woensdag 7 september 2016

ENERGIEËN VAN SEPTEMBER - JENNIFER HOFFMAN

De energieën van september 2016 – Jennifer Hoffman
De energieën van september 2016
Welkom in September! Ik heb het gevoel dat deze vergezeld zou moeten gaan van zwaailichten, omdat na de intensieve energie van de laatste paar maanden, deze maand een welkome afwisseling zal zijn. Het thema van deze maand is “een nieuwe dag” en is vol actie, gevuld met veel energetische activiteit, die allemaal gericht is op een voorwaartse beweging, met minder harde kanten dan we in de afgelopen maanden hebben gezien. Maar dit komt ook met voorwaarden, want september is ook een maand waarin we veel uit ons verleden zullen zien langskomen om opnieuw bekeken te worden en we moeten kiezen welk pad we zullen gaan volgen – het verleden of de toekomst. Onthoud dat het ochtendgloren komt na het donkerste gedeelte van de nacht. Ik denk dat we daar allemaal doorheen zijn gegaan, denk je niet? We moeten grote keuzes gaan maken deze maand, maar we krijgen hulp om ze te maken in de vorm van zeer ondersteunende energie die ons zal toestaan meer helder te kijken, krachtiger te kiezen en te handelen met vertrouwen. Ben je klaar voor wat actie? Dan ben je klaar voor september.

Er is deze maand veel gaande, dat een aantal krachtige energievortexen zal creëren en meer voorwaartse beweging dan we in lange tijd gezien hebben. Maar we zullen eerst achter- en vooruit gaan bewegen, kleine stapjes achteruit makend na iedere stap die we vooruit hebben gemaakt, zodat de fundering van de toekomst stevig zal zijn als we het verleden zullen loslaten en afsluiten. Je zult het momentum zien opbouwen gedurende de hele maand en echt stijgen tijdens de tweede eclips en Equinox op de 20e. Hier volgt wat er deze maand aan de hand zal zijn.

Allereerst hebben we 2 eclipsen en een hele sterke, ongewone Mercurius retrograde. Dan hebben we de Equinox op 20 september, nog een Saturnus/Neptunus exact vierkant (met Mars), we beginnen aan de 2e fase van de cyclus van ons Spiritueel Ontwaken als Jupiter van teken verandert, Venus is in Weegschaal (waar het het erg naar z’n zin heeft) en beweegt dan richting Schorpioen (waar het het níet erg naar z’n zin heeft), Pluto gaat direct aan het eind van de maand, en we hebben meer “gewonde heler” energie van Cheiron om mee te dealen, in het bijzonder tijdens de tweede eclips van de maand, net als de voortdurende Uranis/Eris actie, die doorgaat met alles door elkaar te schudden.
Deze astrologische energie is belangrijk, omdat we onderdeel zijn van een synergistisch universum, waarbij ieder deeltje, inclusief wijzelf, het geheel beïnvloedt. We willen energetisch soeverein (onafhankelijk, red.) zijn en onze energiebronnen onder controle hebben, maar dat gaat gepaard met een grote verantwoordelijkheid – we moeten ons ervan bewust zijn dat ieder van ons de kracht heeft om óf de collectieve energetische bron te vergiftigen, of deze zoeter te maken met iedere gedachte.

De energieën van september 2016 eclips
Om de energieën van september te kunnen begrijpen, moeten we terugblikken naar 1997, omdat deze maand twee eclipsen op hetzelfde aantal graden staan als ze in september van dat jaar deden. Iedereen herinnert zich de eclips van 1 september 1997, omdat dat de datum is waarop prinses Diana overleed en de wereld stilstond. De Koningin van de Harten en de “people’s princess” was een symbool van mededogen en zorgzaamheid en haar dood werd op mondiaal niveau zeer diep gevoeld. Nu, 19 jaar later, hebben we opnieuw een set van eclipsen die deze spiegelt en deze zijn significant (veelbetekenend, red.) in hun graden en timing.

prinses Diana
By Nick Parfjonov (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons
In 1997 waren we in de vroege stadia van de cyclus van Spiritueel Ontwaken die wortel zou schieten in augustus van 2003 met de Jupiter in Maagd cyclus. Het overlijden van Prinses Diana creërde een enorme vortex van mededogen, die de hele wereld in verdriet verenigde, en evenzo werd de keuze gemaakt haar erfenis van zorgzaamheid en acceptatie te laten voortbestaan. Ze heeft de wereld voorgoed veranderd en maakte het voor ons mogelijk opnieuw een stap richting eenheid vanuit mededogen te zetten, welke essentieel was om de ascentieportalen te kunnen openen.

Dat jaar was de Noord Node van de maan, die toen ook in Maagd was net als nu, een belangrijk astrologisch punt. Dit is een ander belangrijk aspect van deze cyclus en één die een diepere laag van spirituele groei en transformatie toevoegt aan deze ascentiereis. En het is een nieuwe cyclus van 19 jaar die nu wordt herhaald, uitgebreid door de aanwezigheid van Jupiter in Maagd, die deze maand van teken verandert. Eén ding die we nu hebben is Cheiron in Vissen, z’n teken van verheerlijking (ik geloof), omdat het de natuurlijke heerser is van Maagd. Cheiron is verantwoordelijk voor alle zuivering waar we sinds het eind van 2010 doorheen gegaan zijn en dit zal voortduren tot het midden van 2018.

De energieën van september 2016 slapende draak

De eerste eclips van de maand, op 1 september, is in 9 Vissen en wakkert het Saturnus/Neptunus vierkant aan (meer daarover later in dit artikel). Dit is als het wakker maken van de slapende draak, en het zal de hele maand actief zijn. Als je een aantal illusies die je niet meer dienen los wilt laten (misschien zijn het multidimensionale relaties) of verlangens en dromen waar je je met wanhoop aan hebt vastgehouden), dan zul je het loslaten hiervan dat je nu nodig hebt krijgen. Dan valt de 2e eclips van de 16e in 24 Vissen, precies op Cheiron en activerend, door aspect. Uranis/Eris vierkant Mars (de activiteit van Mars is heel erg hoog sinds 2015). Meer focus ligt op het zuiveren van oude wonden, het loslaten van pijn en trauma, zodat nieuwe energie diens plaats kan innemen. Opnieuw keer hebben we weer een september waar de equinox naar de achtergrond wordt geduwd als andere aspecten van energie voorrang krijgen. In feite is de Equinox een beetje een afknapper na zoveel activiteit in de eerste 3 weken van de maand.

Nu zullen we het nog een stap verder kunnen zetten deze maand met fase 2 van onze cyclus van Spiritueel Ontwaken, die begon in augustus 2015 toen Jupiter Maagd binnenging. Ik schreef hier in het energierapport van september 2015 uitvoerig over, dat je hier kunt lezen. Terwijl Jupiter in Weegschaal gaat op 10 september, zullen we onze focus van heling naar het creëren van balans en congruente harmonie verschuiven(het thema van 2016), wat van ons verlangt dat we de bagage die ons verzwaart overboord gooien (de dichtheid van 3D) en aan boord brengen wat ons optilt (5D energieën zoals vreugde). En we hoeven hier niet al te hard aan te werken, het gat in de dimensies wordt iedere dag wijder en zij die geen hogere frequenties willen ervaren zullen helemaal vanzelf van het zinkende schip springen. We moeten er alleen voor zorgen dat we ze niet aan de mast van ons schip vastbinden om ze zo te beletten te vertrekken. Energetische Onafhankelijkheid is het thema van dit spel en het is van toepassing op iedereen, zelfs op die mensen waarvan we denken dat ze weten wat ze aan het doen zijn.

Van iedere maand die met een eclips begint, een Mercurius retrograde en een Mercurius/Jupiter conjunctie op de kritieke 29 graden Maagd, mag worden verwacht dat deze een paar verrassingen heeft en dat is zo in september, zoals we zullen zien terwijl de maand vordert. Ook al lijkt het erop dat de wereld niet verandert, wat we zien is de worsteling van het 3D paradigma’s om de status quo te handhaven, terwijl de wereld doorgaat ze te negeren en een andere kant op gaat. Eén voorbeeld hiervan is de recente DARK-act, die niet vereist dat bedrijven de aanwezigheid van GMO organismen in hun voeding labelen. Prima, we zullen juist de bedrijven die dat niet labelen boycotten en als hun kwartaalcijfers voldoende dalen, zullen ze vrijwillig hun GMO’s gaan labelen. Dit is het 5D paradigmadenken in actie.

Een voorbeeld van hoe dit werkt is Kraft Corporation, die weigerde op te houden met het gebruiken van kunstmatige kleurstoffen in z’n erg populaire macaroni met kaasproduct voor de Amerikaanse markt, terwijl zij voor de rest van de wereld kurkuma gebruiken, waar deze kunstmatige kleurstoffen zijn verboden. Dus mensen stopten met het kopen ervan en na het ondervinden van 14% verlies in de kwartaalwinst aan het eind van 2015, gaat Kraft nu ook kurkuma voor de macaroni met kaas van de Amerikaanse markt gebruiken. De 3D manier zou zijn geweest om een collectieve rechtszaak te initiëren en tegen ze te vechten in de rechtbank. In plaats daarvan gebruikten de organisatoren een online petitie en inspireerden mensen om op te staan voor wat ze wilden en die strijd was snel en gemakkelijk gewonnen.

De energieën van september vrede

Deze maand zullen we mensen meer van hun energetisch onafhankelijkheid zien omarmen, welke vereist is om onze goddelijkheid met onze menselijkheid te laten integreren. En als dat de 3D wereld niet bevalt, zullen we dat gewoon negeren en iets anders gaan doen. We kunnen geen “oorlog voeren om vrede te creëren”, maar we kunnen de intentie hebben om vrede te stichten om het de dominante energie in onze individuele en collectieve realiteiten te laten worden. Het dient ons niet om onze energie te sturen naar wat we niet willen; al dat we moeten doen is gefocust blijven op wat we wél willen. En iedere persoon die dat doet vergroot het potentieel voor de hele wereld.
Wat gebeurde er in jouw wereld in 1997 dat nu voor herbeoordeling langskomt? Zie jij nu een herhaling van zaken die ook in 1997 gebeurden? Ik zeker wel, en ik krijg veel van dezelfde situaties nu die ik toen ook had. Je kunt er gif op innemen dat ik nu andere keuzes zal maken, dat was geen fijne tijd voor me. Als je wordt geconfronteerd met het verleden, kies dan voor vreugde in dit moment, zet intentie voor de meest vreugdevolle realiteit en wees gewillig die te ontvangen.

De energie van 2017 begint deze maand met Jupiter die in Weegschaal beweegt op 10 september, dus begin maar te denken over je nieuwe begin en hoe je wilt dat je leven zal zijn. Het maakt niet uit wat er in het verleden is gebeurd, we moeten nu gefocust zijn op het heden en al onze energie gebruiken om de nieuwe 5D paradigma’s die nu geboren worden, te bekrachtigen. Als de cyclus van Spiritueel Ontwaken van 2003 een heftige voor je was (en als dat niet zo was, was dat de uitzondering, want het was erg zwaar voor bijna iedereen), dan kan deze heel erg anders zijn omdat we allemaal, individueel en (als) collectief, vandaag op een geheel andere plek zijn dan we toen waren. En we hebben veel meer steun bij de transformatie nu omdat de focus toen gericht was op genezing. Nu ligt onze focus op het “heel” worden, congruentie, en het in harmonie stromen.

We moeten hier ook nog wat doorgaande astroactiviteiten noemen, namelijk het Saturnus/Neptunus vierkant dat verkeerd begrepen en verkeerd geïnterpreteerd blijft worden als illusies recht tegenover de realiteit staan. Wat het in werkelijkheid representeert is het 3D/5D integratieproces dat nog een ander aspect van onze ascentiecyclus is. Saturnus representeert de 3D impasse, Neptunus gaat gewoon weg en doet iets anders. Degene die energetisch soeverein zijn hebben geen heersers nodig, zij willen eenheid, verbinding, samenwerking, liefde en vrede.
De energieën van september verbinding
Ik wil leven in een wereld die wordt beheerst door leiders (geen heersers), die de wensen van hun kiezers en niet de belangen van hun zakelijke, militaire- en politieke handlangers weergeven. Dat is wat het Saturnus/Neptunus vierkant aan het doen is – Saturnus heerst over de corporaties, Neptunus heerst over het spirituele, de energie van het Universum, de ongeziene krachten die ons allen samenbindt en ons één maakt. Neptunus heeft de leiding, voor het geval je je dat afvraagt, in het bijzonder met de Mercurius retrograde van deze maand, die een gigantische verandering in het spel betekent.

Het Saturnus/Neptunus vierkant is de overheersende energie deze maand, omdat het werd geactiveerd door de eclips op de 1e, dus het zal deze hele maand blijven werken. En natuurlijk moeten we de voortdurende Uranus/Eris conjunctie noemen. Hier hebben we de planeet van revolutie (Uranus), die hand in hand loopt met de planeet van onenigheid (Eris). De meubels vliegen in het rond en we zullen dat deze maand ook zien.
De Mercurius retrograde, die begint op 1 september, met een verbinding met Jupiter op 29 Maagd, zal de hele maand voelbaar zijn en de regels worden toegepast zoals die gebruikelijk zijn als Mercurius retro is – sta extra reistijd toe, check communicatie extra goed, probeer geen nieuwe activiteiten te initiëren en als je dat wel doet, verwacht dan dat je enkele daarvan nogmaals moet doen als de retro voorbij is. Mercurius retrograde brengt ook het verleden opnieuw naar boven en in dit geval wordt er zwaar in geïnvesteerd ervoor te zorgen dat ons verleden écht over is en we er klaar mee zijn. Het heeft veel diepere ondertonen, hoewel heel anders dan iedere andere retro die ik me kan herinneren.

Eén ding dat ik verder nog moet noemen, omdat het zijn impact zal hebben op iedereen in de hele wereld, zijn de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november. Zoals ik al eerder zei, ik ben verbijsterd over het feit dat in een land van ongeveer 400 miljoen mensen, het beste wat we als presidentiële kandidaten kunnen voordragen mensen als Hillary Clinton en Donald Trump zijn. Maar dit is enkel het bewijs van hoe gemanipuleerd, corrupt en in scène gezet ons verkiezingsproces is geworden, zelfs in “The land of the free and the home of the brave” (zin uit het Amerikaanse volkslied, red.). (Dit is nog een aspect van het Saturnus/Neptunus vierkant, dat corruptie en zaken die het daglicht niet verdragen onthult). Maar niet getreurd, deze show is nog niet voorbij, we hebben nog enkele verrassingen in petto in oktober, die het politieke landschap zouden kunnen veranderen.
De energieën van september verkiezingen 2016
September is een nieuw ochtendgloren en biedt vele kansen voor transformatie; hoewel, het ochtendgloren komt na het donkerste gedeelte van de nacht en we zijn inderdaad in de afgelopen paar jaar door nogal wat donkere nachten gegaan. We kunnen verandering in ieder gebied van ons leven én in de wereld creëren door gefocust te blijven en intenties te zetten voor onze meest krachtige uitkomsten ooit, én door onze lichten helder te laten schijnen. We zijn lichtbakens nu, volledig berustend in onze energetische onafhankelijkheid en goed gegrond op ons pad van ascentie. Maar er is geen “de” ascentie, het is een reis van individuele stappen, geen schot naar van een hogere dimensie in slechts één gigantische transformatiesprong. Zij die zitten te wachten op ruimteschepen die gaan arriveren om ze mee te nemen van onze planeet, zullen teleurgesteld blijven worden, net zoals dat nu al een tijdje gebeurt.

Wij zijn de lichtjes van de wereld, wij zijn de Goddelijken, wij zijn de hoop voor het multidimensionale “zijn” en leven. De belofte en potentie van ascentie ligt besloten in ieder van ons, het is tijd voor die vonk om een helder licht te worden, zodat we onze schoonheid, kracht en doel in dit grootse proces van het integreren van de hemel op aarde kunnen erkennen. De sluiers zijn gevallen, de blinddoeken zijn af en het is onze beurt om het hoofdpodium te pakken en dit licht thuis te brengen.

Heb een prachtige maand.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten