zaterdag 1 augustus 2020

Titel: Hartgedragen oorsprong ~ Manuela v/d Knaap


Titel: Hartgedragen oorsprong

Dit artikel beschrijft het innerlijke en uiterlijke proces van de volle Maan in Waterman van maandag 3 augustus 2020. Er wordt een bijzondere nieuwe ‘goddelijke’ oerlaag van onze Aardeverbinding wakker. Hierdoor ontstaat er een nieuw soort hartgedragen verbindingen met alles in jouw wereld, die je de weg wijzen naar waar je zonder weerstand en vanuit je hart kunt stromen en leven. Ook het coronabeleid komt aan bod met inzicht hoe jij je eigen stroom kunt volgen. Ik wens je veel leesplezier…
*
Overweldigend liefdevol
Deze volle Maan is weer een bijzondere en laat zien dat het een initiatie is waardoor een nieuwe laag vrijkomt van oerkracht van het Goddelijke Wezen dat de Aarde in wezen is. De elementaire oerkracht van het Wezen van de Aarde wordt nu in een nieuwe laag wakker. De essentie van deze kracht is van een nieuwe orde en bezit een elementaire oerkracht die licht, sprankelend, moeiteloos en alles overweldigend liefdevol is. Dit is een andere laag dan de zielslaag van de Aarde die Gaia heet. De verbinding die de mens met deze nieuw geboren oerkracht maakt, is een cruciale stap in de ontwikkeling van de mensheid en brengt ons van overleving naar leven vanuit ons goddelijke oerpotentieel. 
*
Oer-potentieel
Er ontstaan op dit moment allemaal nieuwe krachtcentra over de Aarde die deze nieuwe Wezenlijke oerkracht van de Aarde uitdrukken. Deze oerkracht begint nu ook te communiceren met het lichaam en het bewustzijn van hen van wie de Godsvonk al wakker is en (gedeeltelijk) belichaamd wordt. Door die verandering van deze Aardeverbinding, verandert de energetische uitdrukking van het staartbeen en de stuitchakra en indirect heeft dit ook invloed op de hersenstam en de rest van ons lichaam en energielichaam. Wat er dan wakker wordt lijkt op een extra zintuig in het staartbeen, waarmee we kunnen communiceren, gedetailleerd waarnemen en voelen. De oorsprong van onze Aardeverbinding wordt hiermee hersteld en er worden zelfs extra kwaliteiten aan toe gevoegd, die zo’n enorme majestueuze authentieke kracht integreren dat het de mogelijkheden die dit vrijmaakt, onze wildste dromen overstijgt. Dit is de menselijk oer-bedoeling en het oer-potentieel die nu eindelijk wakker worden in ons. 
*
Van overleven naar leven
Het staartbeen met de stuitchakra en de hersenstam hebben een oeroude (spiegelende) relatie met elkaar. Er is een diepe transformatie gaande van overleven naar leven vanuit ons menselijk oer-potentieel. Toen we op Aarde in de dualiteit van de Matrix gevangen raakten, waren de gevoelens van schuld en schaamte overweldigend. Omdat we deze ervaringen niet konden verwerken is toen het onderbewustzijn ontstaan en waar we alles in konden parkeren wat niet verwerkt kon worden. Hierdoor raakten we steeds meer versnipperd en duaal en door de blinde vlekken werden we ook manipuleerbaar. De oorspronkelijke Aardeverbinding zoals die voor de mensheid bedoeld was kon niet meer stromen. Het staartbeen en stuitchakra raakten verwrongen en gingen overleving uitdrukken, in plaats van samenwerking en gedragen worden door onze planeet Aarde. De oeroude relatie tussen de hersenstam en het staartbeen zorgt ervoor, dat de hersenstam door deze nieuwe Aardeverbinding ook uit de overlevingsstand gaat. 
*
Hartsverbinding
Ook de verbinding met elkaar van mens tot mens kan vanuit deze nieuwe aardeverbinding naar een nieuw niveau toe. Deze nieuwe hartsverbinding van hart tot hart (op het niveau van de Godsvonk) wordt geaard, gevoed en gedragen door het grotere veld van de Wezensessentie van de Aarde. Dit ontstaat eerst in ieders eigen energieveld met de Aarde en daarna stroomt deze kracht door in alle verbindingen die je aangaat. Hierdoor komt deze kracht in een enorm netwerk dat hartgedragen is en bewaakt, gedragen en versterkt wordt door de Kosmische octaaf van het Wezen van de Aarde. Hier kan niets meer tussen komen. We doorbreken door deze nieuwe Wezenlijke aardeverbinding ook de illusie van de dualiteit. 
*
‘Elders’, Grootmoeders en -vaders
Tijdens het extra webinar op woensdag 29 juli 2020 werd deze Aardeverbinding hersteld bij de deelnemers. Sommigen noemden dit een oermoederkracht, het veld van de ‘Elders’ en vooroudervelden. Maar hoe je het ook noemt, via deze bijzondere Aardeverbinding werd iedereen die daar aan toe was aangesloten op een wereldwijd netwerk van deze nieuwe krachtplekken. Wat duidelijk werd is dat iedereen die deze aardeverbinding in zichzelf opent, ook zo’n nieuwe krachtplek wakker maakt in de materie van de Aarde op de plek waar je bent. Je wordt als het ware de nieuwe ‘Elder’, Grootmoeder of -vader van deze plek en daarmee direct ook verbonden in een netwerk met alle andere nieuwe ‘Elders’, Grootmoeders of -vaders. Onze nieuw gevonden kosmische Aardeverbinding is geopend in iedere cel en daarmee belichamen we deze kracht en zijn we weer één met het oer-krachtveld van het Goddelijk Wezen dat de Aarde is. Die verbinding wordt waarschijnlijk niet makkelijk doorbroken door iets van buitenaf. Daarmee belichamen wij de oer-oorsprong van de kracht van de ‘Elders’, Grootmoeders en -vaders. Dit is ons goddelijk erfgoed. 
*
Netwerk van liefde
Dit gebeurt allemaal op het scherpst van de snede, nu er zoveel extra bedreigingen zijn. Tenminste… is dat wel zo? Of zijn de bedreigingen een illusie en is er niets wat deze nieuw geboren kracht kan stoppen, die nu wakker wordt in de materie van de planeet en onze cellen? Dit nieuwe oernetwerk dat wereldwijd wordt gedragen door het Wezen van de Aarde, vormt zich ook nog eens van mens tot mens in een netwerk van liefde, mits deze mens het nieuwe energielichaam heeft ontwikkeld. Deze Kosmische hartsverbindingen maken dit netwerk tot een superkracht. Deze nieuw gevonden kracht is atomair en van zo’n schoonheid, openheid, zuiverheid en moeiteloosheid dat ik vermoed dat deze niet te verstoren is, door helemaal niets. De tijd zal het ons leren… 
*
Compromissen
We zien dit proces met name in het gezin, familie (Clan waartoe je behoort) en leefomgeving, ook op een praktische manier ontvouwen. Als de verbindingen niet hartgedragen zijn, dan kan het zijn dat je het gevoel hebt dat je geleefd wordt en vastzit aan de structuur die opgelegd wordt door de verbindingen met anderen om je heen. Dus dan is het steeds zoeken naar hoe je wel kunt samenkomen, omdat het steeds niet lukt om in dezelfde flow te komen. Iedereen heeft een andere visie en mening, die maar niet bij elkaar lijkt te kunnen komen. Dus dan zijn er steeds compromissen nodig en word je niet echt blij van wat je de hele dag ‘MOET’ doen. 
*
Ontdekken van je omgeving
Ook kan er enorme twijfel zijn, bijvoorbeeld: ga ik wel met vakantie naar het buitenland of niet? Vragen spelen op zoals: Wat gaat de overheid doen in het buitenland waar ik verblijf rondom het coronabeleid? Kan ik nog wel terug naar huis als straks het land een code rood krijgt of moet ik in quarantaine als ik thuis kom? Deze vragen maken dat we twijfelen en in het NU moeten blijven. Je wordt als het ware gedwongen om op de plek waar je bent ECHT contact te maken, op een nieuwe manier te bekijken en nieuwe activiteiten te zoeken en ontdekken. Veel gaat anders en de normale patronen worden doorbroken en maken dat je gedwongen wordt om dichter bij jezelf te blijven en je af te vragen wat je nu echt zoekt en zou willen. Loslaten en in het nu doen wat opkomt, brengt verrassende nieuwe stromen op gang en bijzondere nieuwe ervaringen. 
*
Stomend hartgedragen leven
De nieuw gevonden verbinding van moeiteloosheid in liefde met elkaar zal al je creaties in een nieuwe flow brengen. En dan heb ik het over alle relaties en verbindingen, dus ook met materie zoals jouw spulletjes, je huis, maar ook je werk, vriendschappen enzovoort. Dus overal waar je deze nieuwe kosmische Hartsverbindingen kunt maken, gevoed en gedragen door de Kosmische Aardeverbinding, zal ineens op een nieuwe manier en zonder weerstand gaan stromen en krijg je de wind in de zeilen. Het is heel goed mogelijk dat er eerst een conflict nodig is om verbindingen te herijken naar het nieuwe energieveld. Het verschil tussen deze nieuwe verbindingen en de verbindingen die in de oude energie van de 7 chakra’s en de dualiteit zijn, zal heel opvallend zijn, duidelijk en daardoor ook jouw pad naar een stromend hartgedragen leven helder zichtbaar maken. Het maakt zichtbaar waar je los hebt te laten en waar kan het hart stromen in nieuwe hartgedragen uitdrukkingen van jezelf. Ik wens je een hele goede volle Maan. 
*
Je kunt je voor mijn nieuwsbrief inschrijven op mijn website (onderaan) www.inzichten.com , dan krijg je de inleiding en link naar de artikelen in je mailbox. De astrologische verwijzingen staan in het artikel onder de alinea's op mijn website: https://inzichten.com/7412-2/
*
Heb het goed…
©Manuela van der Knaap van www.inzichten.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten