maandag 30 maart 2015

MATT KAHN: AWAKENING TRUE HAPPINESS
Matt Kahn: Awakening True Happines

Dit is een link naar een radioshow van John Burgos met verschillende gasten, bovenaan staat Matt Kahn.

Enige hoogtepunten daaruit:

Acceptatie is niet: proberen iets leuk te vinden of net doen alsof je iets accepteert. Acceptatie is:
ik accepteer dat alles wat op mijn pad komt de hoogst mogelijke uitdrukking is van het Universele Plan, de grootste katalysator is voor mijn zo volledig mogelijke ontwaken en transformatie,en of ik het nu fijn vind of niet, of ik het nu wil vermijden of niet, ik accepteer elk aspect van mijn ervaringen als deel van mijn hoogste evolutie!Heling
Als we onze - vaak geconditioneerde - behoefte, om bij aandoeningen en ziekte de meest aangewezen persoon in onze directe nabijheid te willen vinden die dat kan weghalen/genezen, kunnen weerstaan komt de realisatie dat de behoefte om geheeld te worden geen teken is dat je niet in balans of niet goed genoeg bent, of dat je fouten zou hebben gemaakt op je spirituele pad. De behoefte aan heling is een teken dat je zo´n radikale energetische transformatie en expansie doormaakt, dat de symptomen die daaruit voortkomen - die lijken aan te geven dat je uit balans bent - er slechts op wijzen dat bepaalde delen van je lichaam meer liefde en aandacht nodig hebben.
(...)
Matt, die een energetisch gevoelige ziel en al vroeg ontwaakt is, heeft zelf 31 jaar met astma geleefd. Hij zegt: dat bewijst dat het hebben van astma niets te maken heeft met bewustzijnsniveaus! Aandoeningen laten ons zien hoe radikaal we transformeren! En zijn antwoord daarop was te verklaren (hardop) dat astma het beste was wat hem ooit overkomen is. Op het moment dat hij dat deed, liet het Goddelijke/God het uit zijn lichaam verdwijnen. Soms gebeurt dat direct in één keer en soms gaat dat geleidelijker. Het hangt ervan af of je er nog aan hecht, dat de aandoening weggaat, want dan blijft het nog totdat dat niet meer zo is. Wat Matt dus eigenlijk zegt is dat wij (vooral in het Westen) geneigd zijn om heling te willen vanuit het motief dat we willen dat de aandoening weggaat. Want we hebben er last van, het is ongemakkelijk, doet pijn etc. Maar als we het kunnen omhelzen, kunnen verwelkomen als de hoogst mogelijke uitdrukking van het Goddelijke/God, die ons helpt om zo snel mogelijk te evolueren, kan heling plaatsvinden op basis van acceptatie. Dan is het vrij om te vertrekken, want je hebt geleerd waarvoor het dient/diende.
Aandoeningen blijven bij ons op het moment dat we er een oordeel over hebben, bijvoorbeeld dat we daardoor niet spiritueel genoeg zouden zijn of dat we pas goed genoeg zijn als het genezen is; wát voor oordeel dan ook. Als je de aandoening kunt accepteren en het kunt ontvangen als het grootst mogelijke cadeau van het Goddelijke/God, is het vrij om te vertrekken.

Affirmatie
Ik laat los,
alles wat is, wat van mij is,
alles wat niet bij mij hoort,
en geef het terug aan zijn originele bron,
om volledig te worden getransformeerd,
terug te keren naar de puurheid, heelheid en perfectie,
van het eeuwige licht,
zoals ik nu ben.
En zo is het. ♥

Handvat
Als het je niet lukt om bepaalde steeds terugkerende problemen zelf op te lossen, moet je misschien accepteren dat je het niet kunt! En een stap opzij doen (je overgeven) door het Universum (het Goddelijke/God) te vragen het voor je te doen. Matt geeft antwoord aan iemand die zichzelf afwijst en saboteert door het volgende uit te spreken:

1. ik accepteer dat ik niet weet ... hoe ik moet ophouden mezelf af te wijzen of te saboteren (vul in
    wat voor jou geldt).
2. ik vraag het Universum door mij heen te werken en deze (vul in...) zelfsabotage en afwijzing op te     lossen zoals ik nu ben. (en zo is het)

oorspronkelijke tekst:
1. I accept that I do not know how to stop rejecting or sabotaging myself;
2. I call upon the Universe to work through me and to resolve this sabotage and rejection, as I am  
   now (and so it is)

Affirmatie (naar aanleiding van één van de vragen van de luisteraars)
Ik accepteer
dat, terwijl ik hier ben om een zich steeds uitbreidende trillingsfrequentie vast te houden (te ankeren),
ik de neiging heb,
zoals vele energetisch gevoelige zielen,
om mijn lichaam uit te willen gaan als de energie expandeert.
En elke keer dat we niet volledig in ons lichaam zijn en gegrond,
en de energie aanvoelt als angst of spanning,
laat het ons weten dat we niet voledig in ons lichaam zijn om deel uit te maken van dit moment.
En als ik accepteer dat het geschenk van angst en spanning eruit bestaat,
me eraan te herinneren wanneer ik niet (volledig) in mijn lichaam ben,
kan ik zeggen:
ik accepteer,
dat ik niet weet hoe ik in dit lichaam kan zijn
en deze zich uitbreidende energie kan gronden;
dus vraag ik het universum om door mij heen te werken,
en het voor me te doen, namens mij.
Als ik de angst en de spanning vervolgens zie verdwijnen,
komt dat omdat ik nu meer in mijn lichaam ben,
waar ik enthousiast kan zijn over de nieuwe avonturen en activiteiten,
zonder dat ik uit mijn lichaam word geslingerd.
Dus ik ben hier om te leren,
dit meer uitgebreide bewustzijn te belichamen
en enthousiast te zijn over het leven,
zonder dat ik daarvoor deze planeet hoef te verlaten
En zo word ik getransformeerd!

oorspronkelijke tekst:
I accept
That while I´m here to hold an expanded vibrational frequency,
I have a tendency
Like many energetically sensitive souls
to begin moving out of the body when my energy expands
and any time we´re not fully in the body and grounded,
the energy is a fear or anxiety
Letting us know we are not fully in our body and grounded
to participate in this moment
And if I accept that the gift of fear and anxiety
is to remind me when I´m not in my body
I can then say
I accept
that I don´t know how to be in this body
and ground this expanded energy
so I call upon the Universe to work through me
and to do it for me on my behalf
And as I notice the anxiety and fear disappearing
it is because I am now more in my body
where I can be excited about the new adventures and activities
without being flung out of my body
so I am here learning
that it´s safe to be in my body
to embody expanded consciousness
and to be excited about life
without needing to check out of this planet
And so I am transformed!meer volgt...

2 opmerkingen: