dinsdag 25 april 2017

De Raad: Geschokt, Klemzitten, Stuurloos / 21 April 2017 / Ronald Head

De Raad:
  Geschokt, Klemzitten, Stuurloos
21 April 2017 / Ronald Head
Er zijn er veel onder diegenen die deze boodschappen gevolgd hebben die een van de woorden in deze titel zouden kunnen oppikken om te omschrijven hoe ze zich nu voelen. We zullen ieder woord op z’n beurt behandelen om jullie een begrip te bezorgen en om jullie weer terug in jullie vertrouwd geworden energie te brengen. Allereerst, het vertrouwd laten aanvoelen van geaarde, verblijdende en waarderende energie, is voor een groot deel jullie verdienste. Dat is precies wat de wereld waarin jullie leven ombouwt.
Voor degenen onder jullie die voelen dat het woord geschokt je gevoel het beste omschrijft, zeggen we allereerst – en we weten dat jullie dit al gedacht hebben – dat we jullie heel vaak gezegd hebben dat jullie wereld eerst helemaal uit elkaar moet vallen. Wij weten dat jullie je best hebben gedaan om je hierop voor te bereiden. We weten dat jullie je voorbereid voelden. Maar het kijken naar hete soep en je vinger er insteken zijn heel verschillende ervaringen. Niettemin, het besef dat niets veranderd zal worden totdat verandering echt noodzakelijk wordt, zal helpen terwijl jullie gewend raken aan deze nieuwe, maar tijdelijke werkelijkheid.
Vergeet vooral niet te begrijpen en er klaar voor te zijn om de nieuwe beminnelijke, medelevende en duurzame wereld op te bouwen waar jullie van gedroomd hebben. Diegenen die overlast veroorzaken en andermans plannen dwarsbomen zijn misschien wel niet beminnenswaardig, maar zij verlenen op de lange termijn zeker een waardevolle dienst. Dat wat in het naspel wordt gedaan zal het meeste tellen.
Welnu, we hebben het gevoel van klemzitten verschillende keren eerder behandeld. Maar we zullen dit een beetje verder uitbreiden.
Allereerst, jullie zitten niet klem. Het is voor jullie belangrijk om te weten. Het gevoel van klemzitten is slechts een gevoel. Het ontstaat door het niet in staat zijn om wat je rondom je heen ziet in verband te brengen met jullie eigen verwachtingen. De verwachtingen zijn het werkelijke probleem. Jullie verwachten dat de dingen er op een bepaalde manier uitzien en dat doen ze niet. Welnu, wij proberen niet om jullie verkeerd te laten zien. Maar laat ons jullie a.u.b. iets onder je aandacht brengen.
Jullie verwachting is gemaakt, is geschapen door jullie verbeeldingskracht met de middelen die jullie verstand ter beschikking heeft. En deze zijn, in jullie huidige staat, meestal ofwel vanuit een verleden dat jullie je herinneren of van iets dat jullie is aangeleerd. Ze kunnen wonderbaarlijk lijken, maar ze zijn nog steeds geschiedenis.
Jullie hebben gevraagd om, en dat is jullie beloofd, een wereld die jullie nooit gezien hebben, een wereld waarover niemand jullie zou kunnen onderwijzen. Verbaast het jullie dat jullie niet weten hoe daar te komen er uit zal zien? Dit is niet alleen waar voor jullie buitenwereld, maar evenzo voor jullie innerlijke wereld.
Wat betreft het feitelijke klemzitten, niets in het universum zit klem. Dit is een onmogelijkheid. Energie pauzeert nooit. Protonen, elektronen, atomen enz. kunnen nauwelijks bevolen worden om te vertragen, laat staan om klem te zitten. De enige constante in het universum is verandering. Jullie kunnen dus nauwelijks klemzitten, jullie zijn misschien wel een beetje ongeduldig.
Voor ons is het gemakkelijk om geduldig te zijn. Jullie toekomst is een waarschijnlijkheid die wij reeds als voltooid zien. Merk op dat we niet het woord mogelijkheid gebruikt hebben. Wanneer jullie kunnen begrijpen dat gevolgen onvermijdelijke aspecten van oorzaken zijn, dan zullen jullie weten dat jullie de nieuwe wereld die jullie wensen bouwen met iedere ademteug die jullie nemen, met iedere gedachte, ieder gebed en met iedere beminnelijke en medelevende handeling. Dit zal jullie gevoel optillen. Jullie zullen je niet voelen klemzitten.
Welnu, het gevoel van stuurloos zijn is een ander geval. Er zijn er in feite een aantal van jullie die de richting in jullie levens veranderen. Stel je voor hoe het zou aanvoelen om ergens op een schip te zijn. De golven en de stromingen, ze waren er allemaal, maar je kende je richting en je twijfelde hier niet aan. En dan, plotseling, werd je een nieuwe bestemming doorgegeven, een nieuwe richting. Er zou een korte periode volgen waarbij de golven en de stromingen je heen en weer zouden slingeren. Maar wanneer jullie dan eenmaal een nieuwe kracht gevestigd hebben, zullen jullie je niet meer stuurloos voelen.
Jullie zouden je kunnen afvragen wat die nieuwe bestemming wel zou kunnen zijn. Maar probeer dit niet in elkaar te knutselen uit wat jullie weten. Onthoud, dit zal een nieuwe wereld zijn. Laat jullie gidsen en leraren dit aan jullie onthullen zoals zij dat kunnen. Jullie kunnen in feite iets aan het creëren zijn dat voorheen niet heeft bestaan. Geef jullie toestemming en leef iedere moment met dankbaarheid en toegeeflijkheid. Ben het beste gereedschap in de gereedschapskist. De Schepper schiep geen gereedschapskist vol met nutteloze dingen. En er zijn geen hamers op plaatsen waar hamers niet nodig zijn.
Wat kunnen jullie vandaag leren? Hoe kunnen jullie vandaag verbeteren? Wie kunnen jullie vandaag helpen? Met die doelen in gedachten zullen jullie nooit stuurloos zijn. En jullie nieuwe bestemming zal zichzelf onthullen als een wens waarvan jullie niet dachten die te hebben of  bekwaamheden die jullie in verrukking brengen.
Weet dat jullie leven in het grootste moment van verandering die jullie wereld ooit gekend heeft. En verder, weet dat de reden hiervoor is dat het een afspiegeling is van de grootste verandering die de mensheid ooit binnenin zichzelf gemaakt heeft.
  There are two published books available on Amazon that contain the collected messages received by Ron Head (that’s me). The first is The Wisdom of Michael, available HERE, and the second is It Rings True, available HERE. A third book is being compiled now.
Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, and you include this copyright notice link: http://ronahead.com/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten