dinsdag 18 april 2017

2017: In, maar vooral uit de comfortzone /16 april 2017 /Door Fran Tielemans

2017: In, maar vooral uit de comfortzone


 
16 april 2017 /Door Fran Tielemans
Dit is een jaar waarin angst, een gebrek aan moed en doorzettingsvermogen, net als zelfonderschatting meer dan ooit je weg vooruit kunnen hinderen, waarin voorlopers heel goed voor zichzelf dienen te zorgen, en waarin stilte en zelfreflectie meer dan ooit nodig zijn. Je zal aan jezelf en de wereld om je heen al gevoeld hebben dat 2017 een jaar van vernieuwing is, van koerswijziging, van grotere focus op je doel(en), van heroriëntatie, en vooral van concrete stappen te gaan nemen om jouw Hemel op Aarde dichterbij te brengen, Zelf-realisatie dus, en dat alles kan oncomfortabel aanvoelen. De innerlijke drang tot verandering kan heel onrustig maken.

Na het voorbereidend werk van de eerste maanden van 2017, zal je de komende tijd een en ander verder fine-tunen en aanpassen wat moet aangepast worden. Zien en voelen waar er verandering nodig is, is één ding, de nodige concrete stappen zetten om die verandering neer te zetten is wat anders. Meestal wéten we het wel, maar blijven we lang hangen in de tussenfase, meestal veroorzaakt door allerlei angsten en onzekerheden.
Om nieuwe stappen te zetten én vol te houden op die weg is veel moed en doorzettingsvermogen nodig, en die zijn bij de meesten vaak geblokkeerd, vanuit herinneringen uit vorige levens en uit eerdere ervaringen van mislukking in dit leven. Energieschoonmaak op je angsten kan je al een hele stap vooruit helpen en de weg vrij maken, want het zijn de angsten die je moed en doorzettingsvermogen blokkeren.
Een andere noodzaak tot schoonmaak bevindt zich in je blinde vlekken en neiging tot zelfsabotage, en daar heb je vaak anderen bij nodig. Het is ook zo dat iedereen tot veel meer in staat is dan hij of zij denkt, en dat zelfonderschatting één van de belangrijkste blokkades is op de weg van Zelfrealisatie, de weg van jouw hemel op aarde te gaan neerzetten en leven, van realisatie van jouw dromen. Je gelooft veel te weinig in jezelf, je eigen wijsheid, liefde, kracht en capaciteiten! Je gelooft veel te vaak dat anderen het zoveel beter/sneller/juister kunnen!
Een belangrijke vraag die je je heel eerlijk kan stellen is: ‘Wil ik eigenlijk wel veranderen?’ Alleen wanneer het antwoord volmondig en recht vanuit het hart ja is, kan je volop evolueren, dan is al je energie beschikbaar die je vooruit zal stuwen. Zolang het antwoord half en half is, zullen de resultaten ook half en half zijn, omdat je energie dan zeer diffuus en versnipperd is. Het was soms frustrerend om de afgelopen maanden afgeremd te worden, maar je bent je wel een heel stuk bewuster over wie je bent en waarvoor je wil gaan!
Wanneer je diep in jezelf weet dat je veel voorlopers-energie in je hebt, kan je dit jaar voelen dat er echt dingen beginnen te bewegen die heel lang gestagneerd zijn geweest, en dat kan heel bevrijdend aanvoelen. Maar je kan ook merken dat er in intense transformatieperioden, zoals we er een achter de rug hebben, veel weerstand naar je toe komt. En dat is normaal, want je energie kan anderen sterk triggeren en ongemakkelijk maken. Een grondige én dagelijkse energieschoonmaak is nu echt nodig, evenals een gezonde mix vinden tussen stil staan bij je denken/voelen en handelen en steeds steviger in je eigen schoenen en in je zelfwaarde te gaan staan.
De Venus retrograde, die net voorbij is, kan zo de voorbije maanden je gevoel van zelfwaarde en zelfwaardering – en in dat verlengde ook geldkwesties - hebben getriggerd. Niet om je te plagen, maar om je sterker bewust te maken van je zelf-waarde, en om je te helpen recht in je eigen schoenen te staan wanneer er heftige tegenwind waait. Het is ook zo dat mensen soms gewoon niet in staat zijn jouw waarde te zien, omdat ze zich in een heel ander energieveld bevinden, en er dus geen resonantie is, tenzij in de hoogste lagen. Je kan dan voelen dat er een contact is vanuit beide Hoger Zelven, maar dat de persoonlijkheid er helemaal niet aan toe is, wat problemen in communicatie, teleurstelling en soms veel frustratie veroorzaakt.
Maar ook Pluto retro komt eraan, vanaf 20 april, en die zet altijd diepgaande transformatie in gang. Kijk maar eens in welk huis Pluto staat in je geboortekaart, dan weet je waar je kan getriggerd worden. Ook Jupiter loopt nog retro tot 9 juni. Het hele plaatje toont dat je best geduld hebt met jezelf, dat je best aanvaardt dat de hele vooruitgang met horten en stoten gaat.
Omdat we inter-afhankelijk zijn, is het ook goed geduld te hebben met anderen: je ziet nu vaak mensen een grote groeistap nemen, waarna ze plots opnieuw stagneren, en zich afvragen of het oude of de oude situatie toch niet beter was. Het hangt dan van hun eigen doorzettingsvermogen en moed af of ze de ingezette verandering doorvoeren of in stagnatie blijven, en dat is een heel individuele en tijdsgebonden keuze die je moet respecteren.
De Nieuwe Maan brengt op 26 april toch weer een aanzet tot positieve vooruitgang. Je kan dan wel beweging zien komen in allerlei zaken, en dat kan je een boost geven. Geniet vooral nog van de energie van april, van deze prachtige lentemaand, stabiliseer je energieveld en schenk jezelf healing. Mei is immers opnieuw een power-maand, met heel wat herschikking en vernieuwing, en het is altijd goed om aan zo’n maand te beginnen vanuit een optimale conditie, zowel fysiek als emotioneel en mentaal. Zorg goed voor jezelf, zeker wanneer je veel zorg draagt voor anderen, want dat zal een van de thema’s van mei zijn.

Keep the faith
Fran

Geen opmerkingen:

Een reactie posten