianen en de Leden van jullie Galactische Familie.
Wanneer jullie een persoon ontmoeten die eruit mag zien dat hij/zij van een andere planeet kan komen, stuur hen wat Onvoorwaardelijke Liefde en Violet Vuur.
Wanneer jullie geschenk aan jullie wordt teruggegeven, zullen jullie weten dat jullie een lid van jullie Galactische Familie hebben ontmoet. Meer dan ooit, zijn wij ÉÉN binnen dit NU.
Zegeningen van de Arcturianen en onze Galactische Familie.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten