zaterdag 8 mei 2021

De 9D Arcturiaanse Raad ∞ Dit is hoe jullie je bewustzijn verschuiven ~ 8 mei 2021 ~ Daniel Scranton

De 9D Arcturiaanse Raad ∞ Dit is hoe jullie je bewustzijn verschuiven 

Gechanneld door Daniel Scranton – 6 Mei 2021

“Gegroet. Wij zijn de Arcturiaanse Raad. We zijn blij ons met jullie allen te kunnen verbinden.

Wij gaan datgene loslaten wat ons energetisch bezwaart, zodat we kunnen opstijgen naar de tiende dimensie, waar we expansiever zullen zijn en waar we onszelf meer als Bronenergie zullen kennen dan we nu doen. Het gewicht dat je vasthoudt en dat je op dit moment ervan weerhoudt om in een hoger dimensionale staat te zijn, is je zwaarte die je voelt wanneer je je op een bepaalde manier concentreert.

Je hebt niet alleen bagage die je meebrengt uit je vorige levens of uit het verleden van je huidige leven. Je creëert bagage, zwaarte, blokkades enzovoort op het moment dat je een bepaalde houding kiest. Wanneer je ervoor kiest om te oordelen, om je te verzetten, om wrok te koesteren tegen iemand of een groep mensen, belast je jezelf op dat moment. Je weerhoudt jezelf er onbewust van om op te staan en meer te zijn van wie je werkelijk bent.

Veel redenen waarom je deze dingen doet, komen voort uit je door overleving geobsedeerde ego. Je ego denkt dat je je grenzen moet afbakenen, muren moet optrekken en gevangenissen moet bouwen om je af te schermen van dat wat slecht of schadelijk is, van dat wat je bestaan of je levensonderhoud bedreigt. En dus gaat een deel van deze reis over het ontspannen van je egoïstische gevoel van angst en vrees voor wat er opnieuw zou kunnen gebeuren. Of voor wat er zou kunnen gebeuren als je niet alles in je leven onder controle houdt door het afschermen van dingen.

Je hoeft niets of niemand te vermijden om de werkelijkheid te creëren die je wilt. Als een ongewenst iemand of iets in je ervaring opduikt, omarm het dan. Weet dat ze er zijn met een reden. Weet dat die gebeurtenis of omstandigheid heeft plaatsgevonden om je een kans te geven te groeien, uit te breiden, te evolueren, om meer van je ware zelf te worden. Je hoeft niet iedereen op te sluiten of uit je leven te bannen om het leven van je dromen te kunnen leven. Ook niet als die persoon iemand was die je gekwetst heeft of iemand van wie je denkt dat hij of zij je zou kunnen kwetsen.

Judith Kusel: Allesomvattende Liefde ~ 8 mei 2021

Judith Kusel: Allesomvattende Liefde

7 Mei 2021

Onvoorwaardelijke Liefde, Allesomvattende Liefde,

Trilt op de hoogste frequentie en verbindt zich dus direct met het hartcentrum. Wanneer het hart volledig open en geactiveerd is, met de lagere chakra’s en het onderlichaam (de fysieke belichaming en dus de lagere schepping, plus de emotionele, mentale, spirituele en alle 12 lichamen), plus de bovenste chakra’s, 12 in totaal, plus de Interstellaire Portalen en de Wervelkolom, kan men zich letterlijk afstemmen op de Universele frequenties en vibraties en zich omhoog bewegen in de spiralende lagen van de Schepping.

Hoe hoger men komt, hoe minder dicht de belichaming. Wanneer de ware Lichtlichaamsvormen volledig geactiveerd zijn, beweegt zelfs deze belichaming zich door de octaven van trillingsfrequenties van Licht en Geluid, totdat het terugkeert naar de staat van Zuiver Licht. Dus pure Licht en Liefde vibratie, ALS ÉÉN met de Goddelijke Bron.

In deze hoogste staat kunnen de Zielevuren plus de Groepsvuren van de Ziel, ofwel volledig samensmelten met het Goddelijke of kunnen ze er doorheen gaan en herboren worden in een veel hogere creatie, want de Goddelijke Bron vermenigvuldigt zich steeds op zichzelf, en dus evolueert de ziel zelf, zoals de Creatie evolueert.

Ivo van Vega: Chemtrails en weermodificatie ~ 8 mei 2021 ~ Sharon Stewart

Ivo van Vega: Chemtrails en weermodificatie

Gechanneld door Sharon Stewart – 7 mei 2021

Sharon en Ivo beantwoorden de vraag van een lezer over chemtrails en weermodificatie.

Sharon: Het is aannemelijk dat de Deep State de oorsprong is van chemtrails en andere problemen van weermodificatie die ze ons opdringen. Ik weet zeker dat de VS niet zoveel tornado’s en orkanen zou hebben als het weer natuurlijk was, maar het is niet natuurlijk, niets ervan is natuurlijk, en het wordt al heel lang vervalst.  Wat betreft wie dit doet, de regeringen zijn medeplichtig, maar het is het hele Matrix-systeem en degenen die betrokken zijn bij het controleren van ons, die ons chemtrailen.

Onze ET vrienden en degene in het Universum hebben GEEN controle over deze wereld, noch over de bevrijding ervan.  Dat hebben wij. En wanneer we dat feit beginnen te erkennen en onze macht beginnen terug te nemen van de Deep State, is de helft van de strijd al gewonnen. Positieve ET’s kunnen slechts zoveel veranderen als onze collectieve mentaliteit toelaat.

Deze vraag, nogmaals, gaat terug naar wat we steeds zeggen over de Slachtofferdriehoek. De regeringen zijn de slechteriken, jij bent het slachtoffer en je wacht op een redder, waarvan jij denkt dat het de welwillende ET’s zijn. Wanneer je stopt met in deze termen te denken, begin met je macht terug te nemen. Je bent GEEN slachtoffer tenzij je dat wilt zijn, maar hou jezelf niet voor de gek – ze zijn hier niet om je te redden, ze zijn hier om met je samen te werken en ze verwachten dat de mensheid op aarde zijn deel doet.   Het is de universele wet. En dat is waarom je nu hier op aarde bent, om jouw deel te doen.

Ivo: Alle kwesties worden afgehandeld als de mensheid op aarde er klaar voor is. Wij van het Licht besteden onze tijd aan het bijeenbrengen van jullie, zodat we een werkbaar quorum kunnen bereiken. Onlangs hebben we het quorum van het QFS overschreden en nu is bekendgemaakt dat het functioneert en verantwoordelijk is voor jullie uitbetalingen.

Genoeg mensen geloven erin dat de geldigheid ervan kan worden gecreëerd. Ja, dat heb ik goed gezegd. Jullie geesten omarmen de innovaties die wij voor jullie hebben om jullie wereld te verbeteren. Als genoeg mensen in deze innovaties geloven, kunnen ze worden ingesteld en aangekondigd aan het publiek.

Deze oorlog tegen de duisternis is een kwestie van het hebben van dit quorum op elk punt in de toekomst. Want de aarde is jullie wereld en jullie geesten scheppen haar, houden haar in stand en brengen er veranderingen in aan. Net zoals jullie een verandering in je leven tot stand brengen door er eerst over na te denken en het idee als een goed idee vast te houden, kondigen wij deze vernieuwingen aan jullie aan, zodat jullie ze kunnen aanvaarden en jullie wereld ermee kunnen veranderen. Tenzij we jullie goedkeuring en medewerking hebben, kunnen we niet verder gaan.

Het Matrix-systeem gebruikte jullie denken om zijn kunstmatige tijdlijnen te creëren, dus gebruiken wij van het Licht jullie denken en jullie energie, op dezelfde manier, om jullie terug te zetten op de Lemurische tijdlijnen. Wij keren simpelweg hun proces om.

Als jullie geloven wat wij jullie te vertellen hebben, stijgen jullie in frequentie om aan de Lemurische tijdlijn te voldoen. Als jullie niet in buitenaardse wezens geloven of als jullie geloven dat onze boodschappen onzin zijn, dan blijven jullie op de kunstmatige Matrix-tijdlijnen en blijven jullie lijden. Dat is jullie keuze.

Veel mensen die met het Licht werken zijn bezig om zoveel mogelijk mensen te informeren en te wekken. Toch gaan velen aan het vaccin omdat ze bang zijn. Angst is het eerste waar je mee moet stoppen.

We hebben jullie dit al eerder verteld, maar het moet herhaald worden omdat er duidelijk meer mensen wakker worden die deze boodschap nog niet gehoord hebben.

Wat chemtrails betreft, die maken zeker deel uit van het Agenda 2030 programma. Ze zijn een probleem voor velen van jullie. Het is echter mogelijk om ze te verslaan.

Hoe jullie dit doen is niet door hun bestaan te vervloeken, want dat blijft dit programma alleen maar voeden met meer lage trillingsenergie.

Jullie stellen je de aarde voor zonder hen. Wanneer genoeg mensen deze visie aanhangen, met andere woorden, wanneer een quorum wordt bereikt, zal men begrijpen dat deze programma’s moeten worden gestopt.

Jullie wil is belangrijk. Jullie ontwerpen deze planeet. Jullie zijn misleid in het ontwerpen van wat er voor jullie ligt. Nu leiden wij jullie naar het ontwerp van wat jullie in jullie toekomst willen hebben. Als we het quorum bereiken, zullen veranderingen worden doorgevoerd, niet eerder. Met chemtrails in het bijzonder, heeft jullie geloof in ziekte en het tolereren van ziekelijke toestanden, iets te maken met de voortzetting ervan.

Sharon: IK BEN geïncarneerd in perfecte gezondheid. Ik BEN een aspect van God.

Ivo: Ja. Heel goed, mijn liefste.

Jouw wil is intrinsiek aan het geheel van deze bevrijding. Opstaan en persoonlijke verantwoordelijkheid nemen in plaats van te wachten tot wij buitenaardsen dingen voor jullie doen, staat gelijk aan jullie bevrijding. In de toekomst zal de aarde worden bewoond door mensen die geïnformeerd zijn, verantwoordelijk en die actie ondernemen waar dat nodig is. Willen jullie dat jullie toekomst gevuld is met de apathische, onverantwoordelijke, onverschillige types die jullie momenteel om je heen zien lopen, de types die de Matrix-programmering hebben gecreëerd? Dit zijn niet de aardbewoners van de toekomst, zij zijn de ongelukkige slachtoffers van het verleden en hun einde is nabij.

Degenen van het Licht die nu op de planeet aarde geïncarneerd zijn, klagen over de mensen om hen heen die zij niet wakker kunnen krijgen. Welnu, jullie problemen zullen worden opgelost omdat zij in jullie toekomst niet bij jullie zullen zijn. Een aspect van de ware mens is bekrachtiging, en jullie opvolgers zullen in de toekomst bekrachtigd worden.

Het is aan jullie om iets te doen. Verander jullie geest. Verander jullie daden. Begin te informeren.

Niets doen zal jullie precies dat opleveren: niets. We kunnen niet handelen als we jullie medewerking niet hebben om dat te doen. Jullie zijn de aardbewoners – het is jullie planeet, niet de onze. Het Licht heeft alleen veranderingen aangebracht voor zover het universum is aangetast, om het universum weer veilig te maken voor al zijn bewoners. De aarde maakt daar echter niet alleen deel van uit, maar heeft haar eigen afzonderlijke problemen die ook moeten worden aangepakt. Dat is de reden waarom zoveel lichtwerkers nu op aarde zijn geïncarneerd – opdat zij het lot van deze planeet kunnen veranderen. Anders zouden wij onze universele en galactische veranderingen hebben kunnen doorvoeren zonder galactische burgers op aarde te hoeven incarneren.

Dit is jullie ascensie. Dit is jullie wereld die aan het veranderen is. En om een deel van die verandering te zijn, moeten jullie actie ondernemen. Het is de universele wet. Verwachten dat iemand anders het doet is even zinloos als verwachten dat een aardling iets doet wat hij niet kan. Velen van jullie verwachten van je kinderen dingen waar jullie hen niet in hebben begeleid – jullie verwachten van hen dat ze het huis opruimen terwijl je zelf een slecht voorbeeld voor hen bent. Jullie hebben deze verwachtingen van anderen zonder je te realiseren wat jullie aandeel daarin is, en zo is het ook met ons van de Galactische Federatie. Het universum werkt door samenwerking, niet door dictatoriaal bevel. Jullie zijn de verzorgers van jullie planeet, dus nu moeten jullie opstaan en ons laten zien dat jullie het serieus nemen.

Verwachten dat alles voor jullie wordt gedaan is net zo vruchteloos in de Melkweg als het op aarde is geweest. Tot nu toe zijn er niet genoeg mensen op de hoogte om een quorum te bereiken over chemtrails, dus daar moet eerst aan gewerkt worden.

Als je wilt dat er iets aan gedaan wordt, begin dan eerst jouw deel te doen. Onze handen zijn gebonden totdat een quorum is bereikt. Er zijn genoeg mensen op aarde die zich bewust zijn van en beïnvloed worden door chemtrails. Misschien is een verbinding met hen om te zien wat er op fysiek niveau wordt gedaan een begin.

Sharon: Je bent geweldig, Ivo.

Ivo: We leren jullie allemaal hoe het universum werkt. We leren jullie om goede burgers van het heelal te worden. We leren jullie de wetten van de liefde, want liefde is de energie van het universum en van God. Wij begrijpen dat jullie dit niet geleerd is door het Matrix-systeem, en dat jullie functionaliteit daardoor laag is. Jullie zijn ontkracht en jullie denken als ontkrachte mensen. Vraag nu wat je kunt doen en begin het te doen. Werken aan het ontwikkelen van een grotere, meer bewuste groep is het eerste deel van het oplossen van het probleem van chemtrails.

Dit is een oorlog van goed tegen kwaad. Het kwaad verliest, maar het is nog steeds actief. Het bewijs daarvan is in chemtrailing programma’s. Bewustwording is de sleutel tot het veranderen van de mentaliteit van het collectief, dus begin hier.

Sharon: Bedankt, Ivo.

Ivo: Mijn liefste, ik heb geduld met jullie allemaal, want ik zie dat jullie doormaken wat wij Veganisten ooit moesten doormaken.

Het is te doen.

Verandering is heel goed mogelijk.

*****

Vertaling: Martien

Zelf hydroxychloroquine maken?

Zelf hydroxychloroquine maken?

ca7c579e6f0546435043f5379e3151a2 via Angel-Wings

Of dit waar is geen idee!

-De naam van de schrijver is Troy Megill en het kwam van een verpleegster in de Verenigde Staten …

HOE MAAK JE JE EIGEN HYDROXYCHLOROQUINE

Geen angst meer voor het virus. Bovendien helpt het ook bij vele andere ziekten. Het belangrijkste is dat het uw pijnappelklier helpt ontkalken. Vandaar dat ‘zij’ niet willen dat ‘wij’ het hebben! Iedereen wordt wakker als ze dit krijgen.

Trump heeft gezegd dat alle medische behandelingen volgend jaar achterhaald zullen zijn. Dit is een van de redenen waarom. Wij natuurlijke genezers hebben alle heelmethoden bij de hand …
(…)

Zelfgemaakte hydroxychloroquine:

-van een geregistreerde verpleegster in de Verenigde Staten.

Wat is Hydroxychloroquine precies?

Het is niets anders dan kinine.

Je vind het vaak in de drank Bitter Lemon. Maar het is iets dat iedereen thuis kan maken.

Achter de schermen komen nu onderzoeken naar voren die aantonen dat het ook effectief/behulpzaam kan zijn bij andere ziekten en zelfs bij kanker.

Kinine heeft veel toepassingen en toepassingen. Het is pijnstillend, anesthetic, antibacterieel, anti-malaria, koortsverlagend (vandaar de inzet bij malaria), anti-parasitair, anti-septisch, krampstillend, antiviraal, samentrekkend, bactericide, cytotoxisch, schimmeldodend, anti-insecticide, een zenuw-, maag-, tonicum … Ofwel big pharma houdt hier niet van dus zegt ze dat dit medicijn niet werkt terwijl de hele wereld kan zien dat het wel degelijk werkt.

Als je ooit een verkoudheid op de borst voelt of gewoon zin hebt … maak je eigen kinine.

Het is gemaakt van de schillen van Grapefruits en Citroenen, maar vooral Grapefruits.

Neem dit brouwsel de hele dag door … of je kunt er een THEE van maken en het de hele dag drinken. Dit zou al je angsten over het virus moeten wegnemen, want je hebt er nu een verdediging tegen en tegen vele andere dingen. Als u zink-supplement met dit recept gebruikt, helpt zink de kinine in uw cellen te komen voor een nog veel snellere genezing. Als je goed oplet hoor je vaak dat (natuur)artsen die dit middel inzetten, dat graag in combinatie met zink doen.

Alexander Quinn -Arcturian Channeler ~ Need change in the Lightworker community


Dearest Starseeds and Lightworkers,
I want to write about a few things that are broken in the Lightworker community at present. I have broken it down into the following;
– Spirituality and Ego
– The Old Soul and Spiritual Work
– Drugs
– Money
– Diet
– Who is going to save us
– How to use discernment
There will be triggers in this post but I offer nothing that has not come from compassion and understanding for all souls who are on earth at this moment in time working out of the limited box called being human which comes with the difficult limitations in which living in a corporeal body in a transitioning consciousness delivers us each day.
There are subjects that are not being addressed in the spiritual community because there are those too afraid to even discuss these issues because they know that all the so-called lightworkers will come out of the woodwork and shoot them down in flames before they have even uttered a word. That is not a community where love and compassion rule. That is a community that is keeping up and coming spiritual people locked in a dark room because they are afraid of persecution from the very people they are looking up to. Most people don’t want to address these issues for those reasons.

De energie van dit moment (vanmorgen) ~ Martha Krul
De energie van dit moment

De fysieke druk van de Schumann resonantie is goed, heel goed te voelen.
Zitten nu in een piek rond 75Hz.

De druk van de Schumann resonantie kan de volgende klachten geven, onderrug klachten, angsten, druk op de borst, hartkloppingen, huilbuien, etc: diarree, duizelingen, misselijkheid, evenwichtsstoornissen, piepende- en suizende oren, griep, koorts, tandpijn, hoofdpijn, boosheid, slapeloosheid.

De zonnestormen zijn mild-nihil.
Planetaire K-index
Nu: Kp = 1 stil
24-uurs max: Kp = 1 stil

Zonnestormen beïnvloeden het centrale zenuwstelsel, alle hersenactiviteit (waaronder evenwicht), alsook gedachten en alle mentaal-emotionele fysieke reacties.
Niet zo gek dus dat je tijdens een zonnestorm merkt dat er meer gedachten activiteit is en emoties plotseling heftig kunnen opspelen.

KOSMOS & ASCENSIE JOURNAAL ZATERDAG 8 MEI 2021 ~ Marjolein Ingrid SoulpursangKOSMOS & ASCENSIE JOURNAAL
ZATERDAG 8 MEI 2021

WE KNIPPEN COLLECTIEF DE NAVELSTRENG MET DE 3D AARDE TIJDSLIJNEN DOOR EN GROTE HOEVEELHEDEN COLLECTIEVE VERGANE GALACTISCH GENETISCHE LYMFE KOMT VRIJ UIT ONS 2 STRENGIG DNA! GROOTSTE LYMFE DETOX EVER! LETTERLIJK HET MELKWEGSTELSEL= IMMUNITEIT+STERRENSTELSEL! DEBLOKKADE CHAKRA 7 & 4+ HEMELVAART!

HET ACTIVEERT DE ETHERISCHE NAVELSTRENG MET GAIA EN DOET DE THYMUS ONTWAKEN! ONS IMMUUNSYSTEEM WORDT ACTIEF EN IS VERBONDEN AAN HET LEVENSLICHT!

De hoogfrequente fotonen energie blaast ons lymfeteem schoon en veroorzaakt een afstoting van oude zelven uit ons systeem= moe, pijnlijke lymfeklieren, zware stroperige energie, vermoeide zware lijf en benen, vibrationele griepsymptomen, gedeprimeerde gedachtegolven, diarree, veel plassen, vocht vasthouden.

Frequentiestijging van 1200 x!

SR pieken tot 62 HZ; activeert sterk je 3e oog, prefrontale cortex en de zijstrengen langs je wervelkolom die symbool staan voor de denkpatronen=gedachtevormen/figuren/personages van je oude zelven die je nu niet langer dienen. Je 3e oog is nog verbonden met oude energiekoorden= navelstreng koorden met deze oude zelven die je mag doorknippen omdat ze je nu in de weg staan en je zielenpad blokkeren. Is ook verbonden aan de benen, voetzolen en de dikke darm= loslaten van het verleden en het oude zeer dat je nog vasthoudt uit angst voor de leegte en pijn.

De strijd van Jan Roos en Ahmed Aarad voor onafhankelijke en transparante media - Het Panel #28 ~ Ongehoord Nederland