zondag 26 april 2015

Matt Kahn: Essential Key of IntentionMatt Kahn: de essentiële sleutel van intentie
20 april 2015

Opmerking1: Matt maakt soms een zin niet af, hij gaat dan door op iets anders. Iedere keer als dat gebeurt, staat er (...)

Opmerking2: Affirmaties verliezen wat aan kracht in de vertaling, dus ik heb de affirmaties in het Engels laten staan en de vertaling in het Nederlands erbij gezet. Ik heb ook de tijd erbij gezet, zodat je de affirmatie snel kunt vinden in het yt filmpje. 

Het geheim van zuiveren en helen, dat wat jullie aan het omzetten zijn, is enkel dat je het moet zien te overleven! Ik durf zelfs te beweren, dat als je wat voor ervaring dan ook hebt overleefd, dat zal bevestigen dat er niets meer is achtergebleven voor jullie om te verwerken of om je zorgen over te maken. Als iets in het verleden ligt, is het geheeld. Maar dat is niet wat je geleerd hebt, zodat je denkt dat er nog dingen op te graven zijn, en dat is waarom je nooit aan het einde ervan zult geraken. Wat je overleefd hebt, is gedaan. Dus de spirituele reis gaat niet over eindeloos zuiveren; we hebben eindeloos zuiveren al ervaren omdat we de overgang maken van een oud paradigma naar een nieuw paradigma,  jouw tijd hoeft niet meer gevuld te worden met eindeloos zuiveren. Als je denkt dat er iets in je verleden ligt wat je denkt te moeten opruimen, kijk je naar het verleden, zoekend naar datgene om te zuiveren, en dan vind je ook wat! En als je denkt dat je het opgeruimd hebt, draai je je weer om en dan zal er iets anders zijn; want het leven zegt: het lijkt erop dat je dit spel leuk vindt,  dus geven we je heel veel dingen om mee te spelen. Maar je wilt niets meer zuiveren, dus als je niets meer wilt om op te ruimen is hier een eenvoudige tip: als je niets meer wilt om te zuiveren....kijk dan niet achterom!
Want wat je overleefd hebt, is compleet. Op het moment dat iets gedaan is, is het gedaan. Zelfs op het moment dat je zegt "oh mijn God waarom zei ik dat?" oeps...al gebeurd!
Het is niet de bedoeling dat je je bezighoudt met eindeloos zuiveren en één van de manieren om je weg te vinden door de ingang van de vijfde dimensie naar 5e dimensie bewustzijn, is door in plaatst van je bezig te houden met het eindeloos verwerken van zuivering en dat tot in de perfectie te willen verfijnen, je tijd te geven aan de levende praktijk van wat ik de essentiële sleutel van intentie noem. Dit is waar het leven oneindig bijzonder wordt! Ik zal uitleggen wat ik bedoel.Intentie betekent niet dat je probeert een uitkomst te laten gebeuren, daar uitkomsten worden georkestreerd door jullie hoogste goddelijke zelf, omdat er in de toekomst dingen wachten op jullie aankomst en jullie erop voorbereid moeten worden daarmee met 'ease & grace' (alsof het vanzelf gaat) om te kunnen omgaan.
Dus er ontbreekt niets. Je intuïtie zegt je dat er dingen zijn die je wilt, maar als je een ego hebt, wil je het juiste ding in het verkeerde hoofdstuk van jullie leven. Jullie stellen je voor  wat er op jullie ligt te wachten in hoofdstuk 7 en denken dat het moet gaan plaatsvinden in hoofdstuk 5 en dan raak je in de war. Het is de essentiële sleutel van intentie die alles samen zal brengen. Als het niet een of andere superduper hoop is, wat is intentie dan?


Intentie is de betekenis die je geeft aan de symbolen in nabijheid. Elke persoon, plaats of ding kan een symbool worden genoemd. Een symbool van bewustzijn of van een vorm.
En inherent (daarmee verbonden), in de ruimte van bewustzijn, die we dimensies zullen noemen, is er geen enkele betekenis onlosmakelijk verbonden met symbolen, behalve de betekenis die je er zelf aan geeft.
De betekenis die je aan een symbool geeft wordt jouw perceptie, die vervolgens in je lichaam wordt vertaald als een ervaring van trilling, afhankelijk van het niveau van bewustwording van waaruit je het beziet.
Het is dus de de essentiële sleutel van intentie die je in staat stelt te gaan co-creëren met het leven, zonder te proberen controle uit te oefenen op de uitkomsten daarvan.
Want waarom zou je het nodig hebben controle te willen hebben over een uitkomst, als jij het bent die de regels opstelt?
Het eerste deel van de essentiële sleutel van intentie, die een van de meest directe manieren is om je trilling omhoog te brengen zonder te proberen je trilling vast te willen houden (...)
Een hoge trilling vasthouden klinkt wat pijnlijk. Dat je trilling wordt verhoogd is iets wat je energetisch voelt en hoe breed je kunt zien als een resultaat of hoogtepunt van hoe intentioneel je je leven leeft.

Eén van de meest krachtige manieren om de essentiële sleutel van intentie in je leven te brengen is door opzettelijk hogere betekenis te hechten aan de symbolen of activiteiten die je dagelijks tegenkomt of hebt.
Als je gewoon de straat oversteekt, zul je de ervaring hebben van hoe het is om gewoon de straat over te steken. Als je zou zeggen met de essentiële sleutel van intentie: Mogen met elke stap die ik zet alle wezens gezegend  en bevrijd worden, zoals ik nu ben. En als je dan de straat oversteekt, dan word je opeens overspoeld met een vervulling die geen enkele dwang, manipulatie en persoonlijke wil je ooit kan schenken.
Als je ooit gedacht hebt dat een nieuwe carrière hét voor je zal zijn, een nieuwe relatie hét voor zal zijn, een nieuwe dit en een nieuwe dat, is dat niet verkeerd, maar het leven geeft je alle tijd om die dingen achterna te zitten en als je ze vindt zullen ze je in het begin enige vervulling geven. Maar heb je ooit gemerkt dat het vroeg of laat het volgende iets in je leven wordt, het volgende waar je mee bezig wilt zijn, of de volgende last die op een bepaalde manier - of hoe je dan ook gehypnotiseerd bent te denken - de volgende sleutel tot vervulling is.
In het nieuwe paradigma (ideale samenleving) ontwaken we en realiseren we ons: Oh!
Want in het oude paradigma hebben we geleerd dat het niet de dingen buiten ons zijn die ons vervulling schenken; je hebt geleerd dat het niet de dingen buiten je zijn, dingen buiten je kunnen me geen vervulling schenken. Maar weet je wat echt grappig daaraan is? Dat is niet de volledige leer, want het is niet mogelijk je te vertellen wat je niet vervult, zonder erbij te vertellen wat je wel vervult. 
Wat je leerde in de 3e dimensie was: de dingen die ik verkrijg, de mensen die ik ontmoet, de dingen die ik doe, vervullen me op geen enkele manier. Dat is 3e dimensie bewustzijn. Maar in de 4e dimensie gaan we naar binnen (in onszelf) en zeggen we: 'Oh, al mijn spirituele inspanningen, mijn spirituele verworvenheden, dat zal me vervullen!' En dat is eigenlijk hetzelfde. Dus ze kunnen je niet vertellen wat je niet vervult, tenzij ze je vertellen wat je wel vervult. En laat me je vertellen wat je vervult!
Vervulling is een trillingsfrequentie waartoe je toegang hebt vanuit je energieveld, welke wordt geïnterpreteerd als een variëteit aan emoties, of het nu vreugde, passie of zegening is, gebaseerd op hoe intentioneel je je leven leeft en elke dag is weer een leuk klein videospel waar je je bewust wordt dat het pad openligt voor je en dat je intenties kunt koppelen aan elke actie.
Elke keer dat je een intentie vormt, begint je trilling toe te nemen en doe je een hogere trillingsfrequentie op; niet vanuit de oude geesteshouding: 'Ik ga mijn trilling verhogen zo dat God erg onder de indruk is van mij en zodat Hij me dan alle onzin geeft die me niet gelukkig gaat maken.' Herinner je je die oude leer? 'Ik ga mijn trilling verhogen en het Universum zal zo verwonderd zijn over mijn gedrag dat het gewoon geld over me uitstrooit.' Nee!
Je verhoogt je trilling via intentie en daardoor zal je één van de grootste geheimen van geluk gaan realiseren: met intentie kun je volledig gelukkig zijn, geworteld in vrede en helemaal onaantastbaar voor alles wat er bestaat, ongeacht de omstandigheden of uitkomst, als intentie leidt.

Onbewust handelen is de manier waarmee het Universum probeert duidelijk te maken dat het leven zo aanvoelt wanneer je het ervaringsveld betreedt zonder een intentie. Bewust leven is het ervaringsveld betreden met een intentie. Dus intentie wordt alles.


With every blink of my eyes may every heart burst open to the extacy and love of their highest self!
(
Mag, elke keer als ik met mijn ogen knipper, elk hart openbarsten tot de extase van Liefde van zijn Hoogste Zelf!)
With every breath I take, may every being awaken to its highest truth!
(
Bij elke ademhaling die ik doe, mag elk wezen ontwaken tot zijn hoogste waarheid!)
With every step I take, may all beings  be loved, placed in secure surroundings and with families that love and adore and cherish their highest qualities, talents and abilities.
(Bij iedere stap die ik zet, mogen alle wezens geliefd zijn, in veilige omgevingen worden geplaatst en bij families die hun hoogste kwaliteiten, talenten en mogelijkheden liefhebben en koesteren.)
With every bite of food may all beings be nourished with organic sustainability and clean drinking water.
(Bij elke hap voedsel die ik neem, mogen alle wezens gevoed zijn met organische duurzaamheid en schoon drinkwater.)

Je gemis aan vervulling komt doordat je tot op bepaalde hoogte genoegen neemt met ervaringen te hebben van wat je ziet, maar wat je ziet zijn symbolen die alles kunnen zijn wat jij besluit dat het zijn.
En je jaagt alleen maar groter gemis aan overvloed na wanneer je zegt: de symbolen van mijn huidige realiteit bewijzen mijn schaarste waardoor ik ga bedelen, lenen en stelen of de toekomst benader alsof het verderop anders zal zijn. Het veld ligt open voor je om te stoppen en zeggen: wat zou er gebeuren als alles wat ik zag een symbool zou zijn van hoeveel overvloed ik heb? Hoe weet ik dat alles niet een symbool is van overvloed?
Ik bevind me in een overvloed van mensen, ik heb een overvloed aan ademhalingen,  ik heb een overvloedig aantal dagen geleefd, er schijnt een overvloed van seconden te zijn in iedere dag, misschien heb ik een overvloed van problemen...misschien een overvloed van gedachten, een overvloed van oordelen? Een overvloed van samentrekkingen en reacties die ik denk op een bepaalde manier te moeten doen.
Wat als je zou besluiten dat elk klein iets in je leven een symbool van overvloed zou zijn. En dat is niet doen alsof. Het grappige is, dat als je 'doen alsof'  tot een symbool zou maken van iets wat positiever is, dan zou het in werkelijkheid dichterbij het leven komen zoals het Universum al weet dat het is.

Is het niet waanzinnig dat je je fantasie zou kunnen gebruiken om de meest positieve betekenis te geven aan de dingen in je leven, met als resultaat dat het je dichter bij een waarheid brengt die geen enkele vorm van spiritueel perfectionisme ooit zou kunnen begrijpen of bevatten? Dat is waanzinnig!
Dat is waarom we vrede sluiten met ons innerlijke kind omdat die de leiding heeft over je fantasie en dat zal de rockster worden van het intenties creëren; wanneer je er vrede mee sluit door het lief te hebben, want dat is de degene die je zal bevrijden!
Het is degene die je bevrijdt van all spirituele inspanningen en zegt: Okay! Dit is een video spel! Laten we spelen! Jij hebt van mij gehouden, nu is het mijn beurt om jou te redden. Dus door van onszelf te houden is hoe we ons innerlijke kind veranderen in de intentie creërende rockstar die het is!
Misschien dat hij trapt en schreeuwt in het begin, maar dan zeg je gewoon: lieverd ik houd van je! Ik houd van je, ik houd van je! Ik houd van je!

Dus laten we het eens hebben over diverse soorten van intentie. Een intentie is typisch iets waar je je dag mee begint. Je affirmeert geen uitkomst, je probeert een zin te formuleren die suggereert dat, wat er ook voor uitkomst of omstandigheden op mijn weg komen, zó ben ik  van plan er mee om te gaan. Je vertelt je onderbewustzijn de manier waarop je wilt ervaren wat jouw kant op komt. Je bent dan niet bezig met controle houden, je BEVEELT het! Dat is een erg groot verschil. Het mooie van bevelen, waartoe je het recht hebt als de navigator van je reis, is dat je geen controle over de uitkomsten hebt maar je het schip bestuurt! En het prachtige van bevelen via intenties begint met twee woorden, wanneer ze samen gebruikt worden zijn het voor mij de meest prachtige woorden die ik ooit gehoord heb: MAG IK = je zegt IK MAAK EEN KEUZE.

MAG IK? neemt aan of verklaart dat je het recht hebt om zo'n keuze te maken en om te beslissen wat voor ervaring je wenst te hebben. Je hebt geen controle over de uitkomst of hoe dingen verschijnen, maar je bepaalt wat het voor je symboliseert.
Klopt dat?
Ik vind dat volstrekt fascinerend! Dat jij bepaalt wat deze symbolen betekenen. Dat je geeneens een spiritueel ego meer kunt zijn die denkt te wereld te kennen; "laat me je vertellen wat er allemaal mis is met de wereld"... dat is enkel iemand die je vertelt over zijn of haar symbolen. Symbolen van wat zij denken dat een statische wereld is, eraan voorbijgaand dat zij degenen zijn die beslissen wat die symbolen betekenen en op een bepaald niveau hebben ze besloten dat de wereld afschuwelijk veel symbolen heeft zo dat zij degene uit kunnen hangen die geïnformeerd is.
Dat verbrandt letterlijk de betweter-energie uit ons veld vandaan. "O Mijn God, ik denk dat ik alles over de wereld weet en ik ben slechts een groentje die deze symbolen beperkte betekenis geeft, dus in Gods naam, waar heb ik het eigenlijk over?" O Mijn God! O Mijn God!
Is dat niet verbazingwekkend?
Ieder van ons leeft in zijn eigen dimensie en we beslissen allemaal zelf wat de symbolen betekenen. In feite zeg ik dat er 2 redenen zijn waarom we dingen manifesteren:
Blijkbaar manifesteren dingen zich om ons te doen ontwaken uit onbewust zijn. Wat betekent onbewust zijn: het onbewuste gebruik van intentie, wanneer je intentie tegen jezelf gebruikt, in plaats van het te gebruiken als een vaardigheid die we in onszelf kunnen openen.
Hier doet zich iet heel vreemds voor ten aanzien van de werkelijkheid: als de hele wereld een moment zou stoppen en in plaats van proberen ieder ding in de wereld te veranderen, wat dan ook, slechts een moment een andere betekenis zou geven aan de symbolen die ze zag, zou dat de trilling van de hele planeet dusdanig verhogen dat het in een oogwenk alle onbewuste activiteiten eruit zou verwijderen.
En als je de eerste persoon wordt die dat in jouw wereld doet ga je je getransformeerd voelen in jezelf en na verloop van tijd straalt dat uit naar buiten en transformeert het de wereld om je heen. En ook al zijn we klaar met voor onszelf intenties te creëren, we houden er niet mee op totdat de wereld buiten ons de schoonheid van onze helderheid naar ons terug weerkaatst.
(de tweede reden waarom we manifesteren noemt hij niet, maar ik neem aan dat hij bedoelt: bewust manifesteren via intenties)

De er is een intentie waar we onze dag mee beginnen: 
Mag ik liefdevoller zijn dan ooit tevoren?
Mag ik meer vervuld zijn dan ik ooit ervaren heb in het verleden?
Mag ik liefdevoller en meer attent zijn voor mezelf en anderen dan ik me ooit zou kunnen voorstellen, voor het hoogste goed van alle wezens!

Mag ik?
Hoe ga je verwelkomen wat er op je pad komt (keuze) en het is niet de waarschijnlijkheid van "ik ga het zó doen"; want wil je weten waarom veel spirituele wezens het idee hebben dat ze liefdevoller zijn en daar uiteindelijk niet naar handelen? Omdat ze hun onderbewuste hun intentie niet hebben verteld. Als je een intentie creëert vertel je je onderbewuste geest: ik wil dat je hier bewijs voor vindt; en als je je onderbewuste geest je intentie hebt meegedeeld, geeft het je de toestemming om in de realiteit te steppen en die keuze te maken. Klopt dat?
Dus als je je intentie niet hebt gecreëerd, heb je geen toegang tot die keuze en aan het einde van de dag maak je jezelf verwijten dat je niet hebt gedaan waar je hier voor bent en je zorgt er zelf voor dat je faalt omdat de essentiële sleutel van intentie datgene is wat het voor je kan realiseren.


MAY I
(MAG IK)
BE MORE (THOUGHTFUL, LOVING, FULFILLED ...) THAN EVER BEFORE
(MEER (ATTENT, LIEFDEVOL, VERVULD....) ZIJN DAN OOIT TEVOREN)
FOR THE WELBEING OF ALL
(VOOR HET HOOGSTE GOED VAN AL DAT IS )

Dat is een intentie.

En letterlijk, door dat één keer, slechts één keer in de ochtend te zeggen, ga je je fijner voelen in je lichaam. Want je lichaam opent zich meteen voor vervulling.
Vervulling als een bijproduct van intentie, niet gebaseerd op je verzameling ervaringen, verworvenheden of uitkomsten. Dus dat is wat ik een intentie noem.
Of...ik noem het de hoofdintentie. Laten we het een aardige, verheven benaming geven, de hoofdintentie. De hoofdintentie. Ik vergeet altijd hoe ik dingen heb genoemd in het moment. Soms komen mensen dan naar me toe en zeggen: "hey ik ben aan het werk met mijn hoofdintentie..." ik ben vergeten dat ik dat had bedacht en reageer..."ehh wat? Dat klinkt zo cool! Hoofdintentie, dat wil ik ook, kan ik er daar één van krijgen?"

Dus de hoofdintentie is de intentie die je verankert in de ochtend.

May I (ALWAYS MAY I)           
Be more (FILL IN THE BLANK)
Than ever before
For the welbeing of All


Mag ik (ALTIJD BEGINNEN MET MAG IK)
Meer (VUL IN) zijn
Dan ooit tevoren
Voor het hoogste goed van Al dat is

Dat zal het succes garanderen van hoe je zult waarnemen, handelen en kiezen vanaf dat moment in je leven. Het is alsof je uit je toneelstuk (spel) stapt, en je even de regisseur wordt, zoals de verteller die verklaart: "en toen ontwaakte hij vanmorgen, meer liefdevol dan ooit tevoren." En dan ga je weer terug in je rol van acteur en doe je het.
Het zal niet voelen alsof je het probeert te doen, je gaat het slechts op een magische manier doen door de intentie die je eraan meegaf, want dat is wat co-creatie is.
Je verklaart het, je speelt het, het zal door jou heen en vanuit jou gebeuren in plaats van je te vermoeien doordat het plaatsvind als een reactie op jou. Dat is hoofdintentie.

Dan zijn er wat ik noem micro intenties. Micro intenties zijn de intenties die je creëert vóór activiteiten. En luister, dit is interessant! Elk gebied van je leven waar er onbalans (disharmonie) is, wijst je op de momenten in tijd waar je geen micro intenties hebt gecreëerd. Dus je creëert je hoofdintentie in de ochtend en je kunt het voor zoveel of zo weinig intenties doen als je wilt, dat mag je zelf weten. Micro intenties geven je grotere betekenis, grotere spirituele betekenis aan de eenvoudige activiteiten van alledag.
We ademen niet meer gewoon, we doen alle harten ontwaken bij elke ademhaling. We knipperen niet alleen maar met onze ogen, we brengen verlossing aan alle zielen in alle dimensies door enkel met onze ogen te knipperen. Hoe doe je dat? Door met je intentie te bepalen dat het zo is. Jij beslist als een schepper, dat als je dit doet (knippert met zijn ogen) alle wezens vrij zijn! Iemand kan dan zeggen: "wie denk JIJ wel niet dat je bent om dat te doen?" en het antwoord is dan: "iemand die het recht heeft het te ontvangen. Je hoeft dat niet te geloven, want geloof is het oude paradigma. Geloof is enkel een manier om jezelf vast te knopen. Zelfs als je overspoeld zou worden door ongeloof, of negatieve ideeën, is alles wat je hoeft te doen zeggen: "mogen alle negatieve ideeën de verlossing van alle zielen representeren die iedere keer als ik een negatieve gedachte heb worden bevrijd". En op het moment dat je een andere betekenis geeft aan het symbool (knipt met zijn vingers), verdwijnt het.

Dus de micro intentie is: met iedere stap (...) en de reden waarom je een wereld van andere wezens gewaar wordt is zodat je een spirituele betekenis aan al je persoonlijke bezigheden kunt geven, dat iets is wat groter is als de planeet, want hoe grootser de spirituele betekenis achter al je persoonlijke bezigheden, hoe hoger het niveau van vervulling wat je zult voelen. In feite, hoe meer verheven de intentie die je koppelt aan de stomste taken, brengt je de meeste vervulling en vreugde, wat de snelste manier is om je trilling te verhogen.
Met elke tand die ik poets wordt de oceaan gezuiverd.
Met elke hap voedsel die ik neem, keert deze planeet terug naar het Hof van Eden.
alles wat je moet overwinnen is de stem in je hoofd die zegt: wie in Godsnaam denk JIJ wel niet dat je bent? Daarin herken je slechts, zelfs in de gedachte die zegt "wie denk je wel niet dat je bent?", dat het je onthult wie de volgende is om lief te hebben. Ik houd van je (legt zijn hand op zijn hoofd).
Je beantwoordt de vraag niet eens wie je in Godsnaam bent, je houdt alleen maar van degene die je de vraag stelt omdat hij aandacht nodig heeft. Spirituele wezens hebben geprobeerd van hun gedachten af te komen en ze werden er alleen maar gek van.  En ze gedragen zich alsof de gedachte er de oorzaak van is dat hun leven een puinhoop is. Ja spiritueel persoon, "waarom is je leven zoals het nu is?" "Nou, omdat ik nog steeds gedachtes heb".
Laat me even snel iets benadrukken. In je hoofd zit geen mind (verstand/ratio). Onthoudt, jij geeft de symbolen betekenis, dus wat als wat er in je hoofd zit en wat je mind noemt met een negatieve bijbetekenis, dan gaat het ook uitspelen wat het symbool voor jou betekent. Maar de mind is niet (...) the mind is een abstractie van het volledige Universum. Dus, als je gewoon zou stoppen het de mind te noemen en zou beginnen het het Universum te noemen, dan heb JIJ niet heel veel gedachten, het Universum is zeer creatief. "Nou zeg, het Universum is erg creatief vandaag, het is zeer actief! Wow, er wordt van alles gecreëerd nu (klopt met zijn vinger tegen zijn hoofd). Dan zou je een micro intentie kunnen creëren voor je gedachten en zeggen: "mag elke gedachte die ik heb, ongeacht de trilling ervan of hoe ik het beoordeel of accepteer, ongeacht de gedachte die ik heb, mag mijn hoogste erkenning van waarheid onthuld worden, mag mijn hoogste zelf belichaamd worden, en mogen alle harten veiligheid vinden om hun hoogste potentieel te kunnen openen, as I am now."

Laat me jullie een meer ingrijpende kant van de Liefdes Revolutie introduceren. We veranderen behalve de betekenis die we aan symbolen geven die we subjectief gewaarworden. En vanaf dat moment zal alles voor je veranderen, sneller dan je je ooit kunt voorstellen.
Want ieder probleem of elke vraag die je hebt, heeft te maken met het accepteren van de betekenis van symbolen, wat maakt dat je er een vraagteken bij zet, het wegduwt, je je er enigszins van afkeert of dat het het probeert te transformeren, door de betekenis die je eraan gegeven hebt. Maar niets hiervan vraagt je het wat voor betekenis dan ook te geven, wat betekent dat je het zelf mag uitmaken. De vraag van bewustzijn wordt dan: welke betekenissen die je aan symbolen in je nabijheid geeft, voelen goed in je lichaam. Brengen ze je dichter bij vertrouwen of dichter bij angst?
Brengt het je dichter bij verheffende eenheid of trekt het je dieper in de afscheiding?
Laat het je meer vervuld voelen of meer wanhopig en eenzaam?
En als het je je laat voelen op een manier die niet bijdraagt aan je vreugde, laten we dan kijken naar wat de dingen voor je betekenen - en in tegenstelling tot het oude paradigma waar ze zeggen dat we al deze oude overtuigingen uit ons systeem moeten zuiveren, we het allemaal op moeten graven...nee dat moet je niet!! - neem je gewoon een moment en zeg je tegen jezelf op een heel gemoedelijke en onofficiële toon: "tussen haakjes, niets van al die bagger betekent wat het eerder betekende; nu betekent het dit: tadaaaaaa! (gooit zijn handen in de lucht alsof hij het weggooit en het niets meer betekent). Als je wat glitter, zout of kruiden hebt kun je die de lucht ingooien, dat maakt het wat officiëler.

Dus laten we dit even goed op ons laten inwerken, wat als je je tijd gaat besteden aan het creëren van andere betekenissen voor je activiteiten en je zou besluiten dat ongeacht wat er op je pad zou komen, je de intentie hebt om het ZO te verwelkomen. Een ego zou zeggen: hoe kun je het zijn totdat het komt? en het Universum zou zeggen: hoe kan het komen voordat je je intentie hebt gecreëerd?
Hoe kan het leven je meer dingen brengen die meer overvloed bevestigen totdat al die dingen overvloed betekenen? En degene die intenties creëert zal zich nooit in enige vorm van wanhoop bevinden.  Je geraakt enkel in wanhoop, om je jouw intentionaliteit te realiseren; jouw creativiteit, jouw bewustzijn zal je redden uit elke rampspoed waarin je je denkt te bevinden. Want het verschil tussen rampspoed en verlossing zit 'm erin welke betekenis je aan symbolen geeft.

Voor sommigen van ons die de ingang van de vijfde dimensie naderen en chronische vermoeidheid syndroom symptomen hebben, of soms zelfs echte ziektes/aandoeningen manifesteren...daar zegt het oude paradigma over: Oh, hebt een fysieke aandoening/ziekte en natuurlijk oordelen ego's dus vragen we ons af: oké, wat in ons verleden heeft deze ziekte veroorzaakt? Oké, je bent ziek, wie heb je boos gemaakt?
Nogmaals dat is niet waarom we ziekte of chronische vermoeidheid symdroom-achtige symptomen, of vermoeidheid manifesteren. Energetisch gesproken: elke soort ziekte en symptomen zouden  (...)  de reden waarom symptomen zo uniek zijn voor ieder wezen is omdat symptomen verband zouden kunnen hebben met het genetische spel, maar  ongeacht op wat voor wijze de symptomen uit ieder veld tevoorschijn komen, volgt iedere ziekte meestal hetzelfde energetische scenario, en dat is: wanneer je ziel zich sneller ontwikkelt en uitbreidt dan je lichaam kan bijhouden, manifesteer je een of andere vorm van ruggespraak om je te gronden, je te dwingen te rusten en een bepaalde tijd rustig te blijven in een verlengde incubatietijd, zodat je lichaam en het licht van je ziel samen kunnen komen op dezelfde bladzijde. Het is de bedoeling dat het licht van je ziel wordt geïntegreerd en gegrond in een fysieke vorm en dus is ziek zijn - energetisch, psychisch, emotioneel - gewoon een manier hoe lichaam en ziel bij elkaar kunnen komen.

Als je nu een andere betekenis zou geven aan wat voor ziekte dan ook; als je een terminale ziekte zou hebben en je zou beginnen tegen jezelf te zeggen: deze ziekte is er het bewijs van hoe grondig ik spiritueel aan het ontwikkelen ben en ik hoef enkel te stabiliseren zodat mijn lichaam en ziel op dezelfde pagina kunnen komen, daarom bewijst deze ziekte de heling die al heeft plaatsgevonden. Mijn heling heeft al plaatsgevonden en ik kom slechts vanaf de andere kant, het uitspelend, om mijn lichaam en ziel de gelegenheid te geven bij elkaar te komen. Iemand die dat zou zeggen, zal wonderbaarlijk genezen.
Wat ik hier zeg wordt opgenomen, dus de mensen die hierna deze video kijken of horen, die zich op dit moment moeten aanpassen omdat ze symptomen hebben, kunnen dit gebruiken door de heler en transformator te zijn waar ze naar op zoek zijn. Wacht niet op een modus (manier), ga niet op zoek naar een heler, jouw intentie zal het voor elkaar krijgen.

En ik bied jullie dit gratis aan omdat jullie degenen zijn die dit gaan verschuiven. Niet verschuiven op een manier van "Godzijdank is dit uit mijn veld verdwenen, ik heb de ziekte overwonnen, ik heb het bevochten, ik heb het verslagen". We bevechten niets. Want als we dat zouden doen, vechten we tegen onze eigen genius. We zijn niet aan het vechten, we beslissen om dingen een andere betekenis te geven. En ik bedoel niet te zeggen: "O ja tuurlijk, laten we het een positieve draai geven...oh! je heb terminale kanker, ja kijk...laten we er een positieve betekenis aan geven." Mensen met kanker kunnen zich goed voelen over zichzelf..."hey kijk, je bent een spirituele meester."
Dat zeg ik dus niet. Wat ik echt zeg is dit: als je de waarheid omtrent energie uit de hoogste dimensies van het Universum hebt leren kennen, zou je je realiseren dat de manifestatie van een ziekte slechts een manier is voor het lichaam en de ziel om bijeen te komen. Het is een gigantische en drastische schreeuw om te integreren. We ontwaken uit het oude paradigma, waarin we dat compleet veroordeelden.
Zoals...."oooh ik ben ziek geworden, misschien is mijn trilling niet hoog genoeg!"
"Wàt? nee!! Het is omdat je trilling zo hoog is, dat je lichaam erbij probeert te komen, dus word je gegrond en in bed gestopt, zodat je helemaal rustig ligt om je persoonlijke wil te ontwarren, zodat die dingen bij elkaar kunnen komen en je het kunt integreren om daadwerkelijk de energie in je te gronden die het hartgecentreerde bewustzijn voortbrengt die de wereld gaat wakker schudden."
Dus soms betekent het zijn van lichtwerker dat je lichaamsgebreken moet doorwerken, zodat je de gids kunt zijn om andere mensen erdoorheen te helpen. We proberen niet van dingen af te komen, we proberen de betekenis die we eraan geven te veranderen, omdat hoe verhevener of positiever de betekenis die je ergens aan geeft is, hoe dichter je bij de waarheid bent. Dat is wat hier zo waanzinnig aan is! Hoe positiever je zou proberen te zijn, hoe groter de positieve draai die je ergens aan wilt geven, hoe dichter je bij de waarheid zou zijn.

En we leven niet meer in een tijd waar cynisch zijn in een spirituele bijeenkomst enige maatstaf is voor intelligentie of inzicht.
Want het is één ding om als donderslag bij heldere hemel de waarheid te zien, maar de echte vraag is: wie gaat er de tijd voor nemen intentie in te brengen in zijn leven. Iemand die zegt: "dat zou ik niet moeten hoeven doen..." die hoort thuis in het oude paradigma!
"Ik zou niet van mezelf moeten hoeven houden. Er is er hier maar één. Er is hier verder niemand. Wie is er om dat te doen?"
Pffff verdwenen! Die persoon is verdwenen, tot ziens in een ander leven. Iemand die zoiets zegt is een spirituele dinosaurus. Moge God ze zegenen. Dat is een spirituele dinosaurus en deze nieuwe ascensie energie is de ijstijd.
Een meester in het oude paradigma zijn is één ding, een meester zijn in het nieuwe paradigma is waar je een co-creator wordt in jouw werkelijkheid. Niet uitkomsten creëren, het creëren van nieuwe betekenissen voor deze symbolen die je ziet. Waarom zou niet alles wat je ziet een symbool van overvloed kunnen zijn? Hoe voelt dat als je dat zegt? En het deel van jou wat zou kunnen zeggen: "dat voelt of ik tegen mezelf lieg..." dat is enkel je onderbewuste die tegen je zegt: "we hebben dat nooit eerder gedaan..."
"Nee! Precies, dat is waarom we het doen!"

Dus als een manier om hier echt mee te werken, herhaal mijn woorden die zo ga zeggen, zodat je het in je lichaam kunt voelen en je kunt voelen hoe snel vervulling opkomt in je lichaam zodat je eindelijk (...)
Nee, vervulling heeft niets te maken met uitkomst, niets. Het heeft te maken met hoe vaak je je intentie creëert. Dus probeer dit, zeg het hardop:

(38:50-42:55)

MAY I
NO MATTER WHAT COMES MY WAY
BE MORE LOVING
THOUGHTFUL
GENTLE
AND COURAGEOUS
THROUGH MY WORDS
AND ACTIONS
FOR THE WELBEING OF ALL
MAY EVERY BREATH
AWAKEN EVERY HEART
MAY EVERY STEP
RETURN ALL BEINGS TO SAFETY
MAY EVERY BITE OF FOOD
NOURISH ALL FAMILIES
MAY EVERY BLINK OF MY EYES
RETURN THE EARTH TO PEACE
MAY EVERYTHING I HEAR
BE THE SOUND OF CONSCOUSNESS AWAKENING
MAY EVERYTHING I SEE
REVEAL THE GROWING PAINS
OF THE DIVINE'S HIGHEST DESTINY EMERGING
INTO THE BEAUTY OF HUMAN FORM
MAY EVERY INTERACTION I HAVE
REVEAL THE TRUTH OF MY BEING
AND EVEN WHEN I ENCOUNTER THOSE
WHO DON'T TREAT ME THE WAY I INTEND TO BE
I CAN JUST REMEMBER
THEIR ACTIONS DON'T HAVE TO SYMBOLISE
ANYTHING ABOUT ME
INSTEAD THEIR ACTIONS SYMBOLISE
HOW TREMENDOUS OF A HEALING JOURNEY
THEY MAY BE ON
AND MAY NOT EVEN KNOW IT
AND SO EVEN WHEN I ENCOUNTER OTHERS
WHO DO NOT ACT IN ACCORDANCE WITH MY INTENTION
IT DOESN'T HAVE TO SYMBOLISE ANYTHING ABOUT ME
IT SIMPLY SYMBOLISES HOW DEEP OF A JOURNEY THEY'RE ON
AND EVEN WHEN I ENCOUNTER BEINGS LIKE THAT
I CAN USE IT AS AN OPPORTUNITY TO SET ANOTHER INTENTION
AND SIMPLY SAY
MAY I BE
FOR MYSELF AND THEM
WHATEVER APPEARS MISSING IN THIS ENCOUNTER
AND THEN INSTANTLY
I AM NO LONGER LACKING
OR NEEDING SOMEONE ELSE TO CHANGE
'CAUSE I CAN ALWAYS INTEND TO BECOME
FOR MYSELF AND OTHERS
WHAT SEEMS MISSING IN THE ENCOUNTERS I HAVE
FOR THE WELBEING OF ALL
AS I AM NOW

Vertaling
Mag ik, wat er ook op mijn pad komt, meer liefdevol, attent, gevoelig en moedig zijn, via mijn woorden en daden, voor het hoogste goed van al dat is
Mag elke ademhaling elk hart doen ontwaken
Mag elke stap die ik zet alle wezens in veiligheid doen terugkeren
Mag elke  hap voedsel die ik neem alle families voeden
Mag iedere keer als ik met mijn ogen knipper, vrede op aarde komen
Mag alles wat ik hoor, het geluid zijn van een ontwakend bewustzijn
Mag alles wat ik zie, de groeipijnen onthullen van de hoogste goddelijke bestemming, die verschijnen in de schoonheid van de menselijke vorm
Mag elke ontmoeting die ik heb, de waarheid van mijn wezen onthullen
En zelfs als ik diegenen ontmoet, die mij niet behandelen zoals ik de intentie heb te zijn, kan ik me eenvoudig herinneren dat hun daden niets van mij hoeven te symboliseren, in plaats daarvan symboliseren hun daden op wat voor gigantisch helende reis ze zouden kunnen zijn, zonder het zelfs maar te weten
En dus zelfs als ik anderen ontmoet die niet in overeenstemming handelen met mijn intentie, kan ik het als een gelegenheid gebruiken om een andere intentie te creëren en eenvoudig zeggen:
Mag ik, voor mij zelf en hen, zijn wat er dan ook maar ontbreekt in deze ontmoeting,
en dan zal ik op slag geen gemis meer ervaren of het nodig hebben dat een ander verandert, want ik kan altijd de intentie creëren om, voor mezelf en anderen, datgene te worden wat er schijnt te ontbreken in de relaties/ontmoetingen die ik heb,<
voor het hoogste goed van al dat is
As I am now

Nou voel dat eens! Dat is wat we iedere dag doen. Weet je waarom ik jullie dit leer? Dit is wat ik heb gedaan en iedere dag in míjn video spel doe. Dit is hoe ik alles creëer wat jullie hier zien. Iemand in mijn positie, of je dat nu een lichtwerker, een heler, een leraar, of wat dan ook noemt... ik maak me geen zorgen of denk niet na over wat ik jullie ga leren, omdat... zoals iemand die vanuit een zeer hoog kwantum level creëert weet, wat ik doe als ik voor andere wezens sta - of dat nu is voor de camera, op het toneel, hoe je dit ook wilt noemen - wat ik doe wanneer ik voor jullie sta, is de manifestatie van de energie die ik veranker als ik niet samen met jullie ben. En dat garandeert dat alles wat ik doe, uitgezonden wordt met deze energie. Elk moment van mijn leven als niemand kijkt - en dat doe ik niet met enige mate van agressie of dat ik een intentie móet creëren - voor een meesterlijk wezen is oefening niet rennen naar de eindstreep van voltooiing. Want als je eenmaal een niveau van meesterschap hebt bereikt, en dit zeg ik omdat we allemaal in een traject zitten om meesters te worden, we zijn allemaal meesters, groeiend in perfectie, maar een meester gebruikt een oefening niet om een bepaalde staat te bereiken om er dan mee op te houden. De meester gaat door met de oefening voor al diegenen die het zich nog moeten herinneren. Dus creëer intenties voor degenen die vergeten. Ik doe "I love you's" voor een wereld die niet weet hoe van zichzelf te houden, ik doe het voor de wereld als niemand kijkt en het resultaat is wat er gebeurt als ik bij jullie ben.

Ik was in gesprek met een vriend - ik heb gesprekken met mensen en het levert soms grappige momenten op als ik geen inleiding geef bij de dingen die ik zeg, ik gooi het er gewoon uit. Mijn vriend zei: "Hey! Hoe was je dag?"
Ik zei: "nou, ik heb net geassisteerd in de bevrijding van alle wezens, heb elke wond genezen en heb elk continent opgeruimd!"
Mijn vriend zei: "Heb je soms een of andere visualisatie gedaan?"
Ik zei: "nee, ik heb geluncht."
Mijn vriend reageerde met: "Ik snap niet hoe je dat hebt gedaan."
En ik zei: "Omdat ik besloten heb dat elke hap van mijn lunch die dingen zou vervullen."
Mijn vriend vroeg: "Heeft het gewerkt?"
En ik zei: "mijn lunch was jammie, het was heerlijk."

Je gaat niet in de wereld op zoek naar bewijs van je intentie. Omdat de wereld niet de eerste plaats is waar je intenties verschijnen. Jij bent de eerste plaats waar ze opdagen. Het gaat door wat ik de 3 stadia van transformatie noem.
Het eerste stadium: als je begint intentie dagelijks in de praktijk te brengen, als je begint jezelf beter te voelen omtrent je omstandigheden of ze nu veranderen of niet. Je omstandigheden veranderen niet, maar je voelt je anders.
Het tweede stadium: je begint dingen te zien die er al een tijdje waren, door een ander paar ogen, omdat het plotseling mogelijk wordt dat de dingen die je ziet iets anders gaan betekenen, omdat je je anders voelt. En als je opzettelijk (met intentie) de betekenis  van dingen verandert, gaat dat erg snel.
Het derde stadium van transformatie is dan natuurlijk dat de symbolen waar je een nieuwe betekenis aan hebt gegeven, vanuit zichzelf veranderen. Je kunt ze niet dwingen te veranderen, je geeft enkel een nieuwe betekenis aan de dingen. Je leven is een videospel en elke dag koppel je de meest belachelijke spirituele betekenis aan de meest inconsequente menselijke bezigheden. En zie je licht stralen zoals het nog nooit eerder gestraald heeft!
Als je denkt dat de energie die ik voortbreng verbazingwekkend is en als je een helderheid voelt die ik uitstraal, dan is dat slechts de voorpremière van wat jij zult uitzenden als je de essentiële sleutel van intentie accepteert en de co-creator wordt die je hier bedoeld bent te zijn. De co-creatie gaat niet over controle, het gaat niet over uitkomsten, het gaat over besluiten dat dingen iets anders betekenen.
Als je iedere dag naar een gebouw gaat en je noemt het werk, ga je ervaring hebben van wat het woord werk voor jou betekent. De meeste mensen gaan naar hun werk en hebben er geen plezier in. Omdat ze het werk noemen. Maar als je werk de plek noemt, waar je de meest verbazingwekkende intenties creëert en ze aan eenvoudige bezigheden koppelt waar voor je betaald wordt, dan ben je nu een lichtwerker in opleiding. De meeste mensen vinden hun ervaringen niet leuk door de betekenis achter de etiketten. We veranderen de etiketten niet, we verschuiven de betekenis ervan. En je weet dat als je de betekenis verschuift, de ervaring verandert. Dat is wat vrijheid weet.

En ik geef dit aan jullie, omdat ik graag wil dat jullie dit hebben, en ik zal doorgaan jullie alles te geven wat ik ontvang van het Universum, om er zeker van te zijn dat jullie degenen zijn die volledig de macht hebben over jullie werkelijkheid. Je hebt geen controle over wat er komt, maar je bepaalt de kwaliteit van de ervaringen, door hoe je interpreteert wat je ziet en en bepaalt wat de betekenis is van je bezigheden.
En je kunt de wereld in kijken en zien wat er gebeurt als je geen grote betekenis aan je bezigheden geeft, je loopt gewoon wat rond met een gezichtsuitdrukking alsof je pijn hebt. Waar elk klein dingetje je over op stang kan jagen, of het nu een ego is vastzit in stagnatie en door elk dingetje wat er tegenaan botst uit zijn doen is en zijn slechtste kwaliteiten naar buiten laat komen; of een ego die constant in beweging is en die je stoort in zijn patroon: pas op! Met het creëren van intentie kun je hieruit ontwaken. Zelfs als je wezens ontmoet die zich gruwelijk gedragen, en gemeen en uitgekookt en onbezonnen; jij bent degene die zegt: "mag elke keer als ik zo'n wezen ontmoet het de groeipijnen van een ontwakend bewustzijn symboliseren". Ik zie geen onbezonnen mensen, ik zie een wereld die zo snel aan het ontwaken is, dat het slechts gemeen handelt omdat het niet weet dat het zich op een spiritueel pad bevindt. Verander gewoon de betekenis.

Niets hoeft te betekenen wat je denkt dat het betekent. Tenzij jij het zegt. Wie kan het schelen als je een gedachte hebt. Stel jezelf deze vraag: wat betekent het voor mij als ik een gedachte heb? Dat is de werkelijke vraag. Vergeet het om je emoties te veranderen. Wat betekent die emotie voor je?
Kinderen hebben de hele dag door emoties en zeggen niet tegen zichzelf dat dat spiritueel falen betekent. Dus wat weten zij, dat wij vergeten zijn? Kinderen weten niet eens wat een gedachte is. Kinderen zijn vrij, ze weten niet hoe vrij ze zijn. En volwassenen doen zo hun best om vrij te zijn omdat ze vergeten zijn hoe het is om als kinderen te leven. Enkel door je hart lief te hebben zul je je weer verenigen met de onschuld in je hart en dan kun je die onschuld iedere dag heel creatief intenties laten creëren.

 Ik nodig jullie echt uit dit grondig te doen, in plaats van te proberen ook maar iets in je leven te veranderen. Dat zeg ik met de uitzondering als je jezelf in een relatie of situatie bevindt die je extreem fysiek, mentaal of emotioneel schade toebrengen, of dat je veiligheid wordt bedreigd, of dat je je in een relatie of situatie van misbruik bevindt: breng jezelf altijd in een situatie waarin je gerespecteerd wordt en in een omgeving van veiligheid, dus dit zet ik daar los van. Ik bedoel dus niet  dat wanneer je jezelf in een gevaarlijke situatie bevindt je moet zeggen: "Oh, dat is o.k., ik verander gewoon de betekenis ervan!" Breng jezelf eerst in veiligheid! Laten we het zien voor wat het is.
Ik zeg dit omdat ik zo vaak mensen heb ontmoet die zich in relaties van misbruik bevonden en ze te ver gingen met spiritualiteit door het misbruik te rechtvaardigen door in een relatie van misbruik te blijven als een manier om te oefenen met acceptatie van van wat is; dat is afgrijselijk! Dus de uitzondering op de regel is, dat als je niet goed behandeld wordt, als je niet respectvol bejegend wordt, als je fysiek, mentaal of emotioneel misbruikt wordt, breng jezelf alsjeblieft eerst in veiliger omgeving. Zelfs als dat betekent dat je leven zoals je het hebt opgebouwd moet onderbreken, de sneeuwglobe van je realiteit schuddend en je misschien 8 maanden op de bank bij je vrienden moet slapen...dan slaap je niet op de bank van je vrienden, je slaapt in de schuilplaats die je van de hel heeft gered. Verander de betekenis. En ook als je zonder woning bent, slapend onder een boom...je bent geen dakloze, jouw huis is gewoon een open concept. Een echt open concept! Fantastisch uitzicht! Van vloer tot dak allemaal ramen. Zo schoon, het is net alsof er geen ramen zijn!

En ik weet als ik me op jullie afstem, dat jullie voelen wat ik zeg. En wat ik hoop dat je voelt, wat ik hoop dat je meepikt van wat ik je aanbied is het gevoel van "Oh dit geeft me nu richting!" Dat is wat ik jullie vandaag wil geven: richting! Dus niet meer doelloos rondjes draaien in een baan om de aarde, erop wachtend tot er iets gebeurt. Ieder van ons leeft in zijn eigen wereld, dus we leven niet in één wereld; we leven allemaal in onze eigen werelden en delen dezelfde ruimte. Dus ascensie betekent niet dat de wereld ontwaakt, het ontstaat wanneer jouw wereld ontwaakt. Jouw wereld ontwaakt wanneer je de essentiële sleutel van intentie accepteert en de betekenis van de symbolen die je ziet verandert, grootsere betekenis geeft aan de bezigheden die je hebt, als een manier om in je kracht te gaan staan en volledig deel te nemen als een lichtdrager van het hartgecentreerde bewustzijn. Dit is waarom we hier zijn en het is nu tijd om onze macht terug te nemen en om ongelofelijke wonderbaarlijke levens te leven, niet om rond te rennen en te proberen het aan de buitenkant te creëren, maar met de kracht van intentie creëren we het vanbinnen uit.  JAAAA!

Net zoals iedere keer dat we samen komen geef ik jullie deze sleutel, ik geef jullie deze oefening om in te brengen in onze levens. Test het uit in jullie werkelijkheden en de volgende keer dat we samenkomen, of we nu in Portland, in Seattle of tijdens een retreat samenkomen, angel acadamies, wat dan ook, wordt dit weer een fundamenteel onderdeel voor de volgende lering die ik jullie zal brengen. Stap voor stap construeren we zo een nieuwe wereld voor het hoogste goed van Al dat is. Wij zijn degenen die het doen. En we doen het via onze intenties.
Want hoe verwacht je van jezelf om zo nobel te handelen, om een dag te ontwaken en te leven en spreken als Liefde als je geen liefdevolle intenties creëert? Op een bepaald punt realiseerde je je waarom je er maar niet in slaagde het goed te doen. Dat komt niet door onze spirituele fouten, het komt doordat we ...doordat we het goede op de verkeerde manier proberen te doen. Het lijkt een beetje op de lering die ik eerder met jullie deelde waar je een gewoonte hebt waarmee je jezelf saboteert en je er slechts een andere betekenis aan geeft? Dat is werkelijk één van de meest indirecte manieren om onbewust gedrag uit je veld te zuiveren. Spirituele ego's denken dat het een soort van rechtvaardiging of herformulering is, maar het is in feite een zeer krachtig energetisch gereedschap.
Laten we zeggen dat je een zelfdestructief gedrag hebt waar je je voor schaamt. Hoe meer je je schaamt, hoe meer je uitreikt daar dat iets om een vals niveau van comfort te bereiken. Maar als je zou zeggen: "Mag iedere keer dat ik dit zelfdestructieve gedrag vertoon, wat het ook maar is, alle wezens op aarde worden bevrijd uit hun persoonlijke gevangenissen!" En hoe grootser de intenties, hoe krachtiger de spirituele intenties die je creëert voor het meest verachtelijke gedrag wat je achter gesloten deuren hebt en waarvan je niet wilt dat iemand het weet, hoe meer je je trilling verhoogt tot waar je niet langer resoneert met de dingen waarvoor je je schaamt dat je ze doet. Het gaat nooit lukken door te proberen je rommel op te ruimen en uiteindelijk de gewoonte de deur uit te zetten. Als je zulke krachtige betekenissen koppelt aan de dingen waarvoor je je schaamt toe te geven dat je ze doet, gaat dat het voor jou uit je veld zuiveren. Het gaat niet over "O Mijn God ik sta nu voor die keuze, ik kan dat niet..." Dat is onzin!
Als je ergens klaar mee bent, resoneer je er niet meer mee. Het kan vlak voor je neus staan.."nee, dank u!" Want je hebt het al te vaak gedaan. Waarom hebben jullie wezens, die de ervaring hebben dat je weet iets te doen wat zelfdestructief is, waarvan je intuïtief weet dat je het niet zou moeten doen (eigenlijk zegt je intuïtie dan tegen je: dit ga je niet op lange termijn doen, je speelt het nu uit, maar in de toekomst ga je dat niet meer doen), dan toch dat gedrag? Wat die wezens proberen te doen is ermee te stoppen in het verkeerde hoofdstuk. In plaats daarvan, creëer je iedere keer dat je het doet echt verbazingwekkende intenties en je bent een stap verder om er niet meer mee te resoneren. Anders ga je jezelf de dingen kwalijk nemen waar je niet mee op kunt houden. Waarom kun je er niet mee ophouden? Omdat je trilling niet hoog genoeg is. Hoe krijg je je trilling hoog genoeg: door die zelfdestructieve dingen steeds met grootsere intentionaliteit te doen. En als je iets zou doen wat je niet graag zou willen toegeven dat je doet, als je het met de grootste intentie zou doen, zou je het ogenblikkelijk niet meer willen doen of je er niet meer toe kunnen zetten.
Dat is zo fascinerend.

En het volgende: "oh, mensen zullen wel verslaafd aan die dingen zijn, omdat ze er steeds naar teruggrijpen." Dat is geen verslaving. Weet je wat dat is? Dat is de ziel die zegt: je hebt een zielencontract en je blijft deze gruwelijke zelfdestructieve gewoonte uitspelen omdat het je in werkelijkheid helpt je spirituele oordelen te ontwarren.
"O mijn God waarom doe ik dit? Dit is niet wie ik zou moeten zijn!" En wat je uit deze helse loop zal halen is: "nou als ik deze nare bezigheid heb, laat ik er dan positieve intenties aan koppelen. "O, het is weer tijd hiervoor! Mag iedere keer als ik dit doe, er een eind komen aan mensenhandel".
"O wow, hier zit ik dan, onbewust surfend op het internet en die beelden te bekijken waarvan ik niet wil dat iemand weet dat ze zich in mijn computer bevinden. Mogen iedere keer dat ik dit doe, kinderen gevrijwaard zijn van mishandeling".
Wil je ophouden onbewust te handelen? Zo doe je dat.

Je kunt intentie zo ver doorvoeren als je zelf wilt.
Ik kan dit alleen naar jullie uitzenden omdat ik er zover mee ben gegaan. En ik was niet in een positie om intentie te gebruiken om zelfdestructieve neigingen om te vormen. Dat was was mijn pad niet; maar het was mijn pad om de meest gewone dingen die ik doe als ik alleen been te koppelen aan intenties die zo schandalig veel oplossingen voor de planeet brengt, dat ik in geen geval ga wachten tot iemand anders het voor me doet. Ik ga op niemand op deze planeet wachten om bij elkaar te komen en iets af te schaffen omdat ik het te druk heb om dat met mijn intentie te doen en jullie te leren hoe jullie met me mee kunnen doen, zodat we samen kunnen zien hoe verwerpelijk gedrag verdwijnt en te eer te betonen aan het feit dat het verwerpelijke gedrag zich slechts manifesteerde op deze planeet om jullie zo krachtig te laten zien wat jullie intentie kan elimineren.
Jullie hebben de macht!

En ik ben zoals altijd vereerd om het jullie te geven. Ik nodig uit om dit te proberen! Je kunt altijd de opname weer gebruiken om het opnieuw te beluisteren. Want het is niet hoe vaak je je het kan herinneren, of ik moet eigenlijk zeggen: het gaat er niet om dat je jezelf moet pijnigen hoe vaak je dit zult vergeten, het gaat er om hoe vaak je je herinnert weer terug te keren tot intenties creëren. En als je het zou vergeten, zeg dan gewoon op het moment dat je je het herinnert: "mogen iedere keer als ik vergeet een intentie te creëren, alle wezens vrij zijn. Mag iedere keer als ik uit mijn dak ga in het verkeer, alle problemen opgelost zijn. Mag iedere keer als ik mezelf straf omdat ik een negatieve gedachte had, alle families herenigd worden. Mag iedere keer dat ik naar huis wil gaan en ik niet langer meer op deze planeet wil blijven, de hemel op aarde zich mag verwezenlijken voor het hoogste goed van Al dat is.
Hoe ver wil je gaan? (knippert met zijn ogen) Kies jij maar!
Ook al worden we aangetrokken door de verte en weten we niet hoe ver we willen gaan, de diepste verkenning, de grootste ontdekking, het meest geweldige inzicht zijn niet 20 stappen vooruit, 45.000 levens vooruit, maar slechts een handvol intenties verder. De weg naar de hemel is niet noord zuid oost west. Het is een kaart waarmee enkel je intenties je de weg kunnen wijzen. Elk moment dat je een intentie creëert ben je een stap dichter bij de hemel en het is slechts in zoveel stappen van intentie dat we ons de hemel kunnen herinneren.

Eén van de klassieke symbolen van verlichting of opperste spirituele wijsheid of inzicht is de Boeddha onder de Bodhi Boom. Veel mensen hebben het bij het verkeerde eind door te denken dat de Boeddha onder de Bodhi Boom bezig was met de activiteit van stilte. Een spiritueel student kijkt naar het beeld van de Boeddha en zegt dat dat een activiteit van stilte is. Maar niet voor de Boeddha. Weet je, een Boeddha (...) wat een Boeddha een Boeddha maakt is dat de Boeddha al weet dat hij niet degene is die de leiding heeft over de stilte; hij heeft zich gerealiseerd: stilte is hier al, vermomd als de Boeddha. Dus de Boeddha is niet bezig met stil zijn, de Boeddha zit met zijn ogen half open en laat alles wat er opkomt onder de Bodhi Boom het volgende symbool zijn waar hij een grootsere spirituele betekenis aan geeft via de stille oefening van intentie. Dus een Boeddha zit niet in stilte. Een Boeddha zit met intentie en transformeert de wereld intentie voor intentie.

Wat zou er gebeuren als ieder symbool wat je zou zien de levende manifestatie van de Goddelijke hoogste perfectie zou zijn en het symbool van voortdurende verlichting? Als je alles wat je zou zien zou herkennen als een ander symbool wat je verlichting bevestigd, weet je wat het enige zou zijn wat je niet zou najagen? Verlichting.
Weet je waarom je iets najaagt in je leven? Omdat niets in je leven datgene symbolisch vertegenwoordigt en je denkt het te zullen vinden door er naartoe te rennen, terwijl alles wat je hoeft te doen is daarmee op te houden en de betekenis te veranderen van de dingen die je ziet. Dat is, wanneer het je ten diepste raakt, bizar waanzinnig!
Wil je overvloed? Alles wat je ziet is nu een bevestiging van je grootste rijkdom en overvloed! Doe dat een paar weken, en zie wat er gebeurt! Wil je verlichting? Alles wat je ziet is een teken van opperste verlichting. Kijk wat er gebeurt!
Wil je rust? Alles wat je ziet is een symbool van eeuwige vrede. Kijk wat er gebeurt!
Wil je de Liefde voelen van je Hogere Zelf? Alles wat je ziet is een symbool van Liefde.
Alles wat je hoeft te doen is riskeren gezien te worden als dom en inconsequent door oordelende mensen. Alles wat je hoeft te riskeren is gezien worden als compleet gek door mensen die hun intenties tegen zichzelf gebruiken. Enkel om je te laten zien hoe ze gewond en verraden zijn door hun verleden door jou ermee te geselen.

En voor we de avond besluiten, laten we het volgende proberen en zeg me maar na:
(1:09:09)

FROM THIS MOMENT FORWARD
MAY INFINITE FLOWING PROSPERITY
PERFECT HEALTH
ILLUMINATION
RADIANT ETERNAL BEING
PURITY WHOLENESS AND PERFECTION
LOVE SUSTAINANCE AND FULFILMENT
INSPIRATION PASSION
PEACE LOVE AND JOY
AWAKEN WITHIN
RADIATE THROUGHOUT
LIBERATING AN ENTIRE PLANET
THAT REFLECTS MY HIGHEST VIBRATION
BACK TO ME
TO CONFIRM
THE UNIVERSAL HARMONY
COSMIC PERFECTION
I HAVE ALWAYS BEEN
THAT IS HERE
ACTUALISED IN THE PRESENT MOMENT TIME
AND ANCHORED AS MY  NEW ZERO POINT FIELD
FOR THE WELBEING OF ALL
AS I AM
NOW AND FOREVER AMEN
AND IN KNOWING IT IS SO
I COMMAND IT HERE
AS I AM NOW
AND SO IT IS

Vertaling:
Moge, van nu af aan oneindig bloeiende welvaart, perfecte gezondheid, verlichting, stralend eeuwig zijn, puurheid heelheid en perfectie, liefde heelheid en vervulling, inspiratie passie, vrede liefde en vreugde,
ontwaken binnenin, stralen door, een hele planeet bevrijdend, die mijn hoogste trilling naar me terug spiegelt,
om de universele harmonie, kosmische perfectie te bevestigen die ik altijd ben geweest,
die hier is, geactualiseerd in het huidige moment van tijd en verankerd als mijn nieuwe nulpuntsveld,
voor het hoogste goed van Al dat is
As I AM, nu en voor altijd, amen
En wetend dat het zo is, beveel ik het hier te zijn, as I am now, en zo is het.


1 opmerking:

  1. geweldig dat jullie dit weer vertaald hebben ,had het wel al in het engels gezien maar dit is nog beter,
    ga er morgen eens goed voor zitten, dank jullie wel xxx

    BeantwoordenVerwijderen