vrijdag 20 oktober 2017

De grote frequentieverschuiving van het Aquariustijdperk ~ SENIA MELCHIZEDEK


De grote frequentieverschuiving van het Aquariustijdperk


De maanden augustus en september waren voor velen heftige, emotionele, transformerende en confronterende maanden, waarin mensen zelfs slaapproblemen en grote onrust hebben ervaren. Dat alles is ook niet zo vreemd aangezien we de laatste maanden een grote planetaire shift hebben meegemaakt waarvan het hoogtepunt was op 23 september. Op het internet gingen verschillende verhalen rond waarin doomscenario’s werden beschreven waarin de wereld zou vergaan enzovoort.  Daarvoor had ik al verschillende keren in mijn trainingen uitgelegd dat de wereld niet zal eindigen en dat we zeker niet zullen doodgaan, maar dat de wereld zal eindigen in de frequentie waar we in zaten. Nu breng ik die informatie naar buiten, voor een ieder die het wil lezen. 


We zijn in frequentie gestegen. De frequentie van de Aarde heeft een zeer grote verschuiving gemaakt dat effect heeft op o.a. onze fysieke en emotionele lichamen. Het effect op het emotionele lichaam is dat velen zeer onrustig waren, niet konden slapen en steeds het gevoel hadden dat er iets stond te gebeuren maar de vinger er niet op konden  leggen. Emotionele schommelingen van boosheid, verdriet tot blijdschap en verschillende oude trauma’s of emotionele lagen die weer naar boven kwamen terwijl men er vanuit ging dat het al was verwerkt; alle stadia van zijn kwamen aan bod. Lichamelijk gezien hadden velen last van oude kwalen die weer omhoog kwamen; van pijntjes (oude blessures) tot eczeem en andere allergieën die mensen al jaren niet meer hadden gehad en die na 23 september ook langzaam weer aan het verdwijnen zijn. 

De tijd Aquarius oftewel het begin van het Gouden Tijdperk waar we nu in zitten is een tijd van creatie, schoonheid, integriteit en puurheid. Het is een tijd om Goddelijkheid (Eenheidsbewustzijn) van de hoogste vorm te ervaren omdat we uitgedaagd worden om lagen van onszelf te verkennen die nog niet eerder zijn verkend. We worden uitgedaagd om uit onze comfortzone te stappen, om onze goddelijkheid (Eenheidsbewustzijn) te ervaren, en werkelijk te zijn wie je bent: Een wezen van onbeperkte mogelijkheden en een wezen van puur bewustzijn en Bliss. 

Juist nu leven we in een tijd waarin we samen horen te komen in eenheid en vanuit die eenheid heling, liefde en goddelijkheid kunnen gaan ervaren wanneer we er werkelijk voor kiezen om samen te werken, want de tijd van de eenzame wolf is allang niet meer. Velen zullen echter in verzet gaan; zij creëren liever hun eigen realiteit in afgescheidenheid, wat de illusie geeft dat zij hun eigen pad creëren, maar dat eigenlijk niets meer is dan een ego trip. Want zoals ik al vaak heb aangegeven zijn er maar 2 paden die je kunt bewandelen: dat is het pad van de Bron de Divine of het pad van het ego. Op het pad van de Bron de Divine stel jij jezelf dienstbaar op en ga jij naar binnen om meesterschap te ontwikkelen en de hoogste staat van bewustzijn en Bliss te ervaren, volledig in overeenstemming met de Bron, het Eenheidsbewustzijn. Het Eenheidsbewustzijn is het bewustzijn van innerlijke transformatie en innerlijke ontwikkeling die ons letterlijk uitdaagt om naar binnen te gaan, om te  handelen vanuit integriteit en puurheid waarmee we daarna de mensheid kunnen ondersteunen en waarin we samen in co-creatie iets neerzetten. Datgene dat vanuit het Eenheidsbewustzijn gecreëerd wordt is uiteindelijk vele malen krachtiger want we zijn niets meer dan schakels van de Bron. Op het pad van het ego heerst het idee ‘ik regel mijn dingen zelf wel, ík bepaal hoe ik mijn pad wil bewandelen enz.’ Het draait om het Ik-bewustzijn.
Juist zij die in die afscheiding blijven, creëren/manifesteren niet vanuit de Bron maar vanuit hun Ik-bewustzijn, hun ego. Het gevaarlijke hieraan is dat het ego onderhevig is aan duistere krachten zonder dat men dit door heeft of door hoeft te hebben. Het Ik-bewustzijn is echter voor velen de comfortzone, dat in eerste instantie veilig aanvoelt omdat het bekend is, maar dat uiteindelijk alleen maar leeg is, en in deze afscheiding is veel manipulatie door invloeden van de duistere energetische krachten, wat ontzettend veel mensen onderschatten. 

In die afscheiding vind je onder andere ook het lijden en het vasthouden aan oude overtuigingen/programmeringen enz.. Maar we zijn toch echt door een verschuiving heen gegaan naar een hogere frequentie en dienen daarom ook onze verantwoordelijkheid te nemen. We zullen daarom ook in bewustzijn de tijd nog sneller gaan ervaren terwijl 60 minuten nog steeds een uur is. En juist deze 60 minuten, die samen nog steeds een uur vormen, is ook niets meer dan een oude programmering, want ook tijd zullen we niet meer gaan ervaren zoals die ooit was. Alles in ons leven wordt omgegooid en de Bron de Divine nodigt ons uit om onszelf open te stellen voor dit nieuwe tijdperk en de veranderingen die daarmee gepaard gaan, met natuurlijk de nieuwe tijds teachings. We worden uitgenodigd (en sommige mensen letterlijk uitgedaagd) om ons flexibel op te stellen en mee te gaan met deze tijdsenergie en frequentie. 

Deze nieuwe tijdsenergie en frequentie nodigt ook uit om werkelijk te verbinden en bepaalde situaties niet langer uit de weg te gaan. Ik heb het dan niet over in verbinding gaan met de mensen die je lief hebt, maar ook juist met de mensen waarmee je niet door 1 deur kan. Je wordt uitgenodigd om een nieuwe manier van verbinding aan te gaan, zonder escapes het daadwerkelijk aan te gaan zonder weg te lopen en excuusjes te verzinnen (de oude comfortzone). Hiervoor moet je om mee te beginnen werkelijk eerlijk naar jezelf toe zijn, eerlijk, puur en integer. Onderzoek jezelf en kijk wat werkelijk jouw behoeftes zijn, zonder iets goed te praten of te negeren. Bijvoorbeeld: je wilt graag (opnieuw) contact met iemand maar er is ooit in het verleden een confrontatie geweest. Jij zal dan nu de verantwoordelijkheid moeten nemen om die relatie weer te herstellen vanuit integriteit, zuiverheid en puurheid. We worden uitgedaagd om volledige verantwoordelijkheid te nemen voor ons leven, zodat werkelijke Godrealisatie mogelijk wordt. Dit kan niet als men in wrok en verwijten blijft hangen, de vinger blijft wijzen en zelf geen verantwoording neemt. Velen die steeds maar naar anderen wijzen zijn juist diegene die geen verbinding aangaan en ook geen contact maken omdat zij het niet aandurven maar er juist voor kiezen om in aannames te leven (“de ander zal dit/dat wel bedoelen”). Maar aannames zijn veronderstellingen die gebaseerd zijn op een niet-waarheid, dus leeft men in een illusie die je letterlijk omlaag brengt in het Ik-bewustzijn. 

Gevoelens van wrok of ontevredenheid  hebben energetische ladingen die alleen maar tegenwerken. Zij zijn ziekmakend en niet dienstbaar aan de Bron of jouw Hogere Zelf. Daarom is het juist NU meer dan ooit de tijd om jezelf uit te zuiveren van deze gevoelens. Uiteindelijk is alles een keuze, of je nu wilt blijven hangen in het bekende of mee wilt stromen met de nieuwe tijdsenergie. 

Het tijdperk waar we nu in zitten is van een hoger niveau van het Aquarius tijdperk (waar we eerst in zaten). Dit tijdperk kent verschillende niveaus/lagen en elke laag dient grondig verkend te worden, zowel in als buiten onszelf. De grootste verandering is uiteraard binnenin ons. We dienen bewustzijn op te doen naar onze verlangens, welke wensen we hebben zonder in beperking te gaan en hoe wij onszelf willen ontwikkelen en neerzetten in de wereld en wat dienstbaarheid betreft. 

We worden uitgenodigd om te kijken wat wij werkelijk nodig hebben in het leven en wat we willen manifesteren om werkelijk te gaan leven in plaats van enkel te bestaan. We worden uitgenodigd om te kijken naar wat ons gelukkig maakt en wie wij in ons leven willen betrekken, en dat allemaal puur vanuit eenheidsbewustzijn. Daarom dienen we ook heel goed te kijken naar HOE we deze keuzes maken, want vaak zien we het gebeuren dat mensen keuzes maken vanuit hun denken (ego) in plaats vanuit hun werkelijke gevoel. Velen zijn namelijk niet in staat om het verschil op te merken tussen voelen en denken omdat men zichzelf constant identificeert met het lichaam, emoties, denken, enzovoort en dat maakt het ook zo lastig. Daarom is zelfkennis zo ontzettend belangrijk, het Ken U Zelf principe.  

Naast alle veranderingen die zich in ons (gaan) afspelen zal er ontzettend veel gaan veranderen in de maatschappij. Het controlesysteem, of beter gezegd de mensen achter het controlesysteem, zullen er alles aan gaan doen om angst te zaaien onder de bevolking. Dit doen zij omdat zij zien dat steeds meer mensen wakker worden, in een hogere frequentie komen, en het niet langer pikken om als een slaaf behandeld te worden. Steeds meer mensen maken gebruik van alternatieve nieuwsbronnen en middelen omdat zij bewust worden van wat er speelt in de wereld. Zo zien bijvoorbeeld steeds meer mensen in dat Big Pharma een industrie is die zich niet bezig houdt met ons gezond te maken maar gericht is op afhankelijkheid creëren en geld verdienen. Daarnaast wil men zichzelf op persoonlijk en spiritueel vlak ontwikkelen omdat zij van binnen de drive voelen om hier iets mee te doen. Men is steeds meer op zoek naar de vraag van het leven; waarom ben ik hier? wat is mijn doel in het leven? Mensen beginnen zodanig wakker te worden dat zij gaan inzien dat het leven zoals de maatschappij het ze voorspiegelt niet het leven is wat zij werkelijk vanuit hun wezen willen leven. Men voelt duidelijk dat zij bedrogen worden door deze maatschappij en dat het een grote collectieve illusie is. 

Als je deze ontwikkelingen bekijkt vanuit het perspectief van de zogenaamde machthebbers, is het begrijpelijk dat zij nu beginnen met harde maatregelen te nemen omdat ze bang zijn, want zij zijn hun macht langzaam aan het kwijt raken. En juist in deze roerige en transformerende tijd worden wij geroepen om naar ons werkelijke verlangen te kijken en onszelf als onbegrensde wezens neer te zetten die samenwerken vanuit het Eenheidsbewustzijn. Vanuit het Ik-bewustzijn zullen mensen zich slechts gaan verzetten tegen het systeem waarbij enorm veel geweld zal komen kijken, met alle gevolgen van dien.  

Verder zien we natuurlijk dat er wereldwijd ontzettend veel natuurrampen plaats vinden, orkanen, aardbevingen, enzovoort. Velen maken zich zorgen hierover omdat er ontzettend veel leed te zien is door deze gebeurtenissen, maar wat we toch echt moeten begrijpen is dat deze natuurrampen niets meer zijn dan een onderdeel van een Awakeningsproces voor de gehele mensheid. Moeder aarde wordt steeds wakkerder en wakkerder en dat heeft effect op de hele planeet en elke verandering op aarde heeft weer effect op ons als mens zijnde.

Er zijn dus geen negatieve dingen gaande. Alles hoort bij het hogere plan van de Bron en de bedoeling van alles is om samen te komen in het Eenheidsbewustzijn. Naast de veranderingen van de aarde is er ook een kosmische verandering gaande. Over een niet al te lange tijd zal er een opschonende energie vanuit de kosmos over de aarde heen komen die alles zal opschonen wat niet meer resoneert met de Bron. Dat wat niet in Eenheidsbewustzijn is zal in de oude dualistische wereld blijven hangen zoals we die nu nog kennen. De scheiding van het nieuwe en het oude zal dan ook letterlijk gaan plaatsvinden. Deze scheiding is onvermijdelijk, daarom is het zo van belang om juist nu je innerlijke rugzak op te schonen van alles dat onzuiver is. 

Claim je power weer terug! Maak desnoods een schriftelijk overzicht van wat je allemaal wél wilt in het leven, maar dan ook alleen wat je wérkelijk wilt, en focus je op jouw innerlijke groei. Stap uit oordeel, pijn en alles wat jou tegenhoudt om te bloeien. Zet jezelf neer vanuit integriteit want nu is de magische tijd begonnen om het eenheidsbewustzijn te ervaren, ook al zien we het niet direct allemaal omdat er veel geweld en onrecht in de wereld te zien is. Blijf daarom juist nu in verbinding met jezelf en je Hogere Zelf en werk naar het eenheidsbewustzijn toe. Laat liefde, mededogen en verbinding belangrijke speerpunten in je leven worden want wij zijn diegene waar we op wachten. Wij zijn diegene die de wereld kunnen veranderen. Verantwoordelijkheid, doorzettingsvermogen, moed en wil zullen de pijlers zijn voor innerlijke groei en Godrealisatie. 

We staan nog maar helemaal aan het begin van het Gouden Tijdperk maar juist in dit begin is het belangrijk om de juiste stappen te zetten en om deel te nemen aan je eigen transformatie en aan de dienstbaarheid van de Bron aan de mensheid.
Het is voor energiewerkers die de Bron dienen een zeer grote uitdaging om in deze tijd te leven omdat we veel onrecht, onzuiverheid en weerstand zien. Vaak willen we de mensen in onze omgeving helpen maar dat gaat helaas niet altijd. Vanuit mijn eigen ervaring kan ik alleen het volgende zeggen: “Hoe moeilijk het soms ook is om aan te zien, we moeten anderen ook hun lessen gunnen. Ook als wij zien dat zij niet het pad van De Bron en het Eenheidsbewustzijn bewandelen, terwijl zij zelf denken goed bezig te zijn. Daarom is het soms beter om die mensen los te laten vanuit liefde zodat ieder op hun pad verder kan, ongeacht welke keuze iemand maakt. Uiteindelijk gaat het om de ervaring van bewustzijn en zonder ervaringen kan men ook geen lessen leren.” 

De komende jaren staan er een aantal bijzondere transformatie processen op het programma voor zowel de hele mensheid als de aarde en de kosmos. Zij die dus werkelijk de verantwoordelijkheid nemen voor hun leven zullen de komende jaren ook de nodige magische ervaringen hebben waarin de Bron de Divine ze draagt en alles geeft wat nodig is. Het enige wat je hoeft te doen is kiezen welk pad je wilt bewandelen. Een echte keuze maken zonder jouw hoofd in het zand te steken of alles goed te praten. Het is en blijft een vrije keuze om het Ik-bewustzijn of het Eenheidsbewustzijn te voeden. Ik kies voor het Eenheidsbewustzijn. De keus welk pad jij wilt bewandelen is aan jou.  

Als jij gelukkig wilt zijn, moet jij geluk bestuderen. 

Als je succesvol wilt zijn, moet je succes bestuderen. 

Velen kiezen voor de identificatie van het lijden  

en verdrinken daar in en zitten alleen maar in het Ik-bewustzijn.  

Elke emotionele ervaring die jij meemaakt is een keuze.  

Ook geluk, bliss en succes ervaren is een keuze. De vraag is alleen, 

voor welke ervaring kies jij ? 

Blessings  
Senia Melchizedek

Geen opmerkingen:

Een reactie posten